söndag 22 juli 2018

22 jul - Jer 4

BLÅS I HORNET

Bibelläsning: Jeremia 4
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem, ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg: "Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna!" Res upp ett baner i riktning mot Sion."  (Jer 4:5-6)

Det är en uppmaning till Guds folk att avancera. Alltför länge har vi varit tysta, dragit oss tillbaka och varit nöjda med saker och ting som de är.

Det är dags att bryta ny mark (vers 3). Vi ska inte slösa vår tid på områden som inte ger resultat. Profetian säger "Så inte bland törnen" (vers 3).

"Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna" (vers 5). Det finns nya områden att gå in i. Det är dags att bryta ny mark. Ett stridsrop ljuder för Guds folk:
-Bryt er ny mark (vers 3)
-Blås i hornet (vers 5)
-Res upp ett banér (vers 6)
-Stanna inte (vers 6) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är dags att  bryta ny mark.
________________________
Innehåll kapitel 4:
Bryt er ny mark
Kommande dom
________________________

lördag 21 juli 2018

21 jul - Jer 3

VI HAR INTE LYSSNAT TILL HERRENS RÖST

Bibelläsning: Jeremia 3
"För vi har syndat mot HERREN, vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till HERRENS, vår Guds, röst."  (Jer 3:35 FB)
Jeremia går till rätta med Guds folks otrohet. De har inte lyssnat till Guds röst. De har vänt sig till andra gudar.

Jeremia får uppmaningen att gå ut och predika omvändelse. Han predikar att folket ska bekänna sin missgärning (vers 13), och att Gud då ska vara dem nådiga (vers 12).

Situationen är inte så annorlunda idag. Kyrkorna välkomnar många gånger andra religioner och ockulta inslag i kyrkans verksamhet. Man kan också säga att Guds folk inte lyssnar till hans röst idag. Man vänder sig bort från Herren.

Uppmaningen till omvändelse är lika aktuell idag. Det gäller oss som kyrka, men det gäller även oss som individer. Att vi på allvar börjar lyssna till Gud och till hans ord. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Om du ändå ville höra på mig" (Ps 81:5)
____________________
Innehåll kapitel 3:
Juda och Israels otrohet.
Kallelse till omvändelse.
____________________

fredag 20 juli 2018

20 jul - Jer 2

VART TOG HÄNGIVENHETEN VÄGEN?

Bibelläsning: Jeremia 2
"Så säger HERREN: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår."  (Jer 2:2 FB)
Även detta kapitel börjar med orden "Herrens ord kom till mig." Den här gången fick Jeremia bära fram ett budskap till Guds folk i Jerusalem.

Budskapet handlar om att Guds folk en gång levde i hängivenhet för Herren. De älskade Honom (vers 2) och kunde göra allt för honom. Men nu, frågar Herren, vart har hängivenheten tagit vägen? Det är samma budskap som till församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken: "Men det har jag emot dig, att du övergett din första kärlek" (Upp 2:4 FB)

Hur är det i ditt liv? Kan du minnas en hängivenhet som försvunnit? Kan du minnas en kärlek som svalnat? Det finns en väg tillbaka. Omvänd dig är budskapet till Guds folk i Efesos. Och till dig och mig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Det har jag emot dig att du övergett din första kärlek.
____________________
Innehåll kapitel 2:
Israels trolöshet mot Gud.
Folket och prästerna har vänt sig till andra gudar.
___________________

torsdag 19 juli 2018

19 jul - Jer 1

JAG LÄGGER MINA ORD I DIN MUN

Bibelläsning: Jeremia 1
 "Se, jag lägger min ord i din mun" (Jer 1:9 FB)
Jeremia hade en kallelse från Gud. Redan innan Jeremia formades i moderlivet var han kallad av Gud (vers 5). Så är det med varje människa. Ingen människa är en slump. Varje människa har en kallelse från Gud och livets mening är att finna sin kallelse och leva i den.

Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia (vers 2). Gud talar till oss genom sitt ord och vi kan också säga att Herrens ord kommer till mig, då Gud "talar" till oss på ett speciellt sätt genom sitt ord.

Men Gud ville inte att Jeremia bara skulle ta emot Guds ord. Gud ville att Jeremia också skulle handla på Guds ord.

Gud ville inte att Jeremia bara skulle höra Guds ord i öronen. Gud ville lägga sina ord i Jeremias mun så att Jeremia kunde tala ut Guds ord till folket.

"Stå upp och tala till dem alt vad jag befaller dig" säger Gud till Jeremia i vers 17. Jeremia kanske fruktade för att bära fram Herrens ord, så Herren gav honom löftet: "Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig" (vers 19).

Det är viktigt att vi tar emot Guds ord. Att låta Guds ord "komma till oss." (vers 2). Men det är lika viktigt att handla på ordet. Att göra något med ordet vi har fått ta emot. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta tid med Guds ord och låt det tala till dig.
_____________________
Innehåll kapitel 1:
Jeremias kallelse och syner
_____________________

onsdag 18 juli 2018

18 jul - Jes 66

FRUKTA GUDS ORD

Bibelläsning: Jesaja 66
"Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord"  (Jes 66:2 FB)

Här nämns tre speciella grupper som Gud på ett speciellt sätt ser till:
-den som är betryckt
-den som har en förkrossad ande
-den som fruktar Guds ord

Gud ser alltid till den som har det svårt. Den som är betryckt och har en förkrossad ande har ständigt Guds omtanke.

Men Herren ser också till den som fruktar Guds ord. Frukta här betyder inte att vara rädd för, utan snarare att hedra, ära, se upp till och ta på allvar. Många har idag förlorat respekten för Guds ord och sätter sig sig själv till domare över ordet.

Men Herren ser på ett speciellt sätt till den som fruktar Hans ord... 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Jesus i Matt 24:35)
_____________________
Innehåll kapitel 66:
Profetia om Israels pånyttfödelse: "Kan ett land komma till liv på en dag?" (vers 8)
_____________________

tisdag 17 juli 2018

17 jul - Jes 65

GUDS UTSTRÄCKTA HÄNDER

Bibelläsning: Jesaja 65
"Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar"  (Jes 65:2 FB)

Guds har sina händer utsträckta mot ett folk som följer sina egna tankar. Det skrev Jesaja många hundra år före Kristus. Jesus uttrycker sig på ungefär samma sätt: "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte" (Matt 23:37)

Idag, flera tusen år senare säger förmodligen Gud samma sak då han ser sina barn som så ofta är upptagna med kristet arbete att de glömmer bort Kristus själv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur svarar jag idag då Kristus räcker ut sina händer mot mig? 
____________________
Innehåll kapitel 65:
Dom och frälsning (vers 1-16)
Profetia om framtiden (vers 17-25)
- nya himlar och en ny jord
- fridsriket
____________________

måndag 16 juli 2018

16 juli - Jes 64

FORMAD AV GUD

Bibelläsning: Jesaja 64
"Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand." (Jes 64:8 Bibel 2000)
Du är formad av Gud för en alldeles speciell uppgift. Krukmakaren sätter inte igång att forma leran på måfå. Han vet vad han vill skapa och till vilket ändamål.

På samma sätt tänkte Gud då han skapade dig. Han har skapat dig för en speciell uppgift. Gud har tänkt något speciellt då han skapade dig och han kallar dig in i den uppgiften. Det är inte frågan om Gud kallar dig, utan till vad han kallar dig.

Fråga Gud vad hans kallelse är för ditt liv, och då du hört Honom säga det till dig, gör allt du kan för att på bästa sätt uppfylla den kallelse Han lagt på dig.

Det är först i din uppgift som ditt liv kan blomstra på bästa sätt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är just jag skapad till att göra?
____________________
Innehåll kapitel 64:
Bön om Guds ingripande
____________________