måndag 30 april 2018

30 apr - Pred 4+5

STÅ TILLSAMMANS

Bibelläsning: Predikaren 4
"Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt."  (Pred. 4:12 FB)

De stora bilfärjorna förtöjs med starka trossar. De består av många små rep, som var och en för sig inte skulle räcka till att förtöja en roddbåt. Men om många svaga rep tvinnas ihop, blir det en stark enhet som kan tåla påfrestning.

Kristna är inte ämnade att leva som isolerade öar. Vi hör ihop. I Bibeln beskrivs vi som en kropp, ett träd eller ett hus. Vi sitter ihop. Vi tillhör varandra. Vi ger varandra kraft.

Det är bättre att vara två, säger Predikaren (vers 9). "För om de faller, kan den ena resa den andre" (vers 10).

Vi behöver varandra. Sök styrka i församlingen och bland dina närmaste med-lemmar i Kristi kropp.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ensam är inte stark, vi blir starka tillsammans
___________________
Innehåll kapitel 4:
Om förtryck, möda och ensamhet (vers 1-12)
Om förgänglighet (Vers 13-16)
Om obetänksamma löften (vers 17)
____________________

"DU KAN INGENTING TA MED DIG DIT DU GÅR"

Bibelläsning: Predikaren 5
 "Som han kom ut ur moderlivet, lika naken måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Också detta är ett svårt elände. Han skall gå bort som han kom. Vad vinner han som mödar sig för vinden!"  (Pred 5:14-15 FB)
Kapitlet talar om livets förgänglighet. Hur jagandet efter mer pengar skapar oro och ger dålig nattsömn (vers 9-13). Hur mycket vi än lyckas spara kan vi alltid drabbas av olycka och förlora allt (vers 13). Och hur mycket vi än lyckas spara blir det till slut som Cornelis Vreeswijk brukade sjunga: "Du kan ingenting ta med dig dit du går." Jag vet inte hur det är för övrigt, men på denna punkt sammanfaller Vreeswijks undervisning med Bibelns;
 "Du kanske är en rikeman som samlar i en penningpung
Fast den för ut är stinn och tung, du gnider och går an
En kassakista är din gud, men så en afton får du bud
Och alla dina slantar små, vad hjälper dom dig då
Du kan ingenting ta med dig dit du går

nej du kan ingenting ta med dig dit du går
Du förvärvar dig för penningar, ett enda litet år
Och du kan ingenting ta med dig dit du går
"

Predikarens huvudtema återkommer i detta kapitel. Det handlar om livets förgänglighet. Om alltings meningslöshet - Om inte Gud finns!
Men Gud finns. Vårt liv här på jorden har en mening. Gud ger våra liv mening och hur vi lever våra liv avgör hur det går i livet efter detta. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mitt liv här på jorden har en gudagiven mening.
____________________
Innehåll kapitel 5:
Rikedomens och livets förgänglighet.
____________________

söndag 29 april 2018

29 apr - Pred 3

SKAPAD FÖR GUDSGEMENSKAP

Bibelläsning: Ordspråksboken 3
"Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk."  (Pred 3:11 FB)
Gud har lagt evigheten i våra hjärtan. Vi är skapade för gudsgemenskap. De inledande kapitlen i Predikaren handlar om att livet är meningslöst. Och det är meningslöst - om inte Gud fanns!

Men han finns och han har skapat oss till gemenskap med sig själv. Vad vi än tar oss för i livet kommer det att finnas ett stort tomrum i vårt inre, tills vi finner Gud. Vi är skapade för att höra ihop med Honom.

Och då vi finner Gud och lever i gemenskap med honom, så kan vi till och med finna glädje i det annars meningslösa livet: "Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda, då är det en Guds gåva." (vers 13)

Ta emot gåvan för idag. Då du äter, dricker och arbetar. Se det som en gåva från Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Skapad för gemenskap med Gud!
___________________
Innehåll kapitel 3:
Ordspråk om att allt har sin tid.
___________________

lördag 28 april 2018

28 apr - Pred 2

JAGA EFTER VIND

Bibelläsning: Predikaren 2
"Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen."  (Pred 2:11 FB)

Har du försökt att jaga efter vinden och fånga den? Ungefär så upplevde Salomo sitt liv. Han försökte det ena efter det andra - och lyckades med allt. Men det gav ändå inte någon varaktig tillfredsställelse.
Han försökte med
- glädje (vers 1)
- vin (vers 2)
- byggnadsverk och monument över sig själv (vers 3-6)
- samla rikedom (vers 7-8)
- kvinnor (vers 8)
- storhet och berömmelse (vers 8-9)

Vad tjänar allt till, frågar sig Salomo. Och hans eget svar blir att det tjänar ingenting till. Allt vi försöker uppnå är bara jagande efter vind. Antingen vi lyckas med våra drömmar eller om vi misslyckas, är livet meningslöst.

Vi är som människor skapade till gudsgemenskap. Alla folk har ett behov att lära känna Gud. Om man inte känner Honom måste man uppfinna en gud. Det kan vara en sten, en rot eller vad som helst. Vi är helt enkelt skapade till gemenskap med Gud.

Det är först i den djupa gemenskapen med levande Gud som vår själ kan få sin vila. Där ser vi meningen med livet. Vi ser varför vi existerar. Vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Vi kan sluta jag efter vind och börja leva!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur lever jag mitt liv? Jagar jag efter vind eller har jag relationen till Gud som min högsta prioritet? 
___________________
Innehåll kapitel 2:
Salomo fortsätter att tala om livets förgänglighet utan Gud.
___________________

fredag 27 april 2018

27 apr - Pred 1

ALLT ÄR FÅFÄNGLIGT

Bibelläsning: Predikaren 1
"Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt."  (Pred 1:2 FB)
Med de orden inleds Predikarens bok i Gamla Testamentet. Först kan det verka som om det säger emot Bibelns huvudbudskap om hopp, framtidstro och innerlig gemenskap med Gud.

Men talet om fåfänglighet beskriver livet om det levs utan Gud. Om vi ser på livet i ett mänskligt perspektiv så är det fåfängligt och meningslöst. Vi föds och lever några korta år här på jorden och sedan finns vi inte mer. Några ser ut att lyckas bättre än andra materiellt, men det finns ingen garanti att de som lyckas lever ett bättre liv än de andra.

Hur mycket vi än lyckas med våra liv, så blir vi äldre och till slut dör vi. Allt det som vi lyckats samla ihop måste vi lämna efter oss. Livet är meningslöst om inte Gud finns. Men han finns! Det är Gud som ger livet mening. Det spelar roll hur vi lever. Vi får leva i evighet. Gud ger livet mening! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tron på Gud ger livet mening.
____________________
Innehåll kapitel 1:
Inledande ord om livets fåfänglighet
____________________

torsdag 26 april 2018

26 apr - Ords 31

ÖPPNA DIN MUN FÖR DEN VÄRNLÖSE

Bibelläsning: Ordspråksboken 31
"Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa den betryckte och fattige rätt."  (Ords 31:8-9 FB)

Socialt hjälparbete måste bedrivas på två plan. Vi måste naturligtvis ge akut hjälp till den hemlöse och till den som inte har mat eller kläder. Men målet är inte att vi ska behöva föda dem dagligen hela livet. Målet är att förändra verkligheten så att det inte längre ska finnas hemlösa eller människor utan mat eller kläder.

Vi behöver profetröster som öppnar sin mun och talar ut om orättvisorna i samhället. Vi måste tala för den stumme, den som inte har en egen röst i samhället. Vi måste stå upp för det som är rättfärdigt och se till att de betryckta och de fattiga får ut sina rättigheter (vers 9).

Du kanske inte tycker att din röst har så stor genomslagskraft i samhället. Du kanske inte tycker att det finns någon som lyssnar till dig. Men idag finns det nya möjligheter. Du kan göra din röst hörd i bloggar och hemsidor. Du har fått nya oanade möjligheter att göra din röst hörd och tala för den som ingen röst har.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fråga Gud på vilket sätt du ska göra din röst hörd.
__________________
Innehåll kapitel 31:
Det sista kapitlet i Ordspråksboken är skrivet av kung Lemuel.
Det handlar om rättfärdighet och en lovprisning av en god hustru.
__________________

onsdag 25 april 2018

25 apr - Ords 30

BORTFÖRKLARINGAR

Bibelläsning: Ordspråksboken 30
"Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: Hon äter och torkar sig om munnen och säger: "Jag har inte gjort något orätt."  (Ords 30:20 FB)

Ingen vill ta på sig skulden. Det är lätt att säga som äktenskapsbryterskan: "Jag har inte gjort något orätt". I våra dagar finns det en tendens att sudda ut begreppen rätt och fel. Många vill inte acceptera att det finns något som är rätt eller fel. Samhällsklimatet har blivit mer och mer relativistiskt.

Om rätt eller fel suddas ut blir ju äktenskapsbryterskan ord sanna. Det är omöjligt att göra orätt om det inte längre finns något som är rätt eller orätt. Vi behöver då inte ta på oss ansvaret för våra fel. Vi behöver ingen förlåtelse eftersom vi inte gjort något orätt.

Guds verklighet ser annorlunda ut. Guds ord är en vägvisare om rätt och fel och Guds ord är rent från slagg (vers 5). Om vi förändrar eller lägger till något i Guds ord är vi lögnare (vers 6).

Gud har en annan lösning på rätt och fel. Vi behöver inte ständigt bortförklara våra fel för att dämpa vårt dåliga samvete. Vi kan bli fria från skulden. Vi får be Gud om förlåtelse och då förlåter han oss och renar oss från all synd (1 Joh 1:9)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns befrielse i att bekänna sin synd för Gud. 
_________________
Innehåll kapitel 30:
Agurs ord om rätt och fel och om Guds Ords ofelbarhet (vers 5).
_________________

tisdag 24 april 2018

24 apr - Ords 29

LEVA I VISIONEN

Bibelläsning: Ordspråksboken 29
"Utan uppenbarelse går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning"  (Ords 29:18 FB)
Utan uppenbarelse går vi vilse. En annan bibelöversättning använder ordet vision. Utan att ha en vision går vi vilse.

Visionen eller uppenbarelsen visar oss vart vi är på väg. Även om vi ibland måste gå omvägar eller möter hinder, så vet vi vart vi är på väg. Så länge vi behåller uppenbarelsen/visionen så har vi något att styra efter.

Ett liv utan vision drivs hit eller dit av livets omständigheter utan att ha ett riktmärke. Livet tenderar då att bli meningslöst. Om vi inte har något mål blir dagarna bara något vi genomlever. Men först då vi tar till oss uppenbarelsen, ledningen från Gud får livet mening. Den som tar vara på Guds tilltal blir lycklig (vers 18).

Sök Herrens tilltal för ditt liv. Ta emot uppenbarelsen. Låt visionen från Gud berika och styra ditt liv. Vi behöver visionen både på lång sikt och inför varje dag.

Bli stilla och be Herren uppenbara för dig visionen för din dag och för ditt liv. Det kan ta tid att riktigt höra svaret. Men var öppen och tålmodig. Guds uppenbarelse vill flöda in i ditt liv. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Utan vision går folket vilse.
___________________
Innehåll kapitel 29:
Ordspråk om hur människan vägleds genom livet.
___________________

måndag 23 april 2018

23 apr - Ords 28

TRYGGHETEN I GUD

Bibelläsning: Ordspråksboken 28
"De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som unga lejon"  (Ords 28:1 FB)
Det finns en trygghet i att lägga sitt liv i Guds händer och att lita på honom i alla situationer. Det är annars lätt att oro och ångest tränger sig på även om det egentligen inte finns något att frukta. Det är som att ängsligt fly utan att det finns någon som förföljer en (vers 1).

Det finns en vila hos Gud. Att varje dag överlåta sig själv, sin dag och sin framtid i Herrens händer. Gud vill att du ska sätta din lit till honom. Gud vill att du ska leva tryggt som ett ungt lejon (vers 1).

Vad som än händer mig vet jag då att Herren är med mig.

Jag hörde om en uteliggare som la sig att sova på en parkbänk. Innan han somnade ristade han in följande bön i ryggstödet på bänken: "Om jag vaknar i morgon är du hos mig. Om jag inte vaknar i morgon är jag hos dig."

Vad som än händer....
Det handlar om en trygghet som inte styrs av våra omständigheter. Det handlar om en vila hos Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad som än händer har jag min trygghet hos Gud.
_______________
Innehåll kapitel 28:
Ordspråk om den som är förståndig och om den som är oförståndig.
_______________

söndag 22 april 2018

22 apr - Ords 27

JÄRN SKÄRPER JÄRN

Bibelläsning: Ordspråksboken 27
"Järn skärper järn, den ena människan den andra"  (Ords 27:17 FB)
Har du någon som skärper dig? Har du någon sporrar dig till ett djupare liv i Kristus? Någon som utmanar dig att ta djärva steg ut i tro? Har du någon som du kan dela dina misslyckanden med? Någon som ber med dig då du möter motgångar?

Varje kristen behöver någon annan att stå nära. Någon som får och vill fråga dig de svåra frågorna. Någon som du kan lita på i alla väder. Be Gud visa dig vem den personen är i ditt liv. Det kan till och med vara en person långt borta som du kan umgås med över telefon.


Guds rike behöver vässade kristna. Kristna som ger akt på sig själva och som skärps av någon som står dem nära, för att inte förlora skärpan eller saltet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar" (Hebr 10:24) 
_________________
Innehåll kapitel 27:
Ordspråk om våra relationer till varandra
_________________

lördag 21 april 2018

21 apr - Ords 26

LEJON PÅ VÄGEN

Bibelläsning: Ordspråksboken 26
"Den late säger: Ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna" (Ords 26:13 FB)
Det finns alltid ursäkter för att inte göra det man borde göra. Då Herren ber oss göra något har vi lätt att tala om för honom att det inte passar eller att det inte kommer att fungera.

Många visionära tilltal från Herren har stoppats därför att det funnits människor som har haft invändningar och en lång rad skäl till varför det är omöjligt. De kanske inte skyller på att det finns vilddjur på vägen men kanske snarare att "det har man prövat förut och det gick inte", eller "det kommer aldrig att fungera hos oss".

Då Herren kommer med sitt tilltal till dig idag, kommer du att lyda eller kommer du att tala om för Gud varför det inte kommer att fungera?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att inte leva mitt liv med undanflykter.
___________________
Innehåll kapitel 26:
Ordspråk om vishet och dårskap, äkthet och falskhet.
___________________

fredag 20 april 2018

20 apr - Ords 25

SAMLA GLÖDANDE KOL

Bibelläsning: Ordspråksboken 25
"Om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall belöna dig."  (Ords 25:21-22 FB)
Finns det någon som du ser som din fiende? Eller någon som du inte tycker om? Finns det någon som du inte unnar något gott, som du helst skulle vilja sätta dit eller ge tillbaka vad du tycker du har fått ta emot?

Då har du ett problem. Ditt problem är inte den andre, utan du själv. Du är kallad att älska oavsett om den andre är värd att älska eller inte. Hämndtankar ska inte finnas hos en kristen. Vi ska be för våra fiender och vi ska älska våra fiender.

I stället för att ge tillbaka, ska vi ge det som är gott. Vår hämnd skapar inga goda resultat, det bara trappar upp konflikten. Vår omsorg och kärlek kan förvandla förhållanden och människor. Det kan bli som glödande kol på någons huvud så att han eller hon bara måste kapitulera för kärleken.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad att älska, inte vedergälla.
_________________
Innehåll kapitel 25:
Här börjar ännu en samling ordspråk (kap.25-29)
Ordspråk av Salomo samlade av Hiskias män.
_________________

torsdag 19 april 2018

19 apr - Ords 24

HOPP GER ENERGI

Bibelläsning: Ordspråksboken 24
"Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa"  (Ords 24:10 FB)
Enligt denna bibelvers avgörs inte vår kraft efter hur starka vi är. Modlösheten gör att kraften rinner bort, och även den starkaste ibland oss blir svag.

Då vi förlorar vårt hopp och modlösheten får grepp om oss sjunker vi ihop och blir handlingsförlamade.

Precis tvärtom är det med hopp. Om vi har hopp om att något positivt kommer att hända, frigörs energi till att handla och förändra situationen. 

Då Herren möter oss med ett ord som: "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp" (Jer 29:11 FB), och vi tar ordet till oss, frigörs något i vårt inre. Modlösheten ger vika och vi fylls av hopp om framtiden. Och hoppet frigör energi. Gudainspirerad energi. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds tankar ger framtid och hopp.
________________
Innehåll kapitel 24:
Avslutningen av Tredje samlingen (vers 1-22)
Tillägg till Tredje samlingen (vers 23-34)
________________

onsdag 18 april 2018

18 apr - Ords 23

FLYTTA GRÄNSER

Bibelläsning: Ordspråksboken 23
"Flytta inte gammal gränssten..."  (Ords 23:10 FB)

Vi lever i en tid där moraliska och etiska gränser ifrågasätts. Vad som är tillåtet eller inte ifrågasätts alltmer. Det som den tidigare generationen ansåg som självklart kan nästa generation förakta.

Många människor ser varje gränssten som en begränsning i sin frihet. Gränser flyttas. Ibland en liten bit i taget och nästan omärkligt. Ibland kullkastas gränsstenen helt och hållet.

Dagens bibelord varnar oss för att alltför lätt flytta gamla gränsstenar. Det kanske finns en orsak till att gränsstenen sattes upp. Flytta inte en gränssten innan du har förstått varför den sattes upp.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva inom de gränser som du sätter upp för mitt liv.
_____________________
Innehåll kapitel 23:
Kapitlet handlar om gränser. Vad jag bör undvika för att leva ett gott och rent liv.
_____________________

tisdag 17 april 2018

17 apr - Ords 22

VANOR

Bibelläsning: Ordspråksboken 22

"Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal"  (Ords 22:6 FB)

Barnuppfostran handlar mycket om att lära barn goda vanor. För om vi lär barnen goda vanor kommer de att följa med genom livet.

Vi har alla en uppsättning vanor. Vanor har en stark makt över våra liv. Det vi tränat in som en vana gör vi helt naturligt.

Det verkar som det är lättare att lägga sig till med en dålig vana än en god vana. En dålig vana, en ovana eller ett missbruk, kommer till oss mer eller mindre utan större ansträngning. En god vana, däremot, får vi ofta kämpa oss till.

Den stilla andaktsstunden med Gud behöver vi kanske disciplinerat träna länge på innan det blir en naturlig vana i våra liv. Lägga tid på att se på TV verkar däremot inte kräva så lång tid av träning för att det ska bli en inrotad del av mitt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lägg märke till vilka vanor du har. Dina vanor utgör en stor del av ditt liv. 
________________
Innehåll kapitel 22:
Här avslutas den andra samlingen ordspråk (10:1-22:16)
I kapitel 22 börjar den tredje samlingen (22:17-24:22)
________________

måndag 16 april 2018

16 apr - Ords 21

FÖRBEREDELSE FÖR SEGER

Bibelläsning: Ordspråksboken 21
"Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren"  (Ords 21:31 FB)
Vi är i krig emot synden. William Booth uttryckte det i sin sista predikan "Jag vill kämpa ända till slutet"

Hur mycket vi än kämpar är det inte vi som skapar seger, utan segern kommer från Herren: "Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot" (Sak 4:6 FB)

Men även om det är Herren som ger seger, måste vi förbereda oss för seger. Vi måste "rusta hästarna för stridens dag" (vers 31).

Förbereder du dig för seger? Eller har du resignerat och förväntar dig vi ska fortsätta att förlora mark?

Herren ger seger, men vi måste rusta oss för striden! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag rusta mig för seger?
________________
Innehåll kapitel 21:
Ordspråk om att hjälpa den som lider och att vakta sin mun.
________________

söndag 15 april 2018

15 apr - Ords 20

EN HERRENS LYKTA

Bibelläsning: Ordspråksboken 20
"Anden i människan är en Herrens lykta, den utforskar varje rum i hennes inre"  (Ords 20:27 FB)
Det finns en lykta i varje människa. En inre kompass. Då vi tar emot Jesus i vårt liv tänds en lampa i vårt inre och den Helige Ande flyttar in i oss och vi blir ett tempel för den Helige Ande.

Men "Herrens lykta" är också avslöjande. Vi blir medvetna om synd och orenhet som finns i vårt inre och medvetna om vårt behov av förlåtelse och rening.

Det är en fantastisk förmån att få ta emot rening och förlåtelse (1 Joh 1:9). Men senare kan det hända att Herren ökar ljusstyrkan på "Herrens lykta" och vi får se saker i vårt liv som vi kanske inte var medvetna om tidigare.

Den här processen kan fortgå hela livet och kallas för helgelse. Vi får ständigt leva i beroendet av Herrens rening och förlåtelse. "Herrens lykta" är inte något hotfullt, utan en möjlighet till rening och tillväxt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mina gärningar röjer om mitt liv är rent och rätt (vers 11)
_______________
Innehåll kapitel 20:
Ordspråk om oärlighet och söndring
_______________

lördag 14 april 2018

14 apr - Ords 19

LÅNA ÅT HERREN!

Bibelläsning: Ordspråksboken 19
"Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för de goda han har gjort"  (Ords 19:17 FB)
Kan vi låna något åt Gud? 

I dagens bibelvers ser det ut så. Jesus talar i liknande termer i Nya Testamentet då han talar om dem som är hungriga, törstiga, utan kläder, invandrare, sjuka och fängslade: "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig" (Matt 25:40 FB).
Då vi behandlar människor vi möter på ett bra sätt lånar vi alltså åt Herren, ja, ytterst sätt så gör vi det åt Herren själv.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Vem kommer jag att möta idag? Hur vill jag behandla Jesus idag? 
___________________
Innehåll kapitel 19:
Ordspråk om förlåtelse och omsorg för andra människor.
___________________

fredag 13 april 2018

13 apr - Ords 18

ETT STARKT TORN

Bibelläsning: Ordspråksboken 18
"Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd"  (Ords 18:10 FB)
Det finns en plats där vi kan få skydd i den andliga striden. Här beskrivs Herrens namn som det tornet där vi får skydd.

Det finns kraft i namnet Jesus. Att vara i namnet Jesus innebär att vi lever i någon annans kraft. Då vi gör något i någon annans namn gör vi det med den auktoritet som finns i det namnet.

Vi kan ofta uppleva att våra egna resurser inte räcker till. Vi får då skynda till namnet som ger oss kraft. Namnet som ger oss skydd. För namnet Jesus representerar all makt, visdom och beskydd som finns hos Herren. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
________________Innehåll kapitel 18:
Ordspråk om tungans makt.
Både hos den vise som hos dåren.
________________

torsdag 12 april 2018

12 apr - Ords 17

SMÄLTDEGELN

Bibelläsning: Ordspråksboken 17
"Degeln prövar silvret och ugnen guldet, Herren prövar hjärtan"  (Ords 17:3 FB)
Metaller bryts ur malm. Den ädla metallen finns insprängd i klippan. För att framställa ädel metall måste den renas från slagg och biprodukter.

Det berättas att guldsmeder på den tiden hällde upp guldet i en degel och hettade upp det. Slagget och det som inte var rent guld separerades från det äkta guldet och flöt upp till ytan. Guldsmeden tog då en skopa och tog bort slagget som lagt sig på ytan. Därefter ökade han temperaturen så att nytt slagg kunde flyta upp till ytan. Han tog bort även det. Sedan ökade ha temperaturen....

Så höll guldsmeden på till dess han kunde se sin egen spegelbild då han såg ned i guldet. Då var guldet rent. Då var det ädel metall.

Så gör guldsmeden för att rena guld. På samma sätt prövar Gud vad som är i våra hjärtan. Då vi möter motgångar, då temperaturen höjs, visar det sig hur ädel vår "metall" är. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren prövar hjärtan
_________________
Innehåll kapitel 17:
Ordspråk om vishet och dårskap
_________________

onsdag 11 april 2018

11 apr - Ords 16

FRAMGÅNGSRIKA PLANER

Bibelläsning: Ordspråksboken 16
"Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång"  (Ords 16:3 FB)
Hur får våra planer framgång? Ordspråksboken svarar: Genom att befalla dina verk åt Herren.

Vad betyder det att befalla sina verk åt Herren? Jag tror att det betyder att överlåta våra planer till Gud. Att i bön och bibelläsning låta våra tankar bli genomdränkta av Guds tänkande, så att våra tankar inte längre bara är våra tankar utan mer Guds tankar.

Då våra verk, det vi håller på med, blir överlåtet till Herren, då har våra planer framgång.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då Gud i bön får forma och leda våra verk, leder det till framgång. 
__________________
Innehåll kapitel 16:
Ordspråk om den vise mannen och den illasinnade.
__________________

tisdag 10 april 2018

10 apr - Ords 15

HERRENS ÖGON

Bibelläsning: Ordspråksboken 15
"Herrens ögon är överallt, de vakar över både onda och goda"  (Ords 15:3 FB)
Utmed vägarna kan man se allt fler fartkameror. Vid varje fartkamera sänks trafikrytmen och efter fartkameran ökas farten igen. Den allmänna trafikmoralen verkar säga att det är OK att köra för fort, bara ingen ser dig.

Då ingen ser har vi lätt att tillåta oss att göra saker som vi inte skulle vilja att andra visste om.

Herrens ögon är överallt. Hans ser våra handlingar. Han ser till och med varför vi handlar som vi gör.

Är det goda eller dåliga nyheter för oss? Om vi önskar göra det som är fel är det naturligtvis dåliga nyheter att Herren ser. Om vi gör till synes bra saker, men av felaktiga motiv, tycker vi kanske inte att det är så bra att Herren känner till våra motiv.

Men om vi älskar Herren och vill leva våra liv för att behaga honom kan det vara en stark drivkraft att leva rätt och att inte ha något att dölja. Om vi älskar Herren vill vi inte göra något som skadar honom eller något som skadar vår relation till honom.

Även om ingen annan ser. Även om ingen annan vet om hur väl du lever ditt liv. Lev rättfärdigt! Herrens ögon är överallt. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ser.
___________________
Innehåll kapitel 15:
Ordspråk om att leva ett rättfärdigt liv.
___________________

måndag 9 april 2018

9 apr - Ords 14

ETT TRYGGT FÄSTE

Bibelläsning: Ordspråksboken 14
"Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste, hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror" (Ords 14:26-27 FB)

Ett liv utan en fästpunkt driver fritt omkring. Utan styrning, Utan mål. Utan mening.

Livet behöver ett fäste, en fast punkt, en utgångspunkt och en punkt att ständigt komma tillbaka till.

Men vilken fästpunkt som helst duger inte. Den måste vara fast och tillförlitlig.

Många människor låter sitt liv styras av hur de känner sig. Andra styrs av vilka åsikter de råkar ha för tillfället. Men vi behöver en fästpunkt utanför oss själva. En fästpunkt som är oberoende av vad vi för tillfället känner är rätt eller vad vi för tillfället tycker.

Ordspråksboken talar om att det finns en sådant tryggt fäste. Det är gudsfruktan. Vi får bygga vårt liv kring en trygg fästpunkt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste.
_______________________
Innehåll kapitel 14:
Ordspråk om vishet
_______________________

söndag 8 april 2018

8 apr - Ords 13

VEM UMGÅS DU MED?

Bibelläsning: Ordspråksboken 13
"Den som umgås med visa blir vis, den som är vän med dårar går det illa"  (Ords 13:20 FB)
Då jag som ung tonåring började vara ute på kvällarna ville min pappa alltid veta vem jag var tillsammans med. Han citerade ordspråket: "Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga dig vem du är".

Vi formas av dem vi umgås med. I viss mån kan vi välja vem vi vill bli genom att välja vårt sällskap. Jag brukar säga till kristna som frågar mig hur de kan hålla sig levande och brinnande som kristna: "Häng ihop med dem som är hetare och mer brinnande än du själv och låt dig inspireras av deras överlåtelse."

Du kanske tycker att du inte har tillgång till de "hetare" kristna i ditt liv. Låt inte det bli en ursäkt. Läs deras böcker. Lyssna till deras undervisning. Använd tid till att studera deras liv och deras ord. Låt dig utmanas och inspireras. Den här världen behöver "glödheta" kristna.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Dem eller det som du umgås med kommer att forma ditt liv. 
____________________
Innehåll kapitel 13:
Ordspråk om att vakta sin tunga och att leva ett rättfärdigt liv.
____________________

lördag 7 april 2018

7 apr - Ords 12

DINA ORD SKAPAR NÅGOT

Bibelläsning: Ordspråksboken 12
"Ord från en tanklös tunga kan hugga som svärd, de visas tunga ger läkedom"  (Ords 12:18 FB)
Orden från din mun kan både hugga som svärd och ge läkedom.

Det är lätt att ord slipper ut ur vår mun som hugger som svärd i en annan människas liv. Då orden väl är uttalade är det väldigt svårt att ta tillbaka orden eller lindra smärtan. Ju mer vi försöker ta tillbaka orden ju mer kan de ge ytterligare smärta.

Vad viktigt det är att vi beräknar kostnaderna för de ord vi uttalar. Att vi inte säger ord som vi kommer att ångra. Det kan till och med vara så att våra ord kan skada en annan människa under många års tid. Orden sitter kvar hos den människan. Orden kan väcka honom/henne mitt i natten och förvandla god nattsömn till sömnlösa nätter.

Men ord kan också vara uppbyggande och läkande. Ibland kan vi uppleva att de ord vi talar förlöser en annan människa.

Det är viktigt hur vi talar. Orden från vår mun kan både hugga som svärd och ge läkedom. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vaka över de ord du uttalar!
_________________
Innehåll kapitel 12:
Ordspråk om att vara klok eller oklok.
_________________

fredag 6 april 2018

6 apr - Ords 11

VÄLSIGNELSEN AV ATT DELA MED SIG

Bibelläsning: Ordspråksboken 11
"Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt."  (Ords 11:24-25 FB)
Det ligger en välsignelse i att ge. Många har upplevt att ju mer de håller i sina ägodelar, ju lättare är det att ägodelarna sipprar ut mellan fingrarna och blir mindre och mindre. Om jag däremot är generös och delar med mig till andra, kan det hända att mina egna förråd fylls på i samma takt som jag ger ut.

I dagens bibelverser handlar det speciellt om att vederkvicka andra. I en norsk bibelöversättning står det "Den som velsigner andre blir selv velsignet".

Vill du bli rikt välsignad? Släpp fokus på dig själv och vad du har. Välsigna andra människor på olika sätt. Dela med dig av uppmuntran, uppmärksamhet och materiella resurser.

Det vi ger ifrån oss kommer tillbaka till oss. Det gäller både goda och onda saker. Vi skördar det vi sår kan vi läsa i Galaterbrevet 6:7.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den som välsignar andra blir själv välsignad. 
________________
Innehåll kapitel 11:
Ordspråk om våra relationer till andra.
________________

onsdag 4 april 2018

5 apr - Ords 10

KÄRLEKENS KRAFT

Bibelläsning: Ordspråksboken 10
"Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet"  (Ords 10:12 FB)
Kärleken är en mäktig kraft. Den är inte fokuserad på mitt eget bästa. Den söker den andres bästa. Kärleken söker inte sitt, skriver 1 Kor 13.5. Kärleken överskyler många synder skriver 1 Pet 4:8.

Hatet fokuserar på den andres brister, drar fram dem i ljuset och förstorar dem. Kärleken överskyler den andres brister.

Kärleken är en mäktig kraft. Den får den som är älskad att vilja bli den som den som älskar tror att hon/han redan är.

Vi lever i ett ständigt val mellan att kritisera och göra den andres fel större, eller att älska och överskyla den andres brister.

Välj kärleken. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kärleken överskyler många synder.
___________________
Innehåll kapitel 10:
Kraften i kärleken.
Att styra sin tunga.
___________________

4 apr - Ords 9

VAD ÄR VISHET?

Bibelläsning: Ordspråksboken 9
"Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd"  (Ords 9:10 FB)
Det finns många som med hänvisning till förstånd och vishet hävdar att Gud inte finns. I detta kapitel uttrycks motsatsen. All sann vishet utgår från kunskap om Herren.

Det står till och med att gudsfruktan är där visheten börjar, och om den inte börjar där är det en missriktad kunskap.

Om vi börjar vandra i gudsfruktan är vi i vishetens begynnelse. Konsekvensen är att ju mer vi växer till i gudsfruktan och i att lära känna Herren, ju mer växer visheten i våra liv.

Vi får ett helt annat perspektiv på livet. Allt handlar inte längre om mig själv. Jag finns i ett sammanhang. Mitt liv har en mening. Det är början på vishet! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gudsfruktan är början på vishet. 
___________________
Innehåll kapitel 9:
Om visheten (vers 1-12)
Om dårskapen (vers 13-18)
___________________

tisdag 3 april 2018

3 apr - Ords 8

ATT FINNA LIVET

Bibelläsning: Ordspråksboken 8
"Den som finner mig finner livet och får nåd från Herren"  (Ords 8:35 FB)

Tidigare i samma kapitel står det att "de som söker mig finner mig" (vers 17).

Jesus är livet (Joh  14:6) och var och en som uppriktigt söker honom får nåden att finna honom.

Då vi funnit Jesus får vi önskan att vandra på rättfärdighetens väg (vers 20). Det står till och med att vi ska vandra mitt på stigen (vers 20). Det var skrivet i en tid innan högertrafiken var införd. Det talar om att gå mitt på stigen för att inte falla ner i något dike vid sidan av stigen eller att inte bli skadad av taggiga växter och annat vid sidan av stigen.

Det finns många i dag som vill tänja på gränserna. Som gärna vill testa hur långt ut man kan komma på stigen och kanske till och med vill gå vid sidan av stigen.

Men den som vill gå på rättfärdighetens väg bör följa rådet att gå mitt på stigen och vara noga att hålla goda marginaler till orättfärdigheten vid sidan av stigen. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vandra mitt på livets stig där ditt ljus leder mig steg för steg. Jag vägrar att ge mig ut i gråzonerna där man kompromissar med Din sanning.
__________________
Innehåll kapitel 8:
Ordspråk om hur man finner livet och vandrar på rättfärdighetens väg.
__________________

måndag 2 april 2018

2 apr - Ords 7

FRÅN FINGRET TILL HJÄRTAT

Bibelläsning: Ordspråksboken 7
"Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla." (Ords 7:1-3 FB)
Då vi binder en knut på ett snöre runt ett finger brukar vi göra det för att inte glömma något viktigt. Våra händer har vi alltid synliga framför oss.

I dagens bibelvers talas det om att ha Guds ord på två ställen. Bundna om våra fingrar och skrivna i våra hjärtan.

Fingrarna finns ute i det synliga. Vi kan styra vad som sker med fingrarna. Hjärtat är det som sker inom oss. Vi kan inte skriva i hjärtat lika naturligt som vi binder något om fingrarna.

För att det ska hända något inne i vårt hjärta måste vi göra något ute i det synliga som vi kan påverka. Det stilla stunden tillsammans med Gud och Guds ord påverkar vad som händer inne i vårt hjärta.

Vi måste komma ihåg att bli stilla inför Guds ord och meditera på ordet för att det ska kunna komma in i vårt hjärta.

Påminn dig själv om att det är dags att ha din stilla stund med Herren. Skaffa dig den vanan, så att du dagligen tar tid att vara tillsammans med Herren. Då kommer han att skriva i ditt hjärta. Då kommer han att forma ditt hjärta så att du mer och mer blir den person som han skapade dig för att bli. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill skapa vanan hos mig själv att varje dag bli stilla inför Ordet och höra vad Herren vill skriva i mitt hjärta.
____________________
Innehåll kapitel 7:
Fortsättning av varningarna för lösaktighet
____________________

söndag 1 april 2018

1 apr - Ords 6

GUDS ORD ÄR VERKSAMT

Bibelläsning: Ordspråksboken 6
"Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg." (Ords 6:21-23 FB)
Det handlar om att binda fast Guds ord vid sitt hjärta. Det kan man göra genom att läsa ordet och ständigt grunna på ordet.

Då vi gör det kan vi uppleva att ordet leder oss där vi går fram. Om vi somnar med Guds ord i våra tankar kan ordet vaka över vårt tankeliv då vi sover och då vi vaknar upp kan vi få uppleva hur ordet blir levande och talar till oss.

Guds ord är verksamt i oss dygnet runt - om vi bara läser det. 
- det leder oss
- det vakar över oss
- det talar till oss

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Läs ordet - grunna på ordet - ta Gud på ordet 
___________________
Innehåll kapitel 6:
Varning för olika slags dårskap (vers 1-19)
Varning för äktenskapsbrott (Vers 20-35)
___________________