måndag 31 juli 2017

31 juli - Dom 15

DEN HELIGE ANDE BEFRIAR - Dom 15

Bibelläsning: Domarboken 15
"När han kom till Lehi, sprang filisteerna skrikande emot honom. Då föll HERRENS Ande över honom, och repen kring hans armar blev som lintrådar när de antänds av eld, och banden liksom smälte bort från hans händer."  (Dom 15:14 FB)

Då Simson blev angripen föll Herrens Ande över honom så att repen som han bundits med bara smälte bort.

Då jag läser det tänker jag på berättelsen då Paulus och Silas satt i fängelse: "Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av." (Apg 16:25-26). Då Paulus och Silas vände sig till Herren i lovsång lossnade bojorna och föll av.

Samma sak kan vi se hända på den första pingstdagen i Apostlagärningarna. Lärjungarna var liksom fångade i sin egen fruktan och låste in sig av fruktan för judarna. Då de blev fyllda av den Helige Ande var det som om fruktan bara smälte bort, den låsta dörren öppnades, och de kunde gå ut i frihet och predika så att tretusen människor blev frälsta.

Den Helige Ande för med sig frihet. "Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet" (2 Kor 3:17) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Där Herrens Ande är, där är frihet.
________________ Innehåll kapitel 15:
Simson hämnas på filisteerna:
Simeon domare i Israel i tjugo år.
________________

söndag 30 juli 2017

30 juli - Dom 14

"HERRENS ANDE KOM ÖVER HONOM" - Dom 14

Bibelläsning: Domarboken 14
Då föll Herrens Ande över honom, och han slet sönder lejonet med bara händerna, som vore det en killing.”  (Dom 14:6 FB)

Det står vid flera tillfällen, på olika sätt, att Herrens Ande verkade på Simson:
-”Herrens Ande började verka på honom...” (Dom 13:25)
-”Då föll Herrens Ande över honom… ” (vers 6)
-”Herrens Ande kom över honom...” (vers 19)

Även om situationerna som beskrivs kan synas underliga, framgår det tydligt att Simson genom kraften av den Helige Ande  kunde göra vad han egentligen inte kunde göra.
Det är samma sak som händer med apostlarna på pingstdagen. De kan plötsligt göra saker som de inte kunde göra.

Men det finns en skillnad. I det gamla förbundet verkade den Helige Ande genom utvalda människor vid utvalda tillfällen. Men nu, i det nya förbundet, är Guds Ande utgjuten över alla människor (Apg 2:17).

Det betyder att Guds Ande genom dig kan göra det du inte kan göra. Det gäller de andliga nådegåvorna  (1 Kor 12:7-11). Jesus säger att tecken ska följa den som tror (Mark 16:17). Jesus säger till och med att den som tror på Honom ska göra större gärningar än Jesus själv (Joh 14:12).

Tror du på det? Tror du på vad Jesus säger? Då kan du förvänta dig att Herrens Ande genom dig kan göra det som du inte kan göra.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den Helige Ande kan göra saker genom mig som jag själv inte kan göra.
___________________
Innehåll kapitel 14:
Simsons bröllop med Timna som var en filisté.
Filisteerna lyckas få Timna att avslöja Simson gåta och Simson vänder hem i vredesmod.
___________________

lördag 29 juli 2017

29 juli - Dom 13

LOVETS OFFER - Dom 13

Bibelläsning: Domarboken 13
"Manoa tog killingen med tillhörande matoffer och offrade det på klippan åt HERREN. Då lät han något underbart ske inför Manoas och hans hustrus ögon. När lågan slog upp från altaret mot himlen, for HERRENS ängel upp i lågan från altaret. Manoa och hans hustru såg detta, och de föll ner till jorden på sitt ansikte."  (Dom 13:19-20 FB)

Manoas hustru var ofruktsam. En ängel uppenbarade sig för henne och talade om att Hon skulle bli havande och föda en son (vers 3).

Manoa fick sedan också samtala med ängeln och då de förstod att ängelns budskap skulle bli verklighet offrade de ett tackoffer inför Herren. Senare födde Manoas hustru också en son som fick namnet Simson (vers 24).

I tackoffret uppenbarade sig Herren på ett mäktigt sätt för Manoa och hans hustru. Det är något speciellt som sker när vi uppsänder lovets offer och ser Herren som han verkligen är. I lovets offer lyfter vi blicken från det vardagliga och får se Herrens härlighet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn." (Hebr 13:15)
__________________
Innehåll kapitel 13:
Vers 1-18

Simsons blivande föräldrar får ängalabesök som förebådar Simsons födelse.
Vers 19-23
Då de förstår att budskapet kommer från Herren offrar de ett tackoffer till Herren.
Vers 24-25
Simsons födelse
_________________

fredag 28 juli 2017

28 juli - Dom 12

DITT TAL AVSLÖJAR VEM DU ÄR - Dom 12

Bibelläsning: Domarboken 12
"Gileaditerna skar av vadställena över Jordan för efraimiterna. Då någon av de efraimitiska flyktingarna sade: "Låt mig komma över", frågade Gileads män honom: "Är du en efraimit?" Om han då svarade "nej", sade de till honom: "Säg schibbólet." Sade han då "sibbólet", därför att han inte kunde uttala ordet rätt, grep de honom och dödade honom där vid vadställena över Jordan"  (Dom 12:5-6 FB).

Några fiender försökte ta sig över vadstället genom att försäkra att de inte var efraimiter.  Men deras uttal av ordet  "schibblolet" som betyder strömdrag avslöjade dem.

Så är det också med vårt tal. Med vårt tal avslöjar vi vem vi är och vad som finns inne i oss. Så länge vi är tysta kan vi dölja vem vi är, men så fort vi öppnar vår mun avslöjas det vem vi är. Om vi talar ont eller gott om våra medmänniskor, eller vi upphöjer oss själva, eller om vi nedvärderar andra människor.

Var vaksam över hur du talar. Ditt tal avslöjar vem du är. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mitt tal avslöjar vem jag är.
_________________
Innehåll kapitel 12:
Vers 1-6

Efraimiterna går till angrepp mot Gideon. Gideon besegrar dem och de flyende genomgår "språktestet" vid vadställena över Jordan.
Vers 7-15
Jefta och hans efterträdare
_________________

torsdag 27 juli 2017

27 juli - Dom 11

VEM ÄR HUVUDET I DITT LIV? - Dom 11

Bibelläsning: Domarboken 11
"De äldste i Gilead svarade honom: "Just därför har vi kommit tillbaka till dig. Kom nu med oss och strid mot ammoniterna. Du skall bli huvud över oss alla som bor i Gilead." Jefta svarade de äldste i Gilead: "Om ni för mig tillbaka för att strida mot ammoniterna och HERREN ger dem till mig, så skall jag sedan vara ert huvud." Då sade de äldste i Gilead till Jefta: "HERREN är vittne mellan oss, om vi inte gör som du har sagt." (Dom 11:8-10 FB)

Folket hade på nytt blivit förtryckt och behöver en frälsare. De ber Jefta att leda dem ut i frihet och lovar att han ska bli deras herre och huvud.

Här kan vi se Jefta som en förebild till Jesus. Vi behöver en frälsare och vi ber Jesus bli Herre i vårt liv. Förutsättning för att bli frälst är att tro på Jesus och bekänna honom som Herre i vårt liv. Ingen kan bli frälst utan att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9).

Men då vi har blivit frälsta och räddade undan mörkrets makt, är det lätt att vi gradvis tar tillbaka herraväldet i vårt liv.

För att leva i min frälsning är det viktigt att jag fortsätter att dagligen bekänna Jesus som Herre i mitt liv.Inte bara med min mun, utan också med mitt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre! Vilka konsekvenser för det med sig för mig idag?
___________________
Innehåll kapitel 11:
Vers 1-11

Jefta fördrivs av sina bröder, men då ammoniterna angriper Israel ber de Jefta att komma tillbaka och bli Herre över Israel.
Vers 12-28
Förhandlingar med ammoniterna.
Vers 29-40
Jefta besegrar ammoniterna och offrar sin dotter.
___________________

onsdag 26 juli 2017

26 juli - Dom 9 och 10

LAGEN OM SÅDD OCH SKÖRD - Dom 9

Bibelläsning: Domarboken 9
"Så lät Gud Abimelek få igen det onda som han hade gjort mot sin far, då han dödade sina sjuttio bröder. Och allt det onda som Sikems män hade gjort, lät Gud komma tillbaka över deras egna huvuden."  (Dom 9:56-57 FB)

Här är det ondskan som regerar. Efter Gideon tar en av hans söner, Abimelek, makten och låter sig utropas till kung. För att säkra sin maktposition dödar han alla sina sjuttio bröder. Och han fortsätter att härska genom våld och ondska.

I detta kapitel ser vi historien som gång på gång upprepar sig. En nation som är uppbyggd på ondska. Även om ondskans makt gör ofattbar skada på många människor så kommer, förr eller senare, ondskan att hinna ifatt sig själv.

Mitt i alla ondska som Abimelek orsakar är det en kvinna som kastar ned en kvarnsten från ett torn som spräcker skallen på Abimelek (vers 53). Vilken död för en krigare som trånar efter ära och makt.

Igen besannas orden "Det människan sår skall hon också skörda." (Gal 6:7)

Låt oss så ut det som är gott: kärlek, omsorg och tjänande.

Guds rike består inte av våld, tvång och förtryck. Guds rike består av kärlek och frihet. Varje människa erbjuds ett evigt liv i gemenskap med Jesus. Ingen människa tvingas följa Jesus, men varje människa är inbjuden att delta i festen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Det människan sår skall hon också skörda."
__________________
Innehåll kapitel 9:
Vers 1-6

Abimelek blir kung och dödar sina sjuttio bröder.
Vers 7-21
Jotam ropar ut fabeln om trädens konug
Vers 22-57
Abimeleks fortsatta krig och död

__________________HUR MYCKET KAN GUD UTHÄRDA? - Dom 10

Bibelläsning: Domarboken 10
"Då sade Israels barn till HERREN: "Vi har syndat. Gör du med oss det som är rätt inför dina ögon. Men befria oss denna gång." Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade HERREN. Då kunde han inte längre uthärda att se Israels nöd."   (Dom 10:15-16 FB)

Guds barn hade vänt sig bort från Gud och börjat tillbe avgudarna. Guds vrede vilade över folket och folket blev ockuperat av främmande makter. Då omvände sig folket till Gud och började tjäna Honom av hela sitt hjärta. Då kunde inte Gud längre uthärda att se folkets lidande och Gud ingrep och förändrade världshistorien.

Det finns tydligen gränser för vad Gud kan uthärda. Det hade hänt tidigare i historien. Guds folk var slavar i Egypten. De fick lida hårt och Gud kunde inte längre se sitt folk lida. Han säger att han har sett hur de lider och deras rop har stigit upp till honom och han har beslutat att stiga ned och föra sitt folk till ett annat land (2 Mos 3:7-8). Ett land i frihet.

Gud är kärlek. Han lider då han ser sitt folk lida. Även om lidandet beror på deras egen synd. Han hör ropen från människor i nöd och Gud skapar en utväg. 

==> Mannkorn att tugga på under dagen: Gud lider då han ser sitt folk lida 
__________________
Innehåll kapitel 10:
Vers 1-5

Två nya domare träder fram efter varandra: Tola och Jair
Vers 6-17
Isareliterna avfaller på nytt ifrån Herren och tillber baalsgudarna och astartegudinnorna.
__________________

tisdag 25 juli 2017

25 juli - Dom 8

   

DET GÅR FORT ATT GLÖMMA - Dom 8

Bibelläsning: Domarboken 8
"Och Gideon, Joas son, dog i hög ålder och blev begravd i sin fader Joas grav i det abiesritiska Ofra. När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig. Israels barn tänkte inte på Herren sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring."  (Dom 8:32-34 FB)

Gideon hade på ett mirakulöst sätt, med Guds hjälp, befriat Israels barn från förtryckarna. Och landet fick ro i fyrtio år så länge Gideon levde (vers 28).

Men så fort Gideon dött avföll folket igen från Herren och började tillbe avgudarna. Det tar inte lång tid för människor att glömma Guds storverk.

Du kanske också har varit i djup nöd och ropat till Gud om hjälp och befrielse. Och Gud befriade dig. I början var du full av tacksamhet, men allteftersom tiden gick glömmer du mer och mer bort Guds storverk i ditt liv.

Du kanske kommer ihåg en tid då Gud mötte dig på ett förunderligt sätt och för dig fanns det bara Jesus. Du var fylld av kärlek till Jesus och han fanns i dina tankar dag och natt. Tiden går och den plats du hade för Jesus i ditt hjärta började mer och mer fångas av andra saker.

Vänd om! Kom tillbaka till den position där Gud och hans rike får vara din första prioritet. Då kommer också alla de andra sakerna att falla på plats. (Matt 6:33)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Glöm inte bort Herrens verk i ditt liv.
__________________
Innehåll kapitel 8

Gideons fälttåg på andra sidan Jordan.
Gideon besegrar kungarna Sevach och Salmunna och bestraffar städerna som vägrat hjälpa honom med mat då han var på jakt efter kungarna.
___________________

måndag 24 juli 2017

24 juli - Dom 7

ÄR VI FÖR MÅNGA? - Dom 7

Bibelläsning: Domarboken 7
"HERREN sade till Gideon: "Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har räddat mig."  (Dom 7:2 FB)


Gideon hade samlat en här på 32.000 man för att befria Israels barn. Men Gud tyckte att de var alldeles för många. Det fanns risk att de skulle tro att den kommande segern var deras egen förtjänst och inte Herrens. Gideon skickade då hem 22.000 krigare (vers 3).


Gud sa att det fortfarande var för många och Gideon skickade iväg nästan alla krigare. Han behöll endast trehundra (vers 7) och fienden var "talrika som gräshoppor" (vers 12).


Med trehundra man lyckades Gideon övervinna en oräknelig armé av krigare.


Långt senare hade Jesus elva vettskrämda lärjungar som hade fått uppdraget att vinna hela världen för Kristus (Apg 1:8).


Vi klagar ibland på att vi är så få idag och att det var mycket lättare förr. Men vi kanske börjar bli så få så att vi måste lita helhjärtat på Jesus och hans under och inte bara på vår egen kapacitet. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är inte beroende av många för att göra underverk.
_____________
Innehåll kapitel 7
Vers 1-3

Gideon drar ut till strid med 32.000 krigare. Gud anser att de är för många och Gideon skickar hem 10.000.
Vers 4-11
Gud tycker fortfarande att de är för många. Gideon skickar hem 31.700 krigare.
Vers 12-25
Med de återstående 300 krigarna besegrar Gideon midjaniterna
____________

söndag 23 juli 2017

23 juli - Dom 6

VAR ÄR ALLA GUDS UNDER? - Dom 6

Bibelläsning: Domarboken 6
"Gideon svarade honom: "O, min herre, om HERREN är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, som våra fäder har berättat om och sagt: `Se, har inte HERREN fört oss upp ur Egypten?' Nu har HERREN övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand." Då vände HERREN sig till honom och sade: "Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig." (Dom 6:13-14 FB)

Gideon hade vuxit upp med religionen. Hans föräldrar och andra vuxna hade berättat för Gideon om hur stor Gud är och vilka under han hade gjort. Nu var folket förtryckt och Gideon frågar sig: "Var finns Guds under idag?"

Var det bara sagor Gideon hade hört? Om det var sanning i berättelserna så borde vi kunna räkna med Guds kraft ännu idag. Om Gud är så stor som alla säger varför ser vi så lite av Guds kraft idag, frågade sig Gideon. Guds svar till Gideon var: "Gå...Jag har sänt dig". Gideon gick och förändrade historien för sitt folk.

Vi behöver idag människor som frågar efter Guds kraft. Människor som inte är nöjda med en mänsklig religiös aktivitet. Människor som längtar efter att se Guds kraft och Guds under i vardagen.

Vi behöver människor som ställer samma fråga som Gideon. Vi behöver människor också idag som kan höra Guds tilltal "Gå...jag har sänt dig". 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var är alla Guds under?
________________
Innehåll kapitel 6:
Vers 1-10

Folket börjar att dyrka andra gudar och blir förtryckta av midjaniterna
Vers 11-24
Gideons kallelse
Vers 25-32
Gideon river ner baalsaltaret och asherapålen.
Vers 33-40
Gideon "lägger ut ull"
_________________

lördag 22 juli 2017

22 juli - Dom 5

SEGERSÅNG - Dom 5

Bibelläsning: Domarboken 5
"Hör, ni kungar! Lyssna, ni furstar! Jag vill sjunga, till HERRENS ära vill jag sjunga, jag vill lovsjunga HERREN, Israels Gud."  (Dom 5:3 FB)
Gud hade räddat folket från förtryck. Debora och Barak ser sig tillbaka och sjunger en segersång.

Då du ser dig tillbaka, finns det saker du skulle vilja tacka Gud för? Kommer du ihåg att tacka Gud för vad han gjort i ditt liv eller är du bara upptagen med att be om hjälp för dagen som kommer?

Det gör något med oss då vi vänder oss till Gud med tacksägelse för vem han är och vad han har gjort.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då vi ser oss tillbaka i tacksamhet kan vi se framåt med tillförsikt!
_______________
Innehåll kapitel 5:
Debora och Barak sjunger en berättande segersång om hur:
- Debora träder fram som Israels moder i en tid då landet saknade ledning (vers 7)
- Debora och Barak leder Israels krigare mot Sisera (vers 9-23)
- Jael dödar Sisera (vers 24-31)
- landet därefter fick ro i fyrtio år (vers 31)
_______________

fredag 21 juli 2017

21 juli - Dom 4

ROPA TILL HERREN - Dom 4

Bibelläsning: Domarboken 4
"Israels barn ropade till HERREN, ty Jabin hade niohundra vagnar av järn och hade förtryckt Israel våldsamt i tjugo år"  (Dom 4:3 FB)


Efter tjugo år av våldsamt förtryck ropade Israels barn till Herren. Herren hörde deras bön och sände en kvinnlig domare, Debora, som räddade landet undan förtryck.


Israels barn ropade till Herren. Ropa är lite mer än att bara be. Ropa gör man i förtvivlan, desperation eller då något är verkligen angeläget.


Ropar du till Gud? Om du inte ropar för din egen skull, kan du ropa till Herren om de ofrälsta personer som finns runt dig. Det är verkligen angeläget. Det är verkligen värt att ropa om.

Det finns säkert ett antal andra böneämnen om situationen i din stad som det är värt att ropa till Gud om.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till."  (Jer 33:3) 
____________________
Innehåll kapitel 4
Debora var en kvinnlig profet och domare i Israel (vers 4)
Debora och Barak går ut i ett befrielseskrig mot Sisera (vers 6-16)
Sisera dödas av kvinnan Jael (vers 17-23)
_____________________

torsdag 20 juli 2017

20 juli - Dom 3

BERG-OCH-DALBANE-KRISTENDOM

Bibelläsning: Domarboken 3
"HERRENS Ande kom över honom, och han blev domare i Israel. När han drog ut i strid, gav HERREN Kusan-Risatajim, kungen i Aram, i hans hand så att han blev Kusan-Risatajim övermäktig. Sedan hade landet ro i fyrtio år. Därefter dog Otniel, Kenas son."  (Dom 3:10-11 FB)

I detta kapitel ser vi det genomgående mönstret i hela Domarboken. Det går upp och ned hela tiden:
-Folket avfaller från Gud och blir ockuperat av främmande folk
-Gud sänder en domare som vänder folkets hjärta till Gud och som befriar folket
-En tid av ro så länge domaren lever
-Sedan avfaller folket från Gud igen och blir ockuperat fram till dess Herren sänder nästa domare för att befria folket och vända deras hjärtan till Gud.....

I detta kapitel möter vi domaren Otniel, och landet fick ro i fyrtio år (vers 11). Efter den följande avfallsperioden kommer domaren Ehud och folket fick ro i åttio år (vers 30).

Det finns kristna som lever på ungefär samma sätt. De blir lätt berörda av Gud och ger sitt liv till honom. Allteftersom tiden går blir det andra intressen som tar över och det kristna livet blir så gott som obefintligt. Därefter kommer en ny konferens som på nytt uppglöder den kristne och efter konferensen avtar glöden långsamt för att till slut slockna helt...

Det är inte så Gud vill ha det. Gud vill ha vårt trofasta hjärta som står fast både i väckelsetider och i perioder av torka.
"Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer,
och det upphör aldrig att bära frukt
."  (Jer 17:8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vara "ett träd planterat vid vatten"
__________________
Innehåll kapitel 3:
Herren lät några folk bo kvar bland israeliterna för att sätta dem på prov (vers 1).
Folket glömde Herren och vände sig till baalsgudarna och asheragudinnorna (vers 7).
Israeliterna ockuperas av andra folk (vers 8)
Folket ropar till Herren som sänder Otniel som befriar dem (vers 9)
Då Otneil dött gjorde folket åter det som var ont i Herrens ögon (vers 12).
Israeliterna blir ockuperade (vers 13).
Israeliterna ropar på Herren som sänder Ehud som befriar folket (vers 15)
___________________

onsdag 19 juli 2017

19 juli - Dom 2

TRADITIONSKRISTENDOM

Bibelläsning: Domarboken  2
"När också hela det släktet hade samlats till sina fäder, växte ett annat släkte upp efter dem, ett som inte kände HERREN eller de gärningar som han hade gjort för Israel."  (Dom 2:10 FB)

En ny generation växte upp. Generationen tidigare hade upplevt Guds fantastiska handlande. Den nya generationen hade säkert vuxit upp med alla traditioner som hörde till religionen, utan att riktigt uppleva Gud eller uppleva hans gärningar.

Den nya generationen övergav Herren och vände sig till andra religioner.

Vi kan se detsamma hända idag. Människor som har vuxit upp och levt sina liv i den kristna traditionen och kanske aldrig på ett genomgripande sätt mött Herren Jesus. De kanske har varit med på alla kyrkans aktiviteter och kanske fortfarande deltar i alla gudstjänster av gammal vana utan att komma ihåg varför. Människor utan egen erfarenhet av gudsnärvaro och gudskraft.

Då kan det vara lätt att frestas pröva på andra religioner, då den egna inte riktigt ger det man skulle vilja.

Det är verkligen en utmaning för den kristna församlingen idag att leva i en gudsrelation där gudsnärvaro och gudskraft blir tydliga.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, Jesus, blås in ditt liv i våra stelnade former.
_________________
Innehåll Dom 2:
Vers 1-5

Herrens ängel "Ni lyssnade inte på mig"
Vers 6-10
Josuas död
Vers 11-23
Herren insätter domare
_________________

tisdag 18 juli 2017

18 juli - Dom 1

KOMPROMISS MED SYNDEN
 
Bibelläsning: Domarboken 1
"Efraim drev inte heller bort de kananeer som bodde i Gezer, utan kananeerna bodde kvar bland dem i Gezer."  (Dom 1:29 FB)

Josua var nu död. I sitt sista tal till folket uppmanade han dem att välja vem de ville tjäna. Herren eller avgudarna bland folket i landet (Jos 24:15).

Israeliterna fortsatte nu sin erövring av det utlovade landet. Men de lät de besegrade folken bo kvar (vers 27-33). Detta ledde till en mångårig blandning av tillbedjan både till Herren och till avgudarna. Till slut ledde det fram till att israeliterna förlorade landet och blev bortförda i den babylonska fångenskapen.

Så är det också i våra liv. Om vi kompromissar med synden och låter den finnas kvar i våra liv kommer den till slut att leda oss in i fångenskap och slaveri. Vi får aldrig kompromissa med synden, inte ens om vi kallar synden vid något annat namn. Synd är synd. Och om vi inte förgör synden i våra liv kommer den att förgöra oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt inte synden få fäste i ditt liv!
_________________
Innehåll kapitel 1:
Vers 1-21
Judas och Simons erövringar.
Vers 22-29
Josefstammarnas erövringar och motgångar
Vers 30-36
De övriga stammarnas bosättning i landet

_______________________

Domarboken - introduktion


DomartidenFrån seger till nederlag
   Då Josua hade fört folket över Jordanfloden och erövrat Jeriko (Jos 3-6), följde en period av framgång och seger för israeliterna. Så länge Josua levde tjänade folket Herren (Dom 2:6).

    Men då Josua dog ”gjorde Israels barn det som var ont i Herrens ögon och tjänade baalerna. De övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land” (2 Mos 2:11-12).

    Då vi jämför Josua bok och Domarboken ser vi att de två tidsperioderna har helt olika kännetecken:
Josua
Domarboken
Seger
Nederlag
Frihet
Slaveri
Tro
Otro
Lydnad
Kompromiss
Trofasthet mot Gud
Avfall
Vision
Förvirring

    I sitt avskedstal till folket sa Josua att folket måste skilja sig från avgudarna och att de måste tjäna Herren helhjärtat och trofast (Jos 24:14). Senare varnade också Herrens ängel folket och sa att de inte skulle blanda sig med de andra folken, och att de måste riva ned deras avgudaaltaren (Dom 2:12).

    Men i stället för att lyda Herrens ängel gifte de sig med inbyggarna i landet och dyrkade deras gudar (Dom 3:6). Domartiden blev en av de mörkaste perioderna i Israels historia.

Historien upprepar sig
Under domartiden upprepas samma mönster gång på gång:

A – Folket vänder sig bort från Gud och tillber Baal och Astarte (Dom 2:11-13)
B – Folket klarar då inte att stå emot sina fiender. De blir undertryckta och kommer i stor nöd (Dom 2:14-15)
C – ”Då lät Herren domare uppstå, som frälste dem ur deras plundrares hand” (Dom 2:16). Så länge domaren levde gick det då bra folket.
A – ”Men när domaren dog vände de om och gjorde det som var fördärvligt, ännu mer än deras fäder” (Dom 2:19)


måndag 17 juli 2017

17 juli - Josua 24

VALET

Bibelläsning: Josua 23 "Men om ni inte vill tjäna HERREN, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN." (Jos 24:15 FB)
Det handlar om att välja. Antingen väljer vi helhjärtat att tjäna Herren och då kommer det att få konsekvenser för vårt liv, eller också väljer vi något annat som då kommer att få helt andra konsekvenser för vårt liv.

Då Josua deklarerat vad han väljer svarade folket flera gånger att även de vill tjäna Herren (vers 18+21+24).

Även vi har ett val att göra. Vad blir ditt svar? Det handlar om ett livsval. Men det handlar även om ett val för varje dag för varje stund.

Det är dags att bestämma sig: "välj idag vem ni vill tjäna" (vers 15)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Herren vill vi tjäna." (Jos 24:21)
________________
Innehåll kapitel 24:
- Förbundet i Shekem.
- Josua uppmanar folket att välja vem de vill tjäna. 
- Josef dör.
________________