fredag 31 augusti 2018

31 aug - Jer 44+45

VAD GUD HATAR

Bibelläsning: Jeremia 44
"Jag har sänt till er mina tjänare profeterna. Jag har sänt dem gång på gång och sagt: Gör inte dessa avskyvärda ting som jag hatar."  (Jer 44:3 FB)
Jerusalem är besegrat och ödelagt. Varför hade det gått så illa för Israels folk? Här ges svaret till att allt gick så fel. Folket hade konsekvent fortsatt att göra det Gud hatar.

Och vad är det Gud hatar? Gud hatar då folket vänder sig bort ifrån Honom och börjar tillbe andra gudar.

De hade tänt rökelse åt andra gudar och tjänat dem (vers 3).
De hade tänt rökelse åt himmelens drottning och utgjutit drickoffer åt henne (vers 18).
De gjorde offerkakor åt himlens drottning, kakor som bar hennes bild (vers 19).

Ändå hade Herren gång på gång sänt profeter till folket och uppmanat dem att inte göra dessa avskyvärda ting (vers 4).

Idag finns det kyrkor där man inbjuder andra gudar. Det finns kyrkor som experimenterar med det ockulta för att dra till sig mer folk. Var finns Guds profeter idag? Varför är det så få som talar ut om det som Herren hatar. Gud förändrar sig inte. Det han hatade då, det hatar han idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att hata det Gud hatar och älska det Gud älskar.
_____________________
Innehåll kapital 44:
Avgudadyrkan är orsaken till nöden.
_____________________


LJUS I MÖRKRET

Bibelläsning: Jeremia 45
 "Jag är trött på allt suckande och jag får ingen ro."  (Jer 45:2 FB)
Jeremias skrivare Baruk tyckte att nu fick det vara nog. Han hade mött det ena problemet efter det andra. Han möter "ny sorg till min förra plåga" (vers 2). Han var trött, fick ingen ro och såg inget slut på eländet.

Då kommer ordet från Herren som säger att mitt i allt mörker som drabbar jorden kommer Herren att låta Baruk vinna sitt liv (vers 5).

Då jag läser detta tänker jag: "Javisst, det är ju sådan som Herren är." Du kan befinna dig i totalt mörker. Du ser ingen utväg. Du är dränerad på all kraft. Du ser bara mörker och kan inte ens tänka dig att ta emot ett ord från Herren.

Då plötsligt finns Han hos dig. Det kommer ett ord till dig. Ett ord som öppnar en lite strimma av hopp. Bara en liten glimt av ett ljus i det totala mörkret. Du börjar gå mot ljuset och vägen tillbaka till livet öppnas för dig.

Det är bara Gud som kan göra det.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bara ljuset från Gud kan besegra mörkret.
_____________________
Innehåll kapitel 45:
Ord av tröst till Baruk.
_____________________

torsdag 30 augusti 2018

30 aug - Jer 43

LYSSNA OCH LYDA

Bibelläsning: Jeremia 43
"...de ville inte lyssna till Herrens röst"  (Jer 43:7 FB)
I kapitlet innan var folket rådvilla. De kom till Jeremia och ville ha vägledning från Gud. Efter ett antal dagar kom Jeremia med ett klart svar från Gud.

Men det var inte det svaret folket ville ha!

De verkar som om de redan bestämt sig för vad de ville göra och bara ville att Gud skulle hålla med dem om vad de ville. Men Gud hade en annan plan.

Då ville folket inte lyssna på Gud längre (vers 7) och de ville inte lyda Herrens röst (vers 4).

Är du beredd att lyssna på Herren och lyda Honom till och med då han ger dig ett svar som du inte ville ha? 

Jesus talar om vikten av att både lyssna och att lyda i berättelsen om den vise mannen och dåren (Matt 7:24-27).  Både den vise och dåren hörde Jesu ord, men bara den vise mannen handlade efter dem. Det är viktigt att vi lär oss höra Guds röst, men det blir meningslöst om vi inte också handlar efter det vi hör.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är jag beredd att lyssna på Herren och lyda Honom till och med då han ger mig ett svar som jag inte vill ha?
___________________
Innehåll kapitel 43:
Judarnas utvandring till Egypten (vers 1-7)
Profetia om Nebukadnessars härjningar i Egypten (vers 8-13)
___________________
 

onsdag 29 augusti 2018

29 aug - Jer 42

VART SKA VI GÅ? VAD SKA VI GÖRA?

Bibelläsning: Jeremia 42
"Må Herren, din Gud, tala om för oss vilken väg vi skall gå och vad vi skall göra"  (Jer 42:3 FB)
Efter allt dödande i kapitel 41 är folket rådvilla. Ska vi fly till Egypten? Hur kommer det att bli där i så fall? Ska vi stanna här i landet? Kommer vi inte att bli dödade då? Vart ska vi gå? Vad ska vi göra?

Man vet inte vad man ska göra. Man är helt rådvill. Då kommer man till Gud och frågar om hjälp. Säkert är vi många som har kommit i situationer där vi inte vet vart vi ska gå eller vad vi ska göra.

Folket visste i alla fall att om de skulle följa Guds väg skulle det gå väl för dem. De säger att de vill lyssna på Herren "för att det skall gå oss väl när vi lyder Herrens, vår Guds, röst" (vers 6).

Bara det faktum att de vill öppna sig för Guds vägledning gör att de kommer mycket närmare Gud. De börjar med att säga till Jeremia att han ska be till "Herren, din Gud" (vers 3), men under samtalet blir Gud inte bara Jeremias Gud utan deras egen Gud "...vi lyder Herrens, vår Guds, röst". (vers 6).

Det finns en perfekt plan för varje människas liv. Det finns en trygghet att vända sig till Herren i allt. Må Herren, din Gud, leda dig och välsigna dig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lyda Herren, min Guds, röst.
___________________
Innehåll kapitel 42:
Jeremia avråder från utvandring till Egypten
___________________

tisdag 28 augusti 2018

28 aug - Jer 41

ONT FÖDER ONT

Bibelläsning: Jeremia 41
"De var rädda för dem eftersom Ismael, Netanjas son, hade dödat Gedalja, Ahikams son, som kungen i Babel hade satt över landet."  (Jer 41: 18 FB)
-Kapitlet illustrerar våldets spiral. Ismael dödar Gedalja (vers 2) och mycket av hans folk och tog resten till fångar.
-Johanan drar då ut för att döda Ismael, men Ismael undkommer (vers 15).
-Johanan fruktar hämnd och måste fly till Egypten (vers 17).

Våld föder våld. Våldet hämnas och trappas upp. Det blir som en våldets spiral som inte går att stoppa. Det kanske inte alltid handlar om att döda varandra, men det handlar ofta om ord. Ett ont ord besvaras med ett ännu ondare och så är spiralen igång. Vi tror att det ska kännas bättre att ge tillbaka, men det slutar ofta med att alla är förlorare.

På samma sätt är det möjligt att bygga upp en spiral av det som är gott. Goda ord och goda gärningar besvaras ofta på samma sätt. Det blir som att överträffa varandra i det som är gott.

Det är den sortens spiraler vi är kallade att sätta igång och upprätthålla:
"Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning."  (Rom 12:10)

Vi får normalt tillbaka det vi sår ut fast i större mängd. Då vi sår vind får vi skörda storm (Hos 8:7). Låt oss så det som är gott! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vara med att så det som är gott i de människor och situationer som möter mig.
_____________________
Innehåll kapitel 41:
Gedalja mördas av Ismael
Flykt till Egypten
_____________________

måndag 27 augusti 2018

27 aug - Jer 40

LANDET LIGGER ÖPPET

Bibelläsning: Jeremia 40
"Se, hela landet ligger öppet för dig. Gå dit du önskar och finner för gott." (Jer 40:4 FB)
Ibland kan Guds vilja för våra liv vara väldigt precis och väldefinierad. Gud har en alldeles speciell väg och ett alldeles speciellt uppdrag för våra liv.

Andra gånger kan vi uppleva det precis tvärtom. Gud bara öppnar dörrarna och släpper ut dig i frihet att verka för honom. Det är precis som djuren som varit instängda i ladugården hela vintern. På våren öppnas dörrarna och djuren släpps ut fritt och springer ut i glädje.

Ibland kanske vi alltför mycket sitter innestängda och väntar på Guds direktiv. Det finns en värld därute som väntar att få höra från Gud. Det finns en värld som längtar efter att möta en levande kristen. Du får bara gå ut i tro.

Landet ligger öppet... 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Landet ligger öppet - för mig! 
_________________
Innehåll kapitel 40:
Jeremia stannar i landet (vers 1-6)
Gedalja blir ståthållare i Juda (vers 7-12)
Planer på att döda Gedalja (vers 13-16)
_________________

söndag 26 augusti 2018

26 aug - Jer 39

"...DU HAR FÖRTRÖSTAT PÅ MIG, SÄGER HERREN"

Bibelläsning: Jeremia 39
"Ty jag skall låta dig komma undan så att du inte faller för svärd utan vinner ditt liv som ett byte, därför att du har förtröstat på mig, säger HERREN." (Jer 39:18 FB)
Jerusalem faller. Stora delar av staden brinner upp. Jerusalems murar rivs ned. Kungen försöker fly, men fångas och straffas.

Mitt i allt detta tumultet finns Jeremia, inspärrad på vaktgården. De judar som stod efter hans liv gjorde honom ingenting. Fiendehären som stormade in lät honom vara. Jeremia försvarade sig inte. Han bara fanns där, beskyddad.

Men det var inte bara Jeremia som blev beskyddad. Jeremia fick också bära fram ett budskap till Ebed-Melek. I det budskapet förklarar Gud själv hur det kommer sig att Ebed-Melek skall undkomma. Detta sker "därför att du har förtröstat på mig, säger Herren" (vers 18).

Du har kanske inte mött samma saker som Jeremia och Ebed-Melek fick möta. Men svårigheter möter de flesta människor i livet. Vågar du förtrösta på Herren då det ser som mörkast ut? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vågar du förtrösta på Herren då det ser som mörkast ut? 
_________________
Innehåll kapitel 39:
Jerusalems fall (vers 1-10)
Jeremias frigivning (vers 11-14)
Herren löfte till Ebed-Melek
_________________

lördag 25 augusti 2018

25 aug -- Jer 38

UTAN KOMPROMISS

Bibelläsning: Jeremia 38
Lyssna nu till Herrens röst i det jag säger dig, så skall det gå dig väl och du skall få leva” (Jer 38:20 FB)

Jeremia fortsatte att hålla fast vid vad Gud hade sagt. Han blev kastad i en brunn med lerbotten för att dö, men räddas av kungen.

Kungen och alla andra ville så gärna höra något annat från Jeremias mun, men han höll envist fast på Guds ord, oavsett konsekvenser.

Jeremia fick många fiender. Det var många som skulle vilja se honom död. Jeremia hade bara behövt ändra på Guds ord, så hade han blivit omtyckt och accepterad. Men det gjorde han inte.

Vi kanske inte riskerar att bli dödade eller kastade i en brunn. Men ofta riskerar vi att folk blir arga och irriterade på oss om vi håller fast vid Guds ord i en tid då alla värderingar ser ut att vara förhandlingsbara.

Jeremia var kompromisslös. Det finns områden där vi också borde vara kompromisslösa. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vågar jag vara kompromisslös i min tro på Gud och Hans ord? 
____________________
Innehåll kapitel 38:
Jeremia kastas i en brunn (vers 1-13)
Kung Sidkia söker råd hos Jeremia (vers 14-28)
____________________

fredag 24 augusti 2018

24 aug - Jer 37

TILL ALLA SOM HAR ÖRON

Bibelläsning: Jeremia 37
Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet lyssnade till de HERRENS ord som han talade genom profeten Jeremia.”  (Jer 37:2 FB)

Samma problem återkommer ständigt i Jeremia bok: Folket lyssnade inte till Herrens ord (vers 2).

Gud talade. Jeremia försöker tala om för folket vad Gud säger, men de vill inte lyssna.

Då talade Gud främst genom utvalda profeter. Nu talar Gud till hela församlingen, det vill säga alla kristna.

I början av Uppenbarelseboken finns sju brev till församlingar. Varje brev avslutas med budskapet att Anden talar till församlingen och att den som har öron hör vad Anden säger.

Det handlar inte om yttre öron. Efesierbrevet 1:18 står det om ”vårt hjärtas ögon”. Jag tror att hjärtat också har öron så att vi kan höra vad Anden säger.

Det gäller bara att vi använder dem och ställer in mottagningen mot rätt sändare.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Tala Herre din tjänare hör" (1 Sam 3:9)
_____________________
Innehåll kapitel 37:
Jeremia profeterar om Jerusalems förstöring och fängslas.
_____________________

torsdag 23 augusti 2018

23 aug - Jer 36

OMVÄNDELSE OCH FÖRLÅTELSE

Bibelläsning: Jeremia 36
Kanske skall Juda hus vända om var och en från sin onda väg…..Då skall jag förlåta dem deras missgärning och deras synd”  (Jer 36:3 FB)

Gud ville förlåta sitt folk. Därför sände han upprepade gånger profeter som varnade för hur det skulle gå om folket inte vände sig till Herren. Men i profetiorna om kommande olyckor talar profetorden också upprepade gånger om att det finns en väg ur de dystra framtidsutsikterna. Att omvända sig. Att vända sig bort från den onda vägen (vers 3).

Gud uppmanar profeten att skriva ned budskapet och läsa upp det:
Kanske skall de bönfalla Herren och vända om var och en från sin onda väg… ” (vers 7).

Vad vill Herren säga till vår generation? Vem ska skriva upp det och tala om Guds budskap till vår samtid?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till sitt folk idag?
_____________________
Innehåll kapitel 36:
Jeremias profetior upptecknas (vers 1-10)
Kung Jojakim bränner upp bokrullen (vers 11-26)
Den nya profetrullen (vers 27-32)
_____________________

onsdag 22 augusti 2018

22 aug - Jer 35

TROFAST MOT LÖFTENA

Bibelläsning: Jeremia 35
Vi lyder allt vad vår fader Jonadab, Rekabs son, har befallt och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar.”  (Jer 35:8 FB)
 
Här möter vi en hel grupp av helnykterister. En alkoholfri miljö där man säger ”Vi dricker inte vin” (vers 6).
Rekabiterna blir välsignade av Herren medan Herren går till rätta med judafolket. Men i det här fallet handlade det inte om att vara nykterist eller inte. Det handlar om att vara trofast mot sina löften.

Judafolket lyssnade inte då Herren talade och de svarade inte då Herren kallade dem, medan Rekabiterna var trofast mot vem de var och vad de lovat.

Är jag trofast vid min löften? Detta är vad en frälsningssoldat lovar:
Jag vill vara inbegripen i den helige Andes verk, lydig hans ledning i mitt liv och växa till i nåd genom bibelläsning och bön, gudstjänstliv och tjänst. 
Jag vill låta Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för mitt liv. 
Jag vill följa en kristen linje i mitt liv. I tanke, ord och gärning vill jag leva värdigt, rent, äkta ärligt och moraliskt. 
Jag vill stå för en kristen bekännelse i alla mina relationer, med min familj, grannar, kolleger, kamrater i Frälsningsarmén och ute i samhället. 
Jag vill värna om familjelivet och verka för äktenskapets okränkbarhet. 
Jag vill troget förvalta hela mitt liv: kropp, själ, gåvor, tid pengar och ägodelar. Jag är medveten om att jag är ansvarig inför Gud för mitt förvaltarskap.
Jag vill avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, vanebildande droger (om de inte är ordinerade av läkare), spel om pengar, pornografi, ockultism och annat som kan förslava kropp och själ. 
Jag vill vara trogen den avsikt Gud har med Frälsningsarmén, vittna om Jesus Kristus, försöka vinna andra för honom och i hans namn ha omsorg om behövande och svaga. 
Jag vill ge så stor del som möjligt av min inkomst för att stödja Frälsningsarméns lokala och världsomfattande arbete.
Jag vill hålla fast vid Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder, vara lojal mot dess ledare och stå upp för Frälsningsarmén både i med- och motgång. 

Jag tar alla här närvarande till vittnen på att jag ingår detta förbund och undertecknar dessa krigsartiklar av egen fri vilja, övertygad om att det är den levande Kristus, som frälst mig, som nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans tjänst för världens frälsning.
Därför förklarar jag härmed det vara min fulla avsikt att med Guds hjälp förbli en trogen soldat i Frälsningsarmén.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka löften har jag gett Herren? Är jag trofast mot dem?
______________________
Innehåll kapitel 35:
Rekabiternas trohet och judafolkets trolöshet.
______________________

tisdag 21 augusti 2018

21 aug - Jer 34

"MEN EFTERÅT ÄNDRADE DE SIG..."

Bibelläsning: Jeremia 34
”Men efteråt ändrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinnor som de hade frigivit och tvingade dem på nytt att bli slavar och slavinnor”  (Jer 34:11 FB)
De hade lovat dyrt och heligt att de skulle frige slavarna. Och det gjorde de. De hade gjort rätt, ända till det lilla ordet ”men” kom. Men de ändrade sig…
Vad har du lovat Gud? Hur ser min överlåtelse till Herren ut? Ibland kan vi glömma vad vi en gång lovade. Om du är frälsningssoldat lovade du en del saker i förbindelse med din invigning. Kommer du ihåg vad du lovade? I början kanske löftena var viktiga för dig, men
Gud var inte alls nöjd med att folket ändrade sig i Jeremia 34. Han har också förväntat att du skulle hålla dina löften.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur står jag idag i förhållande till de löften jag givit till Herren?
__________________
Innehåll Kapitel 34:
Varning till kung Sidkia (vers 1-7)
Brott mot avtalet att frige slavar (vers 8-22)
__________________

måndag 20 augusti 2018

20 aug - Jer 33

DET FINNS MER

Bibelläsning: Jeremia 33
Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till”  (Jer 33:3 FB)

Det finns mer! Du som har varit en kristen en tid och kanske tror att detta var allt som fanns. Herren säger att det finns mer. Det finns saker som Herren vill låta dig höra. Det finns ofattbara ting som du inte ens känner till.

Då du ropar, står det i bibelversen. Ropet är kanske lite mer än bara en önskan.

Då vi börjar ropa är vi mer desperata efter att få höra från Gud. Jag tror att vi behöver lite mindre förnöjsamhet och lite mer desperation. För då vi ropar så kommer han att svara!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ropa till Herren!
___________________
Innehåll kapitel 33:
Löften om återupprättelse (vers 1-13)
Löften om den rättfärdige telningen av Davids släkt (vers 14-26)
___________________

söndag 19 augusti 2018

19 aug - Jer 32

ANSIKTE MOT ANSIKTE

Bibelläsning: Jeremia 32
”De vände ryggen mot mig och inte ansiktet, och fastän de gång på gång blev undervisade, ville de inte höra och ta emot tillrättavisning”  (Jer 32:33)

Gud sökte gemenskap med sitt folk. Han ville umgås med dem ansikte mot ansikte. Men i stället vände folket ryggen till och tillbad avgudarna (vers 34-35).
Detta visar vem Gud är. Han är den som ständigt söker en levande relation med varje människa. Gud är kärlek och kärleken söker ständigt efter gemenskap.

I skapelseberättelsen söker Gud efter Adam som vänt honom ryggen: ”Var är du?”

I Nya Testamentet frågar Jesus efter gemenskapen med sina barn: ”Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.” (Matt 23:37)

Gud söker gemenskap med dig. Vad möter Han? Ansiktet eller ryggen?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vänder jag ansiktet eller ryggen år Gud?
__________________
Innehåll kapitel 32:
Jeremia köper en åker medan staden är belägrad (vers 1-15)
Profetens bön (vers 16-25)
Herrens svar (Vers 26-44)
__________________

lördag 18 augusti 2018

18 aug - Jer 31

SÄTT UPP VÄGMÄRKEN

Bibelläsning: Jeremia 31
Sätt upp vägmärken åt dig, skaffa dig vägvisare! Ge akt på vägen, på stigen där du vandrade.”  (Jer 31:31 FB)
Folket hade gått vilse. Deras liv hade fört dem bort från Gud och till fångenskap i ett främmande land.
Men Gud hade en väg tillbaka för sitt folk. Gud uttrycker sin kärlek till folket som gått vilse (vers 3). Gud säger upprepade gånger  Än en gång…” (vers 4-5). Än en gång ska Gud ta sig an deras sak. Än en gång ska folket bli upprättat. Än en gång ska det bli sång och dans.
Men Gud är angelägen att folket inte ska gå vilse igen. Han uppmanar dem att sätta upp vägmärken så att de inte ska gå fel igen. Vägmärken är till för att hjälpa oss i trafiken och i livet.
Gud har gett oss sitt ord. I Hans ord kan vi hitta vägmärken för våra liv. Vägmärken som hjälper oss att komma in i en rätt relation till Gud. Vägmärken som leder oss på rätta vägar för hans namns skull (Ps 23:3).

Och löftet som följer oss på vägen är  ”…jag skall leda dem där de går bedjande fram  (vers 9)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka vägmärken har jag i mitt liv?
___________________
Innehåll kapitel 31:
Israels kommande frälsning (vers 1-14)
Guds barmhärtighet (vers 15-30)
Det nya förbundet (vers 31-39)
___________________

fredag 17 augusti 2018

17 aug - Jer 30

SLUT PÅ FÅNGENSKAPEN

Bibelläsning: Jeremia 30
Ty se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall göra slut på fångenskapen för mitt folk  (Jer 30:3 FB)
Jeremia profeterar till de fångna i Babylon att Herren ska göra slut på fångenskapen. Det skulle komma en ny tid så folket fick vända tillbaka till friheten. Det ska åter få höras lovsång och rop från glada människor (vers 19).

Många kristna kan kanske även idag känna sig som fångar i ett främmande land. Man har förlorat frimodigheten att stå upp för Jesus. Man känner att man är en krympande och marginaliserad grupp av människor som sitter fast i en gammaldags tro.

Men löftet om befrielse kan gälla även Guds folk idag. Vi kan bli befriade från försagdhetens fångenskap. Vi får lov att göra vår röst hörd även om vi upplever att vi lever liksom i ett främmande land. Lovsång och glada rop ska åter få höras i Guds församling.

Guds församling måste bara upptäcka det som varit sant länge: ”Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria” (Joh 8:36)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria (Joh 8:36)
___________________
Innehåll kapitel 30:
Israels befrielse från Babel
___________________

torsdag 16 augusti 2018

16 aug - Jer 29

"SÖK DEN STADS BÄSTA..."

Bibelläsning: Jeremia 29
Och sök den stads bästa dit jag för ert i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er  (Jer 29:7 FB)

Jeremia skriver till de som lever i fångenskap i Babylonien. Det fanns många falska profetior och förhoppningar i omlopp att folket snart ska få återvända till Jerusalem. Men Jeremia påminner om att de får återvända först efter sjuttio år (vers 10). Jeremia skriver också att folket ska vara en välsignelse för människorna i den stad de bor. De ska söka stadens bästa och be för staden så att det går den väl (vers 7).

Det gäller även oss idag. Kristna människor ska vara en välsignelse för den stad de lever i. Vi ska be för vår stad och söka stadens bästa.

Men Jeremia förmedlar också hopp för framtiden. Folket ska få komma tillbaka (vers 14). Herren lovar att de som söker Honom av hela sitt hjärta ska finna honom (vers 13). Guds tankar för framtiden är fridens tankar. Herren vill ge en framtid och ett hopp att se fram emot (vers 11).

Det gäller även idag

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad att vara en välsignelse för platsen där jag bor.
__________________
Innehåll Kapitel 29:
Jeremias brev till de fångna judarna i Babel (vers 1-23)
Guds dom över den falske profeten Semaja (vers 24-32)
__________________

onsdag 15 augusti 2018

15 aug - Jer 28

FÖRTRÖSTA PÅ LÖGN

Bibelläsning: Jeremia 28
Hör på Hananja! Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på lögn”  (Jer 28:15 FB)

Hananja hade profeterat sin egna önskedrömmar i stället för att profetera det Gud sagt. Det finns många som vill lägga ord i Guds mun som Han aldrig själv skulle uttala.

Idag möter vi kristna riktningar som bortser från vad Gud har sagt i sitt ord och förkunnar en Gud, sådan som de själva tycker att han borde vara och en lära som de själva har tänkt ut.

Resultatet blir ett folk som förtröstar på lögn. Det är bättre att förtrösta lite grann på sanningen än att ha en stor förtröstan på det som är lögn.

Jag förtröstar på ditt ord” (Ps 119:42)
Summan av ditt ord är sanning ” (Ps 119:160)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förtrösta på Guds ord och inte bara på människors ord.
________________
Innehåll kapitel 28:
Jeremia och den falske profeten Hananja.
________________

tisdag 14 augusti 2018

14 aug - Jer 27

BÖJ ER NACKE

Bibelläsning: Jeremia 27
Jag sade: Böj er nacke under den babylonske kungens ok och tjäna honom och hans folk, så skall ni få leva  (Jer 27:12 FB)

Gud hade bestämt att vägen till liv för hans folk var att tjäna kungen i Babel under 70 år. Vägen till liv går ofta genom död. Men folket var inte villiga att acceptera detta. Understödda av falska profeter var det många som stod emot Guds vilja och vägrade underkasta sig Babylons ok.

Ibland kan det se ut som om Herren leder oss fel. Vi tycker kanske att Herren skulle ha gjort på ett annat sätt. Vi ser en väg som vi tycker skulle vara bättre och behagligare än den Herren leder oss.

Men det är Guds väg som leder till liv, även om den kan gå genom ett tillfälligt mörker. Vi får också böja vår nacke och acceptera Guds vilja för vårt liv. Den leder till liv: ”…så skall ni få leva” (vers 12)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ske din vilja - inte min.
_____________________
Innehåll kapitel 27:
Profetia om det babyloniska oket
_____________________

måndag 13 augusti 2018

13 aug - Jer 26

"HUR VÅGAR DU?"

Bibelläsning: Jeremia 26
"Så säger HERREN: Ställ dig i förgården till HERRENS hus och tala till alla Juda städer, till dem som kommer för att tillbe i HERRENS hus. Tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Tag inte bort något från dem. Kanske skall de då höra och vända om var och en från sin onda väg." (Jer 26:2-3 FB)

Jeremia får befallning om att profetera om förhållandena i Jerusalem. Han får befallning att inte ta bort något som Herren har sagt. Jeremia profeterade dom, men också en möjlighet till omvändelse och välsignelse (vers 3).

Prästerna, profeterna och allt folket blir ursinniga och utropar "Hur vågar du!" (vers 9). Jeremias profetia kostade honom nästan livet, men till slut blir han räddad.

Det är inte alltid bekvämt att tala Guds ord till en värld som inte vill veta av talet om synd. Det är inte alltid bekvämt att stå fast på Guds ord i etiska frågor då samhället runt omkring oss har en annan uppfattning. Vi kanske inte riskerar livet, men vi riskerar mycket annat.

Men profetröster som talar Guds ord behövs lika mycket idag som på Jeremia tid. Många  profetröster har tystnat eller tystats av andra. Vågar du tala ut vad Herren har sagt utan att hålla något tillbaka?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vågar jag tala ut det jag upplever att Herren talar till kristenheten i vår tid?
___________________
Innehåll kapitel 26:
Jeremia profeterar och hotas till livet.
Profeten Uria kommer med samma profetia och blir dödad.
___________________

söndag 12 augusti 2018

12 aug - Jer 25

LYSSNA!

Bibelläsning: Jeremia 25
Kommentar till den dagliga bibelläsningen "HERREN har gång på gång sänt till er alla sina tjänare profeterna, men ni har inte lyssnat eller vänt örat till för att höra"  (Jer 25:4 FB)

I kapitlet profeterar Jeremia om att den Babyloniska fångenskapen ska vara i sjuttio år, vilket den också gjorde (vers 11-12).

I kapitlet avslöjas också grundproblemet till att det gått så illa för Guds folk:
-"...ni har inte velat höra" (vers 3)
-"...ni har inte lyssnat" (vers 4)
-"...ni har inte vänt örat till för att höra" (vers 4)
-"...ni har inte lyssnat till mig" (vers 7)
-"Eftersom ni inte lyssnat till mina ord..." (vers 8)

Samma sak gäller idag. Framgång för Guds folk hänger ihop med att vi lyssnar på Guds ord.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ni har inte velat höra. Hur är det med mig idag?
___________________
Innehåll kapitel 25:
- Profetia om sjuttioårig fångenskap.
- Ni har inte velat höra
- Guds dom över folken
___________________ 

lördag 11 augusti 2018

11 aug - Jer 24

DE TVÅ FIKONKORGARNA

Bibelläsning: Jeremia 24
"I den ena korgen fanns mycket goda fikon, sådana fikon som mognat först. I den andra korgen fanns mycket dåliga fikon, så dåliga att man inte kunde äta dem."  (Jer 24:2 FB)

Herren visar Jeremia två fikonkorgar:
-Den ena representerar dem som fördes bort i fångenskap till Babylon, men som fortsatte att vara Herren lydiga. De kommer att få komma tillbaka i jubel och bli välsignade av Herren.
-Den andra korgen representerar dem som kompromissade med ockupationsmakten och stannade kvar i Jerusalem.


Den första korgen kan liknas vid församlingen som håller fast vid Guds ord och underordnar sig det. De kommer kanske att få lida för sin trofasthet, men Herren kommer att upprätta den församlingen och låta den komma tillbaka in i Guds välsignelser.

Den andra korgen kan liknas vid församlingen som kompromissar om Guds ord och ändrar sin lära för att anpassa sig till det som är politiskt korrekt. Den liknas vid korgen med ruttna fikon. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Jag skall ge dem ett hjärta som känner mig, att jag är Herren. Ty de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud. Ty de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud. Ty de skall vända om till mig av hela sitt hjärta" (vers 7). 
_____________________
Innehåll kapitel 24:
Jeremias syn om de två korgarna då en stor del av folket förts bort till fångenskapen i Babel.
__________________________

fredag 10 augusti 2018

10 aug - Jer 23

"VEM HAR AKTAT PÅ HANS NAMN?"

Bibelläsning: Jeremia 23
"Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det?"  (Jer 23:18 FB)

Här går Jeremia tillrätta med dem som skulle leda folket.
-Herdarna (vers 1) har skingrat fåren i min hjord, säger Herren!
-Profeterna och prästerna (vers 11) är gudlösa och profeterna talar det de själva hittat på i stället för att tala från Herren.

Också idag är Guds församling utsatt för "profetröster" som förvirrar och förskingrar Guds folk.

Orsaken till att det blir så fel är att de inte har aktat på Guds ord och att de inte har lyssnat på det (vers 18).

Det finns många idag som tar lätt på Guds ord och förespråkar en direktrelation med Gud utan att gå omvägen om Guds ord. Det var så villfarelsen kom på Jeremia tid och det är så villfarelsen kommer idag.

Håll fast vid Guds ord. Vad Gud har sagt gäller ännu idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden!
____________________
Innehåll kapitel 23:
Falska herdar (vers 1-8)
Falska profeter (vers 9-32)
Falska "tungor" (vers 33-40)
____________________

torsdag 9 augusti 2018

9 aug - Jer 22

ATT KÄNNA GUD

Bibelläsning: Jeremia 22
"Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN."  (Jer 22:16 FB)

Vad finns i Guds hjärta? Vill du lära känna Honom? Gud är den som har omsorg om den som lider. Gud lider då Han ser någon lida. Främlingen, den faderlöse och änkan (vers 3) nämns många gånger som exempel på dem som Herren värnar om och som han förväntar sig att vi ska värna om.

Men folket ville inte lyssna på Guds röst (vers 21). De vände sig till andra gudar (vers 9).

Vill du lära känna Gud? Vill du veta vad som finns i Hans hjärta?
Då vi lever nära Gud kommer vi att känna Hans nöd för de lidande. Hans nöd kommer att bli vår nöd då vi lyssnar till Hans röst.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Vill jag lära känna Gud? Vill jag veta vad som finns i Hans hjärta?
_____________________
Innehåll kapitel 22:
Jeremias budskap till kungarna i Juda rike (vers 1-9)
Guds dom över Sallum (vers 10-12)
Guds dom över Jojakim (vers 13-19)
Jerusalems öde (vers 20-23)
Guds dom över Konja (vers 24-30)
_____________________

onsdag 8 augusti 2018

8 aug - Jer 21

VÄGEN TILL LIVET OCH VÄGEN TILL DÖDEN

Bibelläsning: Jeremia 21
"Till detta folk skall du säga: Så säger HERREN: Se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden."  (Jer 21:8 FB)
Israels folk har kommit i svår situation. De är omringade av fienden och kungen sänder bud för att fråga Jeremia till råds. Fienden är Guds straff för att Israel vänt sig bort från Herren.

Svaret från Gud ges i samma ord som användes i Moseböckerna där folket uppmanades välja mellan vägen till livet och vägen till döden, att följa Guds bud eller att bryta mot dem (5 Mos 11:26).

Men även om Israels folk ges en besk medicin att svälja, visar Gud dem en väg som räddar dem från döden och för dem till livet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns två vägar. En som leder till livet och en som leder till fördärvet (Jesus i Matt 7:13-14)
___________________
Innehåll kapitel 21:
Herrens ord till kung Sidkia
___________________

tisdag 7 augusti 2018

7 aug - Jer 20

BRINNANDE PASSION

Bibelläsning: Jeremia 20
"Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty HERRENS ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte: Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte" (Jer 20:7-9 FB)

Jeremia hade en kallelse från Gud. En kallelse att förmedla Guds tal till folket. Men Jeremia skulle hellre velat säga andra saker än de Gud bad honom säga. Jeremia upplevde att folket var emot honom för att han uttalade Guds varningar till dem.

Jeremia vill sluta sitt uppdrag. Han försökte vara tyst, men då blev det som en brinnande eld inom honom. Han kunde inte vara tyst. Det fanns en passion inom honom som gjorde det omöjligt att inte lyda Gud.


Hur är det i våra liv? Hur är min passion för Gud och hans uppdrag till mig? Är det möjligt att vara "olydig" så ofta att passionen tystnar i mitt inre? Är det möjligt att "släcka Anden" som ropar i mitt inre?


Jag tror det finns en risk att vi långsamt låter passionen dö ut i vårt inre och att vi anpassar oss till ett "ljummet" kristenliv. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Brinnande passion eller ljummet kristenliv?
_________________
Innehåll kapitel 20:
Jeremias uppgörelse med prästen Pashur (vers 1-6)
Profetens klagan inför Gud (vers 7-18)
_________________

måndag 6 augusti 2018

6 aug - Jer 19

ETT HÅRDNACKAT FOLK

Bibelläsning: Jeremia 19
"...detta därför att de varit hårdnackade och inte lyssnat till mina ord" (Jer 19:15 FB)
I detta kapitel berättar Jeremia om hur illa det kommer att gå för Israels folk. Det ena problemet efter det andra kommer att drabba folket.

I den allra sista meningen i kapitlet förklarar Jeremia orsaken till att det kommer att gå illa för folket: De är hårdnackade och vill inte lyssna.

Gud har en perfekt plan för våra liv. Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem (Ef 2:10). Om vi är hårdnackade och inte vill lyssna till Herrens ord, eller om vi väljer att gå våra egna vägar kommer vi att missa de välsignelser som Herren har i beredskap för oss. Inte nog med det. Många människor kommer att missa de välsignelser som Herren hade planerat att ge dem genom vårt liv och vår tjänst. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur stämmer beskrivningen på dagens kristna? På mitt liv? Hur ska jag kunna lyssna bättre?
________________________
Innehåll kapitel 19:
Jeremia profeterar om Judas och Jerusalems kommande vedermödor.
________________________

söndag 5 augusti 2018

5 aug - Jer 18

EN NY CHANS

Bibelläsning: Jeremia 18
"Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det." (Jer 18:2-4 FB)
Ibland blir det bara fel. Vi misslyckas. Det blir inte som vi tänkt. Vi vill vara sådana som Gud vill ha oss, men vi misslyckas.

Bibelversen ovan berättar att krukmakaren inte ger upp. Han gör om det som blev fel tills han får det som "han ville ha det."

I versen efter säger Herren att om krukmakaren kan göra om det som blev fel, skulle inte Herren kunna forma om människor?

Men förutsättningen är naturligtvis att leran är formbar. Det finns många som stelnat i sin form och som inte kan eller vill formas om. Men om vi är formbara är Guds besked till oss: Ge inte upp. Låt oss börja om igen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: En ny chans!
_______________________
Innehåll kapitel 18:
I krukmakarens hus (vers 1-12)
Folkets avfall och onda planer mot Jeremia (vers 12-18)
Vädjan om Guds hjälp mot dem som tänker ut onda planer för Jeremia (vers 19-23)
_______________________

lördag 4 augusti 2018

4 aug - Jer 17

EN VÄLSIGNAD MAN

Bibelläsning: Jeremia 17
"Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt."  (Jer 17:7-8 FB)

Jeremia beskriver en person som förtröstar på Gud. Den personen liknas vid ett träd som är planterat vid bäcken.

Trädet...
-sträcker ut sina rötter till bäcken
-fruktar inte för hetta
-blir inte förskräckt för ett torrt år
-har alltid gröna löv
-upphör aldrig att bära frukt

Den personen vill jag vara!

Hemligheten är att ha sina rötter vid källan Jesus. Hans närvaro och min förtröstan på Honom kan bära över långa perioder av torka i den andliga miljön. Därför kan den personen bara fortsätta att bära frukt i alla omständigheter.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ett träd (en människa) planterat vid vatten kan bära frukt även under torra perioder. 
__________________
Innehåll kapitel 17:
Juda synd (vers 1-4)
Förbannelse och välsignelse (vers 5-13)
Jeremias bön om frälsning (vers 14-18)
Sabbatsbudet (vers 19-27)
__________________

fredag 3 augusti 2018

3 aug - Jer 16

BEFRIELSE UR FÅNGENSKAPEN

Bibelläsning: Jeremia 16
"Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land",  utan: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem." Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder." (Jer 16:14-15 FB)
Här profeterar Jeremia om en ny tid som skulle komma. Fram till Jeremia talade man om Herren som förde ut Israels folk ut ur Egypten. Men det kommer att komma en tid, säger Jeremia, då man ska tala om Gud som förde Israels folk tillbaka från många olika länder. Det hände 1948 då staten Israel återuppstod.

Vi kanske kan tillämpa den profetian också om vår situation inom kristenheten idag. Det finns många kristna i olika kyrkosamfund som sitter fast i traditioner och formalism utan att ha en personlig relation till Jesus. Jesus vill föra oss ut i befrielse. Jesus vill göra avsomnade kristna levande. Från alla kyrkosamfund: Lutheraner, Baptister, Metodister, Frälsningssoldater....

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Befrielsens tid är här. Låt dig befrias till en levande relation med Jesus. 
_____________________
Innehåll kapitel 16:
Nödens dag (vers 1-13)
Befrielse ur fångenskapen (vers 17-21)
_____________________

torsdag 2 augusti 2018

2 aug - Jer 15

"OM DU VÄNDER OM..."

Bibelläsning: Jeremia 15
"Därför säger HERREN så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun"  (Jer 15:19 FB).

I detta kapitel går Herren verkligen tillrätta med sitt folk. Men det finns en väg tillbaka. Och Herren säger "Om du vänder om.."

Herren längtar att få se ett folk "kommer tillbaka". Det folket ska få tjäna honom.
Herren längtar att få se ett folk som inte låter sig bedra av hur saker ser ut att vara utan kan skilja det äkta från det oäkta. Det folket ska få vara som Guds mun in i den tid vi lever i.

Herren längtar att få se dig "komma tillbaka" - Han vill använda dig som sin mun... 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lär mig att skilja det äkta från det oäkta.
____________________
Innehåll kapitel 15:
Herren går tillrätta med sitt folk (vers 1-9)
Det finns en väg tillbaka (vers 10-21)
- Folket ska föras bort i fångenskap (v.14
- Löfte om välsignelse då folket vänder om (v.19)
____________________

onsdag 1 augusti 2018

1 aug - Jer 14

DEN STORA TORKAN

Bibelläsning: Jeremia 14
"...när de kommer till dammarna finner de inget vatten utan måste vända tillbaka med tomma kärl." (Jer 14:3 FB)
Jeremia talar om den stora torkan. Vi kan också stundtals uppleva torka i vår andliga utveckling. Vi kan uppleva andlig torka i våra kårer och församlingar. Vi går till mötena och får kanske vända tillbaka med tomma kärl.

Vi får då göra som Jeremia. Falla ned inför Herren och erkänna vår synd och våra tillkortakommanden (vers 20). Vi får sätta vår lit till att det endast är Herren, och ingen annan, som kan ge oss vatten.

Lever du i torkan just nu? Håll ut! Vattnet kommer!
"Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom"  (Joh 7:38-39) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger". (Jesus)
______________________Innehåll kapitel 14:
Den stora torkan (vers 1-18)
- Profeterna profeterar lögn (v.14)
- Gud gråter (v.17)
Jeremias förbön (vers 19-22)
______________________