torsdag 27 februari 2020

27 februari - 2 Mos 10

BERÄTTA OM HERREN

Bibelläsning: Andra Moseboken 10
Läs bibeltexten här


"...berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni skall inse att jag är HERREN"  (2 Mos 10:2 FB)

Genom Moses utförde Herren det ena undret efter det andra, men Farao gav inte med sig. Hans hjärta var fortfarande hårt.

Mitt under processen med alla plågor som kom över Egypten och alla under som Herren lät utföra, säger Herren till Moses: Berätta för dina barn och barnbarn om Herrens gärningar.

Berättelsen, vittnesbördet, om vad Herren gjort i våra liv kan många gånger vara det enda sättet att tala om Herren så att det kan bli mottaget av människor som inte tror. Bibelord och våra teologiska argument kan människor argumentera emot.

Men vem kan säga emot mig då jag berättar om vad Herren gjort för mig? Vem kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?

Låt Gud förvandla ditt liv. Och då han gör det, fortsätt att berätta om det för barn, barnbarn och alla andra som vill lyssna på ditt vittnesbörd.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill berätta för andra om vad Jesus gjort för mig
________________
Översikt:
- Vers 1-20
Den åttonde plågan: gräshoppor. Faraos hovmän börjar tappa tålamodet och går till farao och ber honom släppa folket. Farao köpslår med Mose, men vägrar att släppa folket. Då kommer gräshopporna över hela landet. Farao lovar att släppa folket, men då gräshopporna försvinner, försvinner också faraos löfte.

- Vers 21-29
Den nionde plågan: mörker. I mörkret lovar farao att släppa folket. Då ljuset kommer tillbaka bleknar faraos löfte.


Kommentar:
Faraos tjänare förstår långt innan farao själv att de möter en kraft och en makt som är mycket större än faraos. De säger till farao "hur länge... släpp männen...förstår du inte" (vers 7).

Gräshopporna, den åttonde plågan, får farao att utbrista "Jag har syndat mot Herren er Gud och mot er" (vers 16). Men faraos ånger försvinner lika fort som gräshopporna försvinner.

Till eftertanke:
"Vem kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?"
- Hur skulle ditt vittnesbörd låta?
- På vilket sätt har Gud förvandlat ditt liv?

- Hur mycket betyder Gud för dig?

onsdag 26 februari 2020

26 februari - 2 Mos 9

ETT HÅRT HJÄRTA

Dagens bibelläsning: Andra Moseboken 9
 Läs bibeltexten här

"Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte Israels barn, alldeles som Herren hade sagt genom Moses" (2 Mos 9: 35 FB)

Gång på gång drabbas Egypten av olika slags plågor. Boskapspest, bölder och hagel. Faraos hjärta mjuknar gång på gång, men så fort plågan har upphört fortsätter hans hjärta att vara hårt.


Ett hårt hjärta är ett hjärta som inte kan känna medkänsla, ett hjärta som inte vill låta sig beröras, ett hjärta som har stelnat i en form, ett hjärta som inte vill böja sig för Gud.


Det är lätt att fördöma Faraos hårda hjärta, men också våra hjärtan kan bli hårda av olika anledningar. Vi kan själva ha blivit känslomässigt skadade så att vi inte längre vill ha ett förstående, medkännande hjärta. Vårt hjärta kan ha stelnat, så vår kristendom mer består av ett hårt skal än av liv. Vårt hjärta kan ha stelnat så vi inte längre är villiga att höra och lyda Herrens röst.


Men Herren har en lösning. Då vi låter oss beröras av den Helige Ande smälter det hårda hjärtat och blir levande igen:  "Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött"  (Hes 11:19) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt mitt hjärta vara mjukt och följsamt för din ledning i mitt liv.

_______________
Översikt:- Vers 1-7
Den femte plågan: boskapspest
- Vers 8-12
Den sjätte plågan: bölder
- Vers 13-35
Den sjunde plågan: hagel


Kommentar:
Även om Farao fortfarande stod emot Herren, började egyptierna förstå att hebreernas gud är den verklige guden. Några fruktade Herrens ord (vers 20) och några fruktade inte Herrens ord (vers 21). De som fruktade Herrens ord blev inte drabbade av den sjunde plågan.


Till eftertanke: 
"Vi kan själva ha blivit känslomässigt skadade så att vi inte längre vill ha ett förstående, medkännande hjärta. Vårt hjärta kan ha stelnat, så vår kristendom mer består av ett hårt skal än av liv. Vårt hjärta kan ha stelnat så vi inte längre är villiga att höra och lyda Herrens röst."
- Hur är det med mitt hjärta idag?


"Några fruktade Herrens ord"
- Vad skulle det innebära idag att "frukta Herrens ord"?

- Hur är det med tillståndet med Guds folk idag? Är vi ett folk som "fruktar Herrens ord"?

tisdag 25 februari 2020

25 februari - 2 Mos 8

KAMPEN MELLAN DET GODA OCH DET ONDA

Dagens bibelläsning: Andra Moseboken 8
Läs bibeltexten här

"Mose gick ut från farao och bad till HERREN, och HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Han tog bort flugsvärmarna från farao, från hans tjänare och hans folk, så att inte en enda fluga fanns kvar. Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket." (2 Mos 8:30-32 FB)

Kampen böljar fram och tillbaka mellan det goda och det onda. Farao vägrar att släppa Guds folk ända tills han är besegrad. Då ber Mose om lindring för Egypten och då lindringen kommer ändrar sig Farao och håller inte sitt löfte. "Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket" (vers 32).


Så kan kampen mellan det goda och det onda vaja fram och tillbaka även i våra dagar. Inte minst inne i oss. Paulus beskriver kampen som rasar i honom med orden: "Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag." (Rom 7:13).


I nödens stund är det lätt att ge löften till Gud. Men då Herren har hjälpt oss och nöden inte längre är där är det lätt att glömma vad vi lovade Gud. 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Kampen mellan det goda och det onda finns både omkring mig och i mig.

________________
Översikt:- Vers 1-7
Mose går igen till farao och kräver "Släpp mitt folk". Aron sträcker ut sin hand och landet översvämmas av grodor.
- Vers 8-15

Farao lovar att släppa folket om Mose tar bort grodorna. Mose ber till Gud och han tar bort grodorna. Farao ångrar sig och vägrar att släppa folket.
- Vers 16-19
Den tredje plågan drabbar Egypten. Denna gång översvämmas landet av myggor som angriper människor och djur. Farao lovar släppa folket och ångrar sig.
- Vers 20-32
Den fjärde plågan drabbar Egypten. Nu är det flugsvärmar. Farao lovar släppa folket och ångrar sig.


Kommentar:
Vid de första två plågorna kunde egyptens spåmän kopiera undren, men då den tredje plågan kom kunde inte spåmännen göra samma under. De måste bekänna att det fanns en större makt, en gud, bakom plågorna (vers 18-19).

Farao börjar bli villig att kompromissa. Först ber han dem att inte lämna landet, utan att utföra sina offer i landet (vers 25). Sedan säger Farao att de får gå bort och offra, men inte för långt bort (vers 28).

Inför den fjärde plågan, flugorna, gör Gud ett undantag. Plågan drabbar hela Egypten, utom landet Goshen, där Guds folk bor.

Till eftertanke: 
Dagens manna säger: "Kampen mellan det goda och det onda finns både omkring mig och i mig."
- På vilka områden upplever du den kampen? Omkring dig? Inom dig?

Farao försöker få Guds folk att kompromissa på det som Gud sagt. 

- På vilka områden upplever du att samhället förväntar att vi ska göra kompromisser på det Guds har sagt?

måndag 24 februari 2020

24 februari - 2 Mos 7

"DU SKALL TALA ALLT JAG BEFALLER DIG"

Bibelläsning: Andra Moseboken 7
Läs bibeltexten här


"Du skall tala allt jag befaller dig. Sedan skall din bror Aron tala med farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land." (2 Mos 7:2 FB)

Moses hade fått uppdraget att föra Israels folk ut ur slaveriet. Men det kunde han inte göra själv. Han måste ständigt vara beroende av Gud. Och han kunde bara tala det Gud sa till honom att tala.


Vårt uppdrag som kristna idag är fortfarande detsamma. Att föra ut människor ur sitt slaveri och föra dem fram till frälsning. Vi måste också vara fullständigt beroende av Gud. Vi kan inte klara det på egen hand.


Vi måste höra vad Herren säger till oss. Ibland kanske han säger till oss att vara tysta. Då är det viktigt att vi inte talar. Ibland talar han om för oss vad vi ska säga. Då är det viktigt att vi säger det. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Du ska tala allt jag befaller dig."
________________
Översikt:- Vers 1-7
Gud sänder Mose och Aron till Farao. Mose är då 80 år gammal.
- Vers 8-13
Aron kastar staven på marken och den förvandlas till en orm. Faraos trollkarlar gör samma sak med sina stavar, men Arons stav uppslukar trollkarlarnas stavar. Farao vill inte släppa iväg israeliterna.

- Vers 14- 24
Då farao går ned till floden på morgonen möts han av Mose och Aron som förvandlar vattnet i i Egypten till blod. De egyptiska siarprästerna samma sak genom sin svartkonst och farao vägrar att släppa folket.


Kommentar:
Då Moses stav förvandlades till en orm och då Nilens vatten blev till blod, gjorde "de egyptiska spåmännen samma tecken genom sina magiska krafter" (vers 11+22). Moses utförde undren genom guds kraft men spåmännen genom ockulta onda andars makt. Det finns även i Nya Testamentet exempel på tecken och under genom onda andars kraft (Matt 24:24; 2 Tess 2:9; Upp 13:14-15), "Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda." (Mark 13:22). Satan försöker ofta imitera Guds kraft för att att föra människor vilse.
Plågorna i Egypten kan också ses som förebilder på plågorna under den kommande vedermödan som beskrivs i Uppenbarelseboken. 

Till eftertanke:
Jesus talar också om att tecken och under ska följa dem som tror (Mark 16:17-20; Joh 14:12; Matt 10:7-8).
- Har du varit med om tillfällen då Herren gjort under genom andliga nådegåvor eller på andra sätt? Ge exempel.
Jesus säger att de som tror på honom ska göra samma gärningar som Jesus (Joh 14:12).
- Vad kan det finnas för orsaker till att vi inte ser mer av det i våra liv?
 

söndag 23 februari 2020

23 februari - 2 Mos 6


"NU SKALL DU FÅ SE"


Bibelläsning: Andra Moseboken 6
Läs bibeltexten här


"Men HERREN sade till Mose: "Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land." (2 Mos 6:1 FB)

Mose hade mycket att kämpa mot. Israels folk ville inte lyssna på Moses (vers 9) och Farao ville inte lyssna på Moses (vers 12). Han hade mycket väl kunnat ge upp. Men Gud sa: "Nu skall du få se...", och Moses trodde på Herren.

Hur många gånger kan jag ha missat att få se de under Herren ville visat mig, genom att jag inte vågat gå, eller genom att jag inte hört vad Herren sagt?

Herren vill kalla ut oss på vägar där vi inte gått förut. Vi kan tycka att vi inte har kapacitet att göra Herrens verk. Men jag tror att han vill säga till oss också idag: "Nu skall du få se.." Vågar vi gå? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40)
________________
Översikt:- Vers 1-9
Gud påminner om sitt löfte att befria folket från slaveriet och föra dem tillbaka till sitt land. Moses talar om detta för folket, men de orkade inte lyssna "tyngda av sitt hårda arbete".
- Vers 10-13
Ännu en gång påminner Moses Gud om att han har svårt för att tala och att ingen kommer att lyssna på honom.
- Vers 14-27
Moses och Arons släkttavla
- Vers 28-30
Ännu en gång vädjar Mose till Gud och säger att har svårt för att tala.


Kommentar:
Herren talar ut de löften som han tidigare givit Abraham, Isak och Jakob:
- Löften om återlösning: föra er ut, rädda er, återlösa er (v6)

- Löften om att Israel är hans folk (v7)
- Löften om landet (v8)
Löftena uppfylldes då Herren förde dem ut ur Egypten. Han befriade dem från slaveriet och började leda dem till löftets land.

Hebreernas räddning från Egypten är också en bild på vår frälsning. Herren befriar oss, tar emot oss som sina egna och leder oss in i ett nytt liv.

Till eftertanke: 
Kan du se tillbaka på situationer i ditt liv där du upplevt att Herren manat dig till att göra något speciellt eller gå in i en speciell tjänst?
- Hur reagerade du?
- Vad blev resultatet?

Herren vill kalla ut dig på vägar där du inte gått förut. Du kan tycka att du inte har kapacitet att göra Herrens verk. Men jag tror att han vill säga till dig också idag: "Nu skall du få se.."
- Vågar du gå?

lördag 22 februari 2020

22 februari - 2 Mos 4+5


UNDANFLYKTER - 2 Mos 4

Bibelläsning: Andra Moseboken 4:

Läs bibeltexten här


"Då sade Mose till HERREN: "Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga."
 (2 Mos 4:10 FB)

I 2 Mos 4 finner vi en provkarta på undanflykter för den som inte vill följa Herrens uppmaningar.
-Jag är ingen talare (vers 10)
-Ingen kommer att lyssna till mig ( vers 1)
-Skicka någon annan i stället (vers 13)

Vilka är mina undanflykter, då jag inte vill följa Herrens uppmaningar?

Vi kanske tycker att vi inte har något att komma med. Att vi saknar resurser att utföra Guds verk. Då säger Herren till Moses, och kanske till oss: "Vad är det du har du i handen?" (vers 2). Moses hade bara en enkel stav i handen. Då säger Herren till honom att kasta den på marken, och plötsligt förvandlades staven till en orm (vers 3).

Då vi använder det vi har, det vi har i handen, och lägger det i Guds händer, kan Gud använda det till att göra underverk. Men vi måste våga använda det för att Gud ska kunna förvadla det till ett underverk.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill använda det jag har och det jag är.

_________________
Översikt kapitel 4:- Vers 1-17
Moses samtal med Gud om sin kallelse. Gud talar om för Moses vad han ska göra och Moses talar om för Gud varför han inte kan göra det.
- Vers 18-31
Moses återvänder till Egypten och informerar sin bror Aron om sitt uppdrag. Aron samlar israeliternas äldste och informerar dem. De blir övertygade och faller ned och tillber.
__________________
Kommentar:
Moses kommer med många olika ursäkter, men i vers 13 kommer den verkliga orsaken. Moses vill helt enkelt inte följa sin kallelse och Moses ber Gud att sända någon annan i stället. 
Gud utser då Aron att vara Moses mun på samma sätt som profeterna tjänar som Guds mun (Jfr 2 Mos 7:1).
__________________
Till eftertanke:
Moses hade många ursäkter att inte lyda Gud.
- Gör en  lista på vanliga ursäkter som du tror folk använder för att inte utföra Guds vilja.
- Vilka ursäkter brukar du använda för att inte utföra det som du tror Gud vill att du ska göra?


"SLÄPP MITT FOLK!" - 2 Mos 5

Bibelläsning: Andra Moseboken 5:

Läs bibeltexten här


"Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: "Så säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid åt mig i öknen!" (2 Mos 5:1 FB)

Mose och Aron gick till till Farao och krävde att Farao skulle släppa folket ut ifrån slaveriet.

Idag lever många människor i slaveri för att de inte kunnat förlåta någon, i slaveri under alkohol eller andra droger, i slaveri under hopplöshet eller i slaveri under självupptagenhet.

Gud behöver människor idag, som likt Moses och Aron, vågar gå ut och kräva frihet för dessa människor. Då Mose och Aron vågade gå ut på Guds befallning, åtföljdes deras ord av tecken och under.

Då vi vågar gå ut på Guds befallning kommer Guds kraft att följa vår tjänst.

Många människor lever i slaveri i dag. Någon måste våga kräva: "Släpp mitt folk!"

- Mannakorn att tugga på under dagen: Då vi vågar gå ut på Guds befallning kommer Guds kraft att följa vår tjänst.
_______________
Översikt:- Vers 1-9
Mose och Aron går till farao och ber att farao ska låta israeliterna gå ut i öknen och fira högtid.
- Vers 10-23
Deras begäran resulterar att israeliterna tvingas arbeta mycket mera i sitt slavarbete. Israeliterna vänder sig mot Mose och Aron och ger dem skulden för den ökade arbetsbördan.


Kommentar:
I Egypten fanns det massor av gudar och här kommer Moses och berättar om ännu en gud. Farao frågar "Vem är Herren?". 
Farao blir inte imponerad över att de hänvisar till en okänd gud. Om han dessutom bara är slavfolkets gud kan han inte vara speciellt mäktig.

Till eftertanke:
Vi kan kanske uppleva det på samma sätt idag. Vi hänvisar till en gud som har blivit alltmer okänd i vår tid. Vi har Gud som den högste auktoriteten i vårt liv. Vi hänvisar till Guds Ord som för att styrka det vi säger. Kristna idag blir förföljda i många länder och hånade i andra och många kanske tänker att vår Gud inte är mycket att bry sig om. 

- Hur stämmer detta med din upplevelse av vår omvärld idag?

Då Moses talar ut vad Herren har sagt blev det inte bättre. Allt blev mycket sämre. Så kan det också vara i våra liv. Då vi gör det vi  upplever att Herren ber oss göra, kanske vi förväntar oss att något gott ska komma ut av det. Ibland blir det tvärtom. Vår lydnad kan leda till att allt blir sämre. Men det behöver inte betyda att du handlade fel. Ibland kanske det måste bli sämre innan det goda kan bryta igenom.
- Vad tänker du om det?

fredag 21 februari 2020

21 februari - 2 Mos 3

"JAG HAR SETT....OCH HÖRT

Bibelläsning: Andra Moseboken 3
Läs bibeltexten här
"HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem.."
  (2 Mos 3:7-8 FB)

Gud hade sett folkets lidande och Gud hade hört deras rop på hjälp. Därför stiger Gud ned för att rädda dem.

Gud räddar folket genom att kalla en människa att föra folket ut ur slaveriet (vers 10).

Också idag lever många människor fångna i synd. Många människor är fångna i ett meningslöst liv utan att se något hopp eller någon utväg. Också idag ropar dessa människor till Gud om hjälp. Gud ser deras lidande och hör deras böner. Han vill nå fram till dem med sin räddning.

Därför kallar Gud även idag människor att gå till dem och föra dem ut i frihet genom förlåtelsen och frälsningen i Jesus Kristus. 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad kallar Gud mig att göra idag? _____________________

Översikt:

- Vers 1-6
Moses möter Gud i den brinnande busken och får befallning att ta av sina skor för att han står på helig plats.
- Vers 7-10
Gud talar med Moses om sin plan att föra ut folket från slaveriet till frihet, och om Moses roll i den befrielsen.

- Vers 11-17
Moses invänder att han säkert  inte är en lämplig kandidat för det uppdraget. Gud lovar att vara med Moses och talar om landet som "flödar av mjölk och honung"
- Vers 18-22
Gud ger instruktioner om hur man ska förbereda sig för uttåget.


Kommentar:
I Gamla Testamentet uppenbarar sig Gud ett antal gånger för sina utvalda ledare och för sitt folk.

- Abraham ser Gud som en rykande ugn och en brinnande fackla (1 Mos 15:17).
- Jakob brottades med en man (1 Mos 32:24-29)
- Under ökenvandringen visar sig Gud genom ett moln och genom en eld.

Den brinnande busken uppfattas ibland som en törnbuske,  en symbol för Guds lidande folk, och Herren som finns mitt ibland dem som lider.

Till eftertanke: 
Du kanske inte upplever Guds närvaro i form av en brinnande buske.
- På vilka olika sätt hör du Gud tala till dig? 
- Ge exempel på hur du har upplevt Guds ledning i ditt liv?
Moses upplevde att uppdraget han fick från Gud var alldeles för svårt för honom.
- Har du någon gång varit i samma situation? Vad hände? Hur slutade det?