söndag 30 april 2017

30 april - 4 Mos 8

GÖR JESUS SYNLIG

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 8
"Tala till Aron och säg till honom: När du sätter upp de sju lamporna, skall du sätta upp dem så att de kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken."  (4 Mos 8:1)

Ljusstaken var vacker. Den var gjord av hamrat guld (vers 4). Men ljusstakens uppgift var inte att kasta ljus över sig själv. Den skulle lysa upp det som fanns framför ljusstaken. Där fanns skådebröden.

I Nya Testamentet används ljusstaken som symbol för församlingen (Upp 1:20). De sju lamporna var sju skålar som var fyllda med olja. Bilden träder fram av församlingens uppgift och de enskilda medlemmarnas (skålarnas uppgift).

Den kristne, fylld av den Helige Ande (oljan), har till uppgift att göra Jesus (livets bröd) synlig i världen. Inte att framhäva sig själv eller sin församling, utan att göra Jesus synlig i en annars mörk värld.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör Jesus synlig.
___________________
Innehåll kapitel 8:
Vers 1-3
De sju lamporna sätts upp
Vers 5-26
Instruktioner om hur man renar, helgar och inviger leviterna för deras tjänst.

Till eftertanke:
- På vilka sätt kan jag bidra till att göra Jesus synlig?
- Hur kan jag bli renad och helgad för denuppgift Gud har kallat mig till?
___________________

lördag 29 april 2017

29 aptil - 4 Mos 7

NÅDASTOLEN

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 7
"När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, mellan de två keruberna. Och han talade till honom."  (4 Mos 7:89 FB)

Mose gick in till Herren vid nådastolen i uppenbarelsetältet. Där talade Gud till Moses, och Moses talade med Gud.

I alla Frälsningsarméns lokaler finns en nådastol. På svenska kallas den ofta för botbänk, men på engelska använder man ordet för nådastol, Mercy Seat.

Miljoner människor har gått fram till denna nådastol och talat med Herren och tagit emot förlåtelse, upprättelse och frälsning. Miljoner människor har också hört Herren tala personligt till dem vid nådastolen. Kanske en kallelse att bli soldat, eller en kallelse att bli frälsningsofficer, eller vägledning i någon fråga som vållat bekymmer.

Gud är inte beroende av en speciell plats idag där han kan möta människor. Gud möter människor överallt. Hemma, på bussen, på arbetet, ja överallt. Men för oss människor kan det ofta vara till hjälp att gå till en speciell avskild böneplats för att tala med Herren. Våra steg fram till botbänken kan förbereda vårt hjärta för att möta Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bered ditt hjärta att höra Gud tala till dig. Hemma, på promenad, på jobbet, i vardagen, på söndagen, vid nådastolen....
_________________
Innehåll kapitel 7:
De olika  stamhövdingarna bär under tolv dagar fram sina respektive offergåvor inför Herren.
_________________

fredag 28 april 2017

28 april - 4 Mos 6

VAR VÄLSIGNAD

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 6
"HERREN välsigne dig och bevare dig. 
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."  (4 Mos 6:24-26 FB)

Här får Mose instruktion från Herren om vad han ska säga när han välsignar folket (vers 23).

Den prästerliga tjänsten innebar att välsigna människor. I Nya Testamentets ögon är vi alla präster och vårt uppdrag blir därmed att välsigna människor vi möter. Det kan vi göra både med ord och med handlingar.

Men just nu får du ta emot välsignelsen från Herren personligen till dig själv. Läs sakta och ta emot:

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "HERREN välsigne dig och bevare dig. HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."
__________________
Innehåll kapitel 6:
Vers 1-21
Lag om nasirlöften, då någon avskiljer sig att vara helgad åt Herren.
Vers 22-27
Herrens välsignelse
__________________

torsdag 27 april 2017

27 april - 4 Mos 5

FRÅN FÖRBANNELSE TILL VÄLSIGNELSE

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 5
"Sedan skall prästen skriva upp dessa förbannelser i en bokrulle och tvätta av dem i det bittra vattnet."  (4 Mos 5:23 FB)

Lägret måste renas, tabernaklet måste renas, människorna måste renas. Synd förde med sig en förbannelse och allt som finns i Guds närhet måste vara rent. Det måste renas. Själva lagen som vilade tungt över folket var en förbannelse. Förbannelsen måste sonas och folket måste renas från synd.

Men sedan kom Jesus! Och fastän han var oskyldig tog han det straffet som lagen krävde för att befria oss från förbannelsen och rena oss från synden. "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden."  (Gal 3:13-14)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Befriad från förbannelse för att leva i välsignelse!
__________________
Innehåll kapitel 5:
Vers 1-4

Lägret renas
Vers 5-10
Då man inser sin synd ska man bekänna synden och lämna skuldersättning
Vers 11-31
Vad man skulle göra vid misstanke om otrohet

onsdag 26 april 2017

26 april - 4 Mos 4

GE GUD DITT BÄSTA

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 4
"De av Gersons barn som inmönstrades efter sina släkter och familjer, de som var trettio år eller äldre, upp till femtio år, alla arbetsföra som skall tjänstgöra vid uppenbarelsetältet" (4 Mos 4: 38-39 FB)

Flera gånger står det skrivet att de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet skulle vara mellan trettio och femtio år gamla (vers 35, 39, 43, 47).

Det handlar om att ge de bästa åren till Herren. Mognaden som kommer efter ungdomstiden och kraften som finns före åldrandet sätter in. Ge det bästa åt Herren.

Den som också får tjäna Herren i sin ungdom kan vara tacksam för det och att tjäna Herren på sin ålderdom är en extra bonus i livet.

Ge ditt bästa till Gud av tid, tjänst, energi och engagemang.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ge gud ditt bästa. Var du än befinner dig i livet.
__________________
Innehåll kapitel 4:
Leviternas familjer mönstras. Varje familj tilldelas sina speciella uppgifter.

tisdag 25 april 2017

25 april - 4 Mos 3

TJÄNA I GUDS HUS

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 3
"Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då HERREN talade med Mose på Sinai berg. Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar. Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster."  (4 Mos 3:1-3 FB)

Aron och hans söner var invigda att vara präster. Till sin hjälp hade de Levi stam och kapitlet redogör i detalj för de olika uppgifterna som de olika familjerna i Levi stam fick ansvar för.

Det är ordning i Guds rike och var och en har sin speciella uppgift. Vi behöver inte konkurrera eller tränga in på varandras område, det finns uppgifter för var och en.

I Nya Testamentet finns också en uppräkning av olika uppgifter i Guds rike. Några är kallade att vara apostlar, andra till att vara profeter, andra till att vara herdar, andra till att vara lärare och andra till att vara evangelister.

Vem är du? Vilken uppgift har Gud lagt ned i dig? Hur kan du på bästa sätt utföra den?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är min uppgift i Guds hus? (Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse: 2 Tim 1:9)
___________________
Innehåll kaptel 3
Leviterna mönstras och de olika familjerna får sin placering runt Uppenbarelsetältet och blir tilldelade sina speciella uppgifter.

måndag 24 april 2017

24 april - 4 Mos 2

GUD I CENTRUM

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 2
"HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: "Israels barn skall slå läger, var och en under sitt baner, vid de fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet skall de slå läger, på något avstånd från det."  (4 Mos 2:1-2 FB)

Kapitlet berättar hur Israels barn skulle slå läger runt omkring uppenbarelsetältet som representerade Guds närvaro bland folken. Var och en under sitt baner. Men Gud skulle finnas i centrum av gemenskapen.

Så är det med alla kristna idag. Vi kan vara olika, vi kan ha olika uttrycksform och särart. Vi kan ha olika baner. Vi kan betona olika saker. Men Gud måste få vara i centrum i allt vi gör.

Och ju närmare centrum vi kommer, ju närmare Gud vi kommer, desto närmare kommer vi också automatiskt varandra.

Ju närmare Jesus du kommer, desto närmare kommer du också dina trossyskon, även om de slagit läger under ett annat baner. "Jag ber att de alla skall vara ett", är Jesu bön för oss (Joh 15:21)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ju närmare Jesus vi lever, desto närmare kommer vi varandra.
___________________
Innehåll kapitel 2:
Organisering av lägret.
Uppenbarelsetältet i mitten.
Vers 3-9
Judas här med Isaskars och Sebulons stammar
Vers 10-17
Rubens här med Simons och Gads stammar
Vers 18-24
Efraims här med Manasses och Benjamins stammar
Vers 25-33
Dans här med Ashers och Naftalis stammar
Vers 34
"De gjorde allting så som Herren hade befallt

söndag 23 april 2017

23 april - 4 Mos 1

DE GJORDE I ALLT SOM HERREN BEFALLT - 4 Mos 1

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 1
"Israels barn gjorde så, de gjorde i allt som Herren befallt Mose."  (4 Mos 1:54 FB)

Här genomför man en folkräkning. Sammanlagt inmönstrades 603.550 personer, förutom leviterna som inte skulle räknas.  De hade en speciell funktion i förbindelse med tabernaklet.

Hela proceduren med folkräkningen och leviternas  uppdrag avslutas med orden om att de gjorde allt som Herren befallt.

Vad säger Gud till dig att göra? Vad säger Han i sitt ord och vad hör du Honom säga personligen till dig? Kan man säga detsamma om mig och dig som man sa om israeliterna i 4 Mos 1: "De gjorde allt som Herren befallt Mose"?

Vår lydnad till Herren och till Guds ord är det yttersta tecknet på vår kärlek till Gud. Jesus säger: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21)
___________________
Översikt kapitel 1:
Vers 1-47
Israels menighet mömstras, den ena stammen efter den andra
Vers 48-54
Leviterna speciella uppdrag

lördag 22 april 2017

22 april - 3 Mos 27

TIONDE - 3 Mos 27

Bibelläsning: Tredje Moseboken 27
"All tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör HERREN. Den är helgad åt HERREN."  (3 Mos 27:30 FB)

Att ge tionde till Herren är en gammal princip ända från tidigt i Gamla Testamentet.

Måste jag ge tionde till Gud, är det kanske någon som frågar. Nej, du måste inte. Ingen tvingar dig att ge till Herren. Du måste inte, men du får! Du får frivilligt ta av allt det som Herren välsignar dig med och ge tillbaka till Herren.

Men om jag inte har råd, kanske någon frågar. Om du anser att du inte har råd, finns det ingen som tvingar dig att ge.

Men man kan också vända på frågan: Har du råd att inte ge tionde till Herren?
Profeten Malaki skriver: "För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått."  (Mal 3:10) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "För in allt tionde i förrådshuset".
_________________
Innehåll kapitel 27:
Regler för friköp och återköp av gåvor till Herren

fredag 21 april 2017

21 april - 3 Mos 26

                        MED UPPRÄTT HUVUD - 3 Mos 26

Bibelläsning: Tredje Moseboken 26
"Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud."  (3Mos 26:13 FB)

Dom hade varit slavar i Egypten. De hade gått med nedböjt huvud. Ingen framtid inget hopp. Men så kom Gud. Han bröt sönder oket som de varit fängslade med och han befriade dem. Han planterade hopp i dem om ett annat liv, ett annat land. Ett land som flöt av mjölk och honung. Hoppet gav dem energi att handla. De lyfte blicken och gick ut i friheten.

Gud sände sin son för att befria oss från synd och skuld för att vi inte längre skulle vara slavar. Jesus gav sitt liv för att vi skulle bli levande. Vi får gå ut i den här dagen med upprätt huvud med lovsången på våra läppar: "Jesus är min befriare."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Med upprätt huvud.
____________________
Översikt kapitel 26:
Vers 1-13

Löften om hur livet kommer att bli om folket följer Guds bud
Vers 14-39
Varningar för hur livet kommer att bli om folket inte följer Guds bud.
Bland annat förutsägs att folket skulle tvingas lämna sit land och skingras bland övriga folkslag.
Vers 40-46
Folket kommer då att bekänna sina synder och Gud kommer inte förkasta sitt folk.

torsdag 20 april 2017

20 april - 3 Mos 25

JUBELÅRET - 3 Mos 25

Bibelläsning: Tredje Moseboken 25
"Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt. Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. Då skall ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar."  (3 Mos 25:10-11 FB) "Jubelår" är översatt mer "friår" i GT 2000.

Det femtionde året skulle bli ett år av återställelse, ett år av pånyttfödelse. Det var ett nåde-år och kännetecknades av
1. Personlig frihet - om du var slav
2. Ekonomisk upprättelse - om du var fattig eller stod i skuld
3. Fullständig vila - från vardagens arbete , slit, prestation

Då Jesus presenterar sig själv och sitt uppdrag i synagogan, gör han det genom att läsa från profeten Jesaja. Citatet avslutas med orden "...och predika ett nådens år från Herren" (Luk 4:19).

Jesus proklamerar ett nådens år:
1. Där slaven blir fri - den som var slav under synden blir befriad, frälst.
2. Skulden är betald - genom Jesu död på korset. Vi blir medarvingar med Kristus
3. Fullständig vila - vi får uppleva den fullständiga friden hos Jesus. "Kom till mig....så skall jag ge er vila....finna ro för era själar" (Matt 11:28-29)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria" (Joh 8:36)
_________________
Innehåll kapitel 25:
Vers 1-5

Sabbatsåret
Vers 6-22
Jubelåret (friåret)
Vers 23-55
Inlösningsrätt

onsdag 19 april 2017

19 april - 3 Mos 24

REN OLJA - 3 Mos 24

Bibelläsning: Tredje Moseboken 24
"Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen."  (3 Mos 24:2 FB)

Ljusstakens uppgift var att kasta ljus på det som fanns runt omkring. Vad var det som fanns runt ljusstaken? Det var skådebröden.

Ljusstaken beskrivs i Uppenbarelseboken som församlingen (Upp 1:20) och brödet är livets bröd (Joh 6:36), Kristus. Församlingens uppgift är att kasta ljus på Jesus, att göra Jesus synlig på jorden.

Ljusstaken bestod av sju olika lampor som tillsammans skapade det ljus som gjorde skådebröden synliga. Vi är var och en en lampa i helheten. Ni är världens ljus, säger Jesus (Matt 5:14). Och det ljus vi tillsammans skapar gör Jesus synlig.

Vi får bära fram ren olja av krossade oliver dagligen, ett liv som är helgat åt Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att göra Jesus synlig genom mitt liv.
___________________
Översikt kapitel 24:
Vers 1-9

Lampstället och skådebröden
Vers 10-16
Hädelse bestraffas
Vers 17-23
"Öga för öga och tand för tand". Lagen gäller lika för alla, både invandraren och den infödde.

tisdag 18 april 2017

18 april - 3 Mos 23

                                                VILODAGEN - 3 Mos 23

Bibelläsning: Tredje Moseboken 23
"Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor."  (3 Mos 23:3 FB)

Vilken Gud som unnar oss vila!

Gud vill att vi ska leva ett liv i balans, där arbete och vila har sin naturliga plats. Vi behöver dygnsvila, veckovila och säkert också årsvila.

Vi behöver ta ett steg tillbaka och vila, inte bara fysiskt, utan också ta tid att bli stilla inför Herren, ta tid att ta in Guds ord på ett djupare sätt.

Men man kan vila hur mycket som helst utan att bli utvilad om vi lever med en inre oro som följer oss dag och natt. Jesus inbjuder oss också att ta del av hans frid, att skänka vila till vår själ:
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar."  (Matt 11:28-29)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad använder jag vilodagen till?
___________________
Innehåll kapitel 23:
Instruktioner om Israels högtider: Sabbatsdagen, Skördefesten, Försoningsdagen, Lövhyddofesten

måndag 17 april 2017

17 april - 3 Mos 22

GE GUD DITT BÄSTA

Bibelläsning: Tredje Moseboken 22
"HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Aron och hans söner och alla Israels barn: Om någon av Israels hus eller av främlingarna i Israel vill bära fram något offer, ett löftesoffer eller ett frivilligt offer, som de vill offra åt HERREN som brännoffer, skall ni göra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Offret skall vara ett felfritt handjur av nötboskapen, av fåren eller av getterna. Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga."  (3 Mos  22:17-20 FB)

Det var viktigt att det offer som man frambar till Herren skulle vara felfritt. Både då det gäller löftesoffer och frivilliga offer. Man fick inte offra det som var skadat eller var självdött. Meningen med offret var att man offrade något som var av värde, och inte bara det som man inte kunde använda till något annat.

Vad ger du till Gud? Ger du Honom den som tid som du får över? Ger du till Gud det som blir kvar då du har använt all tid till dina egna prioriteringar? Ger du Gud de pengar som blir över, eller avskiljer till Gud av dina resurser som du skulle kunnat använda till annat?

Ge Gud ditt bästa! Ge Honom prioriterad tid. Ge honom av sådant som är dyrbart för dig. Detta är det offer som betyder något för Gud - och för dig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ge Gud ditt bästa
__________________
Innehåll kapitel 22:
Vers 1-16

Prästerna och offertjänsten
Vers 17-32

Kravspecifikation på offren

söndag 16 april 2017

16 april - 3 Mos 21

BE FÖR DINA LEDARE

Bibelläsning: Tredje Moseboken 21
"Eftersom han är en ledare bland sitt folk, får han inte ådraga sig orenhet och göra sig ohelig
(3 Mos 21:4 FB)

Att leva ett rent och helgat liv var viktigt för alla människor. Speciellt viktigt var det för dem som var ledare. De skulle vägleda folket och leda dem in i gemenskap med en helig Gud.

Det är inte lätt att vara ledare alla gånger. Känslor av otillräcklighet kan komma över ledarna. Det finns speciella frestelser förknippade med att vara ledare.

Kommer du ihåg att be för dina ledare? Be för dina ledare i församlingen. Be för ledarna i ditt land. Be för ledarna på världsbasis. Gud vill att du ska göra det.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Be för dina ledare.
___________________
Innehåll kapitel 21:
Helighetsregler för prästerna

lördag 15 april 2017

15 april - 3 Mos 20

LÖFTETS FOLK

Bibelläsning: Tredje Moseboken 20
"Därför har jag sagt till er: Ni skall ärva deras land, ty jag skall ge er det till arvedel, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är HERREN, er Gud, som har avskilt er från andra folk"  (3 Mos 20:24 FB)

Även detta kapitel handlar till stor del om sexualmoral.  Det handlar om vilka sexuella förbindelser som folket ska avhålla sig från. Det är en kallelse till ett liv i helgelse. Ett uttryck som återkommer är uttrycket att "ni skall vara heliga" (vers 7 och 26).

Ett annat uttryck som återkommer är att Guds barn är "ett avskilt folk" (vers 24 och 26), som är på väg mot löftets land (vers 23).

Vi får idag vara ett avskilt folk, främlingar här på jorden, på väg mot ett bättre land. Gud har inte förändrat sig. Han förväntar sig också idag att hans barn ska vara ett heligt folk, som lever ett rent liv i en innerlig relation till Gud själv. Det viktigaste budet för oss idag är vår kärlek till Herren (Matt 22:37), och denna kärlek uttrycker vi bäst genom att lyda Guds bud (Joh 14:21), både Hans skrivna ord och Hans direkta tilltal till oss i vardagen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ett heligt folk på väg till löftets land.
___________________
Innehåll kapitel 20:
Återkommande uppmaningar att vara ett heligt folk.
Förbud mot barnoffer som var vanligt på den tiden bland andra folk.
Förbuden mot felaktiga sexuella förbindelser från kapitel 18 upprepas: nära släktingar, samma kön, djur.
Löftet om landet som flödar av mjölk och honung, från Andra Moseboken, upprepas.


fredag 14 april 2017

14 april - 3 Mos 19

NI SKALL VARA HELIGA

Bibelläsning: Tredje Moseboken 19
"Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig."  (3 Mos 19:2 FB).

Här handlar det om vad Gud förväntar av sitt folk.

Vad betyder det att vara helig?
-Det betyder att vara avskild för Gud.
-Det betyder att vi har kallats för att tjäna Gud
-Det betyder att vi har gett oss själva till Gud.
-Det betyder att vi tillhör Gud.
-Det betyder att vi inte kan tillåta oss att leva hur som helst.
-Det betyder att vi är kallade att leva ett rent liv, i tanke, ord och gärning.

Hur stämmer denna beskrivning på mitt liv?

"Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig." (1 Pet 1:13-16)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ett heligt liv. Vad innebär det för mig?
____________________
Innehåll kapitel 19:
Helighetsregler:  Vörda föräldrarna (vers 3), hålla sabbaten (vers 3), inte vända sig till avgudar (vers 4), omsorg om den fattige och invandraren (vers 10), inte stjäla (vers 11), inte ljuga (vers 12),  omsorg om den som är handikappad (vers 14), döma rätt (vers 15), inte stå någon efter livet (vers 16), inte bära agg mot någon (vers 17), inte hämnas (vers 18), inte vända sig till de dödas andar (vers 31), hedra de äldre (vers 32), vara ärlig i affärer (vers 35)..

torsdag 13 april 2017

13 april - 3 Mos 18

GÖR INTE SOM ALLA ANDRA

Bibelläsning: Tredje Moseboken 18
Säg till Istraels barn: Jag är Herren er Gud. Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar.” ( Mos 18:2-3 FB)

Israels barn var omgivna av folk med andra värderingar. Gud varnar här folket för att ta till sig de värderingar som råder bland de omkringliggande folken.
I detta kapitel varnas speciellt för förbjudna sexuella förbindelser:
-du ska inte röra eller blotta nära släktingar (vers 9)
-du ska inte ligga med din nästa hustru (vers 20)
-du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna (vers 21)
-du ska inte ligga med något djur (vers 22)

Vi lever som kristna idag i ett samhälle där vi är omgivna av människor som lever med helt andra värderingar än de kristna. Detta gäller sexuella relationer, men inte bara det. På många områden ersätts traditionellt kristna värden med ett gränslöst värdesystem där det inte längre finns det som är rätt eller det som är fel.
Vi är inte kallade att anpassa oss till de värderingar som för tillfället råder i samhället. Vi är kallade att bli förvandlade så att vi kan vara med och förvandla det samhälle vi lever i (Rom 12:2).

Eller, som Paulus skriver i Efesierbrevet:
I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.
 Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet
.”(Ef 4:17-24)
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar" Rom 12: 2) 
_____________________
Innehåll kapitel 18:
Restriktioner då det gäller sexuella förbindelser.

onsdag 12 april 2017

12 april - 3 Mos 17

AVFÄLLIGHET

Bibelläsning: Tredje Moseboken 17
"De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte."  (3 Mos 17:7 FB)

Kapitlet talar om blodets helighet och kraft att bringa försoning (vers 11).

Men kapitlet innehåller också en varning mot att rikta sina offer till de onda andarna. Det fanns en risk att folket började tänka att det inte var nog med Herren och en risk att folket också vände sig till andra makter i sin offerkult.

Detsamma gäller oss idag. Versen vänder sig inte bara till dem som levde då den uttalades, den gäller för evigt, från släkte till släkte.

Vi ser tydligt hur vi utsätts för detsamma idag. Kyrkor inbjuder till aktiviteter som har sina rötter i österns religioner: Yoga, Qui Yong och många andra uttrycksformer.

Det bottnar förmodligen i en bristande tilltro till Gud och kristendom. För att dra folk till kyrkan använder man sig av främmande inslag som kan upplevas som mer tilltalande än den "gamla" religionen.

Men den som lärt känna Gud, har inget behov att vända sig till "de onda andarna"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig" (2 Mos 20:3)
_________________
Innehåll kapitel 17:
Bestämmelser om blod

Till eftertanke:
I vers 11 kan vi läsa "Blodet ger försoning"
Hur skulle du vilja förklara hur vi kan bli frälsta och försonade genom Jesu blod?

tisdag 11 april 2017

11 april - 3 Mos 16

TVÅ BOCKAR

Bibelläsning: Tredje Moseboken 16
"Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken skall bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken."  (3 Mos 16:21-22 FB)

På den stora försoningsdagen skulle man ta två bockar för att bringa försoning för folkets synder. Den ena bocken skulle offras och blodet skulle bringa förlåtelse för folkets synder (vers 16). Aron skulle sedan lägga händerna på den andra bockens huvud och bekänna folkets synder. Bocken skulle sedan sändas ut i öknen för att föra bort folkets synder (vers 21-22).

De båda bockarna pekar fram på Jesu försoningsverk för våra synder. Genom Jesu blod får vi förlåtelse för våra synder och Jesus tar våra synder på sig, bär bort dem från oss, och renar oss från all orättfärdighet. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."  (1 Joh 1:9)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd" (1 Joh 1:7)
___________________
Innehåll kapitel 16:
Den stora försoningsdagen.
Syndoffertjuren som sonar folkets synder och "syndabocken" som tar bort synderna.

måndag 10 april 2017

10 april - 3 Mos 15

DET VIKTIGASTE

Bibelläsning: Tredje Moseboken 15
"Om någon får flytning från sin kropp, är hans flytning oren. Detta är vad som gäller om hans orenhet så länge flytningen pågår: Vare sig hans kropp avsöndrar flytningen eller tillsluter sig för flytningen, är han oren."  (3 Mos 15:3 FB)

I detta kapitel möter vi ändlösa bestämmelser om detaljer då det gäller orena flytningar hos både män och kvinnor.

Då jag läser dessa detaljerade anvisningar om flytningar som ser ut att aldrig ta slut i sin detaljrikedom, har jag stor förståelse för den laglärde, som till synes uppgivet frågar Jesus vad det egentligen är som är viktigt bland alla dessa bestämmelser. Ja, han frågar till och med vad det är som är den allra viktigaste bestämmelsen i hela lagen.

Jesu svar var solklart: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd."  (Matt 22:37)

Detta gäller även idag. Om vi lyckas hålla alla andra regler, men missar detta, har vi missat alltihop. Kärleken till Jesus är drivkraften för det kristna livet. Det finns bara ett enda bud som är det största och det viktigaste: Att älska Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd."
________________________
Innehåll kapitel 15:
Lagen om orena flytningar hos män och kvinnor.

söndag 9 april 2017

9 april - 3 Mos 14

DIN ARVEDEL

Bibelläsning: Tredje Moseboken 14
När ni kommer in i Kanaans land, som jag ger er till arvedel…  (3 Mos 14:34 FB)
Kapitlet handlar om hur man ska handla om någon har fått spetälska. Men mitt bland alla uppmaningar hur man ska bete sig i dessa fall finns påminnelsen om det som skulle komma ”När ni kommer in i Kanaans land…” (vers 34).
Israels barn hade fått en arvedel, som de ännu inte tagit emot. De var fortfarande i öknen på väg från slaveriet i Egypten. Ingen hade varit i landet som var deras arvedel. Ingen visste så mycket om det. Men det var deras. Det var deras arvedel som de skulle få ta emot.
Du har också fått en arvedel. Har du tagit emot din arvedel? Det finns kanske kristna som fortfarande lever ”i öknen” trots att de fått en fantastisk arvedel. 
Efesierbrevets författare försöker ständigt påminna oss om vårt arv. Det verkar som om församlingen i Efesos levde som om de inte hade någonting, trots att de hade fått allt ”..han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser” (Ef 1:3).

Sedan ges några exempel på vad vi redan fått i Kristus:
- vi har fått förlåtelse (vers 7)
-vi har fått vårt arv enligt hans vilja (vers 11)
-vi har fått den Helige Ande (vers 13)

Därefter ber Paulus att efesierna ska få sina hjärtans ögon öppnade så att de kan förstå hur rikt arvet är som de redan har fått (vers 18). 
Israels barn som levde under tiden som Tredje Moseboken beskriver fick aldrig uppleva att komma in i det förlovade landet, trots att det var deras arvedel.
Min bön är: ”Låt det inte hända igen!” Jag ber att alla vi kristna ska kunna förstå vilket arv vi har fått och våga ta emot det i tro.
 ___________________
Innehåll kapitel 14:
Vers 1-32
Rening efter spetälska
Vers 33-57
Spetälska på hus

lördag 8 april 2017

8 april - 3 Mos 13

REN ELLER OREN

Bibelläsning: Tredje Mosebolen 13
" Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder. Han skall ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: "Oren! Oren!" Så länge han är angripen av spetälska skall han vara oren."  (3 Mos 13:46-47 FB)

Spetälska är en fruktansvärd sjukdom. Den ansågs på Gamla Testamentets tid vara ett resultat av synd. Vid flera tillfällen drabbas människor i det Gamla Testamentet av spetälska på grund av direkt synd. Här är det Gud som sänder spetälskan. Till exempel till Mirjam (4 Mos 12:10), Gehasi (2 Kung 5:25-27) och Ussia (2 Krön 26:21).

Idag är spetälskan inget stort problem i vårt land. Men synden kan också i vår tid vara som en spetälska. Den är smittsam på samma sätt som spetälskan.  Men den andliga spetälskan kan vara mer förrädisk än den fysiska eftersom den inte syns utanpå lika tydligt.Vi kan dölja bitterhet, avund, hat och annan synd inom oss, utan att det är synligt för andra människor

Prästen kunde inte rena från spetälskan då, och prästen kan inte rena från synd idag. Han kan möjligtvis ställa diagnosen och ge receptet. Den enda som kan rena från synd är Gud genom Jesu blod.

Är du ren? Jesus kan rena!

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)
___________________
Innehåll kapitel 13:
Prästen är den som ställer diagnosen och ger förhållningsregler vid misstänkt spetälska.
Rening av spetälska på kläder

fredag 7 april 2017

7 april - 3 Mos 12

OFFER

Bibelläsning: Tredje Moseboken 12
"Detta är lagen om en barnaföderska, både när hon har fött en pojke och när hon har fött en flicka.
Men om hon inte har råd med ett får, skall hon ta två turturduvor eller två unga duvor, en till brännoffer och en till syndoffer.
"  (3 Mos 12:7-8 FB)

Då man hade fått en son eller en dotter skulle man gå till prästen för att offra. Det var ett sätt att visa sin tacksamhet. Det normala var att man offrade ett får, men hade man inte råd med det fick man offra två duvor i stället. Jesu föräldrar tillhörde inte de rika. De offrade två duvor, "De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor, enligt Herrens lag." (Luk:24).

Idag visar vi inte vår tacksamhet genom att offra djur till Gud. Vi visar vår tacksamhet på andra sätt. Ett sätt är tacksägelse. Tacksägelse och lovprisning benämns till och med som ett offer i Bibeln: "Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn." (Heb 13:15).

Har du något att vara tacksam för? Gör en lista på sådant som du är tacksam för och frambär sedan lovets offer i tacksamhet till Gud. Gud är alltid värd vår lovsång. Och då vi lyfter vår blick och prisar Herren händer det också något med oss själva.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill idag frambära "lovets offer" till Gud för det han är, det han gör och det han ar gjort.
____________________Innehåll kapitel 12:Rening och offer efter barnsbörd

torsdag 6 april 2017

6 april - 3 Mos 11

ETT HELIGT FOLK

Bibelläsning: Tredje Moseboken 11
"Ty jag är HERREN, som har fört er upp ur Egyptens land, för att jag skall vara er Gud. Så skall ni nu vara heliga, ty jag är helig"  (3 Mos 11:45 FB)

Herren var den som hade räddat folket från slaveriet i Egypten. Herren var nu deras Gud. Som ett resultat av detta förväntade Gud att folket skulle vara heliga, eftersom Gud är helig.

Du som är kristen tillhör Guds folk. Vi har blivit räddade och befriade: "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike." (Kol 1:13)

Som ett resultat av frälsningen förväntar Gud att vi ska ha Jesus som Herre (Rom 10:9) och att vi ska återspegla det som finns i Gud. Gud är helig och den heligheten vill Gud också se hos oss.

Heligheten innebär att vara avskild för ett speciellt ändamål. Att vara kristen innebär att vara avskild för att tjäna Gud.

Heligheten innebär också en strävan att leva i renhet, att låta Guds avbild bli mer och mer synlig i våra liv. "Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Kor 3:18)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ett heligt liv.
__________________
Innehåll kapitel 11:
Hygieniska föreskrifter och föreskrifter om vilka djur som kan ätas och vilka djur som inte kan ätas.


Till eftertanke:
I detta kapitel uppmanas vi att vara heliga. Vilka konsekvenser får denna strävan i mitt liv?

onsdag 5 april 2017

5 april - 3 Mos 9 + 10

HÄNFÖRELSE - 3 Mos 9

Bibelläsning: Tredje Moseboken 9
"Och Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig HERRENS härlighet för allt folket. Eld gick ut från HERREN och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. När allt folket såg detta, jublade de och föll ner på sina ansikten."  (3 Mos 9:23-24 FB)

Offret låg på altaret. Eld gick ut från Herren. Folket jublade och föll ned och tillbad.

Detsamma skulle man kunna säga om den första pingstdagen.
-Offret låg på altaret, lärjungarna gav sig själva till Herren.
-Eld gick ut från Herren (Apg 2:3), och de blev alla fyllda av den Helige Ande.
-Fruktan ersattes av hänförelse och de gick ut och förkunnade evangelium.

Förutsättningen för att elden ska falla är att det finns ett offer på altaret. Då vi överlämnar oss helt och fullt i Guds händer, svarar Gud med eld. Löftet om en pingst i ditt liv gäller också idag (Apg 2:17).

Förutsättningen för en ny skördetid för Guds rike är att Guds folk blir tända av Guds eld.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sänd din eld över mig.
_________________
Innhehåll kapitel 9:
Aron bär fram syndoffer för sig själv (vers 8) och för folket (vers 15)

Kommentar/till eftertanke:
Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet och då de kom ut välsignade de folket (vers 23).
   Förutsättning för att de skulle kunna välsigna folket var att de hade varit inne i uppenbarelsetältet och mött Herren.
   På samma sätt är det för oss. För att vi ska kunna vara till välsignelse för andra, måste vi själva ta emot välignelse i vår gemenskap med Herren själva.
   Jesus ber oss att gå i två ritkningar:
- Först ber han oss att gå in i vår kammare och stänga dörren... (Matt 6:6)
- Sedan ber han oss gå ut i hela världen och göra lärjungar... (Matt 28:19)
Hur fungerar den balansen i mitt liv?

_________________

URSKILLNING - 3  Mos 10

Bibelläsning: Tredje Moseboken 10
"Ni skall skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent"  (3 Mos 10:10 FB)

Herren befallde att man skulle skilja mellan heligt och oheligt, mellan rent och orent.

Vår tid har en tendens att sudda ut alla gränsdragningar.

I stället för att tala om vad som är rätt och fel, gör man gränsen personlig eller beroende av situationen. Men Bibelns budskap är kompromisslöst då det gäller att skilja mellan rätt och fel. Se bara Tio Guds bud eller Bergspredikan.

I stället för att kalla synd för synd, säger man "det är väl inte så farligt." Men Bibelns budskap är att synd är katastrofalt farligt. Det är så farligt att Fadern var tvungen att sända sin egen son för att dö på ett kors för att sona vår synd!

Det är viktigt att vi inför oss själva skiljer det ena från det andra. Synd är synd även om vi kallar det för andra namn. Och det finns ett fantastiskt botemedel mot synden: "Jesu blod som renar från all synd" (1 Joh 1:7). Men det finns inget botemedel för undanflykter eller bortförklaringar. Därför är det viktigt att skilja det ena från det andra.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att se allvarligt på synden  mitt liv.
________________
Innehåll kapitel 10:
Mose söner, Nadav och Avihu, bär fram otillåten eld, eld som Herren inte befallt.

tisdag 4 april 2017

4 april - 3 Mos 8

HAN GJORDE SOM HERREN BEFALLT HONOM

Bibelläsning: Tredje Moseboken 8
"Mose gjorde som HERREN hade befallt honom"  (3 Mos 8:4 FB)

Gud talade med Moses. Moses hörde och gjorde som Herren befallt. Det påminner om den förståndige mannen som Jesus talar om i Matt 4:24. Han som hörde Guds ord och gjorde efter dem.

Det finns många som hör och vet vad de borde göra, men inte gör det.

Moses goda föredöme förde med sig att många fler började göra det Gud befallt. "Och Aron och hans söner gjorde allt som HERREN hade befallt genom Mose." (vers 36)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det står skrivet om Moses liv att han gjorde vad Herren befallt honom. Vad kommer det att stå efter mitt liv?
_________________ 
Innehåll kapitel 8:
Aron och hans söner vigs till präster

måndag 3 april 2017

3 april - 3 Mos 7

GUD HAR NÅGOT FÖR DIG IDAG 

Bibelläsning: Tredje Moseboken 7
"Köttet av det slaktdjur som hör till det gemenskapsoffer som bärs fram som gemenskapsoffer skall ätas samma dag det har offrats. Ingenting av det får lämnas kvar till följande morgon."  (3 Mos 7:15 FB)

Här handlar det om gemenskapsoffret. Det måste ätas samma dag som det offrats. Ingenting fick lämnas till följande dag.

Då Israels barn vandrade genom öknen sände Gud mat till dem. Manna från himlen. Men bara så mycket som de skulle äta varje dag. Det gick inte att spara något och det gick inte att ta ut något i förskott.

Vi ber i bönen "Fader Vår" att Gud ska ge oss vårt dagliga bröd. Och människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som går ut av Guds mun (Matt 4:4).

Gud har något han vill säga mig idag. Om jag läser Guds ord i min dagliga bibelläsning kan jag förvänta att Gud ska säga något speciellt till mig. Gud vill ge mig mitt dagliga manna. Jag kanske inte upptäcker det på en gång. Kanske måste jag läsa kapitlet fler gånger. Men det finns där och den som söker ska finna.

Välsignelser är färskvara! Det finns något för dig idag. Gud har ett personligt tilltal till dig idag. Jag hoppas att du inte missar vad Gud vill säga till dig idag.
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde."  (2 Kung 25:29-30)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att du har något speciellt att säga mig idag. Hjälp mig så jag inte missar det.

___________________
Innehåll kapitel 7:
Här avslutas ett längre avsnitt om förordningar om brännoffer, matoffer, syndoffer, skuldoffer, prästvigningsoffer och gemenskapsoffer.

söndag 2 april 2017

2 april - 3 Mos 6

ELDEN FÅR INTE SLOCKNA

Bibelläsning: Tredje Moseboken 6
"Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna."  (3 Mos 6:12-13 FB)

Då det gäller brännoffret står det uttryckligen en befallning om att elden får inte slockna!

Frälsningsarméns motto är Blod och Eld. Blodet pekar på Jesu död på korset för våra synder och elden talar om den Helige Andes eld.

Uppmaningen från Tredje Moseboken är lika viktig idag: Elden får inte slockna. Det är lätt att tappa glöden i vardagsarbetet för Gud. Att vara kristen är att vara passionerad! Att älska Herren av hela ditt hjärta. Det betyder 100 procent. Vi borde börja varje dag med att mötas med uppmaningen: Elden får inte slockna.

Vi möter så många slocknade eldar. Människor som en gång var brinnande för Herren, men som nu bara har ett yttre skal av kristendom. Hjälp mig Jesus så att jag aldrig blir sådan. Låt elden aldrig slockna i mitt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var brinnande i anden (Rom 12:11)
_________________
Innehåll i kapitel 6:
Vad man ska göra då man har syndat och inser sin synd (vers 1-7)
Förordningar om brännoffer, matoffer och syndoffer (vers 8-30)

Kommentar:
Fyra gånger i detta kapitel kan vi läsa "Herren taladet till Mose" (vers 1+8+19+24).
Herren har inte slutat att tala till människor, även om vi kanske har blivit tröga att höra vad han säger.
Sätt dig ned och tala om för Herren att du vill höra vad han har att säga dig idag. Eller ta en långpromenad för att lyssna till vad Gud vill säga till dig.
Skriv sedan ned i din bönebok vad Herren sa till dig. Du kan börja med orden: "Herren talade till (ditt namn)....".
Och, då du skrivit ned vad Herren talade till dig, låt det få konsekvenser för ditt liv.

lördag 1 april 2017

1 april - 3 Mos 5

TA SYNDEN PÅ ALLVAR

Bibelläsning: Tredje Mosebok 5
"Om någon hör edsförpliktelsen och kan vittna om något som han själv sett eller på annat sätt fått reda på, men inte berättar det, då syndar han och bär på missgärning"  (3 Mos 5:1 FB)


I detta kapitel får vi en lång uppräkning av olika slags försyndelser, avsiktliga eller oavsiktliga, och hur man skulle bete sig för att sona för synderna.


Många av de saker som räknas upp upplevs säkerligen inte som relevanta i vår tid, men vad vi verkligen kan ta lärdom av, är hur allvarligt Gud ser på synden.


Idag hör man ofta synder överslätas med "det är väl inte så farligt?" - Men det är allvarligt att synda. Det är allvarligt att tala illa om någon annan, det är allvarligt att missbruka någon annans pengar, det är allvarligt att ljuga, det är allvarligt att vilja "ge igen".


Vi borde verkligen lära av alla uppräkningar av olika synder i Tredje Mosebok, att Gud tar synden på allvar.


Men vi behöver inte längre offra olika djur som försoning för våra synder: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss." (1 Joh 1:9-10)


==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Gör upp för de synder den Helige Ande påminner dig om idag.
__________________
Innehåll kapitel 5:
Vikten av att göra upp även för oavsiktliga synder. Synder som blir gjort
- "utan att tänka på det" (vers 2+3)
- "utan att fatta vad man gör" (vers 4)
- "tanklöst" (vers 4)

Kommentar:

De synder vi begår av tanklöshet, eller utan att tänka på det, blir inte automaiskt förlåtna. Då vi blir medvetna om de synder vi begått och inser att vi är skyldiga till dem (vers 4), så bör göra upp för synden. 
Men vi behöver inte slakta djur för att gottgöra för vår synd. Jesus har blivit slaktad för våra synders  skull och "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).
Finns det dessutom någon människa vi behöver be om förlåtelse så ska vi naturligtvis göra det också.