torsdag 31 augusti 2017

31 aug - 1 Sam 25

BUNDEN MED LIVETS BAND

Bibelläsning: Första Samuelsboken 25
"Om någon står upp för att förfölja dig och vill döda dig, skall min herres liv vara bundet med livets band hos Herren, din Gud."  (1 Sam 25:29 FB)

Abigail går in och räddar situationen då hennes man, Nabal, gör bort sig totalt. David var på väg att utrota Nabals släkt, då Abigail träder emellan och talar ord från Gud till David.

Hon säger till David att hans liv är bundet till Herren med livets band (vers 29). Vilket fantastiskt uttryck! Att vara bunden med livets band till Gud. Att ha en fast punkt i tillvaron som man är ihopbunden med. Alla som inte är sammanbundna med Gud svävar fritt utan riktning i en tillvaro utan mål. Och ännu värre: man kan till och med vara hopbunden med det onda och gå den ondes ärenden.

Vilken förmån att vara bunden fast vid Jesus. Thorvald Löwö uttrycker det så här i en sångvers:
"
Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband, intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans, ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad frigjord ut ur satans garn."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Bunden fast vid Jesus"
____________________Innehåll kapitel 25:
Vers 1-13

Nabal avvisar Davids sändebud.Vers 14-35
Nabals hustru, Abigail, går ut med gåvor till David med bön om att David inte ska förgöra Nabal och hans släkt.Vers 36-43
Nabal får slag och dör. David tar Abigail till hustru
___________________

onsdag 30 augusti 2017

30 aug - 1 Sam 24

HÄMND

Bibelläsning: Första Samuelsboken 24
"HERREN skall döma mellan mig och dig, och HERREN skall hämnas mig på dig, men min hand skall inte komma vid dig. Det är som det gamla ordspråket säger: "Från de ogudaktiga kommer vad ogudaktigt är." Min hand skall inte komma vid dig." (1 Sam 24:13-14 FB)

Saul gjorde livet svårt för David. David fick ständigt fly för Sauls ständiga försök att döda David. Nu hade Saul gått ut med tretusen man för att döda David (vers 3). David och hans män gömde sig längst in i en grotta och dit in gick Saul för att uträtta sina behov (vers 4).

David fick då ett "gudagivet" tillfälle att göra slut på sin förföljare, men David skonade Sauls liv. Även om David var en krigare som dödat tusentals män förut kunde han inte förmå sig att döda Saul, som var Herrens smorde, för sin egen personliga vinnings skull. David tog inte saken i egna händer, utan överlät domen och hämnden i Guds händer.

I Nya Testamentet kan vi läsa: "
Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren."  (Rom 12:19)

Känner du dig dåligt behandlad? Söker du efter ett tillfälle att "ge igen"? David hade så mycket tillit till Gud att han kunde lämna över ansvaret för domen till Gud. Har du det?

==> Mannakorna att tugga på under dagen: Har jag så mycket tillit till Gud att jag kan lämna över domen till honom?____________________
Innehåll kapitel 24:
David skonar Saul i grottan. Då Saul kommit ut ur grottan ger sig David till känna på långt avstånd. Saul förstår att David inte står efter Sauls liv. Saul ber David lova att inte utrota Sauls släkt då David blir kung.
____________________ 

tisdag 29 augusti 2017

29 aug - 1 Sam 23

"DÅ FRÅGADE DAVID HERREN"

Bibelläsning: Första Samuelsboken 23
"Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom" (1 Sam 23:4 FB)

David är på flykt för sitt liv. Mycket av hans liv går ut på undkomma Saul. I allt David gör är han beroende av Guds ledning. I de tretton första verserna av kapitlet ser vi hur David fyra gånger frågar Herren om hur han ska göra (vers 2, 4, 11,12). David litar inte bara på sitt eget omdöme, i allt han gör är han beroende av Gud.

Hur är det i mitt liv? Lever jag mitt liv efter mitt eget huvud eller är jag beroende av Gud i mitt vardagsliv?

Det mest fantastiska livet är att leva i Guds plan med mitt liv. Att uppleva att få gå i "
förberedda gärningar" (Ef 1:10) är att verkligen leva. Gud har en plan för varje människas liv. Så många människor missar den planen därför att de inte gör som David: "Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom".==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lever jag mitt liv efter mitt eget huvud eller är jag beroende av Gud i mitt vardagsliv?
_______________
Innehåll kapitel 23:
Vers 1-13

David rädda staden Keila från filisteerna trosts att han själv är förföljd av Saul.
Vers 14-28
David på flykt undan Saul.
_______________

måndag 28 augusti 2017

28 aug - 1 Sam 22

OMSORG

Bibelläsning: Första Samuelsboken 22
Stanna kvar hos mig och var inte rädd. Den som vill beröva mig livet, vill också ta ditt liv. Hos mig är du i säkerhet.”  (1 Sam 22:23 FB)
David utvecklas till att bli en tillflyktsplats för människor som på olika sätt är förföljda. Ebjatar fick fly för sitt liv av den enda anledningen att han var släkt med fel personer. David erbjuder denna omsorg och beskydd.
Men det är inte bara Ebjatar som får ta emot Davids omsorg. ”Alla som var i svårighter…samlades hos honom” (vers 2). Och det var omkring fyrahundra människor som sökte sin hjälp hos David.
Du kanske inte har resurser att låta fyrahundra människor bo hemma hos dig, eller att erbjuda beskydd för fysiska attacker.
Men du har kanske möjligheter att visa omsorg för människor runt omkring dig. Människor som är ”i svårigheter” eller som känner sig utsatta eller utestängda från gemenskap.
Guds rike på jorden behöver många omsorgsmänniskor som kanske kan vara den enda plats för någon, där han/hon kan känna sig förstådd och där det finns en människa som orkar lyssna på hans/hennes historia.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Omsorg om andra.
_______________
Innehåll kapitel 22:
Vers 1-6
David lämnar sina föräldrar hos kungen i Moab, medan han själv väntar på klarhet om vad Herren vill göra med honom.
Vers 7-23
Saul låter döda prästen Abimelek och hela hans släkt för att han försett David med bröd och svärd, ovetande om att David var på flykt undan Saul.
_______________

söndag 27 augusti 2017

27 aug - 1 Sam 21

FÖRFÖLJD

Bibelläsning: Första Samuelsboken 21
"David bröt upp och flydde den dagen för Saul och kom till Akish, kungen i Gat"  (1 Sam 21:10 FB)

Här möter vi en flyende David. Han flyr för sitt liv. Han försöker skaffa sig mat att äta (vers 3), han låtsas vara galen (vers 13). Ständigt på flykt, fruktande för sitt liv.

Jag bodde för en tid sedan i en före detta Sovjetrepublik. Då kommunisterna invaderade landet fick frälsningssoldaterna gräva ned uniformer och flaggor i sina trädgårdar. De fick inte mötas till gudstjänst. De kunde bara mötas under förespegling att någon i gruppen hade födelsedag eller namnsdag. Alltid oroliga att KGB plötsligt skulle komma för att anhålla dem.

Också idag är kristna den mest förföljda gruppen i världen. Den som lever i Kristi efterföljd kan också i framtiden riskera att få lida för sin tro. Då Jesus talar om den sista tiden säger han: "
Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra." (Matt 24:9-10).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är jag beredd att utså förföljelse för min tro?
____________________Innehåll kapitel 21:
Vers 1-9
David flyr till prästen Abimelek och ber om mat och vaptenVers 10-15
David flyr till kung Akish och spelar vansinnig för att rädda sitt liv.
_____________________

lördag 26 augusti 2017

26 aug - 1 Sam 20

ETT HEMLIGT SPRÅK

Bibelläsning: Första Samuelsboken 20
"
Jonatan ropade vidare efter pojken: "Fort, skynda dig, stanna inte!" Pojken som Jonatan hade med sig tog upp pilen och kom till sin herre. Men han visste inte vad det var fråga om, bara Jonatan och David visste det."  (1 Sam 20:38-39 FB)

David hade inte gjort något ont. Ändå var han hatad så mycket att Saul vill döda honom. Jesus fick också möta omvärldens hat trots att han bara gjorde det som var gott. Kristna kan också idag möta det hatet i många länder bara för att de är kristna.

För att rädda David ur den svåra akuta situationen utvecklade David och Jonatan ett hemligt språk som bara kunde förstås av dem. Kristna idag styrs också av ett hemligt språk som omvärlden inte kan uppfatta. Guds tilltal kommer ofta genom situationer, signaler, bibelord som omvärlden inte kan förstå, men som når fram till Guds folk.

Jesus sa att hans får känner igen hans röst (Joh 10:4). Jesus talar till sina barn på ett språk som bara kan uppfattas av den som det är sänt till. Jesus talar också idag på ett personligt sätt till dig.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till mig idag?
_______________
Innehåll kapitel 20:
Jonatan håller kontakt med sin far, kung Saul, och då Jonatan förstår Sauls planer på att döda David, blir David varnad och flyr för att undkomma Saul.
_______________

fredag 25 augusti 2017

25 aug - 1 Sam 19

EN NÄRVARO AV DEN HELIGE ANDE

Bibelläsning: Första Samuelsboken 19
"Då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och fick se Samuel stå där som deras anförare, kom Guds Ande över dem så att också de profeterade."  (1 Sam 19:20 FB)

Saul ville döda David och han sände män för att hämta David. Men då männen kom fram och fick se Samuel tillsammans med en skara av profeter, var närvaron av Guds Ande så stark att de också blev fyllda av den Helige Ande och började profetera.

Då Saul sedan sände andra män för att hämta Saul kom Guds Ande även över dem. Samma sak hände med den tredje gruppen Saul sände (vers 21). Till slut reser Saul själv dit (vers 22-23) och Guds Ande kom också över honom.

Gudsnärvaron var så stark då Samuel och profeterna prisade Herren att det var omöjligt att komma nära dem utan att bli påverkad av den Helige Ande.

Genom historien hör vi talas om liknande händelser då gudsmän och gudskvinnor för med sig en gudsnärvaro så stark att omgivningen påverkas utan att ord uttalas.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill leva så nära Jesus att närvaron av den Helige Ande manifesteras i mötet med andra människor.
_________________
Innehåll kaptel 19:
Vers 1-10

Jonatan talar med sin far, Saul, och Saul bestämmer sig för att inte döda David.
Vers 11-17
En ond ande kommer på nytt över Saul och han försöker döda David. David flyr och hans fru Mikal räddar honom frän förföljarna.
Vers 18-24
De som sänds ut för att för att gripa David möter Samuel och profeterna och kommer i profetisk extas då den Guds ande faller över dem.
_________________

torsdag 24 augusti 2017

24 aug - 1 Sam 18

AVVUND - 1 Sam 18

Bibelläsning: Första Samuelsboken 18
"David lyckades väl i allt han gjorde och HERREN var med honom. När Saul såg att han lyckades så väl blev han rädd för honom. Men hela Israel och Juda älskade David, eftersom han var deras ledare och anförare."  (1 Sam 18:14-16 FB)

David var framgångsrik i det han gjorde. Då de kom hem från slaget mot filisteerna möttes de av folkets jubel med pukor och trianglar: "Kvinnorna sjöng och dansade och sade: ´Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen´." (vers 7)

Kung Saul tålde inte att folket uppskattade Davids framgång. Det gick så långt så att Saul försökte döda honom (vers 11), trots att David var kungens viktigaste krigare.

Också vi kan bli avundsjuka då Guds verk har mer framgång genom andra än genom oss. Då Saul såg Davids framgång och att Gud var med honom (vers 12), gladde han sig inte åt framgången utan fylldes av avund.

Precis motsatt var det med Jonatan, Sauls son. Trots att Jonatan hade mest att förlora på Davids framgång, Jonatan var ju den naturliga arvtagaren till kungamakten, välsignade Jonatan Davids framgång.


Låt oss vara som Jonatan. Låt oss välsigna Guds verk, även om Gud väljer att använda andra redskap än oss själva. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fräls oss från jämförelse.
_________________
Innehåll kapitel 18:
Vers 1-16

Saul blir avundsjuk på David på grund av Davis framgång, och försöker döda honom.
Vers 17-30
David blir Sauls måg och får Mikal till hustru
_________________

onsdag 23 augusti 2017

23 aug - 1 Sam 16 + 17

VAD FINNS I DITT HJÄRTA? - 1 Sam 16

Bibelläsning: Första Samuelsboken 16
"Men HERREN sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat."  (1 Sam 16:7 FB)
Saul hade förbrukat sina möjligheter att fortsätta vara kung över Israel. Gud sände då Samuel till Isai för att Samuel skulle kröna en av Isais söner till ny kung. Då Samuel fick se Eliab tänkte han: "Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN." (vers 6)

Men Herren tillrättavisar Samuel och säger att vad det egentligen handlar om är vad som finns i hjärtat och inte hur man ser ut. (vers 7)

Vi har så lätt att bedöma varandra till det yttre. Och vi gör vad vi kan för att framstå så bra som möjligt. Vi vill gärna att andra ska tycka att vi är bättre än vad vi egentligen är.

Men även om vi skulle lyckas framstå på ett fördelaktigt sätt i det yttre och i det vi gör, ser Herren mycket djupare än så. Han ser vad som finns i hjärtat. Han ser våra innersta motiv för våra handlingar.

Det är bättre att vara äkta inombords och bli godkänd av Gud, än att framstå fördelaktigt för att bli applåderad av människor. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns i mitt hjärta?
 ________________
Innehåll kapitel 16:
Herren sänder Samuel till Jihash för att smörja en ny kung över Israel. Den ene efter den andre av Jihash söner träder fram, men Herren säger att det inte är den rätta. Till slut skickar Jihash efter sin yngste son David, som vallade fåren. Herren säger "Han är det, honom skall du smörja" (vers 12).
Kung Saul drabbades sedan av en ond ande som plågade, David kallades då till kungen för att spela lyra för kungen då den onde anden plågade honom.
________________


DAVID OCH GOLJAT - 1 Sam 17

Bibelläsning: Första Samuelsboken 17
"David svarade filisteen: "Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat."  (1 Sam 17:45 FB)

Goljat stod varje dag och hånade och utmanade någon från Israels här att slåss mot honom, men ingen vågade. Då kom David för att lämna lite mat till sina bröder som ingick i Sauls här. 

David antog genast utmaningen att kämpa mot Goljat (vers 32). Först satte man på honom Sauls rustning, men den var för tung och obekväm. David gick mot jätten Goljat utan något skydd, endast med sin slunga och några stenar.
David satte inte sin tillit till mänskliga resurser, utan litade på att Gud skulle rädda honom som så många gånger förr (vers 37).

Hur är det med oss? Litar vi så mycket på våra mänskliga resurser så att Gud inte kan ge oss seger i den andliga kampen? Eller står vår enda tillit till Gud och hans övernaturliga hjälp? Guds vapenrustning består inte av mänskliga vapen: "Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt"  (Ef 6:13)

"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader" (2 Kor 10:4) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var har jag min tillit? Till mig själv, mänskliga resurser eller till Gud?
________________
Innehåll kapitel 17:
Davids kamp mot Goljat
________________

tisdag 22 augusti 2017

22 aug - 1 Sam 15

LYDNAD ÄR BÄTTRE ÄN OFFER

Bibelläsning: Första Samuelsboken 15
"Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar."  (1 Sam 15:22 FB)

Herrens befallning var att Saul skulle förgöra fienden. Men Saul sparade det bästa av krigsbytet, "det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen" (vers 9).

Då Samuel konfronterar Saul med att han inte har följt vad Herren sagt, skyller han på folket (vers 15+21), medan han själv är helt utan skuld (vers 20).

Gud kallar oss att göra oss av med all synd i våra liv. Han kallar oss att följa Honom, höra Hans röst och lyda Honom.

Vi har så lätt, att på samma sätt som Saul, kompromissa i vår överlåtelse. Det kan vara en dold synd i våra liv som vi inte vill göra oss av med. En synd som vi hoppas ingen ska veta om och som vi hoppas att Gud kan acceptera.

Då Gud ber oss att göra något, kanske vi gör det delvis, men ser en möjlighet att själva skaffa oss fördelar, och viker av en smula från det som Gud bad oss att göra.

Istället för att göra det Gud vill, kanske vi ger Honom så mycket mer av något annat än det Han vill ha. Men "lydnad är bättre än offer" (vers 22) 

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Lydnad är bättre än offer.
_____________________
Innehåll kapitel 15:
Saul får uppdraget att förgöra fienden. Saul utför den befallningen men sparar det som är mest fördefullt av bytet.
Saul ursäktar sig med att folket ville det. Men då Saul till slut förstår att han har syndat är hans främsta önskan att de andra inte ska veta om det. Han ber Samuel att gå med honom till bönen så att allt folket ser det.
Med Samuel vägrar och vill inte längre ha med Saul att göra.
_____________________

måndag 21 augusti 2017

21 aug - 1 Sam 14

HERREN GER SEGER

Bibelläsning: Första Samuelsboken 14
"Jonatan sade till sin vapenbärare: "Kom, så går vi över till dessa oomskurnas förpost. Kanske skall HERREN göra något för oss. För ingenting hindrar HERREN att ge seger genom få lika väl som genom många."  (1 Sam 14:6 FB)

Jonatan litade mer på Gud än på sig själv. Då han ensam gav sig iväg mot fiendens utpost gjorde han det litande på att om Gud ville ge seger var det inte beroende på vår egen styrka eller antal.

Vi har lätt att tro att det är våra egna resurser, kunskaper eller hur många vi är som är avgörande för att Guds verk går framåt. Men Gud hade mer användning av en Jonatan som litade på Gud och hans ingripande, än de sexhundra soldaterna som gömde sig i sina hålor.

Guds verk går framåt där det finns människor som lyssnar till Herren och sätter sin lit till Honom mer än de förlitar sig på sina egna resurser.

Gud kan åstadkomma mer genom några få helhjärtade soldater än genom en stor hop halvhjärtade likgiltiga soldater.

"För ingenting hindrar HERREN att ge seger genom få lika väl som genom många." (vers 6)

==> Mannakorn att tugga på under: Det är inte min kraft och styrka som är avgörande, utan Herrens
____________________
Innehåll kapitel 14:
Vers 1-23

Jonatan och hans vapendragare angriper en postering hos filisteerna. Tumult uppstår i filisteernas läger och filisteerna tar till flykten.
Vers 24-46
Saul ger order om att ingen får äta något innan filisteerna har besegrats. Jonatan, som inte visste om sin fars befallning, åt honung på ett fält.
Straffet för att trotsa Sauls befallning var döden. Saul var beredd att offra Jonatan, men folket räddade honom.
Vers 47-52
Krigen med grannfolken fortsatte sedan så länge Saul levde.
____________________

söndag 20 augusti 2017

20 aug - 1 Sam 13

TA SAKEN I EGNA HÄNDER

Bibelläsning: Första Samuelsboken 13
"Men Samuel frågade: "Vad har du gjort?" Saul svarade: "När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash, tänkte jag..."  (1 Sam 13:11-12 FB)

Saul samlade folket till strid mot filisteerna. Men då Samuel dröjde tog Saul saken i egna händer och tog över Samuels ansvar att offra och be för folket.

Saul hade tänkt vänta på Samuel, men då han såg att folket började lämna honom var han beredd att ändra sin teologi och det som var rätt för att få folket att stanna.

Vi lever i samma frestelse idag. Istället för att vänta på Herren är det lätt att vi rusar iväg och får arbetet gjort av oss själva i egen kraft.

Många försöker också idag att anpassa evangeliet så att det ska låta lite bättre i folks öron. Då man ser att man förlorar medlemmar är det frestande att börja predika ett annat evangelium. Istället för att predika synd, förlåtelse och omvändelse är det många som idag predikar "du-är-okej-som du-är"- budskap.

Detta var början på Sauls fall. Kanske det också är början på församlingens fall då man anpassar budskapet till att bli det man tror att folk vill höra. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord" Ps 130:5 
_________________
Innehåll kapitel 13:
Filisteerna rustar för strid mot Israel. Israeliterna vill samlas för att offra och be inför striden, men Saul orkar inte vänta på Samuel som är den som ska förrätta offret.
Detta är början på Sauls fall. Samuel säger med tanke på David: "Herrens har sökt sig en man efter sitt sinne och utsett honom till furste" (vers 14).
_________________

lördag 19 augusti 2017

Kungatiden - Israels storhetstid


Översikt över innehållet i Kungatiden

”Ge oss en kung”
1 Sam 8:4-5
Saul blir smord till kung
1 Sam 9:25-10:1     1 Sam 10:20-24
Sauls synd
1 Sam 15
David blir kung
1 Sam 16:1-13
David och Goliat
1 Sam 17
Saul blir avundsjuk på David
1 Sam 18:7-9
David och Jonatan
1 Sam 20
David skonar Sauls liv
1 Sam 24+26
Saul hos spåkvinnan
1 Sam 28
Saul dör
1 Sam 31
David blir kung över hela Israel
2 Sam 5:1-10
Förbundsarken till Jerusalem
2 Sam 6:1-22
David och Batseba
2 Sam 11:1-12:24
David och Salomo
1 Kung 1:1-2+12
Salomos vishet
1 Kung 3:1-28
Templet
1 Kung 6-8
Drottningen av Saba
1 Kung 10
Skuggor över Salomo
1 Kung 11:1-8
Riket delas
1 Kung 12


Saul  - 1 Sam 8-31


A/ EN BRA BÖRJAN - 1 Sam 9-11
    Då Samuel, som var den siste domaren, blev gammal, bad folket att han skulle utse en kung som skulle styra landet. De ville bli som alla andra folkslag runt omkring (1 Sam 8:6+19). Samuel smorde då Saul till kung.
    I början var Saul framgångsrik som kung. Han var mycket omtyckt bland folket, och änne populärare blev han efter segern mot ammoniterna (1 Sam 11).
    Men Saul var inte lika framgångsrik i kampen mot filistéerna. Sauls egen son, Jonatan slog på egen hand en av filistéernas härar och den unge David besegrade filistéernas jätte Goliat. Detta gjorde att Saul blev avundsjuk.

B/ EN SÄMRE FORTSÄTTNING  - 1 Sam 13-30
   Orsaken till Sauls fall var i första hand olydnad mot Guds befallningar:
-Saul tog på sig uppgifter som Gud hade sagt skulle utföras av prästerna (1 Sam 13:9+)
-Olydnad mot Guds befallning i striden med amalekiterna (1 Sam 15)
-Sauls besök hos en spåkvinna (1 Sam 28)
    Samuel uttalade Guds dom mot Saul: ”Samuel sade till Saul: Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat HERRENS ord, och HERREN har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel." (1 Sam 15:26)

C/ ETT TRAGISKT SLUT - 1 Sam 31

Sauls avundsjuka mot David växte och Saul försökte flera gånger att ta Davids liv. Till slut tog Saul sitt eget liv under en strid med filistéerna.
______________

David - 2 Sam 1-24


A/ FRAMGÅNG  - 2 Sam 1-24
    Davis blev först smord till kung i Hebron av sin egen stam. Men sju år senare kom alla Israels stammar för att smörja David till kung över hela Israel (2 Sam 5-6).
    David erövrar sedan Jerusalem, besegrar filistéerna och för Förbundsarken till Jerusalem (2 Sam 5-6)
    Gud förnyar också förbundet med David. Förbundslöftena som gavs till Abraham, Isak och Jakob och till Israels folk i öknen, förs nu vidare genom David (2 Sam 7:11+). Messiasförväntningarna knyts till Davids hus.

B/ INRE PROBLEM   - 1 Kung 1-11
    Även om David var en framgångsrik kung och lyckade göra Israel till en stormakt, mötte han många motgångar, misslyckanden och problem:

-Davids otrohet med Batseba och mordet på Batsebas man (2 Sam 11).

-Davids son Absalom gör uppror (2 Sam 13+15)

-Problem med de nordliga stammarna (2 Sam 20)
______________


Salomo  - 1 Kung 1-11


    Salomo var son till David och Batseba. Han bad tidigt Gud om vishet och den bönen besvarades.

A/ LANDETS FÖRSVAR
    Det var ett stort rike Salomo fick ta över från sin far David. Salomo organiserade landets försvar i städerna Hasor i nord och Geser i söder. Han placerade också en stor mängd hästar och vagnar i Megiddo.

B/ GOD HANDELSPOLITIK
    Salomo byggde upp Israels flotta med en ny hamn i Esjon-Geber i Akabaviken. Han förde också en framgångsrik handelspolitik med goda förbindelser till Tyrus (1 Kung 9:1-28) och Saba (1 Kung 10:1-10).

C/ STORSLAGNA BYGGNADER
    Salomo byggde flera slott och städer, men framförallt byggde han Herrens tempel i Jerusalem (1 Kung 5-8)

D/ RELIGIÖST FÖRFALL
    Men det fanns också en baksida på allt storslaget under Salomos regering. Salomos många hustrur (700 furstliga hustrur och 300 bihustrur) förde Salomo på avvägar och han började vända sig till andra gudar som Astarte och Milkon (1 Kung 11:3-8)

E/ POLITISK SPLITTRING
    Salomos luxuösa hovliv, hans många hustrur, den militära upprustningen och alla storslagna byggnader kostade mycket pengar och missnöjet med de höga skatterna växte mer och mer. Detta ledde till att riket splittrades efter Salomos död.
______________

Lär känna kungarna genom den poetiska litteraturen

I de historiska böckerna i Bibeln lär vi känna David och Salomo på utsidan. I den poetiska litteraturen och visdomslitteraturen får vi känna dem mer från insidan. Känslor, gudsförhållande med mera.

1/Läs om David
-då han gömde sig i grottan då Saul försökte döda honom (Psalm 57)
-då Herren hade räddat honom från Saul och andra fiender (Psalm 18)
-då han ber om rening och förlåtelse efter historien med Batseba (Psalm 51)

2/Läs om Salomo
-då han berättar om visdom och gudsfruktan (Ords 3:1-12)
-då han undervisar om ljusets och mörkrets väg (Ords 4:10-27)
-då han berättar om livets meningslöshet för den som lever utan Gud (Pred. 1 och 2)

19 aug - 1 Sam 12

VIK INTE AV

Bibelläsning: Första Samuelsboken 12
" Samuel sade till folket: "Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från HERREN, utan tjäna HERREN av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet."  (1 Sam 12:20-21 FB)

Samuel talar till folket. Han går till rätta med folket för att de gång på gång vikit av från Herren och börjat lita på avgudar av olika slag. Men hoppet är inte ute. Det finns en möjlighet till en ny start. Gud kallar folket på nytt att ta ut kursen och följa Herren av hela sitt hjärta. "Se bara till att ni fruktar HERREN och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er." (vers 24).

Vi löper samma risk. Vi har så lätt att vika av och glömma bort varför vi finns här på jorden och att vår huvuduppgift är att följa Herren i allt vad vi gör.

Men då kommer Herren till oss och väcker oss ur vår likgiltighet och manar oss till omvändelse då vi vikit av från hans vägar. Vi får börja om. Vi får på nytt ta ut kursen och förstå att det är Herren som är konung i vårt liv (vers 12) och det är honom vi vill ära och följa.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är Honom vi vill ära och följa.

__________________
Innehåll kapitel 12:
Samuels avskedstal till folket
__________________

 

fredag 18 augusti 2017

18 aug - 1 Sam 11

BESEGRA DET ONDA MED DET GODA

Bibelläsning: Första Moseboken 11
"Då sade folket till Samuel: "Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem." Men Saul sade: "Denna dag skall ingen dödas, för i dag har HERREN gett seger åt Israel."  ( 1 Sam 11:12-12 FB)

Då Saul blivit krönt till kung var det många som var glada. Men det fanns en grupp som öppet föraktade honom och demonstrerade sitt förakt genom att inte bära fram gåvor till Saul (1 Sam 10:27).

Då Saul nu hade lett sitt folk till en stor seger var det många som tyckte att man skulle döda de oppositionella. Och det hade kanske varit det naturliga i den kulturen att man gjorde på det sättet. Men även om alla ansåg att Saul hade all rätt i världen att göra sig av med sina motståndare, valde Saul en annan väg. Nådens väg.

Även om någon kanske tror att hämnden är ljuv, visar det sig att hämnd är den sämsta vägen att lösa oenighet. Hämnd leder till mer hämnd och våldet eskaleras.

Vi kanske inte frestas att döda människor som gör oss illa på olika sätt, men vi kan ha lätt att tänka att vi gärna ger igen. Vi tror att vi ska må bättre om vi bara får "ge tillbaka".

Men Saul visar en mer storslagen väg: Nåd, förlåtelse och försoning. I Romarbrevet kan vi läsa: "Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Besegra det onda med det goda.
_________________
Innehåll kapitel 11:
Kungen i Ammon gick till angrepp mot Gilead. Han ville sticka ut höger öga på var och en för att förödmjuka hela Israel.
Då Saul hörde det "föll Guds Ande över honom", han mobiliserade Israel och besegrade Kungen i Ammon.
_________________

torsdag 17 augusti 2017

17 aug - 1 Sam 10

FÖRVANDLADE MÄNNISKOR

Bibelläsning: Första Samuelsboken 10
" HERRENS Ande skall komma över dig, och du skall profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa"  (1 Sam 10:6 FB)

Samuel smorde Saul till konung (vers 1) och profeterade att Saul skull bli förvandlad då Herrens Ande skulle komma över honom (vers 6). Då Saul lämnade Samuel förvandlade Gud Sauls hjärta (vers 9).

Det är så Gud arbetar. Gud förvandlar världen genom förvandlade människor. Så gjorde Han i det Gamla Testamentet med Saul och på samma sätt förvandlade Gud världshistorien då den Helige Ande föll på en grupp troende på Pingstdagen och förvandlade dem från skräckslagna människor till brinnande vittnen för Jesus (Apg 2:2-4).

Gud vill förvandla världen idag. Han vill göra det genom människor som låter sig förvandlas (Rom 12:2). Förvandlade människor renade i Jesu blod och uppfyllda med den Helige Andes eld. "Blod och eld"-människor. Vill du vara med? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud förändrar världen genom förvandlade människor: "Låt er förvandlas" (Rom 12:2) 
_________________
Innehåll kapitel 10:
Samuel smörjer Saul till furste över Israel (vers 1)
Saul kommer i extas och blir förvandlad då han möter de andra profeterna (vers 6)
Samuel samlar Israels stammar för att välja kung. Lotten faller på Saul (vers 21)
_________________

onsdag 16 augusti 2017

16 aug - 1 Sam 9

EN GUDSMAN

Bibelläsning: Första Samuelsboken 9
"Se, i den här staden finns en gudsman. Han är högt ansedd och allt han säger, det sker. Låt oss nu gå dit. Kanske han kan säga oss vilken väg vi skall ta." (1 Sam 9:6 FB)

Saul var ute och letade efter sin fars bortsprungna åsninnor (vers 3). De letade i flera dagar och misslyckades att hitta åsninnorna. Saul var villrådig och beredd att ge upp (vers 5) då tjänaren berättade att det fanns en gudsman i staden (vers 6).

Vad menas med en gudsman? Förmodligen tänkte de sig att en gudsman var en man som vigt sitt liv till att tjäna Gud. En man som levde så nära Gud att han kunde höra Gud tala till honom.

Idag finns det många människor som är villrådiga och nära att ge upp. Saul kunde gå till en gudsman. Vart kan dagens villrådiga människor vända sig? Var finns idag gudsmän och gudskvinnor som kan förmedla ord av vägledning och hopp som leder till nytt liv?

Gud kallar även idag människor att bli gudsmän och gudskvinnor. Människor som lever nära Herren. Människor som har överlåtit sina liv att tjäna Herren fullt ut.

Den här tiden behöver gudsmän och gudskvinnor. Gud kallar dig att bli en

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad att vara en gudsman/gudskvinna.
__________________
Innehåll kapitel 9:
Sauls far skickar ut sin son att leta reda på några åsnor som kommit bort. Åsnorna kom sedan tillbaka av sig själva, men Sauls vandring hade en annan mening.
Gud hade uppenbarat för Samuel att han den dagen skulle möta den mannen som han skulle smörja till kung i Israel. Och så kom Saul...
__________________

tisdag 15 augusti 2017

15 aug - 1 Sam 8

VI VILL VARA SOM ALLA ANDRA 

Bibelläsning: Första Samuelsboken 8
"Också vi vill bli som alla andra folk" (1 Sam 8:20 FB)

Guds folk kan aldrig bli som alla andra folk. Guds folk är helgade åt Gud. Gud kallar sitt folk att inte anpassa sig efter denna världen utan att leva i förnyelse och att lära känna Guds tankar.

Men Israels folk såg sig omkring. De såg att alla andra folk hade något som de inte hade. De ville bli lika alla andra. Två gånger i kapitlet uttrycks önskan att bli som alla andra (vers 5 och 20).

Guds folk har en kallelse att demonstrera något annat än alla andra människor. Guds folk är kallade att demonstrera en gudsnärvaro i denna världen som väcker en törst och en längtan att lära känna Gud.

Om Guds folk lyckas i sin strävan att bli lika alla andra förlorar de sitt gudomliga uppdrag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att leva mitt liv så att andra får en längtan att lära känna dig
__________________
Innehåll kapitel 8:
Folket begär att få en kung efter domaren Samuel. Samuel ogillade den tanken och talade med Herren om saken.
Ockå Herren ogillade tanken, men säger "Låt dem få en kung"
__________________

måndag 14 augusti 2017

14 aug - 1 Sam 7

ANTINGEN - ELLER

Bibelläsning: Första Samuelsboken 7
"Men Samuel sade till alla israeliterna: "Om ni av hela ert hjärta vill vända om till HERREN, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till HERREN och tjäna endast honom, så skall han rädda er från filisteernas hand."  (1 Sam 7:3 FB)

"Hela Israels hus suckade efter Herren", står det i vers 2. Men det verkar som om det var halvhjärtat. De tillbad fortfarande Herren, men de tillbad också andra gudar. Deras tro och liv hade färgats av det som gällde i deras omvärld.

Nu var det dags att bestämma sig. Ska de tjäna Gud måste det vara helhjärtat. Det gick inte att blanda in element från andra religioner och tankesystem. Folket måste bestämma sig. Välsignelsen kommer bara då vi vänder om till Herren av hela vårt hjärta.

Samma sak gäller idag. Kyrkan måste bestämma sig. Det går inte att blanda ihop kristendomen med alla möjliga andra religioner och tillbedjansformer. Vi suckar ofta till Gud efter väckelse. Men kanske är det vår halvhjärtade överlåtelse som står i vägen för att väckelsen ska bryta fram.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Antingen - eller.
_________________
Innehåll kapitel 7:
Samuel, som är domare över Israel, uppmanar folket att hålla sig till Herren av hela hjärtat.
Israeliterna river då ned baalsgudarna och astartegudinnorna.
Filisteerna angriper israeliterna och blir besegrade och gick sedan inte mer till angrepp mot Israel så länge Samuel levde.
_________________

söndag 13 augusti 2017

13 aug - 1 Sam 6

VEM KAN BESTÅ INFÖR HERREN?

Bibelläsning: Första Samuelsboken 6
"Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud?"  (1 Sam 6:20  FB)

Ofta ser vi i det Gamla Testamentet att Herren reagerar omedelbart då människor går emot hans vilja och vanvördar det som heligt. Då reagerar folket i citatet ovan. Vem kan bestå inför Herren?

I Nya Testamentet ser vi att Gud normalt inte reagerar omedelbart. Han låter det onda existera tillsammans med det goda. Ogräset tillsammans med vetet (Matt 13:24-30). Vid domens dag ska ogräset samlas ihop och brännas.

Istället för att reagera, registreras det vi gör och vid domens dag kommer böcker att öppnas (Upp 20:12). Principen är densamma: "Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud?" Vi kommer alla att göra räkenskap för alla våra handlingar.

Vi håller alla på att skriva en bok. Nåden gör att saker kan bli strukna ur vår bok tack vare Jesu död på korset, om vi tar emot förlåtelsen och reningen från Jesus (1 Joh 1:9). Men vi kommer alla att stå till svars för våra liv och kanske själva säga: "Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud".
___________________
Innehåll kapitel 6:

Filisteerna förstår att de inte kan ha kvar Herrens ark hos sig och planerar för ett återförande till israeliterna.
För att i någon mån blidka Israels Gud sänder de med gåvor av guld.
___________________

lördag 12 augusti 2017

12 aug - 1 Sam 5

TECKEN PÅ GUDSNÄRVARO

Bibelläsning: Första Samuelsboken 5
"Sänd bort Israels Guds ark, så att den får komma tillbaka till sin plats igen och inte dödar oss och vårt folk"  (1 Sam 5: 11 FB)

Filisteerna hade besegrat Israel. De "tog Guds ark och förde den från Eben-Hazer till Asdod" (vers 1). Men då de tog in Guds ark i sitt tempel föll deras egen avgud till marken och krossades. Vart man än flyttade Guds ark gick det dåligt för folket. Till slut blev de så rädda att ha Guds ark ibland sig att de skickade den tillbaka till Israel (vers 11). Filisteerna ville inte ha det som påminde om Gud ibland dem.

Också i våra dagar kan vi uppleva en trend att "befria" det offentliga rummet från religiösa symboler. Jag läste nyligen om en skola i Italien som under hela sin existens haft ett kors på en av väggarna. Nu restes det krav på att korset skulle tas bort. En flicka i en skola i England blev förbjuden att bära sitt kors om halsen då hon var i skolan. Det kan upplevas som att det finns en tilltagande "beröringsskräck" för det kristna i samhället. I skolavslutningstider blir det numera en häftig debatt om att skolbarnen inte ska behöva fira skolavslutningen i kyrkan som är full av kristna symboler. Barnen kan ju bli påverkade.

För en tid sedan bodde jag  i ett land som under femtio år var ockuperat av Sovjetunionen. Under sovjettiden var det olagligt att ta in biblar i landet. Jag förundrades många gånger över hur mycket den ateistiska sovjetstaten fruktade för kraften i Guds ord. De gjorde allt som stod i deras makt för att den kristna boken inte skulle komma i händerna på befolkningen.

Tänk om vi kristna hade lika stark tro på kraften i Guds ord, på kraften i vårt vittnesbörd och kraften av närvaron av symboler som för tankarna till Gud. 

==> Mannakorn att tugga under dagen: På vilka sätt kan jag vara ett tecken på gudsnärvaro för de människor jag möter?
__________________
Innehåll kapitel 5:
Filisteerna flyttar Guds ark från plats till plats. På varje plats där arken placeras drabbades folket av fruktan och förfäran.
__________________