lördag 20 oktober 2018

20 okt - Hes 40

DET KOMMER EN NY TID 

Bibelläsning: Hesekiel
"I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte ner mig på ett mycket högt berg"  (Hes 40:2 FB)

Detta är det första av flera kapitel som beskriver Templets kommande härlighet. Denna syn skrevs ner efter 25 års fångenskap. Templet och Jerusalem var ödelagt. Det fanns ingenting som tydde på att Templet någonsin skulle återuppbyggas eller att Israels folk någon mer gång skulle kunna återgå till tempeltjänsten i Jerusalem.

Även om det såg hopplöst ut kunde Hesekiel drömma och ta emot en en syn om att det skulle komma en ny tid. En tid då man åter skulle kunna bygga upp Templet. En tid där man åter skulle kunna tillbe i Templet.

Hur ser det ut i din kår eller församling? Håll visionen levande om vad som skulle kunna hända i församlingen. Dröm och låt den Helige Ande visa dig visionen om en ny tid. En tid då kåren/församlingen åter blomstrar, en tid då människor strömmar till Templet för att tillbe Gud. Gud vill det! 

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer en ny tid!
____________________
Innehåll kapitel 40:
Synen om det kommande Templet
Den östra porten (vers 5-16)
Den yttre förgården (vers 17-19)
Den norra porten (vers 2023)
Den södra porten (vers 24-27)
Portar till den inre förgården (vers 28-43)
Rum för tempeltjänarna (vers 44-47)
____________________

fredag 19 oktober 2018

19 okt - Hes 39

ÅTERUPPRÄTTELSE

Bibelläsning: Hesekiel 39

"Därför säger Herren, HERREN: Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn.  De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon."  (Hes 39:25-27 FB)

En profetia om Israels upprättelse och återkomst till sitt land. Profetian uttalades många hundra år före Kristus och pekar fram mot återupprättandet av staten Israel 1948, då Israels folk kunde återvända till sitt land, efter att varit utspridda över hela jorden.

Gud vill också återupprätta sitt folk, församlingen, Kristi brud i våra dagar. Vi kan uppleva att församlingen har förlorat mycket av sin hängivenhet och iver att upphöja Herren och frimodigt proklamera evangeliet. Gud vill befria sitt folk. Gud vill föra tillbaka sitt folk till dess rätta position att tillbe Herren inför tronen. Gud vill återupprättelse av sitt folk också idag. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill återupprätta sitt folk, både som individer och som folk.
__________________
Innehåll kapitel 39:
Gogs undergång och Israels återupprättelse
__________________

torsdag 18 oktober 2018

18 okt - Hes 38

ATTACK MOT GUDS FOLK

Bibelläsning: Hesekiel 38
"Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag släppa loss min vrede."  (Hes 38:18)
En profetia om att Gog, härskaren i ett rike i den yttersta norden (vers 6) i framtiden kommer att anfalla Israel. Israel ska då ha legat öde i många år, men Israels folk ska vid den tiden kommit tillbaka till Israel från många olika folk (vers 8), dit de varit förskingrade.

Profetian indikerar att det i kommande dagar ska bli en massiv ondskans attack mot Guds folk.

Möjligheten för Guds folk att klara sig kommer att vara obefintliga, men Gud kommer att beskydda sitt folk.

Profetian kan ses både som en fysisk attack mot staten Israel, och som en ondskans attack (fysisk och/eller andlig) på Guds folk över hela jorden. I båda fallen kommer Gud att beskydda sitt folk. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren beskyddar sitt folk.
_________________
Innehåll kapitel 38:
Gogs fälttåg mot Israel
_________________

onsdag 17 oktober 2018

17 okt - Hes 37

NYTT LIV

Bibelläsning: Hesekiel 37
"Då sade han till mig: "Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv 6 Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är HERREN."  (Hes 37:4-5)

Det börjar med att situationen ser alldeles hopplös ut. Allt liv är förtorkat (vers 2), och frågan kommer: Är det verkligen möjligt att dessa döda ben kan bli levande igen? (vers 3). Svaret kommer: Det är möjligt!

Vi kan ibland kanske känna det på samma sätt med våra liv. Vi var en gång levande, men livet har torkat ut. Vi kanske kan uppleva detsamma med vår kår eller vår församling. Den blev en gång till genom en väckelse från Gud. Men nu är det mest form och inte så mycket liv kvar.

Är det möjligt med en förändring? Svaret är ja! Vi ska få uppleva hur Guds ande sveper in i våra liv och i vår församling. Det som var dött och sovande ska åter få liv.

Den Helige Ande ska göra undret i våra liv: "Se, jag ska låta Ande komma in i er, så att ni får liv" (vers 5).

Den Helige Ande vill på nytt blåsa liv i döda kårer och församlingar.
Amen, låt det ske! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Se, jag ska låta Ande komma in i er, så att ni får liv" (vers 5).
_________________
Innehåll kapitel 37:
De förtorkade benen får liv (vers 1-14)
Ett folk - en kung (vers 15-28)
_________________

tisdag 16 oktober 2018

16 okt - Hes 36

NI SKA ÅTER GRÖNSKA OCH BÄRA FRUKT

Bibelläsning: Hesekiel 36
"Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka"  (Hes 35:8 FB)

Mitt i alla domsord över kringliggande folk  och förnedrande behandling av Israel kommer löftet om en väckelse. Guds folk ska åter grönska och bära frukt.

Då folket runt omkring ser vad som händer med Guds folk, kommer de att inse att det är Herrens verk: "Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, HERREN, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, HERREN, har talat det, och jag skall göra det."  (vers 36).

Men för att folket ska kunna se Guds verk i Guds folk behövs en personlig väckelse och rening från synd hos Guds folk. Var och en individuellt och tillsammans: "Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig"  (vers 26-29)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag ber att människor åter ska komma till tro då de ser Guds djupgående verk i Guds folk. 
_________________
Innehåll kapitel 36:
Återupprättelse av Guds folk
_________________

måndag 15 oktober 2018

15 okt - Hes 35

VARNING FÖR ISRAELHAT

Bibelläsning: Hesekiel 35
"Eftersom du alltid har hatat Israels barn..."  (Hes 35:5 FB)
I kapitel 35 uttalas domsord över Edom. Men till skillnad från alla de tidigare domsorden som uttalats i Hesekiel så handlar domsorden denna gång om inställningen till Israel.

Orsaken till de hårda orden mot Edom är att Edom:
-alltid hatat Israels barn (vers 5)
-talar föraktfulla ord mot Israel (vers 12)
-gläder sig då det går illa för Israel (vers 14)

Gud förväntar oss att vi ska välsigna och inte förbanna Israel. Han väntar sig att vi ska be för Jerusalem. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: I 1 Mos 12:3 säger Herren om Abrahams avkomma: "Jag skall välsigna dem som välsignar dig
__________________
Innehåll kapitel 35:
Dom över Edom för att Edom föraktat Israel.
__________________

söndag 14 oktober 2018

14 okt Hes 34

DE DÅLIGA HERDARNA

Bibelläsning: Hesekiel 34
"De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades."
  (Hes 34:4-5 FB)

Herren går till rätta med Israels herdar. Istället för att vårda sig om de svaga tänkte de bara på sig själva. Fåren har blivit sargade och skingrade: "Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem." (vers 6)

På samma sätt är det i den kristna församlingen idag. Det finns många som en gång var med. Av olika anledningar försvann de ut ur gemenskapen utan att någon frågade efter dem (vers 6). Idag är de vilsna i sina liv och irrar omkring och söker efter någon som bryr sig om dem och som visar omsorg.

Må Gud uppväcka de herdar han kallat i församlingen idag. Herdar som verkligen vårdar sig om fåren. Herdar efter Guds hjärta som är villiga att investera sin tid, krafter, resurser, ja sitt eget liv, för att sträcka sig ut mot dem som lider.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var finns Herrens omsorgsmänniskor idag?
___________________
Innehåll Hesekiel 34:
Israels herdar(vers 1-10)
Den rätte herden (vers 11-31)
___________________