onsdag 24 oktober 2018

24 okt - Hes 44

"NU FÅR DET VARA NOG"

Bibelläsning: Hesekiel 44
Så säger Herren, Herren: Nu får det vara nog med alla vidrigheter ni har bedrivit”  (Hes 44:6 FB)
Hesekiel går tillrätta med folket då han ser att de bedriver vidrigheter och bryter Guds förbund.

Vad säger Herren då han ser våra liv personligt och i våra församlingar och kårer?
-Vad säger Gud då han ser osämja, förtal, avundsjuka, egoism, girighet, lögner?
-Vad säger Gud då han ser vår likgiltighet för andra människors frälsning?
-Vad säger Gud då han ser vår likgiltighet för andra människors lidande, brist på mat, hemlöshet?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om vi vågar bli stilla och lyssna till vad Herren säger kanske vi också får höra det Hesekiel fick höra: ”Nu får det vara nog!”______________________

Innehåll kapitel 44:
- Herrens härlighet uppfyller Herrens hus (vers 4)
- Nu får det vara nog (vers 6)

- Ni har inte själva utfört tjänsten...utan satt andra att göra tjänst åt er i min helgedom (vers 8)
- De skall lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent (vers 21)
______________________

tisdag 23 oktober 2018

23 okt - Hes 43

HERRENS HÄRLIGHET

Bibelläsning: Hesekiel 43
"HERRENS härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster. Och Anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården, och se, HERRENS härlighet uppfyllde templet."  (Hes 43:4-5 FB)

Under ett antal kapitel har Templets byggnader beskrivits i detalj. Nu kommer vi fram till Templets funktion: att vara platsen för Gudsnärvaro och platsen där Guds härlighet uppenbaras.

I det nya Testamentet beskrivs de troende som Guds Tempel. Den troende ska vara en plats för Gudsnärvaro och en plats där Guds härlighet uppenbaras.

Då vi fylls av Guds Ande och av Guds härlighet ser vi också vår egen synd och otillräcklighet. Så var det också då Hesekiel fick synen om Guds härlighet som fyllde Templet. Folket fick skämmas för syna synder (vers 10). Att skämmas på det sättet är inte något negativt. Det leder oss till förlåtelse och bättring i våra liv.


Gud behöver också idag människor som låter sig fyllas av Guds härlighet. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, låt mig bli en plats där Gudsnärvaro och Guds härlighet manifesteras. 
___________________
Innehåll kapitel 43:
Herrens härlighet kommer till det nya templet (vers 1-12)
Altaret och dess invigning (vers 13-27)
___________________

måndag 22 oktober 2018

22 okt - Hes 42

DEN DUBBLA TJÄNSTEN

Bibelläsning: Hesekiel 42
"När prästerna har gått in, får de inte gå ut därifrån direkt till den yttre förgården, om de inte där har lämnat kvar de kläder som de har tjänstgjort i, ty dessa är heliga. Först när de har klätt sig i andra kläder, får de gå ut på den plats som är för folket."   (Hes 42:14 FB)
Templet hade två funktioner: Tjänst inför Gud och tjänst för människor. Inne i de slutna rummen skulle tjänsten för Gud fullgöras. Ute på förgården betjänade prästerna människorna då de kom med sina olika offer för olika orsaker.

De två tjänsterna, tjänsten inför Gud och tjänsten för människorna fick inte sammanblandas. Därför måste prästerna till och med byta kläder för att göra skillnaden tydlig.

Vi är Guds nya tempel. Vi har också en dubbel tjänst. Tjänsten inför Gud: "Gå in i din kammare" (Matt 6:6) och tjänsten för människor: "Gå därför ut" (Matt 28:19).

Om inte vår tjänst inför Gud, bön och tillbedjan, är i funktion, kommer vår tjänst för människor inte att bära frukt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad till en dubbel tjänst: Tjänst inför Gud och tjänst för människor. Har jag rätt balans i min tjänst?
__________________
Innehåll kapitel 42:
Templets omgivningar
Den dubbla tjänsten
__________________

söndag 21 oktober 2018

21 okt - Hes 41

VÄLKOMMEN IN I DET ALLRA HELIGASTE

Bibelläsning: Hesekiel 41
"Därefter förde han mig in i tempelsalen..." (Hes 41:1 FB)
"Därefter gick han in i det innersta rummet..." (Hes 41:3 FB)

I det föregående kapitlet beskrivs det yttre, portarna och förgården. I kapitel 41 blir Hesekiel förd in i de inre delarna av Templet. In i det allra heligaste.

På samma sätt inbjuder Herren oss att komma in i en närgemenskap med Honom. Då Jesus dog på korset brast förhänget och vägen in i Guds närhet öppnades. Vi behöver inte stanna på förgården och ha Gud på avstånd. Han vill föra in dig i djupgemenskapen nära sitt hjärta.

Han vill att du ska bli stilla så att du kan höra Hans viskning i ditt inre. Han vill att du ska komma så nära så att du ser vad Han ser och hör vad Han hör.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du behöver inte stå på avstånd. Välkommen in!
___________________
Innehåll kapitel 41:
Hesekiels vision av Tempelbyggnaden.
___________________

lördag 20 oktober 2018

20 okt - Hes 40

DET KOMMER EN NY TID 

Bibelläsning: Hesekiel
"I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte ner mig på ett mycket högt berg"  (Hes 40:2 FB)

Detta är det första av flera kapitel som beskriver Templets kommande härlighet. Denna syn skrevs ner efter 25 års fångenskap. Templet och Jerusalem var ödelagt. Det fanns ingenting som tydde på att Templet någonsin skulle återuppbyggas eller att Israels folk någon mer gång skulle kunna återgå till tempeltjänsten i Jerusalem.

Även om det såg hopplöst ut kunde Hesekiel drömma och ta emot en en syn om att det skulle komma en ny tid. En tid då man åter skulle kunna bygga upp Templet. En tid där man åter skulle kunna tillbe i Templet.

Hur ser det ut i din kår eller församling? Håll visionen levande om vad som skulle kunna hända i församlingen. Dröm och låt den Helige Ande visa dig visionen om en ny tid. En tid då kåren/församlingen åter blomstrar, en tid då människor strömmar till Templet för att tillbe Gud. Gud vill det! 

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer en ny tid!
____________________
Innehåll kapitel 40:
Synen om det kommande Templet
Den östra porten (vers 5-16)
Den yttre förgården (vers 17-19)
Den norra porten (vers 2023)
Den södra porten (vers 24-27)
Portar till den inre förgården (vers 28-43)
Rum för tempeltjänarna (vers 44-47)
____________________

fredag 19 oktober 2018

19 okt - Hes 39

ÅTERUPPRÄTTELSE

Bibelläsning: Hesekiel 39

"Därför säger Herren, HERREN: Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn.  De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon."  (Hes 39:25-27 FB)

En profetia om Israels upprättelse och återkomst till sitt land. Profetian uttalades många hundra år före Kristus och pekar fram mot återupprättandet av staten Israel 1948, då Israels folk kunde återvända till sitt land, efter att varit utspridda över hela jorden.

Gud vill också återupprätta sitt folk, församlingen, Kristi brud i våra dagar. Vi kan uppleva att församlingen har förlorat mycket av sin hängivenhet och iver att upphöja Herren och frimodigt proklamera evangeliet. Gud vill befria sitt folk. Gud vill föra tillbaka sitt folk till dess rätta position att tillbe Herren inför tronen. Gud vill återupprättelse av sitt folk också idag. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill återupprätta sitt folk, både som individer och som folk.
__________________
Innehåll kapitel 39:
Gogs undergång och Israels återupprättelse
__________________

torsdag 18 oktober 2018

18 okt - Hes 38

ATTACK MOT GUDS FOLK

Bibelläsning: Hesekiel 38
"Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag släppa loss min vrede."  (Hes 38:18)
En profetia om att Gog, härskaren i ett rike i den yttersta norden (vers 6) i framtiden kommer att anfalla Israel. Israel ska då ha legat öde i många år, men Israels folk ska vid den tiden kommit tillbaka till Israel från många olika folk (vers 8), dit de varit förskingrade.

Profetian indikerar att det i kommande dagar ska bli en massiv ondskans attack mot Guds folk.

Möjligheten för Guds folk att klara sig kommer att vara obefintliga, men Gud kommer att beskydda sitt folk.

Profetian kan ses både som en fysisk attack mot staten Israel, och som en ondskans attack (fysisk och/eller andlig) på Guds folk över hela jorden. I båda fallen kommer Gud att beskydda sitt folk. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren beskyddar sitt folk.
_________________
Innehåll kapitel 38:
Gogs fälttåg mot Israel
_________________