tisdag 28 februari 2017

28 februari - 2 Mos 11

BE FÖR DINA LEDARE

Bibelläsning: Andra Moseboken 11
"Då skall allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan som arbetar vid handkvarnen och även allt förstfött bland boskapen." (2 Mos 11:5 FB)

Det börjar dra ihop sig för den sista plågan. Allt förstfött i Egypten skulle dö. Allt detta lidande för folket orsakades av att en enda man, Farao, vägrade att underordna sig Gud.

Många gånger i historien har detta upprepats. Ett helt folk har fått gå igenom oerhörda lidanden på grund av ledarens ondska. Hitler och Stalin är bara två exempel på de många ledare som orsakat död och lidande för en hel befolkning.

Det är viktigt vem vi har som ledare. Både över landet och ledare i mindre skala. Bibeln uppmanar oss att be för alla våra ledare på olika nivåer. Vår förbön för regeringen och Riksdag, politiker och andliga ledare kan bidra till att Guds välsignelse får bryta igenom i landet, staden och församlingen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Be för dina ledare!

_________________
Översikt kapitel 11:
Herren tillkännager sista plågan. Då den sista plågan kommer skall de egyptiska hovmännen bönfalla om att folket ska dra bort. 

måndag 27 februari 2017

27 februari - 2 Mos 10

BERÄTTA OM HERREN

Bibelläsning: Andra Moseboken 10
"...berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni skall inse att jag är HERREN"  (2 Mos 10:2 FB)

Genom Moses utförde Herren det ena undret efter det andra, men Farao gav inte med sig. Hans hjärta var fortfarande hårt.

Mitt under processen med alla plågor som kom över Egypten och alla under som Herren lät utföra, säger Herren till Moses: Berätta för dina barn och barnbarn om Herrens gärningar.

Berättelsen, vittnesbördet, om vad Herren gjort i våra liv kan många gånger vara det enda sättet att tala om Herren som kan bli mottaget av människor som inte tror. Bibelord och våra teologiska argument kan människor argumentera emot.

Men vem kan säga emot mig då jag berättar om vad Herren gjort för mig? Vem kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?

Låt Gud förvandla ditt liv. Och då han gör det, fortsätt att berätta om det för barn, barnbarn och alla andra som vill lyssna på ditt vittnesbörd.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill berätta för andra om vad Jesus gjort för mig
________________
Översikt kapitel 10:
Vers 1-20
Den åttonde plågan: gräshoppor. Faraos hovmän börjar tappa tålamodet och går till farao och ber honom släppa folket. Farao köpslår med Mose, men vägrar att släppa folket. Då kommer gräshopporna över hela landet. Farao lovar att släppa folket, men då gräshopporna försvinner, försvinner också faraos löfte.

Vers 21-29
Den nionde plågan: mörker. I mörkret lovar farao att släppa folket. Då ljuset kommer tillbaka bleknar faraos löfte.


söndag 26 februari 2017

26 februari - 2 Mos 9

ETT HÅRT HJÄRTA

Dagens bibelläsning: Andra Moseboken 9
"Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte Israels barn, alldeles som Herren hade sagt genom Moses" (2 Mos 9: 35 FB)


Gång på gång drabbas Egypten av olika slags plågor. Boskapspest, bölder och hagel. Faraos hjärta mjuknar gång på gång, men så fort plågan har upphört fortsätter hans hjärta att vara hårt.


Ett hårt hjärta är ett hjärta som inte kan känna medkänsla, ett hjärta som inte vill låta sig beröras, ett hjärta som har stelnat i en form, ett hjärta som inte vill böja sig för Gud.


Det är lätt att fördöma Faraos hårda hjärta, men också våra hjärtan kan bli hårda av olika anledningar. Vi kan själva ha blivit känslomässigt skadade så att vi inte längre vill ha ett förstående, medkännande hjärta. Vårt hjärta kan ha stelnat, så vår kristendom mer består av ett hårt skal än av liv. Vårt hjärta kan ha stelnat så vi inte längre är villiga att höra och lyda Herrens röst.


Men Herren har en lösning. Då vi låter oss beröras av den Helige Ande smälter det hårda hjärtat och blir levande igen:  "Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött"  (Hes 11:19) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt mitt hjärta vara mjukt och följsamt för din ledning i mitt liv.

_______________
Översikt kapitel 9:
Vers 1-7

Den femte plågan: boskapspest
Vers 8-12
Den sjätte plågan: bölder
Vers 13-35
Den sjunde plågan: hagel

lördag 25 februari 2017

25 februari - 2 Mos 8

KAMPEN MELLAN DET GODA OCH DET ONDA

Dagens bibelläsning: Andra Moseboken 8
"Mose gick ut från farao och bad till HERREN, och HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Han tog bort flugsvärmarna från farao, från hans tjänare och hans folk, så att inte en enda fluga fanns kvar. Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket." (2 Mos 8:30-32 FB)
Kampen böljar fram och tillbaka mellan det goda och det onda. Farao vägrar att släppa Guds folk ända tills han är besegrad. Då ber Mose om lindring för Egypten och då lindringen kommer ändrar sig Farao och håller inte sitt löfte. "Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket" (vers 32).

Så kan kampen mellan det goda och det onda vaja fram och tillbaka även i våra dagar. Inte minst inne i oss. Paulus beskriver kampen som rasar i honom med orden: "Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag." (Rom 7:13).

I nödens stund är det lätt att ge löften till Gud. Men då Herren har hjälpt oss och nöden inte längre är där är det lätt att glömma vad vi lovade Gud. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kampen mellan det goda och det onda finns både omkring mig och i mig.

________________
Översikt kapitel 8:
Vers 1-7

Mose går igen till farao och kräver "Släpp mitt folk". Aron sträcker ut sin hand och landet översvämmas av grodor.
Vers 8-15

Farao lovar att släppa folket om Mose tar bort grodorna. Mose ber till Gud och han tar bort grodorna. Farao ångrar sig och vägrar att släppa folket.
Vers 16-19
Den tredje plågan drabbar Egypten. Denna gång översvämmas landet av myggor som angriper människor och djur. Farao lovar släppa folket och ångrar sig.
Vers 20-32
Den fjärde plågan drabbar Egypten. Nu är det flugsvärmar. Farao lovar släppa folket och ångrar sig.

fredag 24 februari 2017

24 februari - 2 Mos 7

"DU SKALL TALA ALLT JAG BEFALLER DIG"

Bibelläsning: Andra Moseboken 7
"Du skall tala allt jag befaller dig. Sedan skall din bror Aron tala med farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land." (2 Mos 7:2 FB)

Moses hade fått uppdraget att föra Israels folk ut ur slaveriet. Men det kunde han inte göra själv. Han måste ständigt vara beroende av Gud. Och han kunde bara tala det Gud sa till honom att tala.

Vårt uppdrag som kristna idag är fortfarande detsamma. Att föra ut människor ur sitt slaveri och föra dem fram fram till frälsning. Vi måste också vara fullständigt beroende av Gud. Vi kan inte klara det på egen hand.

Vi måste höra vad Herren säger till oss. Ibland kanske han säger till oss att vara tysta. Då är det viktigt att vi inte talar. Ibland talar han om för oss vad vi ska säga. Då är det viktigt att vi säger det. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Du ska tala allt jag befaller dig."
________________
Översikt kapitel 7:
Vers 1-7

Gud sänder Mose och Aron till Farao. Mose är då 80 år gammal.
Vers 8-13
Aron kastar staven på marken och den förvandlas till en orm. Faraos trollkarlar gör samma sak med sina stavar, men Arons stav uppslukar trollkarlarnas stavar. Farao vill inte släppa iväg israeliterna.

Vers 14- 24
Då farao går ned till floden på morgonen möts han av Mose och Aron som förvandlar vattnet i i Egypten till blod. De egyptiska siarprästerna samma sak genom sin svartkonst och farao vägrar att släppa folket.

 

torsdag 23 februari 2017

23 februari - 2 Mos 6


NU SKALL DU FÅ SE


Bibelläsning: Andra Moseboken 6
"Men HERREN sade till Mose: "Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land." (2 Mos 6:1 FB)

Mose hade mycket att kämpa mot. Israels folk vill inte lyssna på Moses (vers 9) och Farao vill inte lyssna på Moses (vers 12). Han hade mycket väl kunnat ge upp. Men Gud sa: "Nu skall du få se...", och Moses trodde på Herren.

Hur många gånger kan jag ha missat att få se de under Herren ville visat mig, genom att jag inte vågat gå, eller genom att jag inte hört vad Herren sagt?

Herren vill kalla ut oss på vägar där vi inte gått förut. Vi kan tycka att vi inte har kapacitet att göra Herrens verk. Men jag tror att han vill säga till oss också idag: "Nu skall du få se.." Vågar vi gå? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40)
________________
Översikt kapitel 6:
Vers 1-9

Gud påminner om sitt löfte att befria folket från slaveriet och föra dem tillbaka till sitt land. Moses talar om detta för folket, men de orkade inte lyssna "tyngda av sitt hårda arbete".
Vers 10-13
Ännu en gång påminner Moses Gud om att han
har svårt för att tala och att ingen kommer att lyssna på honom.
Vers 14-27
Moses och Arons släkttavla
Vers 28-30
Ännu en gång vädjar Mose till Gud och säger att har svårt för att tala.

onsdag 22 februari 2017

22 februari - 2 Mos 4+5

Undanflykter - 2 Mos 4
Bibelläsning: Andra Moseboken 4:
"Då sade Mose till HERREN: "Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga." (2 Mos 4:10 FB)

I 2 Mos 4 finner vi en provkarta på undanflykter för den som inte vill följa Herrens uppmaningar.
-Jag är ingen talare (vers 10)
-Ingen kommer att lyssna till mig ( vers 1)
-Skicka någon annan i stället (vers 13)

Vilka är mina undanflykter, då jag inte vill följa Herrens uppmaningar?

Vi kanske tycker att vi inte har något att komma med. Att vi saknar resurser att utföra Guds verk. Då säger Herren till Moses, och kanske till oss: "Vad är det du har du i handen?" (vers 2). Moses hade bara en enkel stav i handen. Då säger Herren till honom att kasta den på marken, och plötsligt förvandlades staven till en orm (vers 3).

Då vi använder det vi har, det vi har i handen, och lägger det i Guds händer, kan Gud använda det till att göra underverk. Men vi måste våga använda det för att Gud ska kunna använda det till ett underverk.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill använda det jag har och det jag är.


_________________
Översikt kapitel 4:
Vers 1-17

Moses samtal med Gud om sin kallelse. Gud talar om för Moses vad han ska göra och Moses talar om för Gud varför han inte kan göra det.
Vers 18-31
Moses återvänder till Egypten och informerar sin bror Aron om sitt uppdrag. Aron samlar israeliternas äldste och informerar dem. De blir övertygade och faller ned och tillber.
__________________

"Släpp mitt folk!" - 2 Mos 5
Bibelläsning: Andra Moseboken 5:
"Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: "Så säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid åt mig i öknen!" (2 Mos 5:1 FB)

Mose och Aron gick till till Farao och krävde att Farao skulle släppa folket ut ifrån slaveriet.

Idag lever många människor i slaveri för att de inte kunnat förlåta någon, i slaveri under alkohol eller andra droger, i slaveri under hopplöshet eller i slaveri under självupptagenhet.

Gud behöver människor idag, som likt Moses och Aron, vågar gå ut och kräva frihet för dessa människor. Då Mose och Aron vågade gå ut på Guds befallning, åtföljdes deras ord av tecken och under.

Då vi vågar gå ut på Guds befallning kommer Guds kraft att följa vår tjänst.

Många människor lever i slaveri i dag. Någon måste våga kräva: "Släpp mitt folk!"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då vi vågar gå ut på Guds befallning kommer Guds kraft att följa vår tjänst.
_______________
Översikt kapitel 5:
Vers 1-9

Mose och Aron går till farao och ber att farao ska låta israeliterna gå ut i öknen och fira högtid.
Vers 10-23
Deras begäran resulterar att israeliterna tvingas arbeta mycket mera i sitt slavarbete. Israeliterna vänder sig mot Mose och Aron och ger dem skulden för den ökade arbetsbördan.

tisdag 21 februari 2017

21 februari - 2 Mos 3

"JAG HAR SETT....OCH HÖRT

Bibelläsning: Andra Moseboken 3
"HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem.."  (2 Mos 3:7-8 FB)

Gud hade sett folkets lidande och Gud hade hört deras rop på hjälp. Därför stiger Gud ned för att rädda dem.

Gud räddar folket genom att kalla en människa att föra folket ut ur slaveriet (vers 10).

Också idag lever många människor fångna i synd. Många människor är fångna i ett meningslöst liv utan att se något hopp eller någon utväg. Också idag ropar dessa människor till Gud om hjälp. Gud ser deras lidande och hör deras böner. Han vill nå fram till dem med sin räddning.

Därför kallar Gud även idag människor att gå till dem och föra dem ut i frihet genom förlåtelsen och frälsningen i Jesus Kristus. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad kallar Gud mig att göra idag?

_____________________
Översikt kapitel 3:
Vers 1-6

Moses möter Gud i den brinnande busken och får befallning att ta av sina skor för att han står på helig plats.
Vers 7-10
Gud talar med Moses om sin plan att föra ut folket från slaveriet till frihet, och om Moses roll i den befrielsen.

Vers 11-17
Moses invänder att han säkert  inte är en lämplig kandidat för det uppdraget. Gud lovar att vara med Moses och talar om landet som "flödar av mjölk och honung"
Vers 18-22
Gud ger instruktioner om hur man ska förbereda sig för uttåget.

måndag 20 februari 2017

20 februari - 2 Mos 2

"GUD HÖRDE DERAS KLAGAN"

Bibelläsning: Andra Moseboken 2
"Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina." (2 Mos 2:24-25 FB)

Det andra kapitlet i 2 Mos talar om hur Mose föddes och räddades ur Nilen och hur han senare dödade en egyptier som anföll en av Mose landsmän och hur han sedan flydde ut i öknen.

Tiden går och en ny farao kommer till makten. Israeliterna fortsätter att leva som slavar under svåra förhållanden och de ropade till Gud (vers 23), och Gud hörde deras rop (vers 24) och såg till dem (vers 25).

Gud är en Gud som ser och hör de förtvivlade ropen från människor som lider. Även om ingen annan ser eller hör så finns Guds hela uppmärksamhet hos den lidande.

Jag är själv far till tre söner och jag älskar dem alla tre lika mycket. Men om en av dem råkat ut för problem och har det svårt finns hela min uppmärksamhet hos den som lider.

På samma sätt är det med Gud. Han älskar alla människor lika mycket. Men ropet om hjälp tränger igenom direkt till Guds öron.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att du hör min bön

____________________
Översikt kapitel 2:
Vers 1-10

Moses föds, sätts ut i en korg i Nilen för att undgå att dödas. Faraos dotter finner korgen med Moses och adopterar honom.
Vers 11-15
Moses ser en egypter döda en hebreisk man. Moses dödar egyptern och flyr till Midjan.
Vers 16-22
Moses bosätter sig hos prästen i Midjan och gifter sig med en av hans döttrar, Sippora
Vers 23-25
Slaveriet fortsätter i Egypten och folket ropade till Gud i sin nöd. Gud hörde deras rop och ger sig till känna...

söndag 19 februari 2017

19 februari - 2 Mos 1


                            FÖRFÖLJELSER

Bibelläsning: Andra Moseboken 1

"Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef!" (2 Mos 1:8 FB)

Josef hade varit en högt uppsatt ledare och israeliterna var ett aktat folk i Egypten. Men så kom en ny kung som i stället för att sätta värde på israeliterna, såg dem som ett hot (vers 10). Det ledde till massavrättning av alla nyfödda pojkar (vers 22).

Under historiens gång har det hänt många gånger att Guds folk har gått från att vara en aktad och respekterad grupp till att bli ett folk som förföljs och avrättas.

Många kristna ställdes under kristenhetens första århundraden inför valet att avsäga sig tron eller avrättas.

I Lettland kom det en ny regim under andra världskriget. Frälsningsarmén förbjöds och flera officerare fick fly under dramatiska omständigheter.
Också idag förekommer det systematisk förföljelse av kristna på olika håll i världen där kristna ställs inför valet att överge sin tro eller att dö.

I förföljelsetider visar det sig hur mycket vår tro är värd. Är vi villiga att lida för vår tro på Jesus?

==> Mannakonr att tugga på under dagen: Är jag villig att fortsätta bekänna Jesusnamnet även om det innebär ett pris att betala?


____________________

Översikt kapitel 1
Vers 1-14

Maktskifte i Egypten. Israeliterna har blivit många och börjar ses som ett hot mot Egypten. Israeliterna blir slavar i Egypten.
Vers 15-22
Kungen i Egypten ge order att alla nyfödda pojkar ska dödas, medan flickorna får leva.


Till eftertanke:
Hur ser det ut i dag? Blir kristna förföljda för sin tro idag? Hur är det i världen? Hur är det i vårt land? På vilka sätt upplever du förföljelse i ditt liv?

lördag 18 februari 2017

ANDRA MOSEBOKEN

Andra Moseboken berättar om hur israeliterna blir slavar i Egypten, hur Gud ser nöden hos sitt folk och träder in och räddar dem från slaveriet och för dem ut mot det land som Gud en gång lovade Abraham och hans ätt.

Här kommer en översikt över några viktiga händelser i Andra Moseboken:


- Slaveriet börjar   2 Mos 1:7-16
- Moses föds   2 Mos 2:1-10
- Moses flyr till Midjan   2 Mos 2:11-21
- Gud kallar Moses   2 Mos 3
- Moses och Aron hos Farao   2 Mos 5
- Plågorna i Egypten   2 Mos 7-11
- Den första påsken   2 Mos 12
- Undret vid Röda Havet   2 Mos 14