torsdag 31 maj 2018

31 maj - Jes 17

DE HADE GLÖMT SIN FRÄLSNINGS GUD

Bibelläsning: Jesaja 17
"Ty du hade glömt din frälsnings Gud, du kom inte ihåg din styrkas klippa. Därför planterade du ljuvliga planteringar och satte främmande skott i dem."  (Jes 17:10 FB)

Den intensiva gemenskapen med Gud hade mattats. Det som en gång hade varit ett livsförvandlande möte blev till slut bara slentrian.  Det gick till och med så långt att "man satte främmande skott", att man i stället för att tillbe Gud införde främmande, kanske till och med ockulta, vanor. Man hade glömt sin frälsnings Gud.

Men det är dags att vända om säger Herren. Det kommer nya tider. Det ska komma dagar då människor ska blicka upp till Herren igen och deras ögon ska se Israels Helige (vers 7).

Du som känner att ditt kristna liv har blivit en torr slentrian. Ge inte upp! Herren vill på nytt uppliva sitt folk om vi på nytt öppnar oss för vår frälsnings Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "De som ser upp till honom strålar av fröjd" (Ps 34:6) 
__________________
Innehåll kapitel 17:
En ny början 
__________________

onsdag 30 maj 2018

30 maj - Jes 16

BORTTAPPAD GLÄDJE

Bibelläsning: Jesaja 16
"Glädje och fröjd har försvunnit från de bördiga fälten och i vingårdarna hörs ingen sång, inget jubel."  (Jes 16:10 FB)


Profetian om Moab fortsätter i detta kapitel. Här beskrivs hur det som en gång var glädjefyllt nu har förlorat all glädje. Moab försökte återfinna sin glädje genom att mer intensivt tillbe sina avgudar (vers 12). Men till ingen nytta.

Glädje tillhör Guds folk. Jesus vill att vi ska leva i fullkomlig glädje (Joh 15:11). Det är den glädjen som är vår styrka (Neh 8:10).


Då vi förlorar vår glädje ska vi inte söka den bland materiella ting eller hos andra "avgudar". Den verkliga glädjen finns bara i Herren "Fröjd i Herren är er styrka" (Neh 8:10).

Om du har förlorat din glädje får du komma tillbaka till Herren. Han säger upprepade gånger "Kom till mig". Då vi bär på tunga bördor, är fyllda av oro och saknar Guds frid och glädje (Matt 12:28). Då vi törstar efter Guds närhet och kraft (Joh 7:37-39).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fröjd i Herren är er styrka__________________
Innehåll kapitel 16:
Fortsättning av profetian om Moab
__________________

tisdag 29 maj 2018

29 maj - Jes 14+15

VILA FRÅN SMÄRTA OCH ORO

Bibelläsning: Jesaja 14
"På den dag då HERREN ger dig ro från din smärta och oro och från det hårda arbete som har varit lagt på dig" (Jes 14:3 FB)

I kapitlet berättas om djävulens uppgång och fall (vers 10-15). Om hur han blev upphöjt och hur han hade ambitionen att bli lik "den högste", men hur han sedan blev nedkastad.

Men i kapitlet finns det även tröstens ord till den som lider och plågas av oro. Herren kommer att ge dig ro för all din smärta, oro och bekymmer (vers 3). Jesus återkommer många år senare med samma löfte: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ger er vila....Då skall ni finna ro för era själar" (Matt 11:28) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kom till mig...då ska ni finna ro för era själar (Jesus)
_________________
Innehåll kapitel 14:
Sång över babelkungens fall (vers 1-23)
Profetia om Assyrien (vers 24-27)
Profetia om Filisteen (vers 28-32)
_________________


DOM ÖVER AVGUDADYRKARE

Bibelläsning: Jesaja 15

"Han går upp till sitt tempel, till Dibon och upp på offerhöjderna för att gråta"  (Jes 15: 2 FB)

Kapitlet uttalar domsord över Moab som var Israels fiende. Då det börjar gå dåligt för Moab, vänder de sig inte till Gud för att få förlåtelse och upprättelse.

Istället vänder de sig till sitt tempel, till Dibon och till offerhöjderna. Men där finns ingen hjälp att få, utan klagandet, jämrandet och tårarna fortsätter (vers 3). Klagoropen hörs över hela landet och till och med krigarna tappar modet och våndas (vers 4).

Historien upprepar sig ständigt. Även i våra dagar möter vi människor som vänder sig till avgudar. De kan vara beredda att tro på vad som helst, utom på Herren Gud.

Men det finns bara en Gud. Det finns bara en väg, och den vägen är Jesus (Joh 14:6) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag är vägen och sanningen och livet (Jesus)
__________________
Innehåll kapitel 15:
Profetia om Moab
__________________

måndag 28 maj 2018

28 maj - Jes 13

HERRENS DAG ÄR NÄRA

Bibelläsning: Jesaja 13
"Se Herrens dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där". (Jes 13:9 FB)


Ett varningsrop ljuder att Herrens dag är nära. En dag som drabbar jorden. Vi kan se likheter i beskrivningen med Jesu tal om den sista tiden i Matteusevangeliet 24-25.


Den här jorden kommer inte att bestå för evigt. En dag kommer Herrens dag och Jesus uppmanar oss att "vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer" (Matt 25:13)


Herren vill att så många som möjligt ska bli frälsta. Han mönstrar sin krigshär inför den sista tiden (vers 4). 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren mönstrar sin krigshär.
____________________
Innehåll kapitel 13:
Profetia om Babel
____________________

söndag 27 maj 2018

27 maj - Jes 12

ÖSA VATTEN MED FRÖJD

Bibelläsning: Jesaja 12
"Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång.  Han har blivit min frälsning."Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor." (Jes 12:2-3 FB)


Kapitel tolv består av några korta, glädjefyllda verser där Jesaja brister ut i lovsång och tacksägelse till Gud. Att tillhöra Herren är inte något tungt eller glädjelöst. Då vi tänker på vad Herren ger oss är det nära att lovsången bryter fram och vi får "ösa vatten ur frälsningens källor". Ibland kan glädjen bli så påtaglig att vi måste få "ropa av fröjd" (vers 6)


Resultatet av denna glädje blir att vi gärna vill berätta det för andra. Inte som ett tvång eller ett måste. Snarare är det så att om man varit med om något fantastiskt, så är det svårt att låta bli att berätta det för dem vi möter. Och vi får, tillsammans med Jesaja, "göra hans gärningar kända" och "förkunna att hans namn är upphöjt" (vers 4) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör hans gärningar kända och förkunna att hans namn är upphöjt (vers 4)
__________________
Innehåll kapitel 12:
Det frälsta Israels lovsång.
__________________

lördag 26 maj 2018

26 maj - Jes 11

FRIDSRIKET

Bibelläsning: Jesaja 11

"Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem."  (Jes 11:6 FB)

Här talas det om det kommande fridsriket "Tusenårsriket" där det goda ska råda. Ingen ska göra något ont för landet ska vara fullt av Herrens kunskap (vers 9).

Det föregås av att "telningen" kommer. Ännu en profetia om Jesu tillkommelse.
-Herrens Ande ska vila över honom (vers 2)
-Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan (vers 3)
-Han ska döma med rättfärdighet och rättvisa (vers 4)

Kännetecknande för honom ska vara Rättfärdighet och trofasthet (vers 5).

Vi är inte utlämnade åt slumpen. I mötet med Jesus kommer vi alltid att mötas av rättfärdighet, men också av trofasthet. Han kommer alltid att vara trofast. Vad som än händer. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad skulle det innebära för mig att ha min "glädje i Herrens fruktan" (vers 3)
_____________________
Innehåll kapitel 3:
Telningen från Isais rot och hans fridsrike.
_____________________

fredag 25 maj 2018

25 maj - Jes 10

VE ÖVER FÖRTRYCKARE

Bibelläsning: Jesaja 10
"Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar och skriver orätta lagar för att förvrida rättvisan för de nödställda och beröva de nertryckta i mitt folk deras rätt"  (Jes 10:1-2 FB)
I inledningen av kapitlet anklagas de som förtrycker de svaga i samhället. Anklagelsen riktas mot de rika och styrande för att de skriver orättfärdiga lagar som gagnar dem själva men förtrycker dem som redan är utsatta.

Flera grupper tas med bland dem som lider: de nödställda, de nertryckta, änkor och faderlösa.

Guds hjärta lider med alla dem som är utsatta och har det svårt. Gud förväntar sig av oss att vi på samma sätt ska värna om de utsatta. Gud varnar förtryckarna. De kommer att få stå till svars för sina gärningar. Det kommer att komma en räkenskapsdag, där vi alla ska få stå till svars för våra handlingar.

Men Gud vill egentligen inte tvinga oss att göra det som är rätt. Sådana gärningar är mindre värda. Gud vill att vi ska vilja välja det som är rätt och gott. Gud vill att vi ska värna det svaga. Gud vill att det som finns i hans hjärta också ska finnas i vårt hjärta. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill att det som finns i hans hjärta också ska finnas i mitt hjärta. 
___________________
Innehåll kapitel 10:
Ve dem som stagar orättfärdiga stadgar (vers 1-4)
Guds dom över Assyrien (vers 5-34)
___________________

torsdag 24 maj 2018

24 maj - Jes 9

DET FINNS HOPP

Bibelläsning: Jesaja 9
"Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram."  (Jes 9:2 FB)
Det finns hopp. Herren vill komma med sitt ljus. Det nattsvarta mörkret kan ta slut. Ångesten kan ta slut (vers 1).

Profetian handlar om att Jesus skulle komma och att han skulle vara det ljuset  (Joh 1:9):
"Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste." (vers 6)
Och Jesus kom med sitt ljus till världen!

Eftersom Jesus har kommit får vi säga till människor som lever i nattsvart mörker: Det finns hopp! Jesus vill komma in i ditt liv och förvandla mörkret till ljus. Det är sådan Jesus är! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Meditera över några av Jesusnamnen i Jesaja 9: Rådgivare, Mäktig Gud, Fridsfurste
___________________
Innehåll kapitel 9:
Ett barn blir oss fött (vers 1-7)
Herrens vrede mot Israel (vers 8-21)
___________________

onsdag 23 maj 2018

23 maj - Jes 8

TY GUD ÄR MED OSS

Bibelläsning: Jesaja 8
"Ty Gud är med oss"  (Jes 8:10 FB)
Immanuel betyder "Gud är med oss". Gud är inte mot dig. Gud är inte likgiltig mot dig. Han är för dig.

Det var det profeten Jesaja fick uppleva. Att Gud är en Gud som bryr sig om och att han är för oss. Profeten upplever också Guds närvaro över sitt liv:
"Så sade HERREN till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg" (vers 11)
En stark hand vakar över oss. Den vill leda oss och beskydda oss från att komma på villovägar. Det är Guds hand. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Immanuel - Gud med oss
________________
Innehåll kapitel 8:
Dom över Israel genom assyrierna
________________

tisdag 22 maj 2018

22 maj - Jes 7

ATT HA ETT FÄSTE SOM HÅLLER

Bibelläsning: Jesaja 7
"Om ni inte är fasta i tron, har ni inget fäste" (Jes 7:9 FB)

Om vi inte har något fäste i livet, kommer vi att driva omkring efter varje ny tanke som dyker upp om Gud. Vi kommer att drivas med i den allmänna opinionen efter vad som är politiskt korrekt just då.

Vi måste vara fasta i tron. Tro kommer av att höra Guds ord (Rom 10:17).

Guds ord är det fäste där vår tro måste vara förankrad. Inte i våra känslor eller i vårt förnuft.

Det finns många bra böcker som handlar om Gud. Men den viktigaste är utan tvekan den som Gud själv har medverkat till att skriva. Det är därför den kallas "Guds Ord". Om vi är väl förankrade i Guds ord, då har vi ett fäste som gör att vi kan läsa andra böcker med rätt bedömningsförmåga. Då vet vi vad vi tror. Då har vi ett fäste. Då kan vi vara fasta i tron. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31) 
__________________
Innehåll kapitel 7:
Budskap till kung Ahas (vers 1-9)
En jungfru ska bli havande och föda en son Immanuel (vers 14)
__________________

måndag 21 maj 2018

21 maj - Jes 6

RENADE LÄPPAR

Bibelläsning: Jesaja 6
"Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: "När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad." (Jes 6:6-7 FB)
Kapitlet handlar om Jesajas kallelse. Det börjar med en oförglömlig uppenbarelse av Herren. I mötet med Gud upplever Jesaja sin egen orenhet (vers 5). Det verkar som om Jesaja upplever det orimliga i att han skulle kunna vara ett språkrör från Gud, då Jesaja själv hade orena läppar.

Då kommer ett himlaväsen i Jesajas syn och rör vid hans läppar med ett glödande kol för att rena Jesajas läppar (vers 6).

Sedan kommer frågan från Herren: "Vem skall jag sända?" - och Jesajas svar: "här är jag, sänd mig" (vers 8).

Frågan från Herren går ut också idag: "Vem skall jag sända?" - Vad är ditt svar?

Du har kanske, precis som Jesaja, invändningar varför inte du passar till tjänsten. Låt Gud beröra dig med sin renande kraft. Var inte orolig, Herren kommer att utrusta dig för den tjänst han kallar dig till. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vem ska jag sända?
________________
Innehåll kapitel 6:
Jesaja möter en helig Gud och tar emot sin kallelse.
________________

söndag 20 maj 2018

20 maj - Jes 5

HERREN HADE FÖRVÄNTAT MER

Bibelläsning: Jesaja 5
"Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet."  (Jes 5:7 FB)

Profeten Jesaja skildrar hur Herren vårdat och visat omsorg om sitt folk på samma sätt som man visar omsorg om sin vingård. Och Herren hade förväntat en skörd av äkta druvor, men vingården gav bara vilddruvor (vers 2). Han hade förväntat rättfärdighet, men fann bara orättfärdighet (vers 7).

Herren går tillrätta med folket som vänder upp och ned på alla begrepp:
"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!" (vers 20).
På samma sätt förväntar Herren idag att hans folk ska vända sig bort fån det onda och frambringa Andens frukt (Gal 5:22-23) i sina liv för att ära Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur stämmer denna profetia med situationen i församlingen idag? Hur stämmer denna profetia med situationen i mitt liv?
_____________________
Innehåll kapitel 5:
Sången om Herren vingård (vers 1-7)
Domsord över ogudaktigheten (vers 8-30)
_____________________

lördag 19 maj 2018

19 maj - Jes 4

ETT RENAT FOLK

Bibelläsning: Jesaja 4
"Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem skall kallas helig, var och en som är upptecknad bland de levande i Jerusalem, när HERREN har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande."  (Jes 3-4 FB)
Det talas om ett renat folk där Herren har tvättat bort orenheten genom domens och reningens ande (vers 4-5).

På den dagen ska Herrens telning (Jesus) vara till härlighet och ära och det ska växa fram en ny frukt av deras arbete (vers 2).
Guds folk ska ha ett beskydd som "ett skyddande tak". Det ska vara som en molnsky om dagen och en flammande eld om natten (vers 5).

Ett renat, heligt, folk som har Jesus som sin härlighet, ska frambringa en ny frukt och stå under Guds beskydd. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Ett renat, heligt, folk som har Jesus som sin härlighet
__________________
Innehåll kapitel 4:
Det renade Sions härlighet genom Herrens telning.
__________________

fredag 18 maj 2018

18 maj - Jes 3

VÅRA GÄRNINGAR HINNER IFATT OSS

Bibelläsning: Jesaja 3
"Ty Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att de med tal och gärningar står emot HERREN, upproriska mot hans härlighets ögon."  (Jes 3:8 FB) "Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de äta."  (Jes 3:10 FB)
Det talas om två slags människor. De upproriska som står emot Herren och de rättfärdiga. De som står emot Herren kommer att vackla och falla. De rättfärdiga skall det gå väl.

Även om det ibland kan se ut precis tvärtom så är detta hur det kommer att gå till slut. Galaterbrevet säger att det vi sår ska vi också skörda (Gal 6:7). Och Galaterbrevet fortsätter med orden:
"Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp." (Gal 6:9) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt oss inte tröttna på att göra gott.
________________
Innehåll kapitel 3:
Straffdom över Juda och Jerusalem
_______________

torsdag 17 maj 2018

17 maj - Jes 2

HERRENS DAG

Bibelläsning: Jesaja 2
"Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit." (Jes 2:2 FB)

Kapitlet handlar om den yttersta tiden. Tiden för Jesu återkomst. Det ska bli ett fridsrike där svärden ska smidas om till plogbllar (vers 4), och ingen längre rustar sig för krig.

Men det ska också bli en tid av dom. Herren går tillrätta med sitt folk för att de "är fulla av Österlandets tänkande" (vers 6). Det ska bli en dag då Herren träder fram i majestät och alla "avgudarna skall fullständigt försvinna." (vers 18).

Jesajas profetia talar lika starkt in i vår tid som in i sin egen tid. Vi lever i en tid där många människor låter sig förföras av Österlandets tänkande. En tid där kristna öppnar sig för "avgudarna", de främmande religionerna.

En dag kommer Herrens Dag med frälsning och dom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör dig av med avgudarna i ditt liv!
________________
Innehåll kapitel 2:
Profetia om den yttersta tiden och det kommande fridsriket
________________

onsdag 16 maj 2018

16 maj - Jes 1

BLODRÖDA SYNDER KAN BLI VITA SOM SNÖ

Bibelläsning: Jesaja 1
"Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes 1: 18 FB)


Herren är trött på meningslös religiös verksamhet. Herren klagar på att folket ägnar sin tid åt religiösa ceremonier.


Vad Herren väntar av folket är att de slutar att göra det som är ont och att de i stället ska göra det som är gott (vers 16-17).


Men även om folkets sätt att leva förkastas av Herren, så är situationen inte hopplös. Det finns möjlighet till en ny början. Det finns förlåtelse. Hur illa det än har varit kan Herren ta bort det onda och låta oss starta om från början vita som snö.
  Detta är goda nyheter för oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh 1:9)
___________________
Innehåll kapitel 9:
Guds besvikelse över sitt folk och Guds möjlighet till en ny start
___________________

tisdag 15 maj 2018

15 maj - HV 8

KOM SNART!

Bibelläsning: Höga Visan 8
"Brudgummen: Du som håller till i lustgårdarna, vännerna lyssnar till din röst.
Låt mig få höra den!
Bruden: Skynda min vän! Var som en gasell
eller en ung hjort på de kryddoftande bergen.
" (Höga Visan 8:13 FB)

De avslutande verserna i Höga Visan återspeglar relationen mellan Bruden (församlingen) och Brudgummen (Jesus). En längtan uttrycks från dem båda:

- Brudgummen längtar att få höra Brudens röst (Låt mig få höra den! vers 13). Jesus är ivrig att höra  vår bön, tillbedjan, förbön. Då vi ber talar vi inte rätt ut i tomma intet. Jesus längtar att få höra vår röst. Alltför ofta blir hans längtan inte stillad.

- Bruden längtar att brudgummen ska komma tillbaka snart (Skynda min vän! vers 14). Församlingen väntar på Herrens återkomst. På samma sätt avslutas hela Bibeln i dess sista bok "Amen, kom, Herre Jesus!" (Upp 22:20)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: `Ja, jag kommer snart.` Amen, kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla. (De sista orden i Bibeln)
________________________
Innehåll kapitel 8:
Brudens och brudgummens längtan efter varandra.
________________________

måndag 14 maj 2018

14 maj - HV 7

TRYGGHET

Bibelläsning: Höga Visan 7
"Jag är min väns och till mig står hans åtrå"  (HV 7:10 FB)
I kapitel 7 fortsätter brudgummens kärleksförklaring till bruden.

Bruden upprepar vad hon sagt i förra kapitlet och att hon tillhör brudgummen. Det är i brudgummens passionerade kärlek till henne som hon finner sin trygghet. Visshetens om brudgummens kärlek gör att hon kan vara trygg i relationen.

På samma sätt är det med i vår relation till Gud. Gud har gett oss den ultimata kärleksförklaringen. "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son..." (Joh 3:16).

Vi kan vara trygga i vår relation till Gud. Gud älskar oss inte för att vi är älskvärda. Han älskar oss inte bara om vi lyckas vara allt det han vill att vi ska vara. Han älskar oss inte de dagar han är på det humöret.

Han älskar oss helt enkelt. Där har vi vår trygghet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Trygg i hans hand, trygg i hans hand,
Vad än som sker jag är trygg i hans hand" 
________________
Innehåll kapitel 7:
Brudgummens kärleksförklaring till bruden och brudens gensvar.
________________

lördag 12 maj 2018

13 maj - HV 6

ÖVERLÅTELSE

Bibelläsning: Höga Visan 6
"Jag är min väns, och min vän är min"  (HV 6:2 FB)
Det handlar om överlåtelse till varandra. Bruden uttrycker att hon inte tillhör sig själv utan tillhör sin vän och att hennes vän tillhör henne.

Jesus har överlåtit sig själv till oss fullständigt. Han gav sitt liv för oss. Han lovar att vara med oss varje dag intill tidens slut (Matt 28:20).

På vilket sätt överlåter jag mitt liv till Jesus? På vilket sätt kan jag säga att jag tillhör Jesus?

Jag bekänner att Jesus är Herre i mitt liv, men på vilket sätt uttrycker jag det i vardagen? I mina handlingar? I mina ord? I mina tankar? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då jag blir frälst bekänner jag Jesus som Herre (Rom 10:9). På vilket sätt lever jag i den bekännelsen idag?
__________________
Innehåll kapitel 6:
Brudgummen beskriver bruden.
__________________

12 maj - HV 5

DÅ GUD KÄNNS LÅNGT BORTA

Bibelläsning: Höga Visan 5
"Jag öppnade för min vän, men min vän var borta, han var försvunnen. Min själ blev helt utom sig av hans ord. Jag sökte honom, men fann honom inte, jag ropade på honom, men han svarade mig inte."  (HV 5:6 FB)

Brudgummen är på väg hem på väg att möta sin älskade (vers 1).  Bruden har lagt sig och vill inte klä på sig och öppna dörren (vers 2-3). Då bruden till slut öppnar har brudgummen gått och bruden blir förtvivlad och springer ut och letar efter honom (vers 6-7).


Berättelsen talar naturligtvis om relationen mellan mannen och kvinnan. Men det beskriver också vår relation till Gud.

Berättelsen ger en antydan om den sorg som kommer över Gud då han söker vår gemenskap och vi inte är mottagliga för hans närvaro. Hur ofta smärtar vi inte Gud då vi är så upptagna med andra saker att vi inte bryr oss om hans närvaro och tilltal.

Berättelsen skildrar också vår förtvivlan de gånger vi kan uppleva att Gud är långt borta, även om han i verkligheten finns vid vår sida. Törsten efter gudsnärvaro är viktig i den kristnes liv. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva öppen för gudsnärvaron i mitt liv.
____________________
Innehåll kapitel 5:
Brudgummen söker efter bruden och bruden söker efter brudgummen.
____________________

fredag 11 maj 2018

11 maj - HV 4

GENOM KÄRLEKENS ÖGON

Bibelläsning: Höga Visan 4
"Vad skön du är min älskade, vad du är skön!"  (HV 4:1 FB)
Brudgummen beskriver i detta kapitlet brudens skönhet. Allting är fullkomligt perfekt i brudgummens ögon då han betraktar bruden.

På samma sätt beskrivs Guds kärlek till oss. Oavsett vilken självbild du har av dig själv eller vad du tror att andra tänker om dig, I Guds ögon är du dyrbar, högt aktad och älskad (Jes 43:4).

Han älskar dig så mycket att han var beredd att ge det dyrbaraste han har för att rädda dig: sin egen son (Joh 3:16).

Då Jesus (brudgummen) i det Testamentet ser på församlingen (bruden) ser han den i härlighet, utan fläck eller skrynka, helig och fullkomlig (Ef 5:27). 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Dyrbar, högt aktad och älskad i Guds ögon.
____________________
Innehåll kapitel 4:
Brudgummens lovsång till bruden
____________________

torsdag 10 maj 2018

10 maj - HV 3

SÖK HERREN

Bibelläsning: Höga Visan 3
"Där jag låg i min bädd om natten sökte jag honom som min själ har kär, jag sökte honom men fann honom inte. Jag vill stiga upp och gå omkring i staden, på gatorna och torgen, jag vill söka honom som min själ har kär."  (Höga Visan 3:1-2 FB)
Det tredje kapitlet i Höga Visan beskriver brudens längtan efter brudgummen. Bruden vaknar mitt i natten och söker honom innerligt.

Verserna kan också läsas som en beskrivning av vår gudslängtan. Vår längtan efter Guds närvaro i våra liv. Den uttrycker den törst som är nödvändig för att vi ska nå fram till det vi längtar efter och som bara Gud kan tillfredsställa.

"Sök Herren, alla ödmjuka i landet som handlar efter hans bud. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet." (Sef 2:3)
"Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära." (Jes 55:6)
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." (Matt 7:7)

"Om någon törstar, så kom till mig och drick!"  (Joh 7:37) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. (Ps 42:2)
___________________
Innehåll kapitel 3:
Brudens längtan efter brudgummen (vers 1-5)
Brudtåget (vers 6-11)
___________________

onsdag 9 maj 2018

9 maj - HV 2

FÅNGA DE SMÅ RÄVARNA

Bibelläsning: Höga Visan 2
"Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom" (HV 2:15 FB).

Det finns alltid en risk att små saker kan störa och förstöra relationen mellan människor.

Det kan vara misstänksamhet mot någon. Det kan ha varit att någon sagt ett illa valt ord. Det kan vara att någon inte sagt ett ord som vi förväntat från honom/henne.

De små rävarna, som kanske inte är av stor betydelse, kan få oss att fastna i tankebanor som vi inte kommer ur. Små saker som blir större ju mer vi ältar dem i våra tankar. Små saker som förföljer oss in i natten och förstör vår hälsa. Små saker som kan rasera goda relationer till andra människor. Små saker som kan göra oss slutna och bittra, istället för öppna och älskande.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fånga de små rävarna innan de har orsakat stor skada!
______________________
Innehåll kapitel 2:
Bruden och brudgummen talar kärlekens språk med varandra.
"Kärleken är hans banér över mig" (vers 4)
______________________

tisdag 8 maj 2018

8 maj - HV 1

INNE I KAMMAREN

Bibelläsning: Höga Visan 1
"Tag mig med dig! Låt oss skynda oss! Konungen har fört mig in i sina kammare" (HV 1:4 FB)

Höga Visan skildrar i poetisk form kärleken mellan man och kvinna. Men den representerar också kärleken mellan Gud och hans folk. Mina kommentarer från Höga Visan kommer normalt att ha sin utgångspunkt i relationen mellan Gud och hans folk.

Bruden uttrycker en längtan efter att vara ensam med sin älskade. Hon längtar att få komma in i kammaren för att dela tid i enrum.

I Nya Testamentet uppmanas vi att gå in i vår kammare och stänga dörren för att tala med Gud i det fördolda (Matt 6:6).

Har vi samma längtan som bruden i Höga Visan att gå in i kammaren för att vara ensamma med Herren? Gud vill att vi ska ta tid i enrum med honom. Där vi kan utgjuta vårt hjärta inför Herren. Där kommer Gud att lyssna på oss. Där kommer Gud att tala till oss. Ord av uppmuntran, vägledning och tillrättavisning.

Vår kärlek till Gud demonstreras i vår längtan att gå in i kammaren för att möta Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min kärlek till Gud visar sig i min längtan att gå in i kammaren och möta Gud.
________________________
Innehåll kapitel 1:
Sångernas sång av Salomon inleds av en dialog mellan bruden, brudgummen och vännerna
________________________

måndag 7 maj 2018

7 maj - Pred 12

SLUTSATSEN

Bibelläsning: Predikaren 12
"Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont." (Pred 12:13-14)
Predikarens budskap från det första kapitlet och genom hela boken är att livet är meningslöst, fåfängligt och jagande efter vind. I de sista verserna finner vi nyckeln till bokens budskap: Livet är meningslöst - om inte Gud fanns - men han finns!

Ditt liv är inte bara en meningslös parentes i världshistorien. Det finns en mening. Gud har tänkt något speciellt med ditt liv. En gång ska du stå till svars för hur du har levt ditt liv. Du har fått ett pund att förvalta. Ditt liv är inte meningslöst. Förvalta ditt pund väl - det är slutsatsen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Slutsatsen=Förvalta ditt pund väl.
__________________
Innehåll kapitel 12:
Slutord av Salomo
__________________

söndag 6 maj 2018

6 maj - Pred 11


        
SÄND DITT BRÖD ÖVER VATTNET

Bibelläsning: Predikaren 11
 "Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka"  (Pred 11:1 FB)

Att dela med sig och ge bort av det man har kan kanske ge intrycket att vi får mindre kvar själva. Men i själva verket är det tvärtom.


Då vi betalar vårt tionde, då vi ger pengar till människor i nöd, då vi ger till missionen, säger bibelordet att det kommer att komma tillbaka med tiden.


Då en kår ger ifrån sig ungdomar till officersskolan kommer det att löna sig för kåren. Vi har en kår i Lettland som de senaste åren sänt åtta soldater till att bli officerare i Frälsningsarmén. Just nu ser det ut som det är färre ungdomar på kåren, men "med tiden får du det tillbaka" (vers 1).


I Guds rike gäller en annorlunda lag. Ju mer du ger av dig själv, din tid och dina resurser, ju rikare blir du. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som unnar andra gott blir själv välsignad" (Ords 22:9)
____________________
Innehåll kapitel 11:
Det du sår skall du också skörda.
____________________