fredag 30 juni 2017

Krigen i Gamla Testamentet - ett försök att förstå - Olof Edsinger

Kan man verkligen lita på Gamla Testamentet?
Frågan har på senare tid blivit allt mer aktuell. Särskilt brännande blir den i relation till Gamla testamentets skildringar av krig i Guds namn.

Innebär inte dessa att Bibeln är moraliskt korrupt?
Vilka blir konsekvenserna om vi i dag tar bibeltexter som handlar om krig, våld och dom på allvar?

I denna bok, som är en reviderad och utökad nyutgåva, får vi följa teologen Olof Edsinger när han går i närkamp med dessa och andra frågor.
I den första delen presenterar han systematiskt vad Gamla testamentet har att säga om krig i Guds namn.
I den andra delen diskuterar han de många frågor och invändningar som detta väcker hos en modern bibelläsare.

Som avslutning behandlas den yttersta domen och Jesu återkomst – två områden som visar sig ha viktiga kopplingar till Gamla testamentets krigsskildringar.

Om författaren:
Olof Edsinger har läst teologi på Johannelunds teologiska högskola. Han är författare till ett dussintal böcker om Bibeln och det kristna livet, och var under nio år verksam som generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Du kan beställa boken på Olof Edsingers hemsida här.

___________________________


Boken har nu också publicerats på norska: Här kommer Edsingers egen presentation av den norska översättningen:

Krigen i Gamla testamentet – nu även på norska!

Den här veckan har min bok om krigen i Gamla testamentet kommit ut på norska. Tidigare finns den (tillsammans med böckerna Domen och Välsignat givande) översatt till finska, men detta är den första av mina böcker som lanseras för en norsk läsekrets. Det känns förstås väldigt roligt!

För mig själv finns det även en viss ironi i detta, då det första förlag som jag vände mig till med manuset inte vågade ge ut boken då ämnet bedömdes som alltför kontroversiellt. Men nu finns den alltså  utgiven på tre språk, och i sin andra upplaga på svenska! Både den svenska och norska utgåvan innehåller en hel del uppdateringar jämfört med det ursprungliga manuset, då jag bland annat har inkorporerat material från de senaste tio årens forskning i fråga om krigen, men även om de kristna korstågen och det muslimska jihad. En bok i tiden, helt enkelt!

En krönika i norska Dagen på temat Krigen i Gamla testamentet – ett försök att förstå finner du här.

En länk till Lunde förlag, där boken nu finns till försäljning, finner du här.


I anslutning till releasen har även Damaris Norge publicerat en serie på åtta kortfilmer utifrån bokens innehåll, som du finner här.30 juni - Jos 7

BEGÄRETS KONSEKVENSER

Bibelläsning: Josua 7
"Det är sant. Jag har syndat mot HERREN, Israels Gud. Detta är vad jag har gjort: Jag såg bland bytet en dyrbar mantel från Sinear och tvåhundra siklar silver och en guldplatta som vägde femtio siklar, och jag fick begär till det och tog det." (Jos 7: 20-21 FB)

Allt hade gått så bra. Herren hade öppnat alla vägar. Och plötsligt blir de besegrade av folket i en liten ort, med många dödsoffer till följd.

Israels folk blev förskräckta. Vad skulle hända nu då alla folk fick veta att israeliterna hade blivit besegrade. Folkets hjärta smälte (vers 5), Josua kastade sig på marken och ropade "Varför!" (vers 7).

Det visade sig att en enda person hade varit ohederlig och stulit och ljugit (vers 11). Det var orsaken till att framgången för Guds folk upphörde.

Akans förklaring var att han fick begär till det och tog det (vers 21). Begäret ledde till en orätt handling.

Begär leder ofta till synd och synd leder till katastrof.

Men det fanns en väg tillbaka. Folket fick göra upp med synden och helga sig (vers 13). Det är aldrig hopplöst. Det finns en väg tillbaka. Men vi får aldrig kompromissa med synden. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kompromissa inte med synden!
_______________
Innehåll kapitel 7:
Vers 1-5

Det misslyckade fälttåget mot Aj
Vers 6-26
Akan bekänner sin synd
_______________ 

torsdag 29 juni 2017

29 juni - Jos 6

MURARNA FALLER

Bibelläsning: Josua 6
"Då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet från hornen, upphävde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket drog in i staden, var och en rakt fram, och intog den." (Jos 6:20 FB)

Israels folk fick möta sitt första motstånd på väg in i det nya landet. Staden Jeriko med sina mäktiga murar. Men folket behövde inte, eller kunde inte, bryta ned de stora murarna av egen kraft. De gick inför Gud i bön och Gud bad dem bara att marschera runt staden i sju dagar, och på sjunde dagen skulle de dessutom ge upp ett härskri. Då föll murarna ned av sig själva och staden kunde intas.

Då vi vill följa Guds vilja kan vi också ibland möta hinder som kan verka övermäktiga. Hur vi än försöker lösa problemen finner vi ingen utväg. Det är helt enkelt för svårt för oss.

Då får även vi komma inför Gud och tala om för Honom att detta är för svårt för oss. Och då vi lägger problemen i Guds händer får vi bara lita på att Han kommer att hitta en utväg i sin tid. Då kan vi också få uppleva att problemen som var oöverstigliga och ointagliga bara faller ihop och blir lösta. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud har en lösning - alltid!
______________
Innehåll Kapitel 6:
Erövringen av Jeriko.
Rahab och hennes familj räddas.
I Matteusevangeliet framgår det att Rahab var mor till Boas och att släktträdet leder vidare till Jesus.
_____________

onsdag 28 juni 2017

28 juni - Jos 4+5

MINNESMÄRKEN - Jos 4

Bibelläsning: Josua 4
"Var och en av er skall lyfta upp en sten på axeln, efter antalet av Israels stammar, så att detta blir ett minnesmärke bland er. När era barn i framtiden frågar: Vad betyder dessa stenar? skall ni svara dem: De betyder att Jordans vatten här skars av i sitt lopp framför HERRENS förbundsark. När den fördes över Jordan skars Jordans vatten av. Därför skall dessa stenar vara ett minnesmärke för Israels barn till evig tid." (Jos 4:5-7 FB)

Stenarna skulle var ett minnesmärke för att Israels folk inte skulle glömma hur god Gud hade varit mot dem.

Vi har så lätt att glömma hur Gud har beskyddat oss, väglett oss, bönhört oss och välsignat oss. Vi behöver också minnesmärken som kan påminna oss om hur god Gud varit mot oss.

En bönebok kan vara ett sådant minnesmärke. Där kan vi i vänsterspalten skriva upp problem som vi möter och andra böneämnen. Sedan kan vi skriva in i högerspalten vad som har hänt med böneämnet.

Då vi sedan ser igenom vår bönebok får vi "Räkna Herrens gåvor en för en" (eng. Count your blessings), Frälsningsarméns sångbok 515. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka "minnesstenar" har jag i mitt liv?  I vilka situationer kan jag se tillbaka att Herren på ett vidunderligt sätt välsignat mitt liv?
_________________
Innehåll kapitel 4:
Efter övergången av Jordan reste folket minnesstenar för att  inte glömma bort hur Herren räddat dem.
Dessa stenar skulle vara ett minnesmärke (vers 7), och då barnen en gång frågar vad dessa stenar betyder får vi tillfälle att berätta det för dem.
_________________


EN NY TID - Jos 5

Bibelläsning: Josua 5
"Mannat upphörde dagen därpå, då de nu åt av landets säd. Israels barn fick inte manna längre, utan de åt det året av skörden i landet Kanaan." (Jos 5:12 FB)

I fyrtio år, under hela ökenvandringen, hade Herren dagligen försett folket med manna från himlen. Nu var man framme i det utlovade landet. Mannat försvann. Nu skulle man äta av det som fanns i landet.

Ibland händer det att Herren tar bort det vi är vana med, det vi satt vår lit till, för att Herren vill föra oss in i något nytt. Det kan kännas obekvämt att inte längre få det som man varit van vid. Men då Herren öppnar nya dörrar får vi inte sitta så fast i det som varit att vi inte frimodigt följer Herren in i det nya som Han förberett. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag förbereda mig på det nya som Herren vill sända? Hur kan jag påskynda det?
___________________
Innehåll kapitel 5:
Vers 1

Då de amoreiska och kanaaneiska kungarna fick höra hur Gud gjort under för sraels folk, "rann deras mod bort" (vers 1)
Vers 2-12
Omskärelse och påskfirande
Vers 13-15
Josua möter i en syn ´Anföraren för Herrens här´.
____________________

tisdag 27 juni 2017

27 juni - Jos 3

HERRENS UNDER

Bibelläsning: Josua 3
"Och Josua sade till folket: "Helga er, för i morgon skall HERREN göra under bland er." (Jos 3:5 FB)

Israels folk var på tröskeln till en ny tid. Guds kraft skulle utgjutas på ett nytt sätt. Herrens under skulle vara mitt ibland Guds folk.

Då kommer uppmaningen till folket att helga sig, överlåta sig, till Herren helt och fullt. Det var förberedelsen för att kunna ta emot Guds under i deras liv.

Det verkar som om Guds kraft har lättare att frigöras där det finns ett folk som är överlåtet åt Gud. Där Guds folk är helhjärtat. Där Guds folk är överlåtet åt Gud. Där Guds folk vågar handla utifrån Guds befallningar - Där utlöses Guds kraft. Där finns det utrymme för Guds under. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Helga er, för i morgon skall HERREN göra under bland er."
________________
Innehåll kapitel 3:

Övergången av Jordanfloden.
Uppmaning till ett helgat liv
Vattnet öppnar sig så prästerna sätter ner fötterna i vattnet
Guds kraft blir förlöst då vi handlar som om Ordet är sant.
_______________

måndag 26 juni 2017

26 juni - Josua 2

DET RÖDA SNÖRET

Bibelläsning: Josua 2
"Hon svarade: "Låt det bli som ni har sagt." Så sände hon i väg dem, och de gav sig av. Och hon band det röda snöret i fönstret."  (Jos 2: 21 FB)

Det röda snöret, blodsbandet går igenom hela Bibeln. Det var det röda på dörrstolparna som räddade Israels folk i fångenskapen i Egypten. Hela offerkulten i det gamla testamentet bygger på offer av djur och blodet är tecknet på frälsning.

Här är det skökan Rabab som räddar spejarna som var sända till Jeriko. I gengäld skulle Rahab och hennes familj bli räddade undan invasionen om hon bara hängde ut blodets tecken, det röda snöret. Blodsbandet fortsätter genom hela Bibeln. Rahab blev mor till Boas, som blev Ruts räddning. Sedan fortsätter blodsbanden till David och vidare fram till Jesus (Matt 1).

Blodsbanden gäller även idag. Vi får hänga upp det röda snöret över vårt liv, bekänna vår synd och ta emot förlåtelse.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:7-9 FB) 
_________________
Innehåll kapitel 2
Två spejare skickas in i Jeriko för att utforska staden. Skökan Rahab gömmer de två spejarna och räddar deras liv. I gengäld får Rahab löfte om att bli räddad under invasionen om hon låter det röda snöret hänga i fönstret.
_________________

söndag 25 juni 2017

25 juni - Jos 1

VAR SÄTTER DU DIN FOT?

Bibelläsning: Josua 1
"Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose." (Jos 1:3 FB)

Israels folk skulle äntligen få komma in i det utlovade landet. Guds princip för intagandet av landet var att Gud skulle ge dem varje plats där de satte sin fot. De platser där de inte satte sin fot skulle de inte få.

Principen visar tydligt principen i Guds rike. Guds rikes resurser frigörs då vi går framåt i tro och vågar sätta ned fötterna. Gud kan öppna dörrar där vi går. Men om vi inte går öppnas inga dörrar.

Nya möjligheter öppnas då vi vågar gå dit Anden leder oss. Frigörandet av Guds resurser är ett gensvar på vårt handlande.

Många frågar varför det sker så lite. Har vi kanske inte vågat gå framåt så att dörrar kunnat öppnas eller så att Gud kunnat ge oss de platser där vi sätter ned fötterna? Har vi kanske inte vågat tala med de människor som Gud velat ge oss?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er"
__________________
Innehåll kapitel 1:

Josua får löften och vägledning av Gud inför intåget i det utlovade landet,
___________________

lördag 24 juni 2017

24 juni - 5 Mos 34

NU ÄR DET DIN TUR

Bibelläsning: Femte Moseboken 34
"Josua, Nuns son, var fylld med vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom. Och Israels barn lydde honom och gjorde som HERREN hade befallt Mose"  (5 Mos 34:9 FB)

I det sista kapitlet i 5 Mosebok dör Moses (vers 5). Sedan står det att Gud begravde honom (vers 6). Normalt är det människor som begraver den som dött, men ingen kunde hitta Moses kropp. Den var helt försvunnen. Det fanns ingenting för människorna att begrava.

I Judas bok i nya testamentet, en liten bok som bara består av ett kort kapitel, finns en liten antydan om att det var en diskussion mellan djävulen och ängeln om vem som hade rätt till Moses kropp (Judas 9).

Uppenbarligen vanns striden av ängeln. Moses kropp fördes inte ned till dödsriket, utan han togs upp direkt till himlen, till Gud. Det är därför som han kan visa sig på förklaringsberget i Matteus 17:3. Där visar han sig tillsammans med Elia.

Hur kan det komma sig att Elia kunde finnas med där? Ja med Elia var det samma sak. Han begravdes inte. Gud tog hem honom direkt (2 Kung 2:11).

Både då Gud tog hem Moses och Elia, hade Gud i lång tid förberett en efterträdare. Josua hade under lång tid tränats av Moses, och Elisa hade under lång tid tränats av Elia.

Gud förbereder också idag människor för tjänst på olika sätt. Gud håller på att förbereda dig för det uppdrag han vill att du ska uppfylla. Var beredd. Herren vill använda dig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var beredd. Herren vill använda dig!
_________________
Innehåll kapitel 34:
Vers 1-4

Herren låter Moses skåda in i de tland Herren lovat att ge till sitt folk
Vers 5-8
Moses dör och blir gravlagt av Herren
Vers 9
Josua, Moses efterträdare
Vers 10-12
Moses eftermäle
_________________

fredag 23 juni 2017

23 juni - 5 Mos 33

EN TILLFLYKT

Bibelläsning: Femte Moseboken 33
"En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar" ( Mos 33:27 FB)

Moses är en gammal man på väg att dö. Han ser tillbaka i tacksamhet över Guds ingripande i sitt och folkets liv. De hade varit slavar i Egypten i generationer. De hade fått utstå svåra umbäranden. En generation hade vandrat omkring i öknen utan mål och mening. Nu stod de vid randen av det Guds hade lovat, landet som flödade över av "mjölk och honung."

Då Mose ser tillbaka är hans summering av livet att Herren igenom allt har varit tillflykten för honom själv och för folket. Herren har varit med i det svåra och i det glädjefyllda. Herren har inte övergivit folket. Han har varit deras tillflykt.

Gud har inte förändrat sig. Han är fortfarande en tillflykt för alla som söker sig till honom. Han är fortfarande urtidens Gud som älskar dig och alla andra människor (vers 3).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son... för mig!
___________________
Innehåll kapitel 33:
Moses vet att han liv på jorden närmar sig sitt slut. Han välsignar här Israel, den ena stammen efter den andra.
___________________

torsdag 22 juni 2017

22 juni - 5 Mos 32

"HERRENS NAMN SKALL JAG FÖRKUNNA"

Bibelläsning: Femte Moseboken 32
"Ty Herrens namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud"  (5 Mos 32:3 FB)

Vi närmar oss slutet av Femte Moseboken och här håller Moses sitt avskedstal. Han talar om Guds trofasthet genom åren som gått och om folkets trolöshet.

Han börjar talet med att proklamera sitt "Mission Statement", sitt livsuppdrag. Han hade tidigt bestämt sig för vad hans liv skulle gå ut på.

Moses allt överskuggande uppdrag här i livet, hans mening med livet, var att förkunna Herrens namn och att ge ära åt Gud (vers 3).

Han hade bestämt sig. Hans liv hade en mening.

Vad är ditt livsuppdrag? Varför finns du till? Att formulera en viljeinriktning med ditt liv kommer att hjälpa dig att fokusera på det du bestämt dig för och att inte slösa tid och krafter på sådant som inte tillhör ditt livsmål.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vem vill du vara? Hur ska ditt liv levas i förhållande till Gud och andra människor? Hur lyder ditt ´Mission Statment´? Formulera det, skriv ned det och kom ihåg det!
__________________
Innehåll kapitel 32:
Vers 1-44

Moses sjunger solo. Huvuddelen av kapitlet innehåller ett långt tal som Moses framför i form av en sång.
Vers 45-47
Moses talar till folket och uppmanar dem att ta hans förmaningar på allvar, för det är "inga tomma ord, det gäller livet" (vers 47)
Vers 48-52
Herren talar till Moses och säger att Moses ska få se in i landet innan han dör, men Moses kommer inte att få gå in i landet.
____________________

onsdag 21 juni 2017

21 juni - 5 Mos 30 + 31

ORDET I DIN MUN - 5 Mos 30

Bibelläsning: Femte Moseboken 30
"Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det." ( Mos 29:14 FB)

Guds ord är kraftfullt och kan förändra mycket. Här talas det om ordet som finns i vår mun och i vårt hjärta. I Romarbrevet används denna vers för att förklara hur man blir frälst. Först hör man Guds ord och tar emot det i sitt hjärta i tro. Därefter fullbordas frälsningen då vi i tro vågar tala ut bekännelsen. (Rom 10:8-10). Bekännelsen är viktig. Att våga tala ut Guds löfte är viktigt. Det är viktigt att göra en troshandling, en bekännelse, för att kraften i Guds ord ska kunna förlösas i våra liv.

Men denna vers påminner oss också om vikten att tala med andra människor om Guds ord. Versen säger att vi har ordet i hjärtat och i munnen. Men alltför ofta kommer det aldrig ut genom munnen. Vi går och bär ordet i våra hjärtan, men tar inte tillfället att tala ut det till människor vi möter. Människor som kanske aldrig har nåtts av budskapet om frälsning. Människor som kanske behöver ett ord av tröst eller förlåtelse.

Var frimodig och tala ut Guds ord. Göm det inte bara i ditt hjärta. Släpp ut ordet och låt det möta människor i din omgivning. Det kan förvandla både ditt och andras liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Släpp ut ordet och låt det möta människor i din omgivning.
_____________________
Innehåll kapitel 30:
Vers 1-14

Profetia om att Israels folk en gång ska få återvända till sitt land.
Vers 15-20
Valet mellan liv och död
_____________________


HERREN SJÄLV GÅR FRAMFÖR DIG - 5 Mos 31

Bibelläsning: Femte Moseboken 31
"HERREN går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad."  (5 Mos 31:8 FB)

I kapitlet får Josua i uppdrag att föra folket in i det land som Herren lovat (vers 23). Det är ett stort uppdrag för en ny ledare, men gång på gång försäkrar Herren att det är han som går framför (vers 3+8) och att Herren går med (vers 6). Herren kommer inte att lämna dem eller att överge dig (vers 8). Därför behöver du inte vara rädd eller förfärad (vers 8).

Kanske tycker du att det uppdrag du fått är alltför stort. Kanske möter du saker i livet som känns övermäktiga. Ta till dig budskapet i dessa verser:
-Du behöver inte vara rädd eller förfärad
-Herren går framför dig in i det okända
-Herren går med dig genom det svåra
-Herren lovar att aldrig lämna dig eller överge dig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: HERREN går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig.
____________________Innehåll kapitel 31:
Vers 1-13

Moses förereder sin bortgång och folkets erövring av det lovade landet.
Vers 14-23
Herren ger Moses sången om Israel
Vers 24-30
När nu Moses har skrivit ned denna lag ger han anvisning om hur den ska bevaras
_____________________

tisdag 20 juni 2017

20 juni - 5 Mos 29

TJÄNA ANDRA GUDAR

Bibelläsning: Femte Moseboken 29
De gick bort och tjänade andra gudar och tillbad dem, gudar som de inte kände och som han inte hade tilldelat dem. Därför upptändes HERRENS vrede mot detta land"  (5 Mos 29:26-27 FB)

Herren förnyar i detta kapitel förbundet med sitt folk (vers 12). Folket blir påminda om alla de under och tecken som Herren har utfört (vers 2). Gud vill uppphöja och välsigna folket på allt sätt (vers 13).

Men hela tiden finns varningen som återkommer oräkneliga gånger i Gamla Testamentet. Varningen för det som kan komma att få folket på fall och förbundet att brytas. Att folket skulle vända sig bort från Gud och tjäna andra gudar och tillbe dem (vers 26).

Detta var den avgörande frågan för folkets framtid och välgång eller förbannelse. Att trofast hålla sig till Herren eller att blanda in främmande religioner.

Jag tror att samma sak gäller idag. Den avgörande frågan för kristenheten är om den håller fast vid Herren och lyssnar och lyder hans ord eller om de kristna vänder sig till andra religioner och inkluderar främmande religionsutövning i sina liv. Det är en stor fara idag. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ge mig ett hjärta som förstår, ögon som ser och öron som hör (vers 4) 
___________________
Innehåll kapitel 29:
Varningar för att bryta förbundet med Gud.
Guds vrede över dem som vänder sig till andra gudar.
___________________

måndag 19 juni 2017

19 juni - 5 Mos 28

DE TVÅ VÄGARNA

Bibelläsning: Femte Moseboken 28
"Om du lyssnar till Herrens, din Guds, röst...." (5 Mos 28:1 FB)
"Men, om du inte lyder Herrens, din Guds, röst..." (5 Mos 28:15 FB)

Två vägar målas ut. En väg till välsignelse om folket följer Guds röst, och en väg till förbannelse om folket inte följer Guds röst.

Det är samma två vägar som Jesus pekar ut i Bergspredikan (Matt 7:13-14). En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg som leder till livet. Varje människa måste själv välja vilken väg hon ska gå.

I samma kapitel finns också en detaljerad profetia om judarnas framtida historia:

1) Judarna drivs bort från sitt land och blir utspridda över hela världen (vers 64). Det skedde strax efter Jesu död. Romarriket tröttnade på de ständiga upproren i Israel och drev bort judarna från Jerusalem och landet.

2) Judarna kommer bland de olika folken att möta förföljelse och lidande (vers 65-67). Historien vittnar om att profetian har slagit in. Ständigt genom historien har judarna varit utsatta för förföljelse och lidande.

Förföljelsen kulminerade under andra världskriget där judarna levde med "bävande hjärta och förtvinade ögon och en ångestfylld själ" (Vers 65) och där de skulle "sväva i största livsfara och darra både natt och dag och inte vara säker för sitt liv" (vers 66).

3) Fortsättningen på profetian kommer två kapitel senare där Gud återsamlar judarna från alla folk. Även om de fördrivna skulle vara vid himlens ända skulle Herren samla dem därifrån (5 Mos 30:3-4). Det uppfylldes 1948 då judarna kunde återvända från alla jordens hörn tillbaka till Israel.

Profetian uttalades omkring år 1200  före Kristus. Förskingringen skedde under det första århundradet efter Kristus. Återvändandet tog plats på 1900-talet. Profetian behandlar alltså ett tidsspann på 3100 år!

Det är en oerhörd precision i det profetiska ordet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns två vägar. Varje människa måste välja. Hur kan jag hjälpa någon annan att välja rätt?
_______________
Innehåll kapitel 28:
Vers 1-14

Den välsignelse som följer om du lyssnar på Herren och följer hans bud
Vers 15-63
Den förbannelse som följer om du inte lyssnar på Herren och följer hans bud.
Vers 64-68
Profetia om att Israels folk ska spridas ut över hela jorden.
_______________

söndag 18 juni 2017

18 juni - 5 Mos 27

ORDET LEDER IN I HERRENS VÄLSIGNELSER

Bibelläsning: Femte Moseboken 27
" När du har gått över skall du på dem skriva alla ord i denna lag, för att du må komma in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig."  (5 Mos 27:3 FB)

Här handlar det om att folket skulle skriva ned Guds ord på stora stenar, så att de alltid hade Guds ord framför sina ögon. Det fanns en alldeles speciell orsak till att de skulle skriva ned Guds ord: för att de skulle komma in i de välsignelser som Herren lovat dem (vers 3).

De finns ett starkt samband mellan Guds ord och vår möjlighet att ta emot vad Gud har lovat. Vår tilltro till Guds ord är helt avgörande för att vi ska kunna ta emot de löften Gud har givit oss.

Vi kan aldrig ta emot Guds förlåtelse för våra synder om vi inte tror på löftet i Guds ord att Gud förlåter oss. Vi kan aldrig bli frälsta om vi inte tror på Guds löfte om frälsning som finns i Guds ord. Vi kan aldrig bli fyllda med den Helige Ande om vi inte tror på Guds löfte som finns i Guds ord.

Därför är vårt förhållande till Guds ord så oerhört viktigt för vårt kristna liv. Om man har en liberal hållning till Guds ord och har liten tilltro till Bibelns budskap, är det en dålig grund för att ta emot det Gud lovat. Om man däremot har en stark tilltro till att Bibeln är Guds ord till oss, ger det en större tillförsikt att ta emot det Gud lovat.

William Booth lär på sin dödsbädd ha sagt till sin son: "Det finns kraft i Guds löften......om vi bara tror dem

==> Mannakorn att tugga på  under dagen: "Det finns kraft i Guds löften......om vi bara tror dem
__________________
Innehåll kapitel 27:
Vers 1-11

Stenarna med Guds Ord och vad de kommer att föra med sig
Vers 12-14
Förbannelse över lagbrytarna
__________________

lördag 17 juni 2017

17 juni - 5 Mos 26

ETT HELIGT FOLK 

Bibelläsning: Femte Moseboken 26
"Du skall vara ett heligt folk åt Herren, din Gud, så som han har lovat" (5 Mos 26:16 FB)

Vad innebär det att vara ett heligt folk?

I detta kapitel påminns folket om den svåra situation som Herren frälst dem från.

Under tiden i Egypten var de dåligt behandlade, de var förtryckta och var pålagda ett tungt arbete (vers 6). I sin nöd ropade de till Herren och han hörde deras rop (vers 7), och förde dem ut ur Egypten med stark hand med tecken och under (vers 8). De blir ständigt påminda om Guds frälsning. Vad de har blivit frälsta från och frälsta till är något de inte får glömma.

Men Guds frälsning har inte bara med det förflutna att göra. Frälsningen påverkar i hög grad hur man lever idag och i framtiden. Det är viktigt att komma i håg vem man är så att man kan leva rätt idag.

Att vara Guds folk innebär att vara ett heligt folk. Ett utvalt folk som lever på ett annat sätt än andra människor. Guds heliga folk lever utifrån Guds ord och följer det av hela sitt hjärta och av hela sin själ (vers 16).

Men att vara Guds heliga folk innebär inte bara att leva efter en instruktionsbok. Det innebär att leva i en nära, levande relation med Gud. Vi är ett heligt folk åt Herren (vers 19).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad innebär det för mig i min situation att vara en del av ett heligt folk?
__________________
Innehåll kapitel 26:
Vers 1-11

Gudstjänstordning vid första skörden
Vers 12-15
Bön efter att tiondet lämnats
Vers 16-19
Ett heligt folk
___________________

fredag 16 juni 2017

16 juni - 5 Mos 25

RENT MJÖL I PÅSEN

Bibelläsning: Femte Moseboken 25
"Full och rätt vikt skall du ha. Fullt och rätt efamått skall du också ha, för att du må leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt."  (5 Mos 25:15-16 FB)

Det handlar om rättfärdighet. Det handlar om ärlighet i affärer. Gud förväntar sig att hans barn ska väga upp rätt mängd för det de ska ta betalt för.

Våra liv måste tåla att genomlysas. Vår kristna bekännelse får inte bara sitta i munnen, även om munnens bekännelse är oerhört viktig. Men vi får inte leva så att våra gärningar slår ihjäl våra ord.

Gud önskar se rättfärdighet i våra liv. I det vi tänker, i det vi säger och i det vi gör. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill leva rättfärdigt i tanke, ord och gärning.
_______________
Innehåll kapitel 25:
Vers 1-4

Om två män råkar i tvist...
Vers 5-10
Svågerplikt
Vers 11-19
Ärlighet i affärer. Rätta vikter och rätta mått.
______________

onsdag 14 juni 2017

15 juni - 5 Mos 24

FRÄMLINGEN, DEN FADERLÖSE OCH ÄNKAN

Bibelläsning: Femte Moseboken 24
" När du plockar druvorna i din vingård, skall du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar skall tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befaller jag dig att iaktta detta."  (5 Mos 24:21-22 FB)

Tre grupper av människor nämns upprepade gånger i kapitlet. Främlingen, den faderlöse och änkan (vers17+19+20+21). De representerar utsatta grupper i samhället. Främlingen, utlänningen, som har svårt att etablera sig i samhället, barn som inte har några föräldrar och kvinnor som mist sin make och sin möjlighet att försörja sig.

Gud bryr sig om den som lider och han vill att vi ska göra detsamma. Då Gud har välsignat oss i överflöd är det lätt att glömma bort att vi måste ge välsignelse vidare och hjälpa den som lider bland oss. Gud ville inte att Israels barn skulle glömma detta. Kom ihåg står det två gånger i kapitlet (vers 18+22), kom ihåg att du själv led som slav i Egypten och att det var Herren som räddade dig ut ur förtrycket.

Jag tror att Herren säger detsamma till oss idag. Kom ihåg hur Herren har frälst dig och välsignat dig. Nu måste du bli till frälsning och välsignelse för dem som lider.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kom ihåg hur Herren har frälst dig och välsignat dig. Nu måste du bli till frälsning och välsignelse för den som lider.
___________________
Innehåll Kapitel 24:
Vers 1-5

Bestämmelser om äktenskap, skilsmässa och att om att vara nygift.
Vers 6-22
Rättvisa och barmhärtighet
___________________

14 juni - 5 Mos 22+23

HÖRNTOFSAR - 5 Mos 22

Bibelläsning: Femte Moseboken 22
"Du skall göra tofsar i de fyra hörnen på den mantel du höljer dig i."  (5 Mos 22:12 FB)

Männen i Gamla Testamentet uppmanas att ha hörntofsar på sina mantlar. Det fanns en alldeles speciell orsak till det. Det var en del av helgelseprocessen i deras liv.

Förklaringen till hörntofsarna finner vi i 4 Mosebok 15:38-39. Varje gång männen såg på sina hörntofsar skulle de bli påminda om att behaga Herren genom att följa hans ord. Hörntofsarna skulle hjälpa dem att inte följa sina egna tankar och bli lockade till synd.

I Nya Testamentet varnar Jesus fariseerna och de skriftlärde för att göra stora hörntofsar för att människorna ska se hur gudfruktiga är (Matt 23:5).

Det finns en frestelse i att visa andra hur väl vi lyckas i vårt kristna liv. Men hörntofsarna var inte avsedda att imponera på andra, utan för att påminna oss i vardagen att fästa vår blick på Herren och på hans ord.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag ordna min vardag så att jag blir påmind om att mitt liv handlar om att behaga Gud?
_________________
Innehåll kapitel 22:
Vers 1-12

Olika lagar om vad man gör då man finner borttappade saker, om att män inte ksa bära kvinnokläder och omvänt, samt påminnelse om hörntofsarna.
Vers 13-30
Lagar om sexuella förhållanden
_________________


GUD KAN VÄNDA DET ONDA TILL NÅGOT GOTT
- 5 Mos 23

Bibelläsning: Femte Moseboken 23"HERREN, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty HERREN, din Gud, älskade dig."  (5 Mos 23:5 FB)

Gud kan vända det onda som möter oss till något gott. Vi kan i våra liv möta möta saker som vi upplever att de inte alls kommer från Herren. Det kan vara saker som händer med oss eller med våra närmaste.

Det kan till och med vara så att andra människor mer eller mindre avsiktligt gör saker som skadar oss. Vi kan gå igenom perioder av mörker, då vi upplever att Herren är långt borta och att glädjen och friden försvinner.

Då vi ser tillbaka på en sådan händelse eller en sådan period kan vi ändå få uppleva att det var Herren som bar oss genom det svåra och att Han, på något sätt, använde det onda till något gott.

Det onda faller tillbaka på sig självt. Det som den onde ville skada oss med, använder Gud till välsignelse för oss. Det är som om den onde i glädjen över att ha gjort mål, upptäcker att han i själva verket gjort självmål.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan använda det onda som jag möter till något gott.
___________________
Innehåll kapitel 23
Vers 1-18

Det heliga folkets renhet
Vers 19-25
Regler om räntor och löften
___________________

tisdag 13 juni 2017

13 juni - 5 Mos 21

FRIKÖPT FRÅN LAGENS FÖRBANNELSE

Bibelläsning: Femte Moseboken 21
" ...så skall den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du skall begrava den samma dag, ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Du skall inte orena det land som HERREN, din Gud, ger dig till arvedel."  (5 Mos 21: 23 FB)

Kapitlet handlar om olika lagar och föreskrifter. Det var bland annat viktigt att inte låta kroppen till den som blivit avrättad och upphängd, hänga kvar över natten. Eftersom att bli upphängd var en "Guds förbannelse".

I ljuset av Jesu liv och död ser vi den djupare betydelsen av Jesu korsfästelse. För att befria oss från synd och död tog han Guds förbannelse på sig för att vi skulle gå fria.

Eller som det uttrycks i Galaterbrevet: "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä." (Gal 3:13 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: I denna frihet får vi leva idag, tack vare Jesus. 
________________
Innehåll kapitel 21:
Vers 1-9

Då någon blir dödad av en okänd gärningsman
Vers 10-23
Familj- och straffrätt
________________

måndag 12 juni 2017

12 juni - 5 Mos 20

VAR INTE RÄDD

Bibelläsning: Femte Moseboken 20
"Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva inte för dem och var inte förskräckta, ty HERREN, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger."  (5 Mos 20:3-4 FB)

Kapitlet handlar om hur Israels folk skulle möta fiender. I den första versen uppmanas de att inte vara rädda för fienderna eftersom Herren är med dem.

I verserna tre och fyra upprepas uppmaningen med tillägget att Herren strider för dem och ger dem seger.

I vers åtta står det vad man ska göra med dem som är rädda och modlösa. De ska vända tillbaka hem. De passar inte för striden och risken finns att deras rädsla smittar av sig på de andra.

Vi står i en strid idag. En andlig strid. Inte en strid mot människor (Ef 6:12). Ibland kan vi kanske uppleva det som om motståndet är övermänskligt. Men den som står på vår sida, Jesus, är också övermänsklig och han uppmanar oss att inte vara rädda eftersom det är han som strider för oss och ska ge oss seger.

Även om motståndet ser ut att vara stort, ge inte upp! Du är på det segrande laget! Jesus har övervunnit all ondska och du får segra med honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Han som är i er är större än han som är i världen" (1 Joh 4:4)
__________________
Innehåll kapitel 20:
Vers 1-4
Löfte om Herrens ledning och beskydd
Vers 5-20
Krigslagar
__________________

söndag 11 juni 2017

11 juni - 5 Mos 19

FLYTTA INTE GRÄNSSTENAR

Bibelläsning: Femte Moseboken 19

"Du skall inte flytta din grannes gränsstenar, som förfäderna har rest inom ditt område."  (5 Mos 19:15 FB)

En gräns kan upplevas både som ett hinder och som ett beskydd. Här möter vi en varning att flytta gränser som förfäderna satt upp.

Vi lever i en tid där moraliska och etiska gränser ifrågasätts och rivs upp. Många upplever varje gräns som en inskränkning i sin egen frihet. En gräns som var självklar för bara en generation sedan kan idag vara helt borttagen.

Någon vis man har sagt att man aldrig ska ta bort en gräns förrän man förstått varför den en gång sattes upp.

Det betyder naturligtvis inte att alla äldre gränser är rätt, men det uppmanar till en viss försiktighet då gränser ska flyttas.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka gränser är absoluta i mitt liv?
_________________
Innehåll kapitel 19:
Vers 1-13

Asylstäderna och deras funktion
Vers 14-21
Gränsstenar
________________

lördag 10 juni 2017

10 juni - 5 Mos 18

LYSSNA TILL JESUS

Bibelläsning: Femte Moseboken 18
"HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till."  (5 Mos 18:15 FB)

I kapitlet presenteras Jesus. Han beskrivs som en profet som är lik Gud (vers 15) och som samtidigt är lik en människa (vers 18).

Det är Jesus. Sann Gud och sann människa.

Vi uppmanas att lyssna till honom. Om vi inte tar till oss hans undervisning kommer vi att få stå till svars för det (vers 19).

Gud älskade världen så mycket att han sände sin egen son för att ingen skulle gå förlorad och för att alla skulle få evigt liv (Joh 3:16).

Det är vårt ansvar att lyssna till detta och ta det till oss och berätta det för andra människor. För Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Ditt vittnesbörd kan betyda evigt liv för en annan människa.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lyssna till vad Herren säger till mig idag.
__________________
Innehåll kapitel 18:
Vers 1-8

Prästernas rättigheter
Vers 9-22
Varning för avgudadyrkan.
Profetia om en kommande profet
__________________

fredag 9 juni 2017

9 juni - 5 Mos 17

KAMPEN INOMBORDS

Bibelläsning: Femte Moseboken 17
"Du skall skaffa bort det onda från dig"  (5 Mos 17: 7 FB)

Det här är ett kapitel som många har svårt med. Här uppmanas Guds folk att döda dem som gör ont i Herrens ögon (vers 2).

Men jag läser mycket av Israels historia i Gamla Testamentet typologiskt, det vill säga som förebilder. Historien vill lära oss något om oss själva idag och vår kamp.

Här handlar det om att utrota synden. Berättelsen kan läsas som en förebild om kampen som utspelar sig inom oss. Då vi upptäcker synden i vårt eget liv ska vi inte acceptera den och bli vän med den och låta den härja fritt i våra liv. Synden i våra liv måste utrotas, avlivas.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om du inte besegrar synden i ditt liv kommer den att besegra dig. 
__________________
Innehåll kapitel 17:
Vers 1-7

Varning för avgudadyrkan. Utrota det onda.
Vers 8-13
Domstolens funktion
Vers 14-20
Förutsägelse om en kommande kung som ska bestiga tronen
__________________

torsdag 8 juni 2017

8 juni - 5 Mos 16

KOM IHÅG

Bibelläsning: Femte Moseboken 16
"Kom ihåg att du var slav i Egypten och följ noga dessa regler"  (5 Mos 16:12 FB)

Då Guds folk kom in i det förlovade landet och fick se sitt välstånd öka var det lätt att glömma var de kom från och vem som räddat dem.

De kom från ett mångårigt slaveri. De hade fått fly för sina liv. De hade fått gå igenom svåra umbäranden. Men det var Gud som hade befriat dem genom att ingripa med ett antal underverk. Det var Gud som hade lovat befrielse och det var Gud som hade befriat dem.

Kan du komma ihåg ett liv utan Jesus? Du kanske har ett liknande vittnesbörd om ett förr och ett nu? Och även om du inte har den dramatiska vändpunkten i ditt liv kan du kanske med fasa tänka dig ett liv utan Jesus. Kan du tänka dig tomheten och meningslösheten med livet om inte Gud fanns?

Glöm inte bort vad Herren har gjort för dig är budskapet i dagens vers. Varje gång du kommer ihåg detta fylls du med tacksamhet och med iver att fullgöra Guds kallelse i ditt liv.

==> Mannakonr att tugga på under dagen: Glöm inte bort att komma ihåg... 
 ___________________
Innehåll kapitel 16:
De tre stora högtiderna
Vers 1-8

Påsk
Vers 9-12
Veckohögtiden
Vers 13-17
Lövhyddefesten
Vers 14-22
Gör det som är rätt!
___________________

onsdag 7 juni 2017

7 juni - 5 Mos 14+15

ETT FOLK HELGAT ÅT HERREN

Bibelläsning: Femte Moseboken 14
Du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud  (5 Mos 14:2 FB) Att vara kristen är något alldeles speciellt. Att tillhöra Guds folk innebär att vara helgad åt Herren.

Helgad betyder att vara avskild för ett alldeles speciellt ändamål. I kapitlet påminns vi två gånger om att vi är ett helgat folk (vers 2 och 21). Vi behöver verkligen bli påminda om vem vi är så att vi inte glömmer bort vad Herren kallat oss att vara.

Vi är uttagna och avskilda för ett alldeles speciellt ändamål: Att vara Guds folk här på jorden. Det innebär att vi inte kan tillåta oss att leva hur vi vill och det innebär att allt vi gör och säger är avsett att demonstrera Guds herradöme här på jorden.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Glöm inte bort vem du är!
________________
Innehåll kapitel 14:
Vers 1-2

Förbudna sorgeriter
Vers 3-21
Rena och orena djur
Vers 22-29
Regler för tiondet
________________ÖPPNA DIN HAND

Bibelläsning: Femte Moseboken 15

Du skall villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land” (5 Mos 15:11 FB)

Lev inte med en sluten hand där du krampaktigt försöker behålla det som du lyckats förvärva i ditt liv. Lev med en öppen hand. Det finns behövande runt omkring dig.
Du är omgiven av människor som inte har lärt känna Herren. De har behov av frälsning. De är behövande. Öppna din hand och dela med dig av vad Herren har gett dig. Berätta vem Herren är och vad han betyder i ditt liv.

Du kanske också är omgiven av människor som lever i materiell fattigdom. Öppna din hand och dela med dig av vad Herren har välsignat dig med.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lev med öppna händer och var en välsignelse för din omgivning!
_______________
Innehåll kapitel 15:
Vers 1-18

Det sjunde året. Ett år av skuldavskrivning och befrielse för slavarna.
Vers 19-23
Lagen om förstfödda djur
_______________

tisdag 6 juni 2017

6 juni - 5 Mos 13

FÖLJA HERREN

Bibelläsning: Femte Moseboken 13
Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till”  (5 Mos 13.4 FB)

I detta kapitel fortsätter varningarna att avvika till att tillbe andra gudar. Här varnas det också för de falska profeter som uppmanar oss att följa dessa avgudar.

Men det handlar inte bara om vilka läror vi inte ska följa, utan också vad vi ska följa. I vers 4 talas det om att vi ska följa Herren och att vi ska hålla hans bud och lyssna till honom.

Att hålla hans bud innebär att vi först måste studera och leva i hans ord, Bibeln, och då vi lärt känna hans ord har vi också förutsättningen för att följa Guds ord.

Att lyssna till honom innebär att vi tar emot hans vägledning i vardagslivet. Men jag tror att förutsättningen för att på ett riktigt sätt kunna lyssna till Gud är att vi känner hans ord, Bibeln. Genom bibelläsning och bön skapar vi en vana att ta emot Guds tilltal och då han sedan talar till oss i vardagslivet känner vi igen hans röst bland alla andra röster som möter oss i livet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till”  (5 Mos 13.4 FB)  ”Mina får lyssnar till min röst” (Joh 10:27)
____________________
Innehåll kapitel 13:
Varningar för att börja tillbe andra gudar och att lyssna på de profeter som vill förleda oss.
____________________

måndag 5 juni 2017

5 juni - 5 Mos 12

ANDRA GUDAR

Bibelläsning: Femte Moseboken 12
Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder och bränna upp deras aseror, hugga ner deras avgudabilder och utplåna deras namn från dessa platser”  (5 Mos 12:5 FB)

Herren varnar ständigt för att folket ska avfalla till att tillbe andra gudar då de flyttar in i det utlovade landet och möter nya kulturer och religioner. I det nya landet konfronteras Guds folk med ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle.

Herren varnar inte bara för att tillbe de nya religionerna, dessutom varnar Herren för att lägga oss till med deras seder och att dyrka Herren på samma sätt som de främmande religionerna.

Det finns en trend i vårt samhälle som går rakt imot Herrens varningar i 5 Mosebok. Kyrkan inbjuder till religionsdialog och man inbjuder till och med på en del platser till ett mångreligiöst ”Guds hus” där de olika religionerna får plats sida vid sida. Skolor, och till och med kyrkor, inför yoga och seder från andra religioner på schemat och i sin verksamhet.

Som kristen kan man inte kompromissa med vad Herren önskar.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig" (5 Mos 5:7)
__________________
Innehåll kapitel 12:
Vers 1-28

Uppmaningar att noga följa Herrens föreskrifter
Vers 29-32
Varning för avgudadyrkan
_________________

söndag 4 juni 2017

4 juni - 5 Mos 11

OM!

Bibelläsning: Femte Moseboken 11
Om ni nu lyssnar till de bud som jag idag ger er så att ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då skall jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få bärga in din säd, ditt vin och din olja” (5 Mos 11:13-14 FB)

Om ni nu lyssnar…
I Bibeln finner vi både ovillkorliga och villkorliga profetior.
De ovillkorliga kommer att hända oavsett allting annat. Att Jesus kommer tillbaka är en sådan ovillkorlig profetia. Han kommer att komma tillbaka. Det är bara så.
De villkorliga profetiorna uppfylls om något annat sker. Om vi nu lyssnar till vad Herren säger och lyder så kommer välsignelser att komma över oss. Och inte bara över oss.

Denna profetia är av största betydelse för våra liv och vår tjänst. Våra val och vår lydnad avgör utgången av våra liv, och för många andra människors liv.

Därför är det så viktigt att vi aldrig glömmer bort denna profetia. Vi uppmanas att ordna våra förhållanden så att vi ständigt påminns om dessa ord:
-lägg orden i ditt hjärta (vers 18)
-bind dem på din hand (vers 18)
-bind dem på din panna (vers 18)
-tala om dem var du går (vers 19)
-skriv dem på dörrposterna (vers 20)
-skriv dem på dina portar (vers20)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ordna ditt liv så att du aldrig glömmer Guds löften till dig. Om du lyssnar…
_________________
Innehåll kapitel 11:
Vers 1-25

Löfte om intagandet av landet: "Varje fotsbredd mark ni trampar på ska bli er." (vers 24)
Vers 26-32
Välsignelse eller förbannelse
________________

lördag 3 juni 2017

3 juni - 5 Mos 10

VAD BEGÄR HERREN?

Bibelläsning: 5 Mos 10
Vad begär Herren, din Gud, av dig annat än att du fruktar Herren, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, så att du håller Herrens bud och hans stadgar  (5 Mos 10:12-13 FB)

Vad är det egentligen Herren begär av oss? Här sammanfattas vad Gud önskar av oss i vår relation till honom:
-Gudsfruktan, att vi fruktar Gud
-Att vi vandrar på de vägar Gud leder oss
-Att vi älskar Herren av hela vårt hjärta och hela vår själ
-Att vi tjänar Herren av hela vårt hjärta och hela vår själ
-Att vi följer Guds ord

En konsekvens av detta är att det Gud bryr sig om är också något som vi ska bry oss om, det som Gud älskar är också något vi ska älska.

Senare i kapitlet talas det om Guds omsorg och kärlek till dem som har det svårt. Några grupper nämns: faderlösa, änkan och invandraren (vers 18). Och eftersom Gud bryr sig om och älskar dem som lider förväntar han sig att vi också ska bry oss om och älska dem.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill att det som finns hos Gud också ska bli synligt i våra liv.
__________________
Innehåll kapitel 10:
- Moses går upp på berget och tillverkar två nya stentavlor i ställer för dem som tidigare krossats (vers 1-11)
- Älska Herren och håll hans bud. (vers 12-22)
__________________

fredag 2 juni 2017

2 juni - 5 Mos 9

PASSIONERAD FÖRBÖN

Bibelläsning: Femte Moseboken 9
"Och jag föll ner inför HERRENS ansikte, och låg så liksom förra gången, i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta eller dricka, för all den synds skull som ni hade begått genom att göra det som var ont i HERRENS ögon så att han blev vred. Ty jag fruktade för den vrede och förbittring mot er som HERREN blivit uppfylld av, så att han ville förgöra er. Men HERREN lyssnade till mig även den gången." (5 Mos 9:18 FB)

Folket hade avfallit från Gud och gjutit sig en guldkalv att dyrka i stället för att tillbe Gud. Men trots att Mose hatade vad folket hade gjort, var han ändå beredd att gå in i en passionerad förbön för folket under fyrtio dagar och fyrtio nätter (vers 25).

Vi lever också bland ett folk som avfallit från Herren och tillber andra gudar. Hur hanterar vi det? Ställer vi oss vid sidan och ser fördömande på hur folket beter sig medan de är på väg till fördärvet?

Eller gör vi som Moses? Går vi in i en passionerad förbön för vårt land, vårt folk, vår stad och våra grannar?

Jag tror att det behövs en hel del passionerad förbön för att människor ska bli räddade i vårt land idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Passionerad förbön för Sverige!
__________________
Innehåll kapitel 9:
Moses fortsätter att återberätta från Israels ökenvandring.
Vers 1-6
Lita inte på din rättfärdighet
Vers 7-29
Guldkalven och Moses förbön för folket
__________________

torsdag 1 juni 2017

Bibelläsningplan juni

Tre bibelläsningsplaner:
1.NT och Psaltaren på ett år
2.GT på ett eller två år
3.Hela Bibeln på ett år

1 jun - 5 Mos 8

MANNA

"...han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun."  (5 Mos 8:3 FB)

Herren gav folket manna under ökenvandringen. En portion för varje dag för att folket skulle kunna överleva.

Men vi lever inte bara av mat, säger bibelordet. Vi lever att allt som utgår från Herrens mun. Vi lever av orden som Gud uttalar. En portion för varje dag för att vi ska överleva som kristna.

Även om det var Gud som försåg folket med manna, fick folket själva gå ut och hitta det och samla in det. På samma sätt är det med vår bibelläsning. Vi får gå till ordet i vår dagliga bibelläsningen och ta emot vårt dagliga manna. Ett ord att gå vidare med under dagen och meditera över. Ett ord att överleva av. Ja, ett ord att leva av. Det kan vara en uppmaning, en vägledning, en uppmuntran eller något annat som går ut från Herrens mun personligen till dig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Giv oss idag vårt dagliga bröd...
_________________
Innehåll kapitel 8:
Återblick och framtidsvarning

- Under ökenvandringen ville Gud lära folket att de inte levde bara av bröd, utan av alla ord som utgår ur Herrens mun (vers 3).
- Då de kommer in i det nya landet och får äta sig mätta ska de prisa Gud och akta sig för att glömma Herren som har gett dem landet (vers 10-11)
- De ska inte tro att det är på grund av egen kraft och förmåga som de fått all denna rikedom (vers 17)
__________________