lördag 30 september 2017

30 sep - 1 Kung 2

TILL MIN SON

Bibelläsning: Första Kungaboken
"Håll fast vid vad HERREN, din Gud, befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig"  (1 Kung 2:3 FB)
David är på väg att dö. Han träffar sin son Salomo, kanske för sista gången, och han vill naturligtvis förmedla sina bästa råd och välgångsönskningar till sin son.

Davids råd till Salomo är: Vandra på den väg Gud leder dig och håll fast vid Guds ord!

Liknande ord hade Herren tidigare talat till Josua, då han skulle ta över efter Mose: Vik inte av från Gud ord, tänk på dem dag och natt! (Jos 1:7-8).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds råd till sina älskade barn idag är de samma: Vandra i lydnad på Guds väg och håll fast vid Guds ord
__________________
Innehåll kapitel 2:
Vers 1-12

Davids sista anvisningar till sin son Salomo. David dör
Vers 13-46
Salomo gör sig av med personer som försyndat sig mot David: Adonia, Joav, Shimi.
__________________

fredag 29 september 2017

29 sep - 1 Kung 1

BEFRIAREN

Bibelläsning: Första Kungaboken 1
"När hon kom inför kungen och stod framför honom, svor kungen en ed och sade: "Så sant HERREN lever, han som har befriat mig ur all nöd: Så som jag lovade dig med ed vid HERREN, Israels Gud, då jag sade: Din son Salomo skall bli kung efter mig, det är han som skall sitta på min tron i mitt ställe, så vill jag göra i dag."  (1 Kung 1:28-30 FB)
Då David skulle svära en ed, ville han koppla det till det mest pålitliga uttalandet han kunde finna och det var "Så sant Herren lever.." Det var förmodligen ingen som tvivlade på att Herren lever och därför var det den mest trovärdiga referenspunkten att hänvisa till.

Men David lägger också till ett kännetecken på vem denne Gud är. Han beskriver Gud som "den som befriar från all nöd!" Om du fick beskriva Gud med ett enda ord, vilket ord skulle du då välja?

Många skulle kanske beskriva Gud som kärlek och det är naturligtvis sant. Men även om någon älskar dig väldigt mycket kan den personen inte befria dig från all nöd. Gud är så mycket mer än snäll, kärleksfull och en god kamrat. Han har makt att befria! Han inte bara älskar, han kan också förvandla liv. Han har makt att befria oss och föda oss på nytt till ett evigt liv som börjar redan här och nu. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vem är Jesus för mig? Formulera ett ord som bäst beskriver vem Jesus är för dig och tänk vidare under dagen på vad det ordet innebär.
_______________
Innehåll kapitel 1:
Då David var gammal och låg på sjukbädden utropade Adonia sig till kung utan att David visste om det.
Batseba gick då till David och påminde honom om löftet att hennes son Salono skulle bli kung efter David. 
David ser då till att Salomo blir smord till kung och få ta över Davids tron.
Adonia blir rädd och ber Salomo för sitt liv och Salomo skonar Adonia.
_______________

torsdag 28 september 2017

28 sep - 2 Sam 24

DAVIDS SYND, OCH MIN

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 24
"Sedan de hade farit genom hela landet, kom de efter nio månader och tjugo dagar hem till Jerusalem. Och Joab meddelade kungen resultatet av folkräkningen: I Israel fanns 800.000 vapenföra män, beväpnade med svärd, och Juda män var 500.000. Men Davids samvete slog honom sedan han hade räknat folket, och han sade till HERREN: "Jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men HERRE, förlåt nu din tjänares missgärning, för jag har handlat mycket dåraktigt."  (2 Sam 24:8-10 FB)
Vad var det för fel med att räkna folket? Är folkräkning en synd? Nej, jag tror inte att det är synd att räkna folket, men problemet ligger djupare än så. Gud ser inte bara till det vi gör, han ser till vårt hjärta.

David hade äntligen kommit till makten som kung i Jerusalem genom många svårigheter. I allt hade David haft en orubblig tillit till Gud och Guds omsorg om honom. David som talat så varmt om en odelad tillit till Gud, börjar nu flytta över tilliten till sin militära makt. Istället för att lita på Gud, sätter han sin lit till hur stor hans armé är. David hade bytt fokus. Det var det som var synden. Det var inte själva handlingen, men hjärtats inställning som ledde till handlingen.

Var finns ditt hjärta? Sätter du din tillit till Gud, eller litar du mer på människor, pengar och andra tillgångar? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill se att ditt hjärta är vänt till Honom.....Sök först Guds rike.....älska Herren av hela ditt hjärta
_________________
Innehåll kapitel 24:
David sänder ut Joav för att mönstra folket och sina vapenföra män.
Joav ifrågasätter att man ska mönstra folket, men böjer sig för Davids vilja.
Resultatet av mönstringen blev att man kunde ställa upp med 1,3 miljoner vapenföra män.
Profeten Gad kommer till David och ber honom välja bland tre olika straff för Davids synd. David väljer pesten.
Då Gud ser resultatet av Davids val utropar han "Det är nog" och ängeln drar tillbaka sin hand.
David bygger ett altare för att tillbe Gud,
_________________

onsdag 27 september 2017

27 sep - 2 Sam 23

TALA GUDS ORD

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 23
"HERRENS Ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga."  (2 Sam 23:2 FB)
David gör anspråk på att tala ord från Gud, genom den Helige Ande. I versen efter berättar han hur det kan komma sig att han kan tala ord från Gud: "Israels Gud har talat, Israels klippa har sagt till mig" (vers 3).

David har talat många ord genom den Helige Ande. Genom alla psalmer David har skrivit har oändligt många människor fått styrka, tröst, uppmuntran och vägledning. David kunde tala ord från Gud genom att först lyssna till Herren.

I Nya Testamentet kan vi lära att vi alla kan tala ord från Gud. Paulus skriver "Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade." (1 Kor 14:31). Du kan också profetera. Du kan också uppleva att "hans ord är på min tunga".

Om du gör det till en vana att bli stilla inför Gud och lyssna till vad han säger till dig, kan du säkert också uppleva att hans ord är på din tunga. Tala ut det! Det finns många idag som är i behov av att bli tröstade, vägledda, styrkta och uppmuntrade. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hans ord är på min tunga
________________
Innehåll kapitel 23:
Vers 1-7

Avslutningen av Davids lovsång från förra kapitlet.
Vers 8-39
Davids kämpar och deras bedrifter. Vers 8-17 handlar om de tre främsta kämparna. Vers 18-39 Handlar om de trettio kämparna.
_______________

tisdag 26 september 2017

26 sep - 2 Sam 22

SEGERSÅNG

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 22
"David sjöng till HERREN denna sång, när HERREN hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare"  (2 Sam 22:1-3 FB)
David ser sig tillbaka. Han har gått igenom många prövningar och ser hur Gud beskyddat honom och väglett honom igenom alla svårigheter.

Då han ser sig tillbaka brister han ut i en lovsång. Han ser till och med att Gud varit med i de mörkaste stunder "Herren gör mitt mörker ljust" (vers 29).

Gör på samma sätt du också. Se dig tillbaka. Se hur Herren har varit med dig också i ditt mörker. Se hur Gud har beskyddat dig och väglett dig i livet. Då du ser det får du också bryta ut i lovsång. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds väg är utan brist. Herrens ord är utan slagg. Han är en sköld för alla som flyr till honom (vers 31). 
_________________
Innehåll kapitel 22:
Hela kapitlet är en lång lovsång till Gud, för vem han är och för vad han gör.
________________

måndag 25 september 2017

25 sep - 2 Sam 21

UTMATTAD

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 21
" Filisteerna började på nytt krig mot Israel, och David drog ner med sina tjänare. De stred mot filisteerna, och David blev utmattad. Och Jisbo-Benob, en av rafaeernas ättlingar, tänkte då döda David. Han hade en lans som vägde trehundra siklar koppar och var iklädd en ny rustning. Men Abisaj, Serujas son, kom honom till undsättning och dödade filisteen."  (2 Sam 21:15-17 FB)
David var utmattad, men han flydde inte. Hjältar i Guds rike kan bli utmattade av striden. Och Då David blev utmattad och inte orkade mer fanns det någon vid hans sida som kom till undsättning.

Har du känt dig utmattad i din tjänst för Gud? Har du känt det som om du inte längre orkar be mer för en speciell sak? Du får söka hjälp hos dina vänner. Var frimodig att be om förbön för din situation då du är utmattad och inte längre orkar be.

Det finns kanske utmattade personer omkring dig eller utmattade Guds tjänare som behöver någon som kommer till undsättning. Se inte bara på då Guds tjänare blir utmattade och är nära att ge upp. Ta upp kampen. Gå in i förbön. Tala om för dem att du ber för dem. Du kanske är den som Gud vill sända till undsättning... 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Se inte bara på då någon blir utmattad och är nära att ge upp. Ta upp kampen.
____________________
Innehåll kapitel 21:
Vers 1-14

Givoniternas hämnd på Sauls släkt
Vers 15-22
Fortsatta krig mellan filisteerna och israeliterna
_____________________

söndag 24 september 2017

24 sep - 2 Sam 20

VAR HAR DU DIN TILLIT? 

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 20
"Där var nu av en händelse en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Han blåste i hornet och sade: "Vi har ingen del i David, ingen arvslott i Isais son. Var och en till sitt tält, Israel!"
Då övergav alla Israels män David och följde Seba, Bikris son. Men Juda män höll sig till sin kung, från Jordan ända till Jerusalem"  (2 Sam 20:1-2 FB)
Den ena prövningen efter den andra mötte David. Människor han litat på går plötsligt emot honom. Gång på gång händer det. David fick med dyrköpt erfarenhet lära sig att inte sätta sin tillit till massorna eller till enskilda människor. Den enda som David kunde sätta sin tillit till var Gud, som förde honom genom alla prövningar till den plats som Gud själv hade utsett.

Var har du din tillit? Litar du på materiella tillgångar, människor eller andra yttre ting? Lär av David och sätt din tillit till Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33) 
___________________
Innehåll kapitel 20:
Sheva gör uppror mot David och försöker att samla Israels stammar under sig för att anfalla David.
David sänder ut sin här under ledning av Joas för att slå ned upproret.
Sheva dödas av sina egna och det blir inget inbördeskrig.
__________________

lördag 23 september 2017

23 sep - 2 Sam 19

FÖRLÅTELSE TVÅ VÄGAR

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 19
"Han sade till kungen: "Herre, tillräkna mig inte min missgärning och tänk inte på hur illa din tjänare gjorde den dag då min herre konungen drog ut från Jerusalem. Må konungen inte lägga det på hjärtat. För jag, din tjänare, vet att jag har syndat."  (2 Sam 19:19-20 FB)

Simei hade tidigare farit ut mot David med förbannelser och försökt skada David (2 Sam 16:5+). Nu kommer Simei och ödmjukar sig och ber David om förlåtelse. Davids rådgivare ansåg att Simei skulle dödas.

Men David själv hade tidigare syndat grovt och fått ta emot förlåtelse från Gud. Han var nu beredd att ge förlåtelsen vidare. David var medveten om att förlåtelsen måste gå bägge vägar. Både ta emot och ge ut förlåtelse. "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6:14-15)

Har du svårt att förlåta andra? - Tänk på hur du själv har blivit förlåten av Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är jag beredd att förlåta den som gjort mig illa?
________________
Innehåll kapitel 19:
Vers 1-8
Joav uppmanar David att inte längre sörja Absalom, utan istället visa tacksamhet till Gud och till dem som varit honom trogna.
Vers 9-19
De olika stammarna börjar återvända till David och erkänna honom som kung.
________________

fredag 22 september 2017

22 sep - 2 Sam 18

BYGGA VARUMÄRKE

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 18
"Medan Absalom ännu levde hade han låtit resa en minnessten åt sig, som står i Kungsdalen, ty han tänkte: "Jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn." Den stenen hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter än i dag Absaloms minnesvård."  (2 Sam 18:18 FB)

Absalom var makthungrig och ville bli berömd. Han gjorde uppror mot sin far David. För att inte bli bortglömd lät han resa en minnessten som folk kunde komma till i kommande generationer och komma ihåg Absalom.

Även om Absalom gjorde det mesta fel, ville han att människor skulle tänka gott och stort om honom. Han ville polera sitt namn och göra så att det inte blev bortglömt.

Idag arbetar många företag med att "bygga varumärke". Man vill att företagets namn ska förknippas med något gott. Det viktigaste är inte att företaget gör något gott, utan att namnet har en god klang hos andra människor.

Så var det med Absalom. Hans mål var inte att göra rätt eller att vara god, men han ville gärna att hans namn skulle bli ihågkommet som något stort och positivt.

Vi kan ha samma tendens i vårt arbete för Herren. Vi kan bli så intresserade att bygga vårt varumärke, (=att folk ska tycka att vi är bra och framgångsrika i vårt arbete för Herren), så att det till slut blir viktigare än själva arbetet vi utför.  

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt mitt liv upphöja Gud och inte mig själv.
__________________
Innehåll kapitel 18:
David drar i ut i strid mot sin son Absalom som gjort uppror mot honom. David ber sina härförare att hans son skall skonas i striden.
Absalom fastnar med huvudet i grenarna på en stor terebint då han rider på sin mulåsna. "Där blev han hängande mellan himmel och jord medan mulåsnan red vidare" (vers 9).
Då Absalom hängde där blev han dödad av Joav. Då David fick sin sons dödsbud sörjde han och önskade att han fått dö i sonens ställe.
_________________

torsdag 21 september 2017

21 sep - 2 Sam 17

STOLTHET OCH AVUNDSJUKA

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 17
"När Ahitofel såg att hans råd inte följdes, sadlade han sin åsna och bröt upp och for hem till sin stad, och sedan han hade ordnat med sitt hus, hängde han sig. Så dog han och blev begravd i sin fars grav."  (2 Sam 17:23 FB)

Absalom vill döda David och fick flera råd om hur han skulle gå tillväga. Först kom Ahitofels råd och Absalom och alla de äldste gillade hans råd (vers 4). Men sedan gav Husaj också ett råd och Absalom tyckte att Husajs råd var bättre än Ahitofels och följde det.

Detta blev för mycket för Ahitofel. Ahitofel var van att vara den alla lyssnade på. Han var van att vara bäst och att alla hans råd följdes. Ahitofels råd ansågs på den tiden likvärdiga med att fråga Gud (2 Sam 16:23). Ahitofel kunde inte leva med att hans råd betraktades som sämre än någon annans, så Ahitofel gick och hängde sig (vers 23).

Kan vi uppleva detsamma? Kan vi bli förnärmade om någon annan upphöjs i stället för oss? Har vi svårt att glädja oss då någon annan blir använd av Gud på ett mäktigare sätt än vi blir?

I sådana fall måste vi ödmjuka oss och be Gud om förlåtelse. Vi får be Gud rena oss från vår stolthet och avundsjuka och tacka Gud för den person som blir använd av Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fräls oss från jämförelse.
__________________
Innehåll kapitel 17:
Absalom får råd. Först av Achitofel och sedan från Husaj, som i hemlighet var trogen David. Husaj sänder bud till David som undkommer Absalom.
Achitofel tar sitt eget liv eftersom Absalom förkastat hans råd.
__________________

onsdag 20 september 2017

20 sep - 2 Sam 15+16

MITT LIV I GUDS HÄNDER - 2 Sam 15

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 15
"Då sade kungen till Sadok: "För tillbaka Guds ark in i staden. Om jag finner nåd för HERRENS ögon skall han föra mig tillbaka så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger: Jag finner inte behag i dig - se, här är jag, han må göra med mig vad han finner för gott."  (2 Sam 15:25-26 FB)
David hade gått igenom många prövningar. Han hade flera gånger undkommit försök att mörda honom. Han hade långa perioder varit på flykt för sitt liv. Genom allt hade David en stark förtröstan på Gud.

Nu hade David blivit upphöjd till kung, men var på flykt igen. Den man som David benådat samlade folket mot David och David var tvungen att lämna Jerusalem.

Många gånger tidigare hade David frågat Gud om vad han skulle göra och Gud hade svarat honom. Den här gången var David osäker på hur han skulle handla. Men David demonstrerar en stark förtröstan på Gud. David lägger sitt liv i Guds händer och säger att Gud får göra med honom "vad han finner för gott" (vers 26).

Kan du känna igen Davids förtröstan på Gud i ditt liv? Kan du känna tryggheten att lägga ditt liv i Guds händer och överlåta åt Gud ansvaret för vad som händer i ditt liv? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mitt liv vilar i Guds händer.
______________
Innehåll kapitel 15:
Absalom samlar folk kring sig och utropar sig till kung.
David flyr ut ur Jerusalem.
______________


LÄMNA AVGÖRANDET I GUDS HÄNDER - 2 Sam 16

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 16
"Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo"  (2 Sam 16:17 FB)

David var på flykt tillsammans med sitt folk. Och fastän David var omgiven av alla hjältarna "till höger och till vänster" kom Simei och förbannade och kastade sten på David. (vers 6). Davids män bad om tillstånd att få hugga huvudet av Simei (vers 9), men David höll männen tillbaka och svarade: "om Herren har sänt honom att förbanna David, vem kan då säga: varför gör du så" (vers 10).

David hade all makt att slå tillbaka och tysta Simei, men istället för att reagera som alla väntade och döda Simei, var David ödmjuk nog att inte ge igen. David rannsakade sig själv och tänkte att det kan säkert ligga något i kritiken, han tänkte: jag är inte felfri.

Istället för att ge igen överlät han i tillit domen till Herren. Istället för att ta saken i egna händer överlät han domen till Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur reagerar jag då människor talar illa om mig?  
_________________
Innehåll kapitel 16:
Simei förbannar David.
Absalom rider in i Jerusalem
_________________

tisdag 19 september 2017

19 sep - 2 Sam 14

FÖRSONING

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 14
" Joab gick då till kungen och berättade detta för honom. Och denne kallade Absalom till sig. Han kom till kungen, föll ner för honom på sitt ansikte och bugade sig till marken inför kungen. Och kungen kysste Absalom."  (2 Sam 14:33 FB)
Absalom hade dödat kungens son eftersom kungens son hade våldtagit Absaloms syster. Absalom hade sedan flytt till ett annat land för att undkomma kung Davids vrede (2 Sam 13:38).

Där levde han i många år och fick söner ock döttrar (vers 27). Genom Joabs medling kunde Absalom få återvända till hemlandet och slutligen fick han till och med komma inför kungens ansikte. David som själv hade tagit emot förlåtelse från Gud för sin stora synd med Batseba och Uria (2 Sam 11), kunde nu ge förlåtelse vidare till Absalom och försonades med honom.

Det finns många människor som inte klarar att ge förlåtelsen vidare och lever i oförsonlighet. David var stor nog att försonas med den som gjort honom illa.

Lever du i oförsonlighet? Finns det någon som du inte kan förlåta? Oftast skadar det dig själv mer än den andra. Våga släppa taget och förlåt den som gjort dig illa. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Våga släppa taget och förlåt den som gjort dig illa. 
_______________
Innehåll kapitel 14:
Joav sänder en kvinna till David som berättar om en sina söner. Den ena slog ihjäl den andre och nu kunde släkten inte förlåta det.
David förstod efterhand att det handlade om honom själv och frågade om det var Joav som låg bakom hnnes besök. 
Det resulterade i att Absalom fick återvända till Jerusalem och efter en tid försonades David och Absalom
______________ 

måndag 18 september 2017

18 sep - 2 Sam 13

VÅLDETS SPIRAL

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 13
"Då sade hon till honom: "Du har ingen orsak till denna stora ondska. Att förskjuta mig vore värre än det andra som du har gjort med mig." Men han ville inte lyssna på henne"  (2 Sam 13:16 FB)

Amnon våldtar Tamar. Därefter förskjuter han henne. Tamars bror Absalom ber Tamar att tiga om detta (vers 20), men behåller hatet till Amnon i sitt hjärta (vers 22). Men vid ett lämpligt tillfälle dödar Absalom Amnon som en hämnd för att Amnon kränkt hans syster (vers 28-29). Som ett resultat av detta fick Absalom fly för att inte bli dödad av David....

Våldet föder hämnd och nytt våld. Synden får konsekvenser och det vi gör kommer många gånger tillbaka över oss. Det kan börja med ett ovänligt ord och sen ska den som drabbats "ge igen" för att sedan få en ny reaktion...

Bibeln kallar detta "det man sår får man också skörda" (Gal 6,7). Våra handlingar kommer tillbaka över oss.

Men det kan också finnas en positiv spiral. Goda, vänliga handlingar föder godhet och vänlighet tillbaka. Det kan också finnas en spiral av godhet och kärlek. Och även om vi inte skulle få tillbaka godhet då vi ger ut godhet är vår kallelse att alltid ge ut det som är gott: "Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp"  (Gal 6:9) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tröttna inte på att göra det som är rätt. 
________________
Innehåll kapitel 13:
Amnon blir förälskad i sin brors syster Tamar. Amnon låtsas att han är sjuk och ber att Tamar ska komma och ge honom mat. Då Tamar kommer våldtar Amnon henne och fylls sedan av hat till Tamar och fördriver henne.
En tid därefter ser Tamars bror till att Amnon blir dödad.
_______________

söndag 17 september 2017

17 sep - 2 Sam 12

BEKÄNNELSE OCH FÖRLÅTELSE

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 12
"Då sade David till Natan: ´Jag har syndat mot Herren.´ Natan sade till David: ´Så har också Herren förlåtit dig din synd´. "  (2 Sam 12:13)

David hade på allt sätt försökt dölja sin synd, men här kommer profeten Natan och konfronterar David med vad han gjort.

Då vänder sig David till Gud och ber om förlåtelse och får ta emot förlåtelse. I denna beskrivning ser det ut att vara en lätt och smärtfri process, men i Psalm 51 beskriver David själv vilken kamp han upplevde i processen:
"Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet.Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer...
Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig
."

Och i Psalm 32 beskriver David nyckeln till förlåtelse:
"Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN."
Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.
"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns en oerhörd kraft och befrielse i bekännelse av synd. 
________________ 
Innehåll kapitel 12:
Profeten Natan berättar för David om en man som handlade orättfärdigt. David utbrister: "Du är den mannen" (vers 7).
Natan håller strafftal till David, David ber om förlåtelse.
Davids och Batsebas nyfödde son dör.
_______________

lördag 16 september 2017

16 sep - 2 Sam 11

DOLDA SYNDER ÄR OCKSÅ SYNDER

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 11
"Men det som David hade gjort misshagade Herren"  (2 Sam 11:27)
David hade syndat. Han hade tagit till sig en annan mans kvinna och hon hade blivit med barn. Men det verkar inte som om David insåg att det var synden som var problemet. Han agerar som om han tänkte "bara ingen vet om det så är det inget problem".

David gör allt han kan för att dölja sin synd. Han kallar hem Bat-Sebas man Uria från kriget och han uppmanar Uria att gå hem till sin fru och koppla av några dagar. David tänkte att om Uria gick hem till sin fru så skulle alla tro att Uria var pappa till barnet och ingen skulle veta om Davids synd.

Men Uria gick inte hem. Han förklarar för David att han inte kan gå hem och ha det bra och ligga med sin hustru medan hans kamrater kämpar ute i kriget (vers 11). Davids plan att dölja sin synd fungerade inte. Då vidtog David nästa försök. David såg till att Uria blev dödad i kriget och då Uria inte längre levde fanns det ingen som kunde anklaga David.

Kanske handlar vi på samma sätt? Vi kanske inte har begått äktenskapsbrott eller dödat, men det kan finnas andra saker som vi med all energi försöker dölja för omvärlden. Vi kanske också tänker "om ingen vet om det är synden inte så stor."

Men det handlar inte bara om att bli godkänd av människor. Det handlar om att våra liv behagar Gud. 

Det kommer en fortsättning på historien om David, för det som han hade gjort "misshagade Herren" (vers 27).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Synd försvinner inte bara för att vi försöker dölja den, men "om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)
______________
Innehåll kapitel 11:
Berättelsen om David och Batseba
______________

fredag 15 september 2017

15 sep - 2 Sam 10

MISSFÖRSTÅDD

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 10
"Då sade David: "Jag vill visa godhet mot Hanun, Nahas son, eftersom hans far visade mig godhet" (2 Sam 10:2 FB)

David hade blivit väl behandlad av Naha och sände därför ett sändebud för att visa godhet till Nahas son Hanun. Gesten misstolkades och folket trodde att Davids sändebud var där för att spionera på Hanun och hans rike. Det hela ledde till att att Hanun startade krig mot David.

Vi kan uppleva liknande situationer i vår tid. Man förväntar sig inte att någon vill göra det som är rätt eller gott utan att själv få ut fördelar av det. En god eller rätt handling kan missförstås och tolkas till något helt annat än den var avsedd att vara.

Ingen väntar sig att man sak göra det som är rätt eller gott bara för att det är rätt eller gott. Men vi måste bara fortsätta att göra det som är rätt eller gott, även om ingen förstår våra handlingar. Gud ser våra motiv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Finns det någon jag kan visa godhet idag? 
________________
Innehåll kapitel 10
David skickar sändebud till Hanun, kungen i Ammon. Sändebuden skändas och då Ammoniterna förstår att de har de dragit på sig Davids hat, samlar de ihop sina härar och drar ut i krig mot Israel. 
Davids härförare, Joav, besegrar Ammoniterna som också fått hjälp av Arameerna.
Arameerna anfaller sedan på nytt Israel och blir besegrade igen.
________________

torsdag 14 september 2017

14 sep - 2 Sam 9

HAN LYFTE MIG UPP

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 9
"Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna."  (2 Sam 9:13 FB)

David hade kommit till makten och regerade i Jerusalem. Den förre kungen Saul hade gjort allt han kunde för att döda David. Nu var Saul död. Det normala för en kung på den tiden hade varit att utrota alla Sauls släktingar för att ingen skulle kunna komma och göra anspråk på tronen. Men så gjorde inte David.

David undersökte om det fanns någon ättling till Saul kvar i livet. Det visade sig då att att det fanns en sonson till Saul vid namn Mefiboset. Han var handikappad och kunde inte gå ordentligt. David kallade till sig Mefiboset, gav honom Sauls alla jordagods och inbjöd honom att äta vid kungens bord resten av livet.

David tjänar på många sätt som en förebild till Jesus. Jesus frågar efter oss och söker oss medan vi ännu är syndare och förtjänar att dö. Jesus lyfter oss upp och välsignar oss med sina gåvor och inbjuder oss att dela gemenskap med sig själv varje dag hela livet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Välkommen in i gemenskapen med Jesus idag! 
_______________
Innehåll kapitel 9:
David efterforskar om det finns någon kvarlevande från Sauls släkt.
Han finner Mefiboset och upphöjer honom att äta vid kungens bord så länge han lever.
______________

onsdag 13 september 2017

13 sep - 2 Sam 8


                         KAMP OCH SEGER
 
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk"  (2 Sam 8:15 FB)

Det hade varit en lång väg sedan Samuel smorde David till kung. David hade varit på flykt för sitt liv ända fram till han så småningom kunde bli kung över hela Israel. Men problemen och motgångarna slutade inte där. De omkringliggande folken gick till angrepp mot Israel och David fick utkämpa många strider där han fick sluta som segrare.

Ditt liv kanske inte Har varit lika dramatiskt, men vi har alla en kamp att utkämpa. Men vår kamp är inte en kamp mot människor, utan en kamp mot ondskans andemakter i himlarymderna (Ef 6:12). Vi har en kamp att utkämpa mot synden i våra liv och mot syndens konsekvenser.

Genom allt satte David sin tillit till Gud och genom alla svårigheterna han gått igenom kunde han nu se tillbaka och se Guds trofasthet genom allt.

Gud vill vara trofast även mot dig. Vill du vara trofast mot Gud?

    "Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen."  (1 Tim 6:12) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vill jag vara trofast mot Gud?
________________
Innehåll kapitel 8:

Davids krig och hans förvaltning.
Två gånger återkommer orden: "Herren gav honom seger var han drog fram"

_______________

tisdag 12 september 2017

12 ep - 2 Sam 7

GUDS LÖFTEN HÅLLER 

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 7
"Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid."  (2 Sam 7:16 FB)

Gud gav ett löfte till David om att Davids hus skall bestå till evig tid. Många hundra år senare föddes Jesus "av Davids hus", och flera tusen år senare består "Davids hus" genom alla Kristi efterföljare.

Också idag blir hans tron befäst genom alla som tillber och lovsjunger Jesus med sång och med sina liv.

David tar emot löftet från Gud och bekräftar att han tror att Guds ord är sanning:
" Och nu, Herre, HERRE, du är Gud, och dina ord är sanning, och du har lovat din tjänare detta goda. Må det nu behaga dig att välsigna din tjänares hus, så att det blir kvar för evigt inför dig. Ty du Herre, HERRE, har talat, och genom din välsignelse skall din tjänares hus bli välsignat för evigt." (vers 28-29)

Guds ord är sanning och Guds löften håller. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds löften håller.
________________
Innehåll kapitel 7:
Vers 1-16
David vill bygga ett hus åt Herren, men Herren att en av hans söner ska bygga ett hus åt Herren efter Davids död.
Guds löften till David.
Vers 17-29
Davids tacksägelse till Gud.
________________

måndag 11 september 2017

BIBELLÄSNINGSPLANER JANUARI-JUNI

Bibelläsningsplaner på rupeba
Fyra bibelläsningsplaner – du väljer ambitionsnivå
1. Nya Testamentet och Psaltaren på ett år – gul kolumn
2. Gamla Testamentet på två år (utom Psaltaren)
– blå kolumn 1 eller 2
3. Gamla Testamentet på ett år (utom Psaltaren)
- blå kolumner 1 och 2
4. Hela Bibeln på ett år – alla kolumnerna