onsdag 28 februari 2018

28 feb - Job 15

HAVANDE MED ELÄNDE
Bibelläsning: Job 15
"De går havande med elände och föder fördärv, deras moderliv alstrar förvillelse." (Job 15:35 FB)

I Elifas andra tal går han tillrätta med Job och säger något som återkommer på olika platser i Bibeln. Det vi går havande med föder förr eller senare fram något.
I Psaltaren läser vi att då man avlar ondska, blir man havande med olycka och föder lögn (Ps 7:15).

Jesaja säger att de som förtröstar på tomhet och talar lögn går havande med olycka och föder fördärv (Jes 59:4).

I Jakobs brev kan vi läsa att då vi går havande med begär blir synden så småningom fullmogen och föder död (Jak 1:15).

Budskapet är detsamma. Då vi umgås med negativa nedbrytande tankar är det som ett havandeskap och då det negativa, synden, är fullmogen föder den synd.

Det gäller att avbryta ondskans havandeskap så tidigt som möjligt, innan det har fått fäste i våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill avbryta ondskans havandeskap så tidigt som möjligt, innan det har fått fäste i mitt liv. 

_________________
Innehåll Kapitel 15:
Elifas andra tal till Job. 

_________________

tisdag 27 februari 2018

27 feb - Job 13 och 14

"VARFÖR DÖLJER DU DITT ANSIKTE?"

Bibelläsning: Job 13
"Varför döljer du ditt ansikte och ser mig som din fiende?" (Job 13:24 FB)
Job upplever i sin förtvivlan att Gud döljer sitt ansikte för honom. Kanske kan vi uppleva det på samma sätt då allt är mörkt runt omkring och vi inte ser någon utväg.
Men Gud finns där hela tiden. Antingen vi kan uppleva honom eller inte. Vi kanske skulle önska att Gud visade sig på ett annat sätt, men han finns där.

Emmausvandrarna var bedrövade därför att Jesus inte längre fanns hos dem. Men i själva verket gick han tillsammans med dem. De till och med talade med honom utan att förstå att det var Jesus de talade med. Men så fick de sina ögon öppnade och de kunde se det som hade varit en verklighet en god stund. Jesus var där hos dem. (Luk 24:13-32).

Jakob var på flykt och försökte få ordning på sitt liv. Plötsligt förstod han att Gud var med honom och hade varit med honom: "Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte." (1 Mos 28:16).

Vi ber ofta "Vänd ditt ansikte till oss", men jag tror att om vi vänder vårt ansikte till Gud kan vi få uppleva att hans ansikte redan är vänt till oss. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand.
___________________
Innehåll kapitel 13:
Job fortsätter sitt svar till Sofar.

Job framhåller att han vet lika mycket som rådgivarna. Job säger också att rådgivarna skulle var till mycket större hjälp om de bara kunde tiga med sina råd (vers 5).
___________________


LIVETS MENINGSLÖSHET

Bibelläsning: Job 14
 "Människan, av kvinna född, lever en kort tid och mättas av oro. Likt ett blomster växer hon upp och vissnar, likt en skugga flyr hon och kan ej bestå." (Job 14:1-2)

Job upplever livets meningslöshet. Människor är som ett blomster som växer upp och strax vissnar bort igen. Eller som en skugga som passerar.

Författaren till Predikaren uttrycker samma känsla: "Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda, som hon gör sig under solen? Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar. Solen går upp och solen går ner och skyndar sedan åter till den plats
där den går upp
." (Pred 1:1-5)

Jag är beredd att hålla med Job och författaren till Predikaren. Livet är meningslöst och fåfängligt - om Gud inte finns. Men de goda nyheterna är att Gud finns. Han har skapat oss för gemenskap med honom och tron på Gud låter oss få uppleva det eviga livet som börjar redan här och nu. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Livet är meningslöst om inte Gud fanns. Men han finns!
__________________
Innehåll kapitel 14:
Job avslutar sitt svar på Sofars första tal och talar om livets hopplöshet.
__________________

måndag 26 februari 2018

26 feb - Job 12

ALLT ÄR INTE GUDS FEL

Bibelläsning: Job 12
"Han utgjuter förakt över furstar och lossar bältet på de starka. Han avslöjar mörkrets djupheter och för dödsskuggan ut i ljuset. Han låter folkslag växa och förgör dem, han utvidgar deras gränser och för dem bort. De ledande på jorden berövar han förståndet, han låter dem irra i väglösa ödemarker." (Job 12:23-25)

Det ser ut som om Job ger Gud skulden för allt ont och gott som sker på jorden. Men allt är inte Guds fel. Nya Testamentet säger att "hela världen är i den ondes våld" (1 Joh 5:19). Mycket av det vi ser hända i världen är absolut inte Guds vilja och absolut inte skapat av Gud.

Tvärtom. Gud ber oss att förändra världen så att Guds rike kan komma och Guds vilja kan ske, i himmelen så ock på jorden.

Vår uppgift är inte att betrakta det onda utan att aktivt verka för att det goda, Guds vilja, ska ske i världen. Och platsen där vi ska börja detta förändringsarbete är - i vårt eget liv. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt din vilja ske, låt ditt rike komma. I mitt liv.
________________
Innehåll kapitel 12:
Job svarar Sofar.
Job framhåller att de råd han får är sådant som han redan vet och som alla känner till (vers 3)

________________

söndag 25 februari 2018

25 feb - Job 11

ÖVERMOD

Bibelläsning: Job11
"Du säger: ´Min undervisning är ren, och utan fläck är jag inför mina ögon´" (Job 11:4)

 Den tredje vännen, Sofar, tar till orda för första gången och går tillrätta med Jobs självbild. I sina egna ögon ser Job på sig själv som felfri och fläckfri.
Några människor ser på sig själva som så dåliga och så usla att det inte kan finnas förlåtelse stor nog för att kunna kompensera för deras brister.

Andra människor ser sig själva som så bra och vällyckade att det inte finns behov för någon förlåtelse i deras liv.

Båda har fel. Jag tror att det är viktigt att leva i medvetenhet om sina egna brister, misslyckanden och tillkortakommanden. Vi misslyckas alla: "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss." (1 Joh 1:8)

Kanske är det till och med nyttigt att vi misslyckas då och då, så att det blir tydligt för oss själva att vår rättfärdighet inte bygger på våra egna gärningar utan bygger på Guds nåd. Då får vi ta tll oss löftet: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig förstå att jag är beroende av din nåd varje dag.
___________________
Innehåll kapitel 11:
Sofars första tal. Sofar anklagar Job för att han ser på sig själv som fläckfri och utan synd.
___________________

lördag 24 februari 2018

24 feb - Job 10

FÖRTVIVLAN

Bibelläsning: Job 10
"Jag är utled på livet, jag vill släppa loss min klagan, jag talar i min själs bedrövelse." (Job 10:1 FB)

Job är förtvivlad. Han förstår inte varför han måste lida så mycket. Han släpper loss sin klagan.

Det är tillåtet att släppa loss sin klagan och uttrycka sin förtvivlan inför Gud. Han finns där för dig. Du behöver inte försöka "hålla masken" inför Honom som vet allt. Gud vill att du ska komma till Honom med alla dina bekymmer och glädjeämnen. Gud fördömer dig inte för att du är förtvivlad.

Jesus har själv varit där. Han har själv undrat var Gud Fader är mitt i all förtvivlan. Han ropade själv med hög röst: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" (Matt 27:46).

Eftersom Han själv har varit där förstår Han din smärta och orkar att finnas kvar i mörkret med dig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ser min situation och hur jag har det.
_________________
Innehåll kapitel 10:
Job avslutar sitt svar på Bildads första tal.
Job är förkrossad och önskar att han aldrig hade fötts.
_________________ 

fredag 23 februari 2018

23 feb - Job 9

"HUR KAN EN MÄNNISKA STÅ RÄTTFÄRDIG INFÖR GUD?"

Bibelläsning: Job 9
"Då tog Job till orda och sade: Jag vet mycket väl att det är så. Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Om hon vill gå till rätta med honom, kan hon inte ge svar på en sak bland tusen. Hans hjärta är vist, hans kraft är väldig" (Job 9:1-4 FB)

 Job talar om Guds storhet och makt och frågar sig hur någon människa kan stå rättfärdig inför Gud. Gud är så mycket större än människan, "han som gör stora och outgrundliga ting, under som ingen kan räkna." (vers 10). Man kan inte gå tillrätta med Gud, det är inte som då två människor går till rätten för att få sin tvist löst (vers 32-33).
Frågan hänger kvar genom århundraden "Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?"

Frågan får sitt svar i Jesus Kristus: "Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,  en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,  och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,  under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus." (Rom 3:21-26).

Nya Testamentet svarar på frågan ""Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?" Svaret är "den som tror på Jesus!" Vår rättfärdighet bygger inte på vad vi kan åstadkomma. Den bygger på vad Gud har åstadkommit genom Jesus Kristus. Den bygger på nåd, bara nåd. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag är friköpt och rättfärdig. Av bara nåd.
_________________
Innehåll kapitel 9:
Job svarar Bildad. Job ger Bildad rätt då han säger "Jag vet mycket väl att det är så. Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?" (vers 2)
Men Job menar att han är oskyldig och är trött av att leva (vers 21).
_________________

torsdag 22 februari 2018

22 feb - Job 8

ETT BRÄCKLIGT HOPP

Bibelläsning: Job 8
"Så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp kan inte bestå, ty hans tillförsikt är bräcklig och hans förtröstan som spindelns nät." (Job 8:13-14 FB)
 Bildad håller sitt första tal till Job. Bildad talar om dem som glömmer Gud. De sätter sitt hopp till ting som inte kan bestå. De har en bräcklig tillförsikt och deras förtröstan är lika flyktig som spindelnät.
Det finns bara ett enda säkert hopp. Det är att sätta vårt hopp till Gud och vad han har sagt. Gud är den enda som inte förändras. Vad sätter du hopp till?

Bildad talar om dem som förlitar sig på sitt hus (vers 15). Men hus, sparade pengar, arbete, hälsa, egna ambitioner, framgång och mycket mer, kommer att förgå. Allt detta är bara bräckliga grunder för vårt hopp.

Det gäller att ha rätt prioriteter i livet. Jesus säger att vi ska söka Gud först av allt i våra liv. Då kommer allt annat att komma på plats (Matt 6:33) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också (Matt 6:30 FB) 
__________________
Innehåll kapitel 8:
Bildad håller sitt första tal till Job och kritiserar hans inställning.
__________________

onsdag 21 februari 2018

21 feb - Job 7

"NÄR SKALL NATTEN TA SLUT"

Bibelläsning: Job 7
"Så snart jag lagt mig frågar jag: "När skall jag stiga upp? När skall natten ta slut?" Jag mättas av oro intill morgonen." (Job 7:4 FB)

Job fortsätter med sitt svar till Elifas. Livet är mörkt för Job. Han ser ingen utväg. Han förstår inte varför allt detta drabbar honom. Ångesten förföljer honom på nätterna.

Har du varit där? Har du upplevt något av de känslor som Job upplevde? I en sådan situation kan det vara mycket svårt, ja nästan omöjligt, att ta emot tröstande ord. Men Jesu ord till dig och mig finns där hela tiden "Min frid ger jag er" (Joh 14:27). Så småningom kan du kanske ta till dig orden från Jesus och gradvis låta Hans frid övervinna ångesten.

Kanske kan också du få göra Davids vittnesbörd till ditt eget: "Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig." (Ps 23:4) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min frid ger jag dig (Jesus)
_________________
Innehåll kapitel 7:
Job avslutar sitt tal till Elifas och uttrycker sin ångest och sitt mörker.
_________________

tisdag 20 februari 2018

20 feb - Job 6

ORD

Bibelläsning: Kapitel 6
"Hur inträngande är inte uppriktiga ord, men tillrättavisning från er, vad gagnar den?" (Job 6:25 FB)

Våra ord gör saker med oss själva och andra. Job beskriver hur hans lidande har lett fram till att han inte längre kan styra sina egna ord (vers 3).
Jobs tre vänner, som kommit för att trösta Job, uttalar ord som i stället för att trösta, ytterligare trycker ned Job.

Jobs liv ligger fullständigt i ruiner. Han har ingenting kvar. Han kan inte ens styra orden som kommer ut ur hans mun. Elifas råd, som säkert är välmenande, talar om hur Job skulle ha gjort istället (Job 5:8). Job har inte bara misslyckats med hela livet, råden talar dessutom om för honom att han inte ens kan veta vad som är bäst för honom.

Ord som var avsedda att lyfta upp, kan lätt trycka ned. Våra ord skapar alltid något i andra människor. Använd dina ord till att bygga upp inte till att trycka ned. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att använda ord som lyfter upp och inte ord som trycker ned.
_____________________
Innehåll kapitel 6:
Job svarar på Elifas första tal. Han har inte fått hjälp av Elifas råd. De orden har istället fått Job att känna sig ännu mer misslyckad.

_____________________

måndag 19 februari 2018

19 feb - Job 5

SÖK GUD

Bibelläsning: Job 5
"Men jag skulle söka Gud och inför Gud lägga fram min sak. Han gör stora och outgrundliga ting,
under som inte kan räknas
." (Job 5:8-9 FB)

Elifas fortsätter att ge råd till Job. Elifas talar om hur han själv skulle ha gjort i en liknande situation. Han skulle söka Gud och lägga fram sin sak för honom. Han skulle påminna sig själv att Gud är mäktig att göra under och att han ständigt gör stora och outgrundliga ting.

Rådet går vidare genom tusentals generationer och idag når rådet dig:
-I tider av motgång, då allt är mörkt, då du upplever att människor vänt sig bort ifrån dig: Sök Gud!

Men rådet gäller också i andra livssituationer:
-Då livet är underbart, då solen skiner och du har medvind: Sök Gud! Glöm inte bort hans storhet och makt.
-I den grå vardagen då livet bara finns där, den ena dagen efter den andra: Sök Gud! 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök Gud! Idag!
_________________
Innehåll kapitel 5:
Fortsättning av Elifas första tal som handlar om att förtrösta på Gud under livets alla förhållanden.

_________________

söndag 18 februari 2018

18 feb - Job 4

"NU GÄLLER DET DIG"

Bibelläsning: Job 4

"Se, många har du väglett, och kraftlösa händer har du stärkt. Dina ord har rest upp den som snubblat, och du har gett kraft åt vacklande knän. Men nu gäller det dig, och du blir otålig, det drabbar dig, och du blir förskräckt." (Job 4:3-5 FB)

Den förste av Jobs vänner talar. Vännerna har varit tysta i flera dagar, men nu kan Elifas inte längre tiga (vers 2). Han påminner Job om hans tidigare liv. Job har väglett människor, stärkt kraftlösa, rest upp den som snubblat och gett kraft åt den som vacklar (vers 3-4).

Men då Job kommer i samma situation som dem han tidigare väglett blir han själv otålig och förskräckt (vers 5).

Då vi själva mår bra och livet leker, är det lätt att ge råd till alla andra. Då ser vi hur alla andra borde leva. Då ser vi alla fel som andra gör.

Då olyckan kommer över oss och vi blir försvagade av sjukdom eller annat så kanske inte våra egna ord och råd kan lyfta oss upp.

Då allt blir fel och olyckan drabbar oss finns det egentligen bara en enda som kan förstå oss till hundra procent, därför att han själv varit där, Jesus.

Han vet hur det är då den fysiska smärtan är outhärdlig. Han vet hur det är då alla vänder honom ryggen, till och med dem som som står honom närmast. Han vet hur det är då det känns som att till och med Gud Fader i himmelen vänt honom ryggen.

Då Jesus ser vårt lidande och situation, står han inte vid sidan och ger oss goda råd. Han har själv varit där. Han kanske till och med är den ende som förstår vad vi går igenom. Han finns vid din sida
.

==> Mannakorn att tugga på uner dagen: Jesus lovar att vara med mig alla dagar intill tidens slut (Matt 28:20)
___________________
Innehåll kapitel 4:
Elifas håller sitt första tal till Job och ifrågasätter Jobs rättfärdighet.
___________________

lördag 17 februari 2018

17 feb - Job 3

VAD TÄNKER DU OM DIN FRAMTID?

Bibelläsning: Job 3
"Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig." (Job 3:25-26 FB)
Job har drabbats av olyckor oerhört svårt. Genom hela kapitlet förbannar han sin födelsedag. Han önskar att han aldrig fötts.
Men i de sista verserna kommer Job fram till att han alltid har fasat för att detta skulle ske. I det första kapitlet möter vi en rik och framgångsrik man. Till det yttre utan problem. Han fruktade Gud och undvek det onda (Job 1:1).

Men under ytan hade Job tydligen ingen förtröstan på att Gud skulle välsigna honom även i framtiden. Han kanske till och med "undvek det onda" (Job 1:1) för att Gud skulle beskydda honom i framtiden. Under den framgångsrika ytan gick Job och fasade över att välsignelsen skulle ta slut och att han skulle drabbas av olyckor.

Hur tänker du om din framtid? Tänker du dig välsignelse och välgång från Gud eller fasar du för att olyckor ska komma över dig? Väldigt ofta blir vår framtid som vi tänker oss den. Sätt din lit till Gud och ha din trygghet inför framtiden hos Gud. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag sätter min lit till Gud inför framtiden.
__________________
Innehåll kapitel 3:
Job förbannar sin födelsedag och önskar att han aldrig blivit född.
Det som han fruktat kommer över honom oh han lever i ångest.
_________________

fredag 16 februari 2018

16 feb - Job 2

TYST NÄRVARO

Bibelläsning: Job 2
"Sedan satt de med honom på marken i sju dagar och sju nätter utan att någon av dem sade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor." (Job 2:13 FB)
Jobs tre vänner fick höra talas om alla de olyckor som drabbat Job och de bestämde sig för att besöka Job för att trösta honom (vers 11).

Då de kom fram till Job kände de inte igen honom efter alla de plågor som drabbat honom. De sa ingenting. De bara var hos honom i sju dagar och sju nätter (vers 13).

I vissa situationer finns det kanske inga ord som är värda att uttala. Men de gav Job sin tid och sin närvaro så att Job inte behövde genomgå den svåra tiden helt ensam.

Kanske är det så som Gud gör med oss ibland. Ibland kan vi uppleva att Gud är helt tyst. Men han finns hos oss. Dygnet runt. Han bara finns hos oss med sin närvaro. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand.
________________
Innehåll kapitel 2:
Åklagaren slår Job med svåra bölder över hela kroppen.
Jobs vänner Elifas, Bildad och Sofar kommer till Job för att trösta honom. Då de ser Job känner de inte igen honom.
________________

torsdag 15 februari 2018

15 feb - Job 1

HERREN GAV OCH HERREN TOG

Bibelläsning - Job 1
"Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit.
HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!
" (Job 1:21 FB)

Job var en gudfruktig man. Åklagaren fick fritt spelrum att se om Job var lika gudfruktig om han förlorade det han hade kärt i livet.
Den ena katastrofen efter den andra drabbade Job, men Job förbannade inte Gud. Han sa bara "Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herren namn".

Ingen av oss har några garantier för framtiden. Vi kan förlora allt vi sätter vår lit till. Vi kan förlora vår ekonomiska trygghet. Vi kan förlora människor som står oss nära.

Det ligger mycket livsvisdom i Jobs hållning till livet. Istället för att sörja för de saker som man inte har, de saker som ligger i framtiden, de saker som vi ännu inte fått, istället för det får vi tacka Gud för de dagar, saker, människor vi har fått ha en tid under livet.

Vi kom nakna till jorden. Nakna ska vi återvända. Allt ligger i Guds händer, även om vi får låna det en tid. Tacka för det du fått istället för att fastna i sorg över det du aldrig fick.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack Gud för de dagar jag har fått och hjälp mig att förvalta väl det som möter mig i framtiden.
__________________
Innehåll kapitel 1:
Åklagaren får Guds tillåtelse att utsätta Job för prövningar.

De första prövningarna:
- sabeerna rövar bort oxarna och åsninnorna och dödade folket.

- eld från himlen dödade småboskapen och folket
- kaldeerna rövade bort kamelerna och slog folket med svärd

- huset där Jobs söner och döttrar höll fest drabbades av en storm så att huset föll ihop och dödade dem alla.
Jobs reaktion då han får bud om alla dessa katastrofer.
___________________

onsdag 14 februari 2018

14 feb - Ester 10

HAN SÖKTE SITT FOLKS BÄSTA

Bibelläsning: Ester 10
"Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd."  (Est 10:3 FB)
Mordokai hade genom sitt ingripande räddat sitt folk. Han som var en invandrare bortförd i fångenskap hade blivit upphöjd till den näst högste i landet. Det var bara kungen själv som stod över honom.

I den sista versen i Esters bok får vi veta vad som fanns i hans tankar och vad som var ambitionen för hans liv. Hans drivkraft var inte att få det så bra som möjligt för sig själv, även om det hade blivit så. Istället var det sitt folks bästa som drev honom framåt.

Vad är det som driver dig? Vad är ambitionen i ditt liv? Att själv bli välsignad eller att välsigna andra? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka ambitioner har jag i livet? Att själv bli välsignad eller att välsigna andra?
___________________
Innehåll kapitel 10:
Mordokais makt och önskan att söka sitt folks bästa
___________________

tisdag 13 februari 2018

13 feb - Ester 9

KOMMER DU IHÅG?

Bibelläsning: Ester 9
"Mordokaj skrev ner dessa händelser och sände brev till judarna i alla kung Ahasveros provinser, både nära och långt borta,  för att ålägga dem att år efter år fira den fjortonde och den femtonde dagen i månaden Adar till minne av de dagar då judarna hade fått ro för sina fiender och för att minnas den månad då deras bedrövelse hade vänts i glädje och deras sorg i fest. Därför skulle de fira dessa dagar som dagar av fest och glädje, och sända gåvor till varandra av den mat de hade tillagat, och skicka gåvor till de fattiga."  (Ester 9:21-22 FB)


Judarna hade varit nära att förgöras. Genom helt otroliga händelser förbyttes deras dödsdom till befrielse. Hela kapitlet utropar: "Glöm inte detta!" (vers 21, 22, 23, 26, 27, 28).


Hela Israels historia berättar om hur Gud räddar sitt folk. Befrielsen ur slaveriet i Egypten, räddningen under fångenskapen i Babylon, räddningen från fångenskapen i Babylon.


Judarna firar dess händelser generation efter generation. Det är viktigt för judarna att inte glömma!


Då du ser dig tillbaka kommer du då ihåg vad Jesus gjort för dig?
-Då han gav sitt liv för dig på korset?
-Den dagen du blev frälst?
-Den dagen du förstod att dina synder är förlåtna?
-Situationer i ditt liv då Herren lett väglett dig och välsignat ditt liv?

Det är värt att inte glömma. Det kan vara värt en minnesfest!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka händelser i mitt är värda att vårda och inte glömma?
__________________
Innehåll kapitel 9:
Judarna försvarar sig och dödar många fiender (vers 1-19)
Mordokais uppmaning att aldrig glömma hur Herren räddade dem från en säker död (vers 20-32)
__________________

måndag 12 februari 2018

12 feb - Ester 8

NÖD OCH OMSORG FÖR GUDS FOLK

Bibelläsning: Ester 8
"Ester talade på nytt till kungen. Hon föll ner för hans fötter och grät och bad att han skulle avvärja agagiten Hamans ondska och hindra den plan han hade tänkt ut mot judarna" (Est 8:3 FB)
Esters liv hade räddats. Esters farbror, Mordokai, hade också blivit räddad och upphöjd till en hög position. Men Hamans brev om att döda alla judar i landet, signerat med kungens sigill var fortfarande gällande.

Ester ber då under tårar om att Guds folk skulle räddas. Då hon bad för sitt eget liv, gjorde hon det utan tårar. Men då hennes liv är räddat och hon ber för Guds folk brister hennes hjärta och hon gråter inför kungen.

Har du nöd för Guds folk? Ber du för den kristna kyrkan? Ber du för samfundsledarna i ditt land? Ber du för de kristna som blir hånade i skolan och på arbetsplatserna? Ber du för de kristna som blir förföljda idag? Ber du för de kristna som får en familjemedlem dödad, bara för att han eller hon tror på Jesus?

Gud har omsorg och nöd för sitt folk. Hela Esters bok är ett vittnesbörd om detta. Delar du Guds nöd och omsorg för sitt folk? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Delar jag Guds nöd och omsorg för Guds folk? 
_________________
Innehåll kapitel 8:
Ester kommer på nytt inför kungen och ber för sitt folk.
Kungen låter utfärda en skrivelse att judarna har rätt att sluta sig samman och försvara sig mot varje angripare.
_________________

söndag 11 februari 2018

11 feb - Ester 7

DEN SOM GRÄVER EN GROP...

Bibelläsning: Ester
" Och man hängde upp Haman på den påle han hade låtit sätta upp för Mordokaj. Sedan lade sig kungens vrede."  (Est 7:10 FB)
Då drottning Ester berättade för kungen att hennes liv stod i fara tillsammans med livet till alla andra av sitt folk (vers 4), frågade kungen vem som var ansvarig för detta (vers 5). Då kungen fick reda på att det var Haman som låg bakom planerna på att döda alla judar i landet en viss dag blev han mycket vred på Haman.

Kapitlet slutar med att kungen befaller att Haman ska hängas upp på den påle vid sitt eget hus, som Haman rest för att hänga upp Mordokai i.

Allt det onda som Haman planerat för Mordokai drabbar istället Haman själv.

Visdomsorden från ordspråksboken besannas gång på gång: "Den som gräver en grop faller själv däri" (Ordsp 10:8 och 26:27).

Våra planer att göra ont mot andra faller ofta tillbaka på oss själva. Man kan kanske också säga omvänt; våra planer att välsigna andra gör att välsignelsen ofta faller tillbaka på oss själva. 

==> Mannakorn tugga på under dagen: "Den som velsigner andre blir selv velsignet" (Ordsp 11:24-25 Norsk Bibel)
_______________
Innehåll kapitel 7:
Ester har inbjudit kungen och Haman till middag.
Kungen frågar Ester vad hon önskar och Ester talar om att judarna och hon själv lever under en dödsdom.
Då kungen får reda på att det är Haman som ligger bakom dödsdomen blir Haman upphängd i den pålen som han hade rest för Mordokai.
______________

lördag 10 februari 2018

10 feb - Ester 6

GUDS OMSORG

Bibelläsning: Ester 6
"Den natten kunde kungen inte sova. Han lät därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nertecknade, och man läste ur den för kungen. Där fanns skrivet att Mordokaj hade berättat hur Bigtana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Ahasveros. Kungen frågade: "Vilken ära och upphöjelse har Mordokaj fått för detta?" De unga män som var i tjänst hos kungen svarade honom: "Ingenting har gjorts för honom."  (Ester 6:1-3 FB)
Haman var full av hat mot Mordokai som inte ville böja sig för Haman. Haman hade gjort i ordning en träpåle och skulle nästa dag gå till kungen och be att få hänga upp Mordokai på träpålen.

Den natten sov inte kungen.

Haman hade tänkt ut det som var ont mot Mordokai. Gud hade tänkt annorlunda. Kungen var herre över 127 länder, men han var inte herre över sin egen nattsömn.

Gud höll honom vaken och påminde honom om något som hänt för en tid sedan. Det var en man som hade varnat kungen för ett attentat. Just den här natten som hade kunnat bli Mordokais sista natt höll Gud kungen vaken. Kungen funderade om  han någonsin hade tackat Mordokai för att Mordokai varnat kungen.

Resultatet av kungens sömnlösa natt var att Mordokai fick leva och blev ärad inför hela folket. Den som hade planerat att döda Mordokai var den som fick genomföra äres-ceremonin för Mordokai.

Även om situationen kan se hopplös ut, ge inte upp hoppet. Guds omsorg kan ta sig i uttryck på många sätt.

Och om Gud håller dig sömnlös en natt och påminner dig om något som du borde ha gjort för länge sedan: Var lydig. Genom din lydnad kan du bli till stor välsignelse för någon annan. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Din lydnad kan föra med sig stor välsignelse för någon annan, och för dig. 
___________________
Innehåll kapitel 6:
Haman är på väg till kungen för att be om att Mordokai ska hängas upp på en stolpe.
Kungen frågar Haman hur man ska hedra en person på bästa sätt. Haman, som tror att kungen tänker hedra honom, föreslår en parad genom staden på kungens häst och med kungens dräkt.
Men kungen tänkte inte på Haman utan på Mordokai som tidigare hade räddat kungens liv. Haman blev den som fick arrangera Mordokais upphöjelse.
___________________

fredag 9 februari 2018

9 feb - Ester 5

VAD ÄR DET SOM DRIVER DIG?

Bibelläsning: Ester 5
"När kungen såg drottning Ester stå på borggården, fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Kungen sade till henne: "Vad vill du, drottning Ester?"  (Est 5:2-3 FB)

I detta kapitel möter vi Ester och Haman. Två personer med olika drivkrafter.

Esters drivkraft var omsorgen om sitt folk. Hon var beredd att offra sitt liv, genom att träda fram för kungen oanmäld, för att rädda livet på judarna som bodde i fångenskap i Babylonien.

Hamans drivkrafter var den egna framgången och hat. Haman hade lyckats bli den högste fursten i landet. Han hade fått en position där alla medborgarna skulle böja sig för honom. Men trots att han hade uppnått allt detta var han inte nöjd. Det fanns en person som inte böjde sig för honom och det var Mordokai. Hatet mot Mordokai förmörkade hela hans tillvaro. Det enda som kunde göra honom glad var då han fick rådet att hänga upp Mordokai i en femtio alnar hög påle (vers 14). Tanken på hämnd var det enda som kunde glädja Hamans hjärta.

Vad är det som driver dig? Är det den egna framgången på andras bekostnad? Drivs du av hat? Eller drivs du av en längtan att behaga Gud och att göra Hans vilja?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det som driver dig? 
______________
Innehåll kapitel 5:
Ester inbjuder kungen och Haman till festmåltider (vers 1-8)
Hamans stora vrede mot Mordokai (vers 9-14)

______________

torsdag 8 februari 2018

8 feb - Ester 4

FÖR EN TID SOM DENNA

Bibelläsning: Ester 4
"Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"  (Est 4:14 FB)
Då Mordokai ber Ester att gå till kungen och berätta om planerna på att döda alla judar i landet tvekar Ester. Hon är väl medveten om att hon riskerar att bli dödad om hon oanmäld kommer inför kungen.

Då säger Mordokai till Ester att detta kan vara Guds plan för hennes liv att hon just vid denna tid blivit drottning. Hon riskerar sitt eget liv, men kan möjligen rädda livet på alla judar i landet.

Du kanske tycker att det ibland kan kännas svårt att vara en kristen i en omgivning där kristendomsfientligheten tilltar. Du kanske väljer att vara tyst då Herren ber dig tala. Du kanske väljer att inte handla då du upplever att Gud ber dig göra något speciellt för honom.

Varför lever du just nu? Varför bor du just där du bor? Varför har just du kontakt med människorna i din omgivning? Varför har du just den position som du har idag?

Vem vet? Kanske finns du i din nuvarande livssituation just för en tid som denna.... 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "För en tid som denna". Vad innebär det för mig? Idag? 
_________________
Innehåll kapitel 4:
En order har gått ut från kungen att "utrota, döda och förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor" (kapitel 3 vers 13).
Mordokai försöker förmå drottning Ester, som själv är judinna, att gå till kungen för att be om nåd för judarna.
_________________

onsdag 7 februari 2018

7 feb - Ester 3

UTAN KOMPROMISS

Bibelläsning: Ester 3
"Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för Haman, ty så hade kungen befallt. Men Mordokaj böjde inte knä och föll inte ner för honom."  (Est 3:2 FB)
Haman hade fått den främsta platsen bland Kungens furstar. Kungen hade befallt att alla skulle böja knä inför honom.

Folk i allmänhet böjde knä för Haman. Man kanske inte tyckte det var så farligt. Alla gjorde det. Men det fanns en som vägrade att böja sig för någon annan än Gud. Trots upprepade varningar anpassade sig inte Mordokai till det som alla andra gjorde.

Mordokai hade integritet. Han lät sig inte föras med i det som alla andra tyckte var OK. Han hade en inre kompass som var starkare än det omgivande samhällets kompass. Inte ens under hotet om bestraffning och död gav Mordokai vika. Han hade bestämt sig. Han ville leva utan kompromiss.

Hur är det med oss idag? Är vi villiga att bara följa med i det som för dagen är politiskt korrekt? Fruktar vi för vad andra kommer att säga eller göra mot oss? Var går våra gränser?

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom."  (Rom 12:2) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är jag villig att stå upp för Guds ord, även där det är obekvämt?
________________
Innehåll kapitel 3:
Haman lägger planer för att utrota alla judar i riket.
________________

tisdag 6 februari 2018

6 feb - Ester 2

UTVALD

Bibelläsning: Ester 2

"Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe"  (Est 2:17 FB)

Vasti hade blivit avsatt som drottning på grund av olydnad och trots mot kungen. Nu sökte kungen efter en ny drottning. Vackra kvinnor från hela landet blev utvalda och sändes till kungens hov.

Av alla kvinnor som fördes till slottet blev en enda utvald att bli drottning. Det blev en föräldralös invandrarflicka. En flicka som tillhörde folket som hade förts bort i fångenskap och som inte riktigt var accepterade som medborgare i Babylonien.

Med tanke på hur detta senare påverkade historien kan man kanske tänka: "Vilken tur att just Ester blev utvald!"

Men det som ibland kan se ut som en slump kan vara Guds väg att få sin vilja att ske. Gud utväljer. Gud kallar till olika uppgifter.

Ester var utvald. Hon blev utvald av kungen, men långt innan kungen såg henne var hon utvald av Gud till en speciell tjänst.

Du är också utvald. Gud har kallat dig till att vara hans tjänare. Ester var trofast mot sin kallelse. Hur uppfyller jag min kallelse idag? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur uppfyller jag min kallelse idag?
__________________
Innehåll kapitel 2:
Ester blir utvald till drottning (vers 1-18)
Esters fosterfar Mordokai räddar kungens liv (vers 19-23)
__________________

måndag 5 februari 2018

5 feb - Ester 1

FLYTTAD FRÅN SIN POSITION

Bibelläsning: Ester 1
"Och må konungen ge hennes kungliga värdighet åt någon annan som är bättre än hon."  (Ester 1:19 FB)
Drottningen hette Vasti. Vid en stor sammankomst kallade kungen på drottningen för att hon skulle presenteras för alla stormän som var samlade. Men drottning Vasti ville inte. Hon vägrade (vers 12). Kungen blev mycket vred och bad om råd om hur han skulle handla. Vasti blev inte förkastad som människa eller dödad, vilket kanske vore det naturliga på den tiden då någon trotsar kungen. Vasti blev avsatt som drottning. Då Vasti inte längre fullgjorde drottningens plikter kunde hon inte fortsätta att vara drottning.

Vi är alla kallade till tjänst i Guds rike. Gud har gett oss förtroende att vara hans lärjungar, var och en av oss med sin speciella uppgift. Olydnad och trots mot Gud kanske inte gör att vi förlorar barnaskapet som kristna. Men det gör oss oanvändbara till tjänst i Guds rike. Vi kanske har haft en tjänst i Guds rike en längre tid och tycker att vi kan utföra vår tjänst oberoende av Gud och göra som vi själva vill istället för att lyda Gud. Då blir vi oanvändbara i den position där Gud placerat oss. Då måste kanske Gud flytta oss från den positionen.

Gud förkastar oss inte som människor. Han älskar oss fortfarande. Men olydnad gör oss själva oanvändbara i Guds hand. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lydnad för Herren gör mig användbar i Guds rike.
_________________
Innehåll kapitel 1:
Kung Ahasveras har ett stort gästabud för alla furstar i Persion.

Drottning Vasti trotsar kungens befallning och blir fråntagen sin position som drottning.
_________________

söndag 4 februari 2018

4 feb - Neh 13

FÖRSUMMA INTE TJÄNSTEN

Bibelläsning: Nehemja 13
"Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sitt jordstycke i stället för att sköta sin tjänst. Jag förebrådde föreståndarna detta och sade: "Varför har Guds hus blivit försummat?" (Neh 13:10-11 FB)
Nehemja hade varit bortrest en period. Då han kom tillbaka fann han att de som skulle göra tjänst i templet hade övergett sin syssla och återvänt var och en till sitt jordstycke. Då kallade Nehemja dem tillbaka in i sina uppgifter.

Det kan komma stunder då vi blir frestade att överge det Gud kallat oss till och återvända till sörja för vårt eget i första hand.

Efter korsfästelsen sa Petrus till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." Det var just det livet Jesus hade kallat Petrus ifrån, för att han i stället skulle bli människofiskare.

Alla kristna har en kallelse att verka för Guds rike. Vi har alla olika uppgifter men alla samverkar till att Guds rike ska växa på jorden. Det kan finnas kristna idag som "återvänt till sitt jordstycke". Men om vi lyssnar riktigt noga kan vi höra hur Herren kallar oss tillbaka i tjänst.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Försumma inte din tjänst i Guds rike.
_______________
Innehåll kapitel 13:
Nehemja återvände till den babyloniske kungen som ha lovat.
Nehemja bad då kungen om att få resa tillbaka till Jerusalem och där fann han tempeltjänsten försummad och såg att alla hade lämnat tjänsten och återvänt till sitt jordstycke.
Nehemja återställer tjänsterna i Guds hus.
_______________

lördag 3 februari 2018

3 feb - Neh 12

 VÄLKOMMEN TILL FESTEN

 Bibelläsning: Nehemja 12

"De frambar på den dagen stora offer och gladde sig, ty Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring." (Neh 12:43 FB)

Muren var byggd under stort motstånd. Esra hade läst Guds ord för folket och folket hade bekänt sina synder och givit löften till Gud.


Nu var det dags för invigningen av tempelmuren. Invigningsfesten beskrivs nästan som Jesusmanifestationen eller som Frälsningsarméns kongressmarsch. Man kommer med lovsångskörer och trumpeter från olika håll och strålar samman vid Guds hus (vers 40).


Det var en manifestation över Guds trofasthet och över hur Gud hade fört dem ut ur fångenskapen. Man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud (vers 46).


Centralt i manifestationen var också att man frambar stora offer till Gud (vers 43).


Då jag ser tillbaka på läsningen av Nehemjas bok ser jag alla viktiga ingredienser i Gudstjänsten sådan vi firar den ännu i dag, 2.500 år senare:

-Lovsång
-Körer och musikkårer
-Bibelläsning och bön
-Vittnesbörd om hur Gud fört oss från fångenskap till frihet
-Möjlighet till bekännelse av synder och att ta emot förlåtelse
-Möjlighet till överlåtelse och att ge nya löften till Gud
-Offer
-Mycket glädje 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilka sätt kan jag bidra där jag normalt firar gudstjänst? med glädje? Med vittnesbörd? Med offer? Genom överlåtelse? På andra sätt?
__________________
Innehåll kapitel 12:
Fortsättning av listan med namn och arbetsuppgifter för tjänsten i tamplet (vers 1-26).

Invigning av stadsmuren (vers 27-43)
Åtgärder för gudstjänsten i templet (vers 44-47)
__________________

fredag 2 februari 2018

2 feb - Neh 11

VAR MAN PÅ SIN PLATS

Bibelläsning: Nehemja 11 "Folkets furstar bodde i Jerusalem. Det övriga folket kastade lott för att på så sätt var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondelar skulle bo i de andra städerna. Folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem." (Neh 11:1 FB)
Muren var byggd. Man började fira Gudstjänst och läste Guds ord. Man bekände sina synder och ingick ett förbund med avsikten att i framtiden hålla sig till Guds ord.

Nu var det dags att organisera församlingen. Var man fick sin plats och sin funktion. Det talas om många olika tjänster i Guds församling:
-Lovsångsledaren (vers 17)
-Leviterna (vers 18)
-Dörrvakterna (vers 19)
-Prästerna (vers 20)
-Tempeltjänarna (vers 21)
-Tillsyningsmän för det praktiska arbetet (vers 22)
-Sångarna (vers 23)

Det behöver finnas en ordning även i dagens församling. Var man på sin plats. Det finns många olika tjänstegåvor som måste komma i funktion. Kroppen har olika delar och alla delarna är betydelsefulla.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kan jag göra något idag för att uppmuntra någon att komma i funktion i sin tjänstegåva? Kan jag gör något i dag för att bättre fullgöra det som är min tjänst i församlingen? 
__________________
Innehåll kapitel 11:
Folkets bosättning i Jerusalem (vers 1-24)
Folkets bosättning utanför Jerusalem (vers 25-36)
__________________

torsdag 1 februari 2018

1 feb - Neh 10

LÖFTEN 

Bibelläsning: Nehemja 10
"...dessa slöt sig till de mest ansedda bland sina bröder och svor dyrt och heligt att leva efter Guds lag, den som gavs genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla fast vid och följa alla HERRENS, vår Herres, bud, lagar och stadgar." (Neh 10:29 FB)
I det föregående kapitlet bekände folket sina synder och bad Gud om förlåtelse. Nu var det dags att ta ut färdriktningen för framtiden. Att ange en viljeinriktning så att man inte ännu en gång skulle komma bort från Herrens vägar. Folket svor dyrt och heligt.

Löften är en viktig del i en relation. Under bröllopsceremonin lovar brudparet varandra trohet. För att bli soldat i Frälsningsarmén måste man lova att leva på ett viss sätt.

För många känns det idag omodernt att lova en massa saker. Tänk om man inte kan hålla det?


Men Gud vill att vår relation till honom ska bygga på ett förbund där vi lovar varandra saker. Gud vill inte bara att vi ska ingå förbundet med "vi får se hur det går"- inställningen.

Ingen skulle vara intresserad att ingå äktenskap med någon som säger: "Jag lovar inte att vara trogen mot dig. Vi får se vad som händer..."

Om du skulle avge ett löfte till Gud idag hur skulle det se ut? Skriv ned ditt löfte till Gud och se till att du med jämna mellanrum ser lappen du skrivit på så du inte glömmer det.

Gud vill ha fasta pålitliga relationer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka löften är jag beredd att ge till Gud?
_______________
Innehåll kapitel 10:
Lista över alla namn som satte sina sigill på förbundsdokumentet (vers 1-27)

Förbundets innehåll (vers 28-39)
_______________