tisdag 31 juli 2018

31 juli - Jer 13

OHÖRSAMHET LEDER TILL FÅNGENSKAP

Bibelläsning: Jeremia 13
"Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att HERRENS hjord förs bort i fångenskap."  (Jer 13:17 FB)
Igen uttrycker Herren sin sorg över att hans folk inte vill lyssna på Hans röst. Herren säger: "Detta onda folk, som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta." (vers 10)

Resultatet av att inte lyssna på Herrens ord var att de gick fel och blev bortförda i fångenskap.

Detsamma gäller idag. Då vi inte lyssnar till Herren och följer Herrens befallningar går vi vilse och blir fångade på många olika sätt. Likgiltighet, brist på tillit till Guds ord, girighet och mycket mer.

Herren grät bittert över sitt folks ohörsamhet på Jeremias tid. Hur ser Herren på sitt folk idag? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser Herren på mig idag? Lyssnar jag efter hans röst eller frågar jag inte efter den?
______________________
Innehåll kapitel 13:
Jeremias höftskynke (vers 1-11)
Juda liknas vid ett vinkärl (vers 12-14)
Ohörsamhet leder till fångenskap (vers 15-27)
______________________

måndag 30 juli 2018

30 juli - Jer 12

VARFÖR?

Bibelläsning: Jeremia 12
"Rättfärdig är du, HERRE, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga?"  (Jer 12:1 FB)
Profeten går till rätta med Gud. Han kan helt enkelt inte förstå att Gud låter det gå som det går i världen. Hur kan det komma sig att ogudaktiga ser ut att leva goda liv, medan Guds eget folk har det svårt? Jag får känslan av att profeten tänker: "Om jag vore gud, skulle jag minsann inte handla som Gud gör."

Många har säkert ställt samma fråga som profeten, men livet är helt enkelt inte rättvist. Det finns ogudaktiga som aldrig är sjuka och gudaktiga som ständigt drabbas av sjukdom.

Vår ekonomiska status och vårt hälsotillstånd är inte ett tecken på hur gudaktiga vi är. Vi får bara acceptera det i tilliten att Herren ser oss och våra liv och tilliten att Guds domar till slut är rättfärdiga. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lägga mitt liv i Guds händer och förtrösta på att han skall vara med mig och leda mig genom såväl goda som onda dagar.
_____________________
Innehåll kapitel 12:
Profeten undrar över Herrens handlande (vers 1-4)
Guds svar (vers 5-13)
Israels grannar (vers 14-17)
_____________________

söndag 29 juli 2018

29 juli - Jer 11

HÖR!

Bibelläsning: Jeremia 11
"Men de lyssnade inte och vände inte örat till utan följde var och en sitt onda och hårda hjärta."  (Jer 11:8 FB)
Gång på gång möts vi av uppmaningen "hör" i detta kapitel (vers 2, 4, 7, 10). Gud talar ständigt med sitt folk. Men folket verkar inte alls vilja höra vad Gud säger. De följer hellre sina egna tankar (vers 8).

Det är viktigt att lyssna till Guds röst, men det räcker inte med att höra. Herren förväntar sig också att vi ska lyda och göra det som Herren säger till oss (vers 3). "Hör min röst och gör allt som jag har befallt" (vers 4) säger Herren genom profeten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till mig idag? Vad vill Herren att jag ska göra idag?  Hör!
___________________
Innehåll kapitel 11:
Guds folk har brutit förbundet med Herren (vers 1-17)
Mordhot mot profeten (vers 18-23)
___________________

lördag 28 juli 2018

28 juli - Jer 10

TA INTE EFTER HEDNINGARNA

Bibelläsning: Jeremia 10
"Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem." (Jer 10:2 FB)
Jeremia drar upp skiljelinjen mellan den gud som skapat himmel och jord och de gudar som har skapats av människor (vers 11).

Guds folk har ofta haft allt för lätt att ta efter de andra folken runt omkring. I stället för att förvandla världen har vi ofta blivit anpassade till världens sätt att tänka och att handla.

Det har till och med gått så långt att kristna kyrkor öppnat för avgudar från främmande religioner. Mycket av New Age tänkandet smyger sig in i kyrkorna.

Här går Jeremia till rätta med tillbedjan av avgudarna bland Guds folk. "Var inte rädd för dem" (vers 5) säger Jeremia därför att "Ingen är som du Herre" (vers 6).

Hur är det med ditt liv? Bidrar du till att förändra världen eller anpassas du till världens sätt att tänka? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bidrar jag till att förändra världen eller anpassas jag till världens sätt att tänka? 
___________________
Innehåll kapitel 10:
Gud och avgudarna (vers 1-16)
Kommande fångenskap och förödelse (vers 17-22)
Profetens bön (vers 23-25)
___________________

fredag 27 juli 2018

27 juli - Jer 9

"DE HAR ÖVERGIVIT MIN UNDERVISNING"

Bibelläsning: Jeremia 9
"HERREN svarade: Jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan"  (Jer 9:13-14)
Jeremia uttrycker sin besvikelse över folkets ogudaktighet. De ljuger, bedrar, utför illdåd, är trolösa och bedragare (vers 2-4).

Hur kan det gå så illa? Jo, svarar Herren, därför att de har övergivit min undervisning och följt sina egna tankar. Det är där allt avfall börjar. Att inte ta Guds ord på allvar. Att låta mänskliga tankar dominera över Guds ord.

Ormens svekfulla fråga är nu mer aktuell än någonsin: "Skulle Gud ha sagt?" 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv. (Den första av Frälsningsarméns elva lärosatser)
_______________________
Innehåll kapitel 9:
Klagan över folkets ogudaktighet (vers 1-16)
Israels nöd vid Jerusalems undergång (vers 17-26)
_______________________

torsdag 26 juli 2018

26 juli - Jer 8

ETT AVFALL UTAN MOTSTYCKE

Bibelläsning: Jeremia 8
"Säg också till dem: Så säger HERREN: Om någon faller reser han sig då inte upp igen och om någon går vilse vänder han då inte om?"  (Jer 8:4  FB)

Herren frågar sig om det inte är naturligt att vända om när man går vilse. Men Guds folk går vilse, men vänder inte om till Herren. Till och med storken vet hur man vänder tillbaka, men Guds folk vill inte vända tillbaka till Herren, utan slår sig till ro och säger "Allt står väl till." (vers 11).

Profeten sörjer då han ser tillståndet hos Guds folk.(vers 18-22).

- Vad säger profeten då han ser tillståndet hos Guds folk idag?
- Sörjer Guds folk idag då han ser tillståndet hos Guds folk?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad säger profeten då han ser tillståndet hos Guds folk idag? Vad säger Herren då han ser tillståndet hos mig idag?
____________________
Innehåll kapitel 8:
Ett avfall utan motstycke (vers 1-17)
Profetens stora sorg (vers 18-22)
____________________

onsdag 25 juli 2018

25 jul - Jer 7

LITA INTE TILL RELIGIÖSA CEREMONIER

Bibelläsning: Jeremia 7
"Lita inte på lögnaktigt tal som säger: "Här är HERRENS tempel, HERRENS tempel, HERRENS tempel."  Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra"  (Jer 7:4-5 FB)
Jeremia går till rätta med ett folk som litar på de religiösa ceremonierna i stället för att leva ett rättfärdigt liv.

Han säger till folket att de kan äta upp sina brännoffer själva (vers 21), för Herren har inte givit dem något påbud om brännoffer eller slaktoffer på den dag då han förde dem ut ut Egypten (vers 22). Det bud som han har gett oss är att lyssna på hans röst (vers 23).

Många människor litar också idag på yttre ceremonier i stället för att sträva efter ett heligt liv. Många litar på att om de bara utför sakramenten regelbundet så är allt väl. Andra litar på att om jag bara har tio minuters bönestund varje dag så är allt väl.

Men Herren söker en levande relation. Han söker ett folk som söker Honom och lyssnar på Hans röst.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det största budet är att älska Herren helhjärtat.
_____________________
Innehåll kapitel 7:
Dom över falsk gudsdyrkan
_____________________

tisdag 24 juli 2018

24 juli - Jer 6

ALLT STÅR INTE VÄL TILL

Bibelläsning: Jeremia 6
"De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: "Allt står väl till, allt står väl till". Men allt står inte väl till."  (Jer 6:14 FB)
Guds folk behöver helas. Vi behöver komma tillbaka till Herren av hela vårt hjärta. Det finns många som är förnöjda med situationen som den är och som inte ser behovet av förändring. Många röster säger att allt är väl.

Men Herren ser längre än till det ytliga. Han längtar efter hjärtan som hänger sig åt Gud.

Många kristna tar okritiskt emot influenser från andra religioner och allt som känns nytt och spännande. Men Herren manar oss att komma tillbaka till rötterna:
"Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." (vers 16) Men så tillägger Herren: "Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den." (vers 16)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns det för längtan i mitt hjärta?
_____________________
Innehåll kapitel 6:
Jerusalem belägras men folket omvänder sig inte.
_____________________

måndag 23 juli 2018

23 juli - Jer 5

HÅRDA PANNOR

Bibelläsning: Jeremia 5
"De gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade omvända sig"  (Jer 5: 3 FB)

Här talar Jeremia om Guds folk. Det är ett folk som säger "Så sant Herren lever" (vers 3), men som ändå ständigt väljer att göra fel.

Jeremia trodde först att det bara var de enkla outbildade som inte tog Herren på allvar, men han upptäcker hur även de stora har vänt sig bort ifrån Herrens väg och hans domslut. (vers 4-5).

Profeterna profeterar som de själva tycker för "Guds ord är inte i dem" (vers 13).

Och det värsta av allt är att folket vill ha det på det sättet (vers 31). De vill inte höra sanningen. De vill inte att profeterna ska tala om för dem hur det egentligen är. De vill ha präster som följer profeternas falska förkunnelse.

Hur är det med oss idag? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur är det med mig? Har jag gjort min panna hård så att Guds ord inte tränger in och leder mitt liv?
____________________
Innehåll kapitel 5:
Dom på grund av otrohet och orättfärdighet.
____________________

söndag 22 juli 2018

22 jul - Jer 4

BLÅS I HORNET

Bibelläsning: Jeremia 4
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem, ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg: "Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna!" Res upp ett baner i riktning mot Sion."  (Jer 4:5-6)

Det är en uppmaning till Guds folk att avancera. Alltför länge har vi varit tysta, dragit oss tillbaka och varit nöjda med saker och ting som de är.

Det är dags att bryta ny mark (vers 3). Vi ska inte slösa vår tid på områden som inte ger resultat. Profetian säger "Så inte bland törnen" (vers 3).

"Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna" (vers 5). Det finns nya områden att gå in i. Det är dags att bryta ny mark. Ett stridsrop ljuder för Guds folk:
-Bryt er ny mark (vers 3)
-Blås i hornet (vers 5)
-Res upp ett banér (vers 6)
-Stanna inte (vers 6) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är dags att  bryta ny mark.
________________________
Innehåll kapitel 4:
Bryt er ny mark
Kommande dom
________________________

lördag 21 juli 2018

21 jul - Jer 3

VI HAR INTE LYSSNAT TILL HERRENS RÖST

Bibelläsning: Jeremia 3
"För vi har syndat mot HERREN, vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till HERRENS, vår Guds, röst."  (Jer 3:35 FB)
Jeremia går till rätta med Guds folks otrohet. De har inte lyssnat till Guds röst. De har vänt sig till andra gudar.

Jeremia får uppmaningen att gå ut och predika omvändelse. Han predikar att folket ska bekänna sin missgärning (vers 13), och att Gud då ska vara dem nådiga (vers 12).

Situationen är inte så annorlunda idag. Kyrkorna välkomnar många gånger andra religioner och ockulta inslag i kyrkans verksamhet. Man kan också säga att Guds folk inte lyssnar till hans röst idag. Man vänder sig bort från Herren.

Uppmaningen till omvändelse är lika aktuell idag. Det gäller oss som kyrka, men det gäller även oss som individer. Att vi på allvar börjar lyssna till Gud och till hans ord. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Om du ändå ville höra på mig" (Ps 81:5)
____________________
Innehåll kapitel 3:
Juda och Israels otrohet.
Kallelse till omvändelse.
____________________

fredag 20 juli 2018

20 jul - Jer 2

VART TOG HÄNGIVENHETEN VÄGEN?

Bibelläsning: Jeremia 2
"Så säger HERREN: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår."  (Jer 2:2 FB)
Även detta kapitel börjar med orden "Herrens ord kom till mig." Den här gången fick Jeremia bära fram ett budskap till Guds folk i Jerusalem.

Budskapet handlar om att Guds folk en gång levde i hängivenhet för Herren. De älskade Honom (vers 2) och kunde göra allt för honom. Men nu, frågar Herren, vart har hängivenheten tagit vägen? Det är samma budskap som till församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken: "Men det har jag emot dig, att du övergett din första kärlek" (Upp 2:4 FB)

Hur är det i ditt liv? Kan du minnas en hängivenhet som försvunnit? Kan du minnas en kärlek som svalnat? Det finns en väg tillbaka. Omvänd dig är budskapet till Guds folk i Efesos. Och till dig och mig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Det har jag emot dig att du övergett din första kärlek.
____________________
Innehåll kapitel 2:
Israels trolöshet mot Gud.
Folket och prästerna har vänt sig till andra gudar.
___________________

torsdag 19 juli 2018

19 jul - Jer 1

JAG LÄGGER MINA ORD I DIN MUN

Bibelläsning: Jeremia 1
 "Se, jag lägger min ord i din mun" (Jer 1:9 FB)
Jeremia hade en kallelse från Gud. Redan innan Jeremia formades i moderlivet var han kallad av Gud (vers 5). Så är det med varje människa. Ingen människa är en slump. Varje människa har en kallelse från Gud och livets mening är att finna sin kallelse och leva i den.

Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia (vers 2). Gud talar till oss genom sitt ord och vi kan också säga att Herrens ord kommer till mig, då Gud "talar" till oss på ett speciellt sätt genom sitt ord.

Men Gud ville inte att Jeremia bara skulle ta emot Guds ord. Gud ville att Jeremia också skulle handla på Guds ord.

Gud ville inte att Jeremia bara skulle höra Guds ord i öronen. Gud ville lägga sina ord i Jeremias mun så att Jeremia kunde tala ut Guds ord till folket.

"Stå upp och tala till dem alt vad jag befaller dig" säger Gud till Jeremia i vers 17. Jeremia kanske fruktade för att bära fram Herrens ord, så Herren gav honom löftet: "Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig" (vers 19).

Det är viktigt att vi tar emot Guds ord. Att låta Guds ord "komma till oss." (vers 2). Men det är lika viktigt att handla på ordet. Att göra något med ordet vi har fått ta emot. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta tid med Guds ord och låt det tala till dig.
_____________________
Innehåll kapitel 1:
Jeremias kallelse och syner
_____________________

onsdag 18 juli 2018

18 jul - Jes 66

FRUKTA GUDS ORD

Bibelläsning: Jesaja 66
"Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord"  (Jes 66:2 FB)

Här nämns tre speciella grupper som Gud på ett speciellt sätt ser till:
-den som är betryckt
-den som har en förkrossad ande
-den som fruktar Guds ord

Gud ser alltid till den som har det svårt. Den som är betryckt och har en förkrossad ande har ständigt Guds omtanke.

Men Herren ser också till den som fruktar Guds ord. Frukta här betyder inte att vara rädd för, utan snarare att hedra, ära, se upp till och ta på allvar. Många har idag förlorat respekten för Guds ord och sätter sig sig själv till domare över ordet.

Men Herren ser på ett speciellt sätt till den som fruktar Hans ord... 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Jesus i Matt 24:35)
_____________________
Innehåll kapitel 66:
Profetia om Israels pånyttfödelse: "Kan ett land komma till liv på en dag?" (vers 8)
_____________________

tisdag 17 juli 2018

17 jul - Jes 65

GUDS UTSTRÄCKTA HÄNDER

Bibelläsning: Jesaja 65
"Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar"  (Jes 65:2 FB)

Guds har sina händer utsträckta mot ett folk som följer sina egna tankar. Det skrev Jesaja många hundra år före Kristus. Jesus uttrycker sig på ungefär samma sätt: "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte" (Matt 23:37)

Idag, flera tusen år senare säger förmodligen Gud samma sak då han ser sina barn som så ofta är upptagna med kristet arbete att de glömmer bort Kristus själv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur svarar jag idag då Kristus räcker ut sina händer mot mig? 
____________________
Innehåll kapitel 65:
Dom och frälsning (vers 1-16)
Profetia om framtiden (vers 17-25)
- nya himlar och en ny jord
- fridsriket
____________________

måndag 16 juli 2018

16 juli - Jes 64

FORMAD AV GUD

Bibelläsning: Jesaja 64
"Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand." (Jes 64:8 Bibel 2000)
Du är formad av Gud för en alldeles speciell uppgift. Krukmakaren sätter inte igång att forma leran på måfå. Han vet vad han vill skapa och till vilket ändamål.

På samma sätt tänkte Gud då han skapade dig. Han har skapat dig för en speciell uppgift. Gud har tänkt något speciellt då han skapade dig och han kallar dig in i den uppgiften. Det är inte frågan om Gud kallar dig, utan till vad han kallar dig.

Fråga Gud vad hans kallelse är för ditt liv, och då du hört Honom säga det till dig, gör allt du kan för att på bästa sätt uppfylla den kallelse Han lagt på dig.

Det är först i din uppgift som ditt liv kan blomstra på bästa sätt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är just jag skapad till att göra?
____________________
Innehåll kapitel 64:
Bön om Guds ingripande
____________________

söndag 15 juli 2018

15 jul - Jes 63

ATT VARA BUREN

Bibelläsning: Jesaja 63
"I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem, han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar."  (Jes 63:9 FB)
Vi kan uppleva perioder av djup nöd i våra liv. Men då vi ser oss tillbaka kan vi många gånger uppleva att det som vi då upplevde som så stor nöd, egentligen inte var någon verklig nöd eftersom vi hela tiden var burna av hans armar.

Till och med i stunderna av djupaste nöd var vi inte övergivna. Han ansiktes ängel var med oss. Han frälste oss från nöden på grund av sin kärlek och medömkan.

Det kan vara svårt att uppleva det då vi är i den djupaste nöden, men vissheten om hans närvaro och handlande i våra liv hjälper.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand.
___________________
Innehåll kapitel 63:
Vedergällningens och återlösningens dag (vers 1-6)
Ånger och bön om frälsning (vers 7-19)
___________________

lördag 14 juli 2018

14 juli - Jes 62

ETT NYTT NAMN

Bibelläsning: Jesaja 62
"Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun". - (Jes 62:4 FB)
Du ska få ett nytt namn som Herren mun ska bestämma (vers 2). I mötet med Gud får vi lägga ifrån oss alla negativa namn som vi har gett oss själva eller som vi tror att andra människor tänker om oss. Vi får lämna dem bakom och ta emot det namn som Herren tänker för oss.

I kapitlets sista vers läser vi:
"Man skall kalla dem "det heliga folket", "HERRENS återlösta". (vers 12)

I Bibelns sista bok återkommer temat om ett nytt namn: "Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt hamn, som ingen känner utom den som får det." (Upp 2:17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka negativa namn vill du lägga ifrån dig idag? Om du lyssnar noga kan du kanske höra Gud uttala det namn som Herrens mun talar om dig. 
____________________
Innehåll kapitel 62:
Ett nytt namn
Ge dig ingen ro och ge honom ingen ro
Bana en väg och röj bort stenarna
____________________

fredag 13 juli 2018

13 jul - Jes 61

DET SKER IGEN

Bibelläsning: Jesaja 61
"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN"  (Jes 61:1-2 FB)

Då Jesus presenterar sig själv i synagogan i Nasaret använder han denna profetia för att beskriva sitt uppdrag. Då han läst färdigt profetian säger Jesus: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse" (Luk 4:21).

Då Jesus trädde fram gick den flera hundra år gamla profetian i uppfyllelse.

Men Gud vill att den ska fortsätta gå i uppfyllelse varje dag genom våra liv. Han vill att vi ska:
-predika glädjens budskap till dem som ingen glädje har
-förbinda dem som lider
-utropa frihet för de fångna
-predika nåd från Herren

Varje gång vi gör det kan också vi säga: "Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse". 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag kan detta skriftställe gå i uppfyllelse genom mig!
_____________________
Innehåll kapitel 61:
Ett nådens år ifrån Herren.
Profetia om den kommande Messias.
_____________________

torsdag 12 juli 2018

12 jul - Jes 60

LOVSÅNGSPORTEN

Bibelläsning: Jesaja 60
"Du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång"  (Jes 60:18 FB)
Vi lever i mörk värld, men Herren kallar oss att vara ljus mitt i detta mörker:
"Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig."  (vers 2)

Ljuset är starkare än mörkret och ju mörkare det är, ju starkare lyser ljuset.

Det finns två kännetecken på Guds folk som lyser i mörkret. De kallar sina murar för frälsning och sina portar för lovsång (vers 18).

Frälsningens murar är vårt beskydd. Vi har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus och frälsningen är ett nytt livsrum för oss och skyddar oss likt murar.

Porten heter lovsång. En port är något vi använder för att gå in i en annan verklighet. Vi kan stå utanför huset länge, men vi kommer inte in förrän vi går in genom porten. Lovsången för oss in i Herrens närhet. Då vi lovsjunger Herren tar vi ett aktivt steg in i gemenskap med Gud. Varje bön bör börja med lovsång då vi närmar oss Gud. Vi går in genom lovsångsporten:
"Fader Vår som är i himmelen, helgat varde det namn...." 


==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Lovsångsporten leder in till gemenskap med Herren.
_____________________
Innehåll kapitel 60:
Profetia om Israels barn som kommer tillbaka till sitt land.

De kommer luftburna som ett duvslag från alla jordens hörn.
Den profetian gick i uppflyllelse 1948 då staten Israel föddes på nytt.
_____________________

onsdag 11 juli 2018

11 jul - Jes 59

GUDS FÖRBUND

Bibelläsning: Jesaja 59
"Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN."  (Jes 59:21 FB)

Detta är det förbund som Gud å sin sida gör med dig. Det betyder att oavsett vad du gör och oavsett vad som händer så står Gud fast vid sitt förbund.

Hans förbund är att stå fast vid att den Helige Ande är utgjuten över alla människor (Apg 2:17) och att det Gud sagt i sitt ord står fast i alla tider (Matt 5:18).

Tiderna ändras, människor ändrar uppfattning, men det Gud sagt står fast.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud sår fast vid sitt förbund med mig. Står jag fast med mitt?
___________________
Innehåll kapitel 59:
Synd, bekännelse och frälsning
___________________

tisdag 10 juli 2018

10 jul - Jes 58

GÖR DIN RÖST HÖRD I HIMLEN

Bibelläsning: Jesaja 58
"Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår."  (Jes 58:6-8 FB)
Här går Herren tillrätta med folket för att de ger honom det han inte vill ha. De utför religiösa övningar för att tillfredsställa Gud, men det är inte det som Herren vill ha. Han längtar att se ett folk som ser det han själv ser och som lider med dem som han lider med och som sträcker sig ut mot dem han sträcker sig ut mot.

Han kallar oss att lossa orättfärdiga bojor och betjäna de lidande. Då vi "fastar" på detta sätt kommer vi att göra vår röst hörd i höjden (vers 4). Då kommer ljus att bryta fram i våra liv och Herrens härlighet att följa i våra spår. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ge Gud det han vill ha.
____________________
Innehåll kapitel 58:
Falsk och äkta fasta
_____________________

måndag 9 juli 2018

9 jul - Jes 57

LIV TILL DE ÖDMJUKA

Bibelläsning: Jesaja 57
"Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan."  (Jes 57:15 FB)

Här säger Gud själv att han finns speciellt närvarande på två platser:
"I det höga och heliga" och hos dem som "har en förkrossad och ödmjuk ande".

Gud finns speciellt närvarande hos de människor som är ödmjuka. Det finns många "hårda" människor där vi möter väldigt lite av Gud men väldigt mycket av deras egen person. Och så finns det "mjuka" (=ödmjuka) människor som låter sig formas och ledas av Gud och hos vilka vi kan uppleva en påtaglig gudsnärvaro.

I denna bibelvers möter vi ett löfte som inte gäller alla människor utan bara dem som har en ödmjuk och förkrossad ande. Till dem ger Herren liv och gör dem levande. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den som törstar får komma och dricka. (Joh 7:37) 
______________________
Innehåll kapitel 57:
Fördömelse av trolöshet och avgudadyrkan.
Hopp för den som är förkrossad och ödmjuk
______________________

söndag 8 juli 2018

8 jul - Jes 56

ATT GÅ SIN EGEN VÄG

Bibelläsning: Jesaja 56
"De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel"  (Jes 56:11 FB)

Detta uttalas om Israels herdar som skulle leda folket, men bara tänkte på sig själva. De kan inte säga ifrån och älskar att sova (vers 10).

Bilden som ges av herdarna, som skulle leda folket, är radikalt annorlunda än den bild som famträder i Jesus:
- Han gick inte sin egen väg. Allt han gjorde gjordes i lydnad till Fadern.
- Han sökte inte sin egen fördel. Han sökte ständigt alla andras fördel och var villig att dö på korset för att du och jag skulle få fördelarna.

I stället för att söka sin egen fördel, sökte han andras fördel:
- den som var sjuk
- den som hade misslyckats med sitt liv
- den som var utstött

Han sökte min fördel. Hela hans liv på jorden levdes för att jag skulle få fördel av det:
- han ger mig förlåtelse, frälsning och frid
- han ger mitt liv mening och innehåll
- han ger mig evigt liv
- han ger sig själv för mig

Var finns fokus i mitt liv?
Är mitt mål att få så många fördelar för mig själv som möjligt, eller ser jag vad som är bäst för andra och för Guds rike? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus kom till jorden för att jag skulle få fördel av det. Tar jag i tacksamhet emot det som Herren ger mig?
_________________
Innehåll kapitel 56:
Guds frälsning gäller alla (vers 1-8)
Blinda ledare (vers 9-12)
_________________

lördag 7 juli 2018

7 jul - Jes 55

ORDET GER LIV

Bibelläsning: Jesaja 55
"Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det."  (Jes 55:10-11 FB)

Regnet är förutsättningen för liv. På samma sätt är det med Guds ord. Gud har sänt sitt ord till oss för att ge oss liv. Ordet är mäktigt och det har verkligen makt att utföra det som Herren har sänt det till att utföra.

Ordet har makt att fömedla förlåtelse.
Ordet har makt att förmedla frälsning.
Ordet har makt att förmedla liv.
Ordet har makt att fömedla hopp, och mycket mer...

Låt oss öppna oss själva och ta emot ordet som är utsänt till oss och som har makt att förvandla våra liv. Men låt oss inte glömma bort att tala Guds ord in i andra människor vi möter. Du kan vara den enda kanal Herren har tillgänglig för att nå en speciell person. För ordet som utgår ur din mun har makt... 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds ord har makt att förändra liv.
______________________
Innehåll kapitel 55:
Inbjudan till den som törstar:
_____________________

fredag 6 juli 2018

6 jul - Jes 54

DET SOM INTE VACKLAR

Bibelläsning: Jesaja 54
"Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare."  (Jes 54:10 FB)

Det är mycket som vacklar i våra dagar. Krig, Jordbävningar, vulkanutbrott och många andra naturkatastrofer. Det kan också vara saker i vårt personliga liv som vacklar. Människor vi älskar som far illa. Relationer som vacklar.

Allt runt omkring oss är obeständigt och förändras och vi har lätt att dras med i oro över vad som eventuellt ska komma.

Det är egentligen bara en enda sak som inte kommer att förändras. Det är Gud och det Gud har sagt. Jesus säger: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå."  (Matt 24:35)

Det finns bara en fast punkt i tillvaron och det är Gud. Om vi inte har våra liv grundade på den fasta punkten svävar vi fritt.
Bibelversen säger att Guds nåd ska inte vika från dig och Herrens fridsförbund ska inte vackla.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "När världsriken vacklar och störtar i grus och allt mot förgängelse gå. Ja då är det gott att ha grundat sitt hus på klippan som evigt består" (FA:s sångbok 587) 
_____________________
Innehåll kapitel 54:
Den kommande härligheten för Guds folk
_____________________

torsdag 5 juli 2018

5 jul - Jes 53

"FÖR DIG UTGIVEN"

Bibelläsning: Jesaja 53
"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade."  (Jes 53:5)

I Jesaja 53 möter vi den mäktiga profetian om Jesus. Den berättar om hur vi alla vill gå vår egen väg och hur Herren lägger all vår skuld på honom (vers 6).

Profetian beskriver hur Jesus blir misshandlad och förs bort som ett offerlamm på väg till att slaktas (vers 7). Den beskriver hur han tog straffet på sig och blev slagen och genomborrad för våra missgärningars skull (vers 4).

Genom sin död tar han på sig våra sjukdomar och våra smärtor (vers 4).

Resultatet av hans offer är att vi skulle få frid och bli helade som människor (vers 5). 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: För mig utgiven
_________________
Innehåll kapitel 53:
Herrens tjänares lidande och härlighet
_________________

onsdag 4 juli 2018

4 jul - Jes 52

LÖS BANDEN FRÅN DIN HALS

Bibelläsning: Psalm 52
"Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion."  (Jes 52:2 FB)

Vad är det som hindrar dig? Vad är det som håller dig tillbaka?
Här uppmanas vi att inta vår plats och att lösa banden från vår hals.

Det finns en plats som är din i Guds plan och du får lösa banden som hindrar dig från att inta din plats.

Gud vill att du ska vara en glädjebudbärare (vers 7) och ditt uppdrag är att:
-förkunna frid
-bära fram goda nyheter
-förkunna frälsning
-och tala om att Jesus är konungen!

"Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" (vers 7)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad är det som hindrar mig? Vad är det som håller mig tillbaka?
________________________
Innehåll kapitel 52:
Glädjebudet om Sions återlösning
________________________

tisdag 3 juli 2018

3 jul - Jes 51

GUDS ORD I DIN MUN

Bibelläsning: Jesaja 51
"Jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera himlen och grunda jorden och för att säga till Sion: Du är mitt folk."  (Jes 51:16 FB)

I detta kapitlet talar Jesaja både om nutid och framtid. En dag ska himlen försvinna och jorden nötas ut, men Guds frälsning ska bestå för evigt (vers 9). Vilket uttryck: jorden ska nötas ut. Är det det vi ser håller på att hända nu?

Men det talas också om kommande väckelsetider då Herrens friköpta ska komma med jubel och glädje (vers 11).

Så finns det ett ord till dig som läser Bibeln och tar emot Guds ord. Han lägger ord i din mun som du ska föra vidare. Du står under hans hands skugga och din uppgift är att plantera himlen (vers 16). Vilket uttryck!! Att plantera himlen! Att plantera himlen i en värld som mer och mer ser ut att ha tappat det himmelska perspektivet.
Det är vår uppgift idag! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag vill jag plantera himlen i någon jag möter.
____________________
Innehåll kapitel 51:
- Profetia om att jorden en dag skall försvinna,
men att Guds frälsning vara för evigt.
- Profetia om väckelsetider där Herrens 
friköpta vänder tillbaka med jubel.
____________________

måndag 2 juli 2018

2 Jul - Jes 50

HÖRA PÅ LÄRJUNGASÄTT

Bibelläsning: Jesaja 50
"Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt." (Jes 50:4 FB)

Vi möts av oerhört många budskap varje dag. Alla budskap är inte goda. Några är till och med destruktiva.


Men Jesus säger att de som tillhör honom har lärt sig att känna igen herdens röst (Joh 10:4). Bland de många rösterna som möter dem var dag, har de lärt sig känna igen Herrens röst.


Herdens röst skapar trygghet och förtröstan: "Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud" (vers 10).


Men att höra på lärjungasätt innebär inte bara att vi hör vad Herren säger. Det innebär också att vi lyder det Herren säger till oss. Om Herren säger till oss att vittna eller att ringa en person, så gör lärjungen det. Den som inte hör på lärjungasätt finner alltid ursäkter för att inte göra det Herren säger.

                          Höra på lärjungasätt = Lyssna + Lyda

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till mig idag? 
__________________
Innehåll kapitel 50:
Israels synd och Herrens tjänares lydnad
__________________

söndag 1 juli 2018

1 Jul - Jes 49

DIN PERSONLIGA KALLELSE

Bibelläsning: Jesaja 49
"Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte"  (Jes 49:1 FB)

Jesaja talar flera gånger om hur Gud sett oss och format oss redan i mors sköte vers (1+5; Jes 44:2).

Under vår livstid finns vi upptecknade på Herrens händer (vers 16) och till och med på vår ålderdom ska Herren bära oss (Jes 46:4). Just nu förbereder han en plats för oss i evigheten (Joh 14:2). Från innan vi finns till på jorden till efter vi funnits till på jorden ska Guds omsorg omsluta oss.

Jesaja fick en alldeles speciell personlig kallelse:
-kallad att ha en mun lik ett skarpt svärd (v.2)
-kallad att vara en vass pil i Guds koger (v.2)
-kallad att förhärliga Gud (v.3)
-kallad att utskifta de förödda arvslotterna (v.8)
-kallad att säga till de fångna "drag ut" och till dem som sitter i mörker "kom fram" (v.9)
-kallad att föra folket till vattenkällorna (v.10)


Det här var Jesajas kallelse, hur ser din kallelse ut? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser min kallelse ut?
________________________
Innehåll kapitel 49:
Herrens tjänare (vers 1-13)
Herren har inte glömt Sion (vers 14-26)
________________________