onsdag 31 maj 2017

31 maj - 5 Mos 6+7

GLÖM INTE BORT...

Bibelläsning: Femte Moseboken 6
"Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft" (5 Mos 6:5 FB)

Vi har så lätt för att glömma. Också viktiga saker. Och här möter oss den allra viktigaste saken: vår relation till Gud.

Gud vet att vi så lätt glömmer det viktiga och ger oss här tips på hur vi ska komma ihåg det viktigaste:
-lägg orden på hjärtat (vers 6)
-inskärp orden hos dina barn (vers7)
-tala alltid om detta; när du sitter, när du går, när du lägger dig, när du stiger upp (vers 7)
-bind orden om din hand och om din panna (vers 8)
-skriv orden på dörrposterna och på dina portar (vers 9)

Och då Herren har hjälpt dig genom alla dina trångmål ska du inte glömma bort hur det var och vem som har hjälpt dig (vers 12).

Vilka av dessa råd följer du för att du inte ska glömma bort det viktigaste? 

==>Mannakorn att tugga på under dagen:  "Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft." (5 Mos 6:4)
________________
Innehåll kapitel 6:
Kärlek till Gud och Hans ord
- Hör Israel (vers 4)
- Lägg Hans ord på hjärtat (vers 6)
- Akta dig för att glömma...(vers 12)
- Gud är en svartsjuk Gud (vers 15)
- Berätta för dina barn (vers 20)
_________________

VÄLSIGNELSER
Bibelläsning: Femte Moseboken 7
"Om ni nu hör....och håller fast vid dem....han skall älska dig och välsigna dig..." (5 Mos 7:12-13 FB)

I Bibeln möter vi båda villkorliga och ovillkorliga profetior. De ovillkorliga profetiorna talar om vad som kommer att hända i framtiden. De villkorliga är beroende på hur vi gensvarar till Guds erbjudande. De är ofta formulerade så här "Om ni... skall Herren...".

Här möter vi en villkorlig profetia. Herren säger till sitt folk vad som kommer att hända om de hör Herrens ord och följer vad Herren har sagt. Då kommer Herren att välsigna den som följer hans ord, välsigna hans livsfrukt, välsigna hans ägodelar.

Det finns ett samband mellan vår lydnad till Herren och välsignelsen över vårt liv. Välsignelsen kanske inte alltid ser ut som vi tror att den ska se ut, men löftet gäller! Det lönar sig alltid att följa Herren!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det lönar sig alltid att följa Herren!
_________________
Innehåll kapitel 7:
Israel och de främmande folken.
- Ett folk helgat åt Herren (vers 6)
- Ett välsignat folk (vers 14)
- Låt dig inte skrämmas av dem (vers 21)
__________________

tisdag 30 maj 2017

30 maj - 5 Mos 5

MELLAN GUD OCH MÄNNISKA

Bibelläsning: Femte Moseboken 5
"Jag stod då mellan Herren och er för att förkunna Herrens ord för er"  (5 Mos 5:5 FB)

Moses uppgift var verkligen att stå mellan Herren och människorna. Han fick förmedla till folket vad Herren talade och inför Herren bad Moses för folket.

Den kristnes uppgift är densamma idag. Vi får ständigt be för människorna runt omkring oss, för vår stad, för vårt land och för vår värld.

Men vi är också Guds förbindelselänk till folket. Hur ska de kunna höra Guds ord om vi inte förmedlar den till människorna? Hur ska de kunna förstå Guds kärlek och trofasthet om vi inte demonstrerar det i våra liv?

Det är ett stort ansvar att vara kristen. Om vi inte står mellan Gud och människan kanske Gud aldrig når fram till den människan.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mellan Gud och människa.
_________________
Innehåll kapitel 5:
Tio Guds bud

- Inte tillbe andra gudar (vers 7)
- Inte missbruka Guds namn (ves 11)
- Hålla sabbatsdagen (vers 12)
- Visa aktning för far och mor (vers 16)
- Inte dräpa (vers 17)
- Inte begå äktenskapsbrott (vers 18)
- Inte stjäla (vers 19)
- Inte vittna falskt (vers 20)
- Inte ha begär till din nästas hustru (vers 21)
- Inte ha begär till din nästas ägodelar (vers 21)

Läs mer om de tio budorden HÄR.
_________________

måndag 29 maj 2017

29 maj - 5 Mos 4

                                                    VAR ÄR DITT HJÄRTA?

Bibelläsning: Femte Moseboken 4
"Men om ni där söker HERREN, din Gud, skall du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ"  (5 Mos 4:29 FB)

I detta kapitel varnar Moses folket för avgudadyrkan. De är på väg in i det utlovade landet och där kommer de att möta nya kulturer som tillber främmande gudar. Han varnar för avgudabilder av människor eller djur (v.16-18), och att tillbe himlakropparna (v. 19).

Att leva omgiven av en kultur som inte tillber Herren kan vara svårt. Det är lätt att vi blir indragna i avgudadyrkan av vår tids avgudar, och av allt som vill stjäla den plats som Herren ska ha i våra liv. Det är lätt att vi slutar att vara helhjärtade och låter vår kristna tro bara vara en del av alla de ting som vi ger vårt hjärta åt.

I detta sammanhang möts vi av uppmaningen i dagens bibelord om att söka Herren av hela vårt hjärta och av hela vår själ. Var är mitt hjärta idag?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var har jag mitt hjärta?
_______________
Innehåll kapitel 4:
Vers 1-24

Uppmaningar att lyda Herren och inte glömma vad han har gjort för sitt folk.
Vers 25-40
Profetia om att Israels folk en gång ska skingras bland folken (vers 27).
Vers 41-43
Asylstäderna
Vers 44-49
Introduktion till de tio budorden
______________

söndag 28 maj 2017

28 maj - 5 Mos 3

VAR INTE RÄDD

Bibelläsning: Femte Moseboken 3
"Var inte rädda för dem, ty Herren, er Gud, skall själv strida för er" (5 Mos 3:22 FB)

Israels barn var på väg in i det utlovade landet. Överallt var de omgivna av fiender.

Så kan det också vara att leva som kristen idag. Vi kan uppleva oss som främlingar i vårt eget land. Vi kan uppleva att vi är omgivna av en kultur som är fientlig till evangeliet och talet om Jesus. I vissa delar av världen kan det vara ett reellt dödshot över varje kristen. I vår del av världen är främlingskapet inte en fråga om liv och död, men snarare att vara omgiven av en kristendomsfientlig kultur.

I det sammanhanget kan det vara viktigt att ta till sig löftet i dagens bibelord. Var inte rädd! Herren ska strida för dig!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Var inte rädd! Herren ska strida för dig!"
_________________

Innehåll kapitel 3:
Vers 1-11

Seger över Bashan
Vers 12-21
Landet öster om Jordan fördelas
Vers 23-29
Moses får se in i landet som Josua skall leda folket in i.
_________________

lördag 27 maj 2017

27 maj - 5 Mos 2

LÄNGE NOG...

Bibelläsning: Femte Moseboken 2
"Då sade Herren till mig: Länge nog har ni gått runt om denna bergsbygd..."  (5 Mos 2:3 FB)

Kapitlet ser tillbaka till åren i öknen. Uppmaningen Herren ger till folket är att nu får det räcka med att vandra runt bergsbygden. Nu var det dags att gå vidare.

Samma uppmaning kan kanske riktas till oss idag. Församlingar har lätt att stagnera och bara fortsätta med den verksamhet som man har vant sig vid. På samma sätt kan det vara med det personliga kristenlivet. Det har också lätt att stagnera till vissa traditioner och mönster.

Men då säger Herren: "Länge nog har ni gått runt..."

Nu är det dags att gå vidare. Guds rike är inte statiskt. Det är dynamiskt. Det drivs genom inspiration av den Helige Ande. Låt den Helige Ande inspirera oss att dra vidare. Att ta nya steg i tron. Att våga låta oss ledas av den Helige Andes inspiration.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Länge nog har ni gått runt..."
_________________
Innehåll kapitel 2:
Fortsatt genomgång av Israels vandring mot det utlovade landet.

Till eftertanke:
"Länge nog har ni gått runt..."
- Vad kan den uppmaningen innebära för mig idag?
- Finns det något jag bör lämna efter mig?
- Finns det något nytt jag ska gå in i?
_________________

fredag 26 maj 2017

26 maj - 5 Mos 1

INTAG LANDET

Bibelläsning: Femte Moseboken 1
"Se, HERREN, din Gud, har lagt landet framför dig. Drag dit upp och intag det, så som HERREN, dina fäders Gud, har befallt dig. Var inte rädd och var inte förfärad." (5 Mos 1:21 FB)

Intag landet! Det var den uppmaningen som Israels folk fick då de stod vid gränsen till det utlovade landet (vers 8+21).

Gud hade gett folket landet, men folket måste själv inta det. Utanför köksfönstret i den lägenhet vi bor hänger en stor flagga med texten "Lettland för Kristus". Liknande flaggor har Frälsningsarmén över hela världen med namnet på landet, staden eller stadsdelen. På den kår jag växte upp var texten på flaggan "Kungsholmen för Kristus".

En sådan uppmaning och en sådan text indikerar att det finns ett område som ska intas. Ett område som är moget för skörd.

Hur lyder uppmaningen i ditt liv? Uppmaningen i din personliga tjänst kanske inte handlar om att inta ett helt land. Eller också gör det det.

Men det finns ett fält som är moget för skörd i din omgivning. Det kan vara en annan människa som bara väntar att någon ska hjälpa honom eller henne att ta steget in i det nya livet.

-Gud hade gett folket landet, men folket måste själv inta det.
-Gud kan ha förberett en människa att ta emot frälsningen, men du måste själv gå och ta in skörden.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilka områden önskar Gud att jag skall utvidga Guds rike på jorden?
___________________
Innehåll lapitel 1:
Återblick på vad som skett
Vers 1-8

På väg genom öknen
Vers 9-18
Moses tillsätter ledare
Vers 19-33
Spejarna i Kanaan. Folkets beslut att inte gå in i landet.
Vers 34-46
Folket ångrar sig och försöker inta landet trots Moses varningar.
Israeliterna blev besegrade av Amoreerna.

Till eftertanke:
På vilka områden önskar Gud att jag skall utvidga Guds rike på jorden?
- I mig?
- I församlingen?
- Utanför församlingen?
- Någon annan människa som Herren påminner mig om?
____________________

torsdag 25 maj 2017

25 maj - 4 Mos 36

ARVET STÅR FAST

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 36
"Detta är vad HERREN befaller angående Selofhads döttrar: De må gifta sig med vem de vill, men de skall gifta sig inom en släkt i sin egen fädernestam.Ty ingen arvedel bland Israels barn får gå över från en stam till en annan, utan Israels barn skall behålla var och en sin fädernestams arvedel." (4 Mos 36:6-7 FB)

Kapitlet handlar om Selofhads döttrar. De hade ärvt sin far eftersom Selofhad inte hade några söner. Föreskrifterna i kapitlet talar om att döttrarna bara får gifta sig inom sin släkt. Annars skulle deras arvedel gå över till en annan släkt, och det som Gud givit som arvedel ska stå fast.

Du är en arvinge. Du har fått ett arv som ingen kan ta ifrån dig. Han ger dig frälsning, förlåtelse, kraft i den Helige Ande, överflödande liv, frid, glädje, evigt liv och mycket mer: "Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vi är Guds barn. Vi är Kristi medarvingar. Vi har ett arv som inte kan tas ifrån oss.
___________________
Innehåll kapitel 36:
Instruktioner om kvinnliga arvtagares giftermål.

Till eftertanke:
Vilka delar av mitt arv som Guds barn har jag hittills tagit emot?
___________________

onsdag 24 maj 2017

24 maj - 4 Mos 34 + 35

                                  GRÄNSER - 4 Mos 34

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 34
"HERREN talade till Mose. Han sade: "Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når." (4 Mos 34:1-2 FB)

Kapitlet handlar om gränser. Det definierar Israels gränser åt alla håll.

Guds rike idag har också gränser. Guds rike är ett område där Jesus är Herre. Guds vilja definierar Guds rikes gränser. En kristen kan inte leva hur som helst och ändå kalla sig kristen.

Idag upplevs varje gräns ofta som en utmaning som måste överträdas. På det moraliska området rivs alla gränser och staket. Gränser ses som något ont som hindrar mig att göra det jag vill eller som hindrar mig att förverkliga mig själv.

Men gränser eller staket har också en annan funktion. Det är ett skydd för det som finns utanför. Det hjälper mig att inte gå fel eller överträda det som är Guds vilja för mitt liv.

Tio Guds bud eller bergspredikan är inte för att göra livet svårare för oss. Det är en hjälp att komma rätt i livet. Det hjälper oss att känna gränserna för vad som är rätt eller fel.

Guds ord hjälper oss komma rätt. "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." (Ps 119:105)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att ära dig med mitt liv och leva inom gudsrikets gränser.
_________________
Innehåll kapitel 34:
Kanaans gränser definieras
_________________

                                  EN FRISTAD - 4 Mos 35

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 35
"Säg till Israels barn: När ni har gått över Jordan in i Kanaans land, skall ni utse åt er städer som skall vara fristäder för er....Dessa städer skall ni ha som tillflyktsorter" (4 Mos 35:10-12 FB)

Inför intåget i det utlovade landet får Israels barn instruktioner om att de ska inrätta fristäder runt om i landet. Om man hade dödat någon av misstag, skulle man kunna fly till en fristad och vara beskyddad från straff eller hämnd. Man skulle då vara beskyddad så länge man inte lämnade fristaden. Utanför fristaden fanns inget beskydd (vers 26).

Idag är det Jesus som är vår fristad. Inte bara för oavsiktliga fel vi begår, utan till och med för alla fel vi gör medvetet. Det finns förlåtelse i honom. I honom kan vi bli friköpta från våra överträdelser. Men det är bara i honom allt detta finns. Utan Jesus är vi oskyddade. Jesus är vår fristad.

"I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt." (Ef 1:7-8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesu är min "fristad".
___________________
Innehåll kapitel 35:
Vers 1-8

Leviternas städer och landområden
Vers 9-34
Asylstädernas funktion
___________________

tisdag 23 maj 2017

23 maj - 4 Mos 33

"JAG HAR GIVIT ER LANDET" 

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 33
"Ni skall erövra landet och bosätta er där, ty jag har givit landet åt er till besittning." (4 Mos 33:53 FB)

Guds löfte upprepas "jag har givit er landet". Det var en gåva från Gud, men de måste själva gå in i landet och erövra det, och de fick inte blanda sig med avgudarna och religionerna som fanns i landet. Gud gav ett löfte om en ny tillvaro för ett folk som irrat omkring i öknen under lång tid.

Gud har gett oss löften också idag. "Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3). Tror du på Guds löfte? Är du beredd att tacka ja till gåvan?

Är du beredd att "erövra", ta emot, frälsning?
Är du beredd att "erövra", ta emot, förlåtelse?
Är du beredd att "erövra", ta emot, den helige Andes kraft i ditt liv?

De är alla löften givna till dig.

William Booth lär ha sagt på sin dödsbädd till sin son Bramwell "Det är kraft i Guds löften....... Om vi bara tror på dem"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Det är kraft i Guds löften....... Om vi bara tror på dem"
________________
Innehåll Kapitel 33:
Vers 1-49

Uppräkning av Israels alla lågerplatser under ökenvandringen
Vers 50-56
Instruktioner inför Kanaans erövring
_______________

måndag 22 maj 2017

22 maj - 4 Mos 32

IRRA OMKRING I ÖKNEN

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 32
"Så upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han lät dem irra omkring i öknen i fyrtio år, till dess att hela det släkte var borta som hade gjort det som var ont i HERRENS ögon." (4 Mos 32:13 FB)
Israels barn vandrade fyrtio år i öknen. En hel generation fick leva sitt liv i öknen. Orsaken var att de inte trodde Guds ord. Gud hade sagt att han ville leda dem in i det utlovade landet, men folket trodde inte att det skulle fungera och återvände i stället till öknen. De trodde inte på Guds ord.

Gud lät dem få det de hade valt. Att irra omkring i öknen.

Också i dag finns det kristna och församlingar som "irrar omkring i öknen". De har inte satt tilltro till Guds löften om ett liv i överflöd. Istället lever de sina liv i en andlig öken utan slut. Både personligt och i församlingen. Gud låter dem få det de har valt.

Men Gud hade inte tänkt att hans folk skulle irra omkring i öknen. Hans löfte står fortfarande kvar: "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10). Tror du det löftet? Törstar du efter liv i Jesus? Jesus säger: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37). Välkommen ut ur öknen. Välkommen hem.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Kom till mig och drick!" (Läs hela sammanhanget Joh 7:37-39)
___________________
Innehåll kapitel 32:
Fördelning av landet öster om Jordan.
___________________

söndag 21 maj 2017

21 maj - 4 Mos 31

                                                            RUSTAD TILL STRID

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 31

"Då avskiljdes ur Israels ätter ettusen man av varje stam, tolvtusen man beväpnade till strid. Dessa sände Mose ut i striden, ettusen man ur varje stam, tillsammans med Pinehas, prästen Eleasars son, som tog de heliga redskapen och larmtrumpeterna i sin hand." (4 Mos 31:5-6 FB)

Ännu en gång ger sig israeliterna i till strid mot sina fiender. En fruktansvärd berättelse med många människor dödade.

Trots krigets alla hemskheter har Frälsningsarmén tagit upp denna förebild för sitt krig mot synden. I Frälsningsarméns tidigare år användes den krigiska terminologin oftare än idag. En evangelisationskampanj betecknades som ett "angrepp", rapporter om antal frälsta beskrevs ofta som att man "tagit fångar".

Men även om man i terminologin använder samma ord är innebörden den motsatta:
-I krig dödas människor, i frälsningskriget ger man liv till människor.
-I krig tar man människor till fånga, i frälsningskriget befriar man människor.
-I krig såras människor, i frälsningskriget helas människor.

Vi behöver fortfarande en armé som går med "larmtrumpeterna i sin hand" (vers 6).

Vi kristna får aldrig slå oss till ro. Kriget om människorna pågår runt omkring oss. Människor behöver fortfarande få liv, bli befriade och helas.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: I krig såras människor i frälsningskriget helas människor.
__________________
Innehåll kapitel 31:
Vers 1-24

Kriget mot midjaniterna
Vers 25-54
Fördelning av bytet
___________________

lördag 20 maj 2017

20 maj - 4 Mos 30

                               KAN MAN LITA PÅ DIG?

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 30
"Om en man ger ett löfte åt HERREN eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, får han inte bryta sitt ord. Han skall i allt göra vad hans mun har talat." (4 Mos 30:3 FB)

Du får inte bryta ditt ord, du ska göra vad din mun talat. Det är föreskrifterna i dagens bibelläsning.

Kan man lita på dig? Kan man lita på vad du säger? Hur går det till då du talar? Överdriver du? Förskönar du verkligheten eller din egen insats? Framhäver du dina goda sidor?

Jesus understryker vikten av att våra ord ska vara sanna och stämma överens med vårt liv: "Ert tal skall vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde." (Matt 5:37)

Jesus förväntar sig att vi ska vara sanna rakt igenom. Från tanken till handlingen. Vara sanna "i tanke, ord och gärning".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att vara noga hur jag uttrycker mig och hur jag lever.
____________________
Innehåll kapitel 30
Lagar om löften
____________________

fredag 19 maj 2017

19 maj - 4 Mos 29

                                                         ÄNNU FLER OFFER

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 29
Detta ska ni offra åt Herren vid era högtider förutom era löftesoffer, matoffer, drickoffer eller gemenskapsoffer” (4 Mos 29:39 FB)

Uppräkningen av de olika slagen av offer fortsätter från förra kapitlet. Idag offrar vi inte längre djur. Nu handlar det mer om att offra oss själv (Rom 12:1). Men det finns också andra offer som vi idag som kristna förväntas ge. I Hebreerbrevet kapitel  13 nämns tre slag av offer:
1 – Lovprisningsoffer, lovets offer (vers 15). Det kanske inte alltid känns som om vi vill lovprisa Gud. Men Gud är alltid värd vårt offer. Att lova Gud gör också något med oss själva. Vi flyttar fokus från oss själva och våra bekymmer till vem Gud är och vad han kan göra.
2 – Att göra gott och dela med er, är ett offer som behagar Gud (vers 16). Vi får dela med oss av det Gud har välsignat oss med. Att ge ifrån oss av det som är vårt gör också något med oss själva. Den som välsignar andra blir själv välsignad.
3 – Att gå utanför lägret och dela hans smälek (vers 13). Det kan vara ett offer att stå upp för Gud i en ogudaktig omvärld. Vi vill så gärna vara accepterade av alla och vara med de andra. Men att stå upp för Jesus innebär ofta att ställa sig utanför eller att bli ställd utanför. Det finns en smälek att bära inför en värld som inte alls känner eller bryr sig om Gud eller vad Gud har sagt i sitt ord. Vill du vara med och bära hans smälek?
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Jag vill idag "frambära lovsång som ett offer till Gud" (Heb 13:15)
___________________
Innehåll kapitel 29:
Här fortsätter, från föregående kapitel, instruktioner om offer och tispunkter.
___________________

torsdag 18 maj 2017

18 maj - 4 mos 28

ETT NYTT SLAGS OFFER

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 28
Herrren talade till Mose. Han sade: ´Befall Israels barn och säg till dem: var noga med att ni på bestämd tid bär fram mina offer´”  (4 Mos 28:1-2 FB).
Det var noga med offren då. Kapitlet ger föreskrifter för det dagliga offret, Sabbatsoffret, Nymånadsoffret, Påskoffren samt Veckohögtidens offer.
Det är noga med offren även idag, även om det nya förbundet bär med sig ett helt annat slags offer.
offrade man djur – Nu offrar man sig själv: ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst” (Rom 12:1).

Vi tänker oss kanske att en gudstjänst består av sång, bön, bibelläsning och predikan, men här får vi en helt annan definistion på vad gudstjänst är: Att överlåta sig själv till Gud.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad skulle det få för konsekvenser för mig idag om jag överlåter mig helt för Jesus? Vad skulle det få för konsekvenser för dagar som kommer?
___________________
Innehåll kapitel 28:
Offer- och högtidskalender
___________________

onsdag 17 maj 2017

17 maj - 4 Mos 26 och 27

                       ÖKENLIV ELLER LIV I ÖVERFLÖD - 4 Mos 26

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 26
" Dessa var de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när de mönstrade Israels barn på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Bland dessa fanns ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när de mönstrade Israels barn i Sinai öken, ty om dem hade HERREN sagt: "De skall dö i öknen." Ingen fanns kvar av dem förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son."  (4 Mos 26:63-65 FB)

Detta var den andra folkräkningen sedan uttåget från Egypten. Den första generationen hade ställts inför ett val. Man hade skickat in tolv spejare in i landet för att se om landet var så bra som Gud hade sagt. Efter rapporterna från spejarna gjorde folket sitt val. Skulle folket välja att ta emot det överflödande landet som Gud erbjöd dem, eller skulle de vända tillbaka till ökenlivet?

Folket gjorde sitt val. De valde öknen och folket fick vad de valde. Kaleb och Josua var de enda som ville att folket skulle gå in och ta emot överflödslandet, men de blev nedröstade.

Gud erbjuder oss också idag ett andligt liv i överflöd. Jesus säger till den som törstar: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram." (Joh 7:38)

Gud har inte ändrat sig. Hans erbjudande står kvar ännu idag. Du väljer. Ett liv i öknen, eller ett liv i Guds överflöd.

Villkoren är de samma som de var förr. Tror du på löftet? Om du tror på löftet kan du ta emot det som Gud lovat och gå in i överflödslandet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus säger: "Jag har kommit för att de skall ha lv, och liv i överflöd" (Joh 10:10)
__________________
Innehåll kapitel 26:
Israels stammar mönstras för att fördela landet allt efter antalet personer i varje stam.
__________________


GÅ I SPETSEN - 4 Mos 27

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 27
"Må HERREN, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över menigheten, som kan gå i spetsen för dem när de drar ut eller vänder åter, och som kan vara deras ledare och anförare, så att HERRENS menighet inte blir som får utan herde." (4 Mos 27:16-17)

Mose fick i uppdrag av Gud att insätta Josua som ny ledare efter sig själv. För att komma vidare och komma in i det landet Gud hade lovat behövde man en ledare. En människa som kunde gå i spetsen för folket och visa vägen.

Guds församling behöver också idag ledare, människor som kan och som vågar gå i spetsen. Kanske det finns områden där du är den som ska gå i spetsen?

Men den som går i spetsen är också beroende av dem som finns bakom spetsen. Om det inte finns någonting bakom spetsen, är det inte längre en spets utan bara en isolerad prick. Det kan vara tufft att gå i spetsen och bryta ny mark. Ledarna är beroende av stödet från dem som kommer bakom spetsen.

Du får vara med och be för dina ledare, uppmuntra  dina ledare, stödja dina ledare, respektera dina ledare och hjälpa din ledare.

Du kan börja med att  be för dina ledare nu. Finns det andra saker du kan göra för att underlätta bördan för sin ledare?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Be för dina ledare. Var ett stöd för dina ledare.
__________________
Innehåll kapitel 27
Vers 1-11

Kvinnors arvsätt införs
Vers 12-23
Josua utses till Moses eftertträdare
__________________

tisdag 16 maj 2017

16 maj - 4 Mos 25

SYNDENS SPIRAL

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 25
Medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dess inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel.”  (4 Mos 25:1-3 FB)

   Här ser vi ännu ett av de många exemplen i Gamla Testamtet där Israels barn förleds att tillbe andra gudar. Det hela slutar i katastrof med tusentals döda israeler. Det var Israels stora problem under flera hundra år. De hade varit ett kringvandrande folk som hållit sig för sig själva, men nu levde de tillsammans med andra folkslag som tillbad andra gudar. Guds våldsamma kamp mot avgudarna visar sig gång på gång.

Jag ser denna kamp mot avgudarna som en förebild på vår kamp mot synden. Tänk om vi vore lika ivriga att avlägsna varje spår av synd som vill komma in i vårt liv. Synden har en tendens att förmeras och ta över. Det är som en syndens spiral.

Bibelordet börjar med att de uppehöll sig i Sittim. Synden börjar ofta med att vi uppehåller oss på fel platser, eller uppehåller oss med fel saker, eller uppehåller oss med fel tankar. Därefter blev folket lockade av Moabs döttrar och därefter blev de inbjudna till att tillbe deras gudar…

Synden är som en spiral som drar oss längre och längre ned. Det är viktigt för oss att bryta spiralen tidigt innan den fått fäste. Om du inte med Guds kraft besegrar synden i ditt liv, kommer synden att besegra dig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om du inte med Guds kraft besegrar synden i ditt liv, kommer synden att besegra dig.
________________
Innehåll kapitel 25:
Folket började hora med de moabitiska kvinnorna. Kvinnorna bjöd in dem till sin guds offermåltider. Folket började äta med de moabitiska kvinnorna och började tillbe deras gud: Baal-Pegor (vers 1-3).
_______________

måndag 15 maj 2017

15 maj - 4 Mos 24

LYFT DIN BLICK

Bibelläsning: Fjärde Mosebok 24
Och när Bileam höjde blicken, såg han Israel i sina läger efter sina stammar. Och Guds Ande kom över honom.”  (4 Mos 24:2 FB)
Barak försökte övertala Bileam att förbanna Israel. Bileam hade hittills inte förbannat Israel, utan i stället välsignat Israel. Barak försöker igen och för Bileam till en ny plats för att bygga nya altaren för att fråga Herren.
Då Barak fortsatte att pressa Bileam att förbanna Israel, höjde Bileam blicken och fick se situationen i ett annat perspektiv. Den helige Ande kom över Bileam (vers 2), han fick höra Guds ord, fick se syner från den Allsmäktige och han fick sina ögon öppnade (vers 4+16).
Du kanske också kan uppleva att du står under press från en omgivande värld där du bara ser mörker och inte ser någon utväg. Lyft din blick! Det finns ett annat perspektiv!
Vi behöver människor idag som öppnar sig för den Helige Ande, människor som kan höra Guds ord och säga det, som faller ner och får sina ögon öppnade (vers 4).
Då Jesus talar med sina lärjungar om den svåra tid som skulle komma säger han: ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning”  (Luk 21:28).
Lyft din blick – Det finns ett annat perspektiv!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning
_______________
Innehåll kapitel 24:
Vers 1-9

Bileam förstod att det var Herrens vilja att han skulle välsigna Israel och han sjunger sin siarsång "...så talar han som hör Guds ord" (vers 4)
Vers 10-19
Balak blir rasande och Bileam sjunger ännu en siarsång om att Jakob skall kuva sina fiender.
Vers 20-25
Bileam sjunger ytterligare tre siarsånger: en till Amalek, en till keniterna och en allmän siarsång.
_______________

söndag 14 maj 2017

14 maj - 4 Mos 23

"VÄLSIGNA ÄR MITT UPPDRAG"

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 23
"Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, och jag kan inte ändra det."  (4 Mos 24:20 FB)

Balak hade sänt efter Bileam för att Bileam skulle förbanna Israel. Men Gud sände Bileam till att välsigna och inte förbanna. Varje gång Balak frågade kom Bileam tillbaka med samma svar: "Välsigna är mitt uppdrag".

Någon har sagt: "Förbanna inte mörkret - tänd ett ljus". Som kristna är inte vårt uppdrag i första hand  att förbanna. Det finns nog med människor som gör det. Vi är kallade att vara världens ljus (Matt 5:14). Ju starkare ljuset blir desto mörkare blir mörkret. Ljuset avslöjar vad som finns i mörkret, och mörkret hatar ljuset. Jesus kom som världens ljus och mörkret korsfäste Jesus.

Jesus säger till dig: "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen." (Matt 5:16). Det ljus vi sprider ska göra Jesus synlig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att välsigna och vara en välsignelse för människor jag möter idag.
__________________
Innehåll kapitel 23:
Tre gånger ber Bileam Balak att bygga sju altaren där han skulle offra åt Gud. Under tiden går Bileam avsides för att fråga Gud. Varje gång kommer han tillbaka med samma budskap "Jag kan inte förbanna den Gud ej förbannar" (vers 8).
Bileam säger också: "Jag kan bara lydigt säga det Herren lägger i min mun" (vers 12)

Till eftertanke:
Är jag vaken över att Gud även talar till mig? På vilka sätt kan jag höra Guds röst? På vilka sätt kan jag vara lydig mot det jag hör Herren tala?
__________________

lördag 13 maj 2017

13 maj - 4 Mos 22

BILEAMS ÅSNA

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 22
"HERRENS ängel sade till honom: "Varför har du dessa tre gånger slagit din åsninna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, ty jag ser att den här vägen leder till fördärvet."  (4 Mos 22:32 FB)

Kungen i Moab sände bud på Bileam för att han skulle komma och förbanna Israel. Bileam vägrade först att komma, men gav sig så småningom iväg.

På vägen såg Bileams åsninna Herrens ängel stå hindrande i vägen med draget svärd. Åsninnan vägrade att gå vidare, trots att Bileam upprepade gånger slog åsninnan. Men genom att åsninnan såg vad Bileam inte såg, räddade hon Bileams liv.

Jag hör ibland människor ha olika ursäkter för att inte följa Guds ledning för sina liv. Någon säger jag är för gammal, någon annan säger jag är för ung. Någon säger jag har för dålig utbildning, någon annan säger jag har ingen erfarenhet. Någon säger jag är för dum.

Men om Gud kan använda en åsna, skulle han då inte kunna använda dig? Gud kunde använda en åsna då inte ens den store profeten Bileam såg Herrens väg. Skulle då inte Gud kunna använda dig?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan använda mig.
__________________
Innehåll kapitel 22:
Balak fruktar israeliterna som breder ut sig i Moab. Han vill gärna gå till anfall mot israeliterna, men vågar inte om inte Bileam först förbannar dem.
Balak sänder sina män till Bileam för att be honom komma. Bileam frågar Gud och Guds säger nej.
Balak sänder en ny delegation till Bileam. Bileam följer med. På vägen ställer sig Guds ängel framför honom med draget svärd. Åsnan ser det med Bileam ser inget.
Då Bileam kommer fram till Balak, säger han till Balak: "Det står inte i min makt att själv säga något. Jag kan bara säga det som Gud lägger i min mun" (vers 38)
__________________

fredag 12 maj 2017

12 maj - 4 Mos 21

KOPPARORMEN

Bibelläsning: Fjärde Mosebok 21
"HERREN sade till Mose: "Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva." Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva."  (4 Mos 21:8-9 FB)

Folket klagade och knorrade. Resultatet blev att det kom in giftormar i lägret (vers 6). Det är lätt att det kommer in giftormar i församlingen också då vi börjar knorra, klaga och kritisera.

Folket insåg sitt misstag och bekände sin synd. Mose fick då i uppdrag att sätta upp en kopparorm i lägret. Och var och en som såg upp på den blev helad.

Gud använde kopparormen som metod för att frälsa folket från giftormarna. Problemet blev att folket fortsatte att dyrka metoden (kopparormen) i stället för att dyrka Herren. Många hundra år senare fick Hiskia riva ned kopparormen, eftersom folket fortfarande dyrkade den. De hade till och med givit ormen ett namn, Nehustan (2 Kung 18:4).

Vi har också lätt att fastna i en form. Vi vill ha saker och ting som de brukar vara i församlingen. Vi kan tillbe vårt sätt att fira gudstjänst, vårt sätt att lovsjunga, vårt sätt att klä oss. Många gånger kan vårt sätt vara ett hinder för att vara öppen mot Gud och höra vad han vill säga till oss idag. Ibland kanske till och med vårt sätt måste krossas så att vi bygger vårt kristna liv på Jesus och inte på traditioner och symboler.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att inte fastna i en form, utan att vara formbar av dig.
____________________
Innehåll kapitel 21:
Vers 1-3

Segern vid Horma
Vers 4-9
Kopparormen
Vers 10-20
Vandringen runt Moab
Vers 21-35
Segrar över Sichon och Og

Till eftertanke:
Vilka mönster, former, har jag lätt att fastna i?
____________________

torsdag 11 maj 2017

11 maj - 4 Mos 20

"TALA TILL KLIPPAN"

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 20
"Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka....
... Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka."  (4 Mos 20:8+12)

Det var varmt i öknen och folket blev törstiga. Folket började klaga på Mose, och Mose bad till Gud. Gud gav då Moses befallningen att tala till klippan. Då skulle det komma vatten ur klippan.

Men Moses hade varit med förr. Förra gången hade Gud bett honom att slå på klippan med staven (2 Mos 17:6) för att få vatten. Det hade fungerat bra då, och i stället för att lyda Gud använder Moses sin egen erfarenhet för att lösa problemet.

I vår relation med Gud är det viktigt att vi hör vad Gud säger och gör vad han säger till oss. Vi måste vara beroende av Gud i allt vad vi gör.

Vi har så lätt att, i stället för att söka Gud, använda vår erfarenhet och kunskap och på så sätt göra oss oberoende av Gud.

Det är inte fel med erfarenhet och kunskap. Det blir bara fel då den erfarenheten får ersätta Guds ledning i våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att höra din vägledning i mitt liv. Hjälp mig så att min kunskap och erfarenhet inte gör mig "döv" för ditt tlltal.
___________________
Innehåll kapitel 20:
Vers 1-13

Mose slår på klippan för att få vatten ur klippan, i stället för att lita på Herren och göra som han befallt.
Vers 14-21
Edomeerna vägra att låta Israels folk gå genom sitt land.
Vers 22-29
Arons död
__________________

onsdag 10 maj 2017

10 maj - 4 Mos 19

RENING

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 19
"Och den som är ren skall på tredje dagen och på sjunde dagen bestänka den som har blivit oren. När han så på sjunde dagen har renat honom, skall han tvätta sina kläder och bada i vatten, så blir han ren om kvällen."  (4 Mos 19:19 FB)

Rening är ett centralt tema i Moseböckerna. Vi kan läsa till synes ändlösa detaljerade föreskrifter för hur reningen skall gå till. Här i 4 Mos 19 handlar det om rening för allt som varit i kontakt med någon som dött. Att döden kom in i världen var ett resultat av synden och Romarbrevet skriver att syndens lön är döden.

Synd och död var alltså nära förknippat med varandra. Det var viktigt att få rening från det som var förknippat med synden.

Tänk om vi hade samma iver att bli renade från allt som har med synd att göra i våra liv. Tänk om vi vore så fokuserade på att rensa bort varje tillstymmelse till synd eller varje beröringspunkt med synd i våra egna liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Gör mig fri från all skuld och rena mig från min synd.... Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta." (Psalm 51:4+12)
_________________
Innehåll kapitel 19:
Vers 1-10

Offer av en ko och reningsvattnet
Vers 11-22
Rening då någon rört vid ett lik
_________________

tisdag 9 maj 2017

9 maj - 4 Mos 18

TIONDE

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 18
"Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt HERREN ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem: De skall inte ha någon arvedel bland Israels barn." Och HERREN talade till Mose. Han sade: "Tala till leviterna och säg: När ni av Israels barn tar emot det tionde som jag har bestämt att ni skall få av dem som er arvedel, då skall ni av det ge en gåva åt HERREN, ett tionde av tiondena."  (4 Mos 18:24-26 FB)

Här får folket befallning om tiondegivande. Folket ger tionde till leviterna (prästerna) och leviterna ger tionde av tiondet till Herren.

Ibland hör jag kommentaren att tiondet tillhörde det Gamla förbundet och det är ingenting som vi behöver tänka på idag. Jesus hade en annan uppfattning. Han säger: "Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra"  (Luk 11:42). Det innebär inte att tiondet är det enda viktiga, men Jesus säger klart att vi borde ge tionde.

Måste man ge tionde? Det är en återkommande fråga som jag får höra. Mitt svar är nej, man måste inte ge tionde men man får göra det. Det kristna livet bygger på att vi frivilligt ger ifrån oss av det som är vårt. Att bli frälst betyder att ge sitt liv till Jesus och låta honom bli Herre i ditt liv. Ingen tar ditt liv - du ger det frivilligt.

Frågan är snarare denna: "Har jag råd att inte ge tionde?" I Malakis bok kan vi läsa: "För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,  om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått."  (Mal 3:10)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Man måste inte ge tionde, men man får.
__________________
Innehåll kapitel 18:
Vers 1-7

Prästämbetet ett privilegium (vers 7)
Vers 8-19
Prästernas förmåner
Vers 20-32
Leviternas förmåner och skyldigheter
__________________

måndag 8 maj 2017

8 maj - 4 Mos 17

GUD UTVÄLJER

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 17
"Då skall det ske att den man som jag utväljer, hans stav skall grönska....
... Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält, och se, Arons stav för Levi hus grönskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar."  (4 Mos 17:5+8)

Gud hade utvalt Aron för en speciell tjänst. Alla stammarna la fram sina stavar inför Herren, men det var bara en som blomstrade.

Gud utväljer människor till speciella tjänster. Deras verksamhet kan blomstra och bära frukt under den tiden som den speciella tjänsten avser. Blomstrandet och fruktbärandet var något som Gud gjorde. Det var ingenting Aron kunde åstadkomma.

På samma sätt utväljer Gud också idag människor för speciella tjänster under speciella tider. Vi kan se hur en del människor har en fantastisk framgång i Guds rike. Det kan ofta vara förberedda gärningar (Ef 2:10) som någon får gå in i. En situation där det är moget att skörda och allt bara fungerar.

Vi behöver alla vara lyssnande på Gud för att kunna gå in i de situationer som är förberedda just för oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att inte missa de fantastiska gärningar som du har lagt färdiga för mig.
__________________
Innehåll kapitel 17:
För att undvika allt framtida knotande om vem Gud utsett som ledare, får Moses uppmaning att göra 12 stavar. En för varje stam, med stamhövdingens namn skrivet på staven.
Sedan skulle man lägga de tolv stavarna inför Herrens förbundstält. Den stav som sedan blomstrade var den som Gud utvalt.
_________________

söndag 7 maj 2017

7 maj - 4 Mos 16

ANDLIG AVUNDSJUKA

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 16
"De samlade sig mot Mose och Aron och sade till dem: "Nu får det vara nog! Hela menigheten är ju helig, alla är det, och HERREN är mitt ibland dem. Varför upphäver ni er då över HERRENS församling?" (4 Mos 16:3 FB)

Gud använde Mose och Aron på ett mäktigt sätt. Men folket hade svårt att acceptera att Gud skulle använda någon på ett starkare sätt än någon annan. De kritiserade Mose och Arons tjänst därför att de tyckte att Gud skulle ha använt dem själva i stället.

Andlig avundsjuka är förödande. I stället för att bli berikad av någon annans tjänst för Gud blir man avundsjuk. Man tycker att Gud skulle ha använt mig i stället. Man kan till och med få en släng av skadeglädje då någon som stått i rampljuset mer än mig får problem.

Men det borde i själva verket vara tvärtom "Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den". (1 Kor 12:26)

Vad Gud vill se är kristna som inte trycker ner varandra, utan uppmuntrar varandra att växa i sin tjänst. Finns det någon som du idag kan uppmuntra för att hjälpa honom/henne att blomma ut ännu mer i sin tjänst?


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att uppmuntra dem som står i Herrens tjänst.
___________________
Innehåll kapitel 16
Uppror mot Aron och Moses. Först är det leviterna som sätter sig upp mot Moses och Aron (vers 1-40), och sedan är det hela den isarelitiska menigheten som samlas för att angipa Moses och Aron (vers 41-50).
___________________

lördag 6 maj 2017

6 maj - 4 Mos 15

HÖRNTOFSARNA

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 15
" HERREN sade till Mose: "Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN, er Gud"  (4 Mos 15:37-41 FB)

Det var lätt att glömma bort Guds ord och vad Gud sagt då man kom ut i vardagslivet med alla dess problem och glädjeämnen. Som en påminnelse om Guds ord och som en hjälp att inte gå fel eller synda skulle de ha hörntofsar på sina mantlar. Varje gång de såg hörntofsarna skulle de bli påminda om Gud och vad Gud har sagt.

Det kan vara lätt också för oss att glömma bort Gud och Guds ord då vi kommer ut i ett hektiskt vardagsliv som präglas av allt annat än Gud och Guds ord. Vi behöver också inrätta vårt liv så att vi ständigt blir påminda om vem vi är, vem vi vill följa och vad Han har sagt oss i sitt ord. Vilka påminnelser, "hörntofsar" har du?

En "hörntofs" kan vara att läsa din Bibel och be varje morgon. Att varje morgon plocka ditt "manna", ett uppmaning, ett löfte, en bön, från Bibeln och ta det med dig ut i vardagen. Sedan bör du kanske ha andra stunder då du påminner dig vad du tagit emot av Herren för den dagen: vid middagstid och vid kvällstid.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds folk på Mose tid behövde dessa hörntofsar, påminnelser om Gud och Guds ord. Vi behöver också dessa påminnelser i vårt liv. Vilka "hörntofsar" vill du ha i ditt liv?
___________________
Översikt kapitel 15:
Vers 1-15

Instruktioner om matoffer och dryckesoffer. Samma regler gäller för invandraren och för dem som bor i landet.
Vers 16-21
Offret av det första brödet
Vers 22-31
Offer för ouppsåtliga synder
Vers 32-36
Var noga med Sabbatsbudet
Vers 37- 41
Manteltofsarna
___________________

fredag 5 maj 2017

5 maj - 4 Mos 14

                               "VI VÄNDER TILLBAKA"

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 14
"Varför leder HERREN oss in i detta land, där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn skall bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten?" Och de sade till varandra: "Vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten." (4 Mos 14:3-4 FB)

Gud hade befriat folket från slaveriet i Egypten och lovat att föra dem till ett överflödande land. Men på grund av deras egen olydnad blev vägen längre och besvärligare än de hade väntat sig. De var då beredda att ge upp hela projektet och vända tillbaka till Egypten och slaveriet.

Kanske kände sig lärjungarna på samma sätt då Jesus hade blivit korsfäst. De hade lämnat allt och satsat allt på att följa Jesus. Och nu var Jesus inte längre bland dem. Allt de trott och hoppats på var borta och de var beredda att återvända till det gamla livet. de säger till varandra att det nu är dags att återvända till fisket, till det liv de hade innan de träffade Jesus (Joh 21:3).

Kanske har du upplevt det på liknande sätt. Jesus har frälst dig och fört dig ut ur slaveriet. Han har lovat dig ett överflödande liv. Men ibland kan livet kännas långt ifrån överflödande. Det har inte blivit som du hoppades. Men ge inte upp.

Israels barn kom till slut igenom svårigheterna och fick komma in i det överflödande landet.

Jesu lärjungar gav inte upp. Genom att stå fast och låta sig uppfyllas av den Helige Ande kunde de förvandla hela världshistorien. Miljoner och åter miljoner människor har blivit frälsta och fått sina liv förvandlade genom deras tjänst.

Så, ge inte upp då du frestas att ge upp. Även om du kanske inte kan förändra hela världen, kan du vara med och vara ett redskap att förvandla livet för någon annan människa. Att göra det kan vara en viktig del av det överflödande livet med Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill fortsätta att vara lydig till Guds ledning i mitt liv. Han har makt att låta mig leva det överflödande livet. "Jag har kommit för för att de skall ha liv, och liv i överflöd" (Joh 10:10).
___________________
Översikt kapitel 14:
Vers 1-4

Folket vill ta saken i egna händer och vända tillbaka till Egypten.
Vers 5-10
Mose, Aron, Josua och Kaleb försöker övertala folket att inte vända tillbaka.
Vers 10-19
Herren vill förgöra folket som bara föraktar honom och som vägrar att lita på honom.  Moses ber för folket.
Vers 20-38
Herren hör Moses bön och förlåter folket, men de kommer inte att få komma in i det fölovade landet. Straffet är att de får leva i öknen i fyrtio år.
Vers 39-45
Folket inser att de har felat och bestämmer sig för att försöka inta landet. Moses varnar dem, men de lyssnar inte. Israeliterna blir slagna av amalekiterna och kanaanerna och drivs tillbaka.
__________________

torsdag 4 maj 2017

4 maj - 4 Mos 13

"MEN..."

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 13
"De gav sig i väg och kom till Mose och Aron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Och de sade till Mose: "Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men..."  (4 Mos 13:27-29 FB)

Tolv spejare hade skickats in i de utlovade landet för att rekognosera.  De kom tillbaka med en samstämmig rapport. Det var verkligen så bra som Gud  hade sagt. Gud hade inte överdrivit. Men det fanns hinder som verkade så oöverstigliga så att det inte ens var någon idé att försöka gå in i landet.

Det hjälpte inte att det fanns dem som trosvisst sa: "Vi kan göra det!" (vers 31).

Många drömmar och visioner har fått förbli drömmar, därför att någon sa ´Men...´.

Drömmar, visioner och profetior ska prövas. Allt kommer inte från Gud. Men alltför ofta har det gudainspirerade tilltalet fått falla till marken därför att det var för få som sa "Vi kan göra det" och för många som sa "Men...".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds församling behöver fler "Vi kan göra det-människor". Ska du bli en av dem?
___________________
Innehåll kapitel 13:
Vers 1-25

Tolv spejar sänds ut för att utforska landet, en från varje stam.
Vers 26-34
Spejarna återvänder efter fyrtio dagar och avger rapport
___________________

onsdag 3 maj 2017

3 maj - 4 Mos 11+12

UTRUSTNING TILL TJÄNST - 4 Mos 11

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 11
Jag skall ta av den Ande som är över dig och låta den komma över dem. De skall tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.”  (4 Mos 11:17 FB)

Moses hade blivit utsedd till ledare av Gud. Gud utrustade honom med den Helige Ande. Efter en lång tid som ledare blev han så trött på arbetet att han sa till Gud ”Jag orkar inte ensam bära detta folk, det är för tungt för mig.” (vers 14).
Gud sa då till Moses att han skulle kalla samman sjuttio av de äldste för att de också skulle bli utrustade med den Helige Ande, för att kunna hjälpa Moses med ledarskapet (vers 17).

Händelsen liknar berättelserna i Apostlagärningarna där människor blir fyllda med den Helige Ande. De äldste, som den Helige Ande kom över, började profetera (vers 25).
Men det finns en skillnad. I det Gamla Testamentet utvalde Gud speciella ledare som han utrustade med den Helige Ande. I det Nya Testamentet utöser Gud den Helige Ande över alla människor (Apg 2:17).
Alla är uttagna till tjänst! Du är uttagen till tjänst. Gud räknar med dig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Uttagen och utrustad till tjänst!
____________________
Innehåll kapitel 11:
Vers 1-15

Folket tänker tillbaka på maten de åt i Egypten och längtar efter kött.
Vers 16-30
Moses som tyngs av bördan av att vara ledare för Israels folk ropar till Gud. Gud ger honom befallning att utvälja 70 äldste, och säger til Moses att han ska ta "av den ande som vilar över dig och lägga den på dem" (vers 17).
Vers 31-34
Gud sänder vaktlar till folket att äta.

Till eftertanke:
Uttagen och utrustad till tjänst. Vad innebär det för mig?
____________________


DÅ MAN TALAR ILLA OM NÅGON - 4 Mos 11

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 12
"Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den nubiska kvinna som han hade tagit till hustru, ty han hade tagit en nubisk kvinna till hustru."  (4 Mos 12:1 FB)

Mirjam och Aron började tala illa om Moses. Men det var inte Moses som led mest skada. Den som led mest skada var den som talade illa om någon annan. I Mirjams fall blev hon själv spetälsk över hela kroppen (vers 10).

Naturligtvis skadar vi någon då vi talar illa om honom eller henne. Och då vi talat illa om någon kan vi inte längre kontrollera resultaten av våra ord. Orden kan spridas. Orden kan skada någon oerhört. Orden kan till och med förstöra livet för någon, som kanske får leva med ett rykte resten av sitt liv.

Men att tala illa om någon skadar också oss själva. Även om vi inte, som Mirjam, blir spetälska, blir vi orena av de ord vi uttalar bakom ryggen på någon annan.

Var noggrann med dina ord. Se till att du inte orenar dig själv genom de ord du uttalar. Se till att dina ord inte skadar en annan människa.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sätt en vakt för min mun, så jag bara talar det som bygger upp.
____________________
Innehåll kapitel 12
Herren försvarar Mose mot Mirjam och Aron och Mose försvarar Mirjam och Aron mot Herren.

Till eftertanke:
Vad skapar mina ord i andra människor och i mig själv?
____________________

tisdag 2 maj 2017

2 maj - 4 Mos 10

SILVERTRUMPETERNA

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 10
"Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp. När man stöter i dem båda skall hela menigheten samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet."  (4 Mos 10:2-3 FB)

Silvertrumpeterna hade en viktig funktion. De skulle användas för att samla folket. De skulle markera att det var dags att dra vidare. De skulle förbereda för strid.

Silvertrumpeterna ljuder också idag. De kallar Guds folk samman till strid mot ondska och synd i denna världen. Fast många kristna kanske lever så tryggt att de inte vill höra den signalen.

Trumpeterna kommer att ljuda vid Jesu andra tillkommelse då Jesus kommer för att hämta oss för den sista flytten. Sedan ska vi alltid vara tillsammans med Herren (1 Tess 4:17).

Men trumpetsignalen används också som bild på att vår förkunnelse måste vara tydlig och kompromisslös. "Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?"  (1 Kor 14:8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara tydlig och kompromisslös i min bekännelse.
__________________
Innehåll kapitel 10:
Vers 1-10

Silvertrumpeterna och deras funktion
Vers 11-36
Israels folk bryter upp från Sinai och börjar vandringen mot "det land som Herren lovat att ge oss" (vers 29)

Till eftertanke:
Hur är det med mitt vittnesbörd? Är det tydligt och kompromisslöst, eller anpassar jag det för att andra ska tycka om det jag säger?
_________________

måndag 1 maj 2017

Bibelläsningplan maj1 maj - 4 Mos 9

MOLNSTODEN LYFTER

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 9
"Så ofta molnskyn höjde sig från tältet bröt Israels barn upp, och på den plats där molnskyn stannade slog Israels barn läger. På HERRENS befallning bröt Israels barn upp, och på HERRENS befallning slog de läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet låg de kvar i lägret."  (4 Mos 9:17-18 FB)

Herren ledde sitt folk med en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Då molnstoden lyfte var det dags att gå vidare. Så länge den vilade över tabernaklet stannade man.

Herren leder oss också idag. Gud ber oss ibland stanna i det uppdrag vi står i, men Gud kan också kalla oss in i nya uppdrag. Ibland kan vi ha lätt att fastna i något som Herren visade oss för länge sedan, och missar då att följa med då "molnstoden" går vidare.

Det gäller att vara uppmärksam och lyhörd för Herrens ledning i våra liv, så att vi inte finner oss själva upptagna med helt andra ting än dem Gud förberett för oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara uppmärksam då "molnstoden" drar vidare i mitt liv.
____________________
Innehåll kapitel 9:
Vers 1-14

Regler för påskfirandet
Vers 15-23
Molnstoden på dagen och eldstoden på natten skulle leda Israels folk under vandringen.

Till eftertanke:
Då Moses får en fråga svarade han "Vänta, jag skall höra vad Herren befaller" (vers 8). Hur fattar du dina beslut? På vilka sätt upplever du Guds vägledning i ditt liv?
___________________