torsdag 25 april 2019

25 apr - Joh 15


ATT BÄRA FRUKT


Bibelläsning: Johannesevangeliet 15
"Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra." (Joh 15:5 FB). "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består" (Joh 15:16 FB)

Förutsättningen för att bära frukt är att förbli i honom, för utan honom kan vi ingenting göra. Fruktbärandet är inte något vi gör, utan något han gör då vi förblir i honom.

Han har bestämt om oss att vi ska bära frukt som består. Amen = låt det ske!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förbli i honom!Översikt – Kommentar – Till eftertanke


"Förbli i mig" - Vers 1-10
´Förbli i mig´ är ett uttryck som kommer tillbaka i kapitel 15. Uttrycket sammankopplas med olika löften som bara gäller om vi förblir i honom.
- "Förbli i mig, så förblir jag i er" - vers 4
- Den som förblir i mig bär rik frukt - vers 5
- Den som inte förblir i honom torkar bort  - vers 6
- "Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det" - vers 7
- Vi förblir i hans kärlek om vi håller hans bud - vers 10
Till eftertanke:
Vad innebär det att förbli i honom?
Hur förblir vi i hans ord? (vers 6)
Hur förblir vi i hans kärlek? (vers 10)

Bära frukt - Vers 1-16
Ett genomgående tema i kapitlet är att bära frukt (vers 2, 4, 5, 8, 16).
Till eftertanke:
Vad menar Jesus då han talar om att bära frukt? Handlar det om att vinna andra människor för Gud? Eller handlar det om att bära Andens frukt (Gal 5:22-23) och bli mer lika Jesus? Eller är det båda, eller något annat?

En befallning om att älska varandra - Vers 12-17
Jesus ger oss budet att vi ska älska varandra (vers 12), och han befaller oss att älska varandra (vers 17).
Till eftertanke:
Hur kan kärlek vara en befallning?

Hatade av världen - Vers 18-27

Jesus säger också att världen kommer att hata den som följer Jesus.
Till eftertanke:
Om världen inte hatar oss, vad kan det bero på? Har vi blivit alltför lite radikala i vår tro och kompromissat med ´världen´? Eller har ´världen´ blivit snällare?

onsdag 24 april 2019

24 apr - Joh 14


KÄRLEKEN OCH GUDS ORD


Bibelläsning: Johannesevangeliet 14
"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig." (Joh 14:21 FB) "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord." (Joh 14:24 FB)

Kärleken till Jesus är inte bara en känsla. Den tar sig också praktiska uttryck. Jesus definierar vem som älskar honom: Den som håller hans ord. Man kan inte älska Jesus om man samtidigt förnekar Guds ord.==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kärlek är inte bara en känsla, det är framför allt hur vi handlar mot den vi älskar. 

Översikt – Kommentar – Till eftertankeJesus ska komma tillbaka
I detta kapitel talar Jesus om att komma tillbaka på två olika sätt.
1. Jesus kommer tillbaka för att hämta sina lärjungar (vers 1-3). Här kommer Jesus inte tillbaka för att vara med oss här, utan för att hämta oss till ett annat ställe som han i förväg har förberett för oss. Här refererar Jesus säkert till det som vi brukar kalla uppryckelsen som beskrivs i 1 Tess 4:16-18.

2. Jesus kommer tillbaka till oss här på jorden på ett osynligt sätt (vers 18-19). Här talar Jesus om den helige Ande som kommer till oss på ett sätt som världen inte kan uppfatta, men som vi kan uppleva. 

Till eftertanke:

Vad tänker du inför Jesu återkomst? Är det något du överhuvudtaget tänker på? Fyller det dig med glädje eller fruktan? Bibelns budskap då den den talar om Jesu återkomst är "Trösta därför varandra med dessa ord" (1 Tess 4:18)Det finns bara en väg till Fadern
Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. (vers 6).

Till eftertanke:

Vad får detta för konsekvenser för människor i andra religioner? För dem som inte tagit emot Jesus? Vad får detta för konsekvenser för vår iver att missionera?Samma gärningar
Jesus säger bestämt att de som tror på honom ska göra samma gärningar som Jesus gjorde då han gick här på jorden (vers 12).

Till eftertanke:

Om vi inte ser det hända idag, vad kan orsakerna till det vara?Större gärningar
Vad menar Jesus med att vi ska göra större gärningar än han? (vers 12). Det kan kanske vara att vi kan leda människor till frälsning. Jesus verkade på jorden före korset och uppståndelsen, och vi kan idag ta emot frälsning genom Jesu fullbordade verk på korset. Jesus kunde ge mat till femtusen män, förutom kvinnor och barn, men lärjungarna fick se tretusen frälsta på den första pingstdagen.Vem är det som älskar Jesus?
Jesus säger att tecknet på om vi verkligen älskar Jesus är att vi håller fast på vad Jesus har sagt (vers 21), och tecknet på att vi inte älskar honom är att vi inte håller fast vid Jesu ord (vers 24).
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi konkret visa att vi älskar Jesus? Ge några exempel.

Den helige Ande ska påminna oss

Jesus säger att den helige Ande ska lära oss allt och påminna oss om allt vad Jesus sagt oss (vers 26). Men vi kan inte bli påminda om något som vi inte har hört eller läst. Det betyder att om vi inte läser och begrundar Guds Ord, får den helige Ande inte något att påminna oss om.

Till eftertanke:
Vad får det för konsekvenser för min bibelläsning? Hur är min bibelläsning idag? Hur skulle jag önska att den skulle vara?Min frid ger jag er
Jesus säger att han ger oss en annan slags frid än den som världen ger (vers 27).

Till eftertanke:
Vad är det för skillnad på den frid som världen ger och den fred som Jesus ger?

tisdag 23 april 2019

23 apr - Joh 13


ETT NYTT BUD


Bibelläsning: Johannesevangeliet 13
"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh 13:34-35 FB)

Det nya budet är att lärjungarna ska älska varandra. På samma sätt som Jesus älskade dem. Det är ett tecken på sant lärjungaskap.==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att älska mina medsyskon. Inte bara dem som jag har lätt att älska, utan även de andra.

Översikt – Kommentar – Till eftertankeDen sista måltiden tillsammans med lärjungarna - Vers 1-17
Under den sista måltiden tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Jesus befaller också att lärjungarna ska tvätta varandras fötter. Han säger till och med att de är ´skyldiga´ att göra det (vers 14).
Till eftertanke:
Denna befallning från Jesus efterföljs normalt inte av Jesu lärjungar idag. Varför inte?
Menar Jesus att tvätta fötter är en bild på något annat? I så fall vad?Jesus förutsäger Judas förräderi och Petrus förnekelse - Vers 18-38

Det måste ha varit en svår stund för Jesus. Jesus berättar om vad som kommer att hända. En av hans egna lärjungar skulle förråda honom (vers 27) och en annan förneka honom (vers 38).

Mellan avslöjandet att en av lärjungarna ska förråda Jesus och en annan förneka honom, ger Jesus sina lärjungar ett nytt bud: Att älskar varandra som Jesus har älskat dem.
Till eftertanke:
Hur uttrycker Jesus sin kärlek till dem som är hans lärjungar? På vilket sätt kan vi uttrycka kärleken till våra medsyskon på samma sätt?

Jesus säger också till sina lärjungar, då och nu, att alla kommer att förstå att de är Jesu lärjungar genom den kärlek de visar varandra.
Till eftertanke:
Förstår alla idag att vi är Jesus lärjungar? Varför/varför inte?