söndag 31 december 2017

31 dec - 2 Krön 23

HAR DU BESTÄMT DIG?

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 23
" Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att de skulle vara ett HERRENS folk" (2 Krön 23:16 FB)

 Jojada såg till att den rättmätige kungen insattes i tjänst. De hade bestämt sig för att följa kungen vart han än gick (vers 7). De hade bestämt sig för att vara Herrens folk. De hade bestämt sig och de beseglade sitt beslut med ett förbund.
Har du bestämt dig för vem du vill vara? Har du bestämt dig för vem du vill följa? Om du är frälsningssoldat har du skrivit under ett förbund. Ta fram det igen och läs. Förnya ditt förbund med Gud. 

Om du inte ha ingått ett förbund med Herren kan det vara bra att göra det nu. Tänk efter inför Herren:
- Vad du vill uträtta med ditt liv
- Vem du vill vara
- Vem du inte vill vara
Skriv sedan ned det och ingå ett förbund med Herren om hur du vill att ditt liv ska se ut.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Vem vill jag vara och vad vill jag uträtta med mitt liv?
________________
Innehåll kapitel 23:
Prästen Jojada gör uppror mot Atalja och insätter kungens son som ny kung.
Jojada sluter ett förbund mellan sig själv, kungen och folket.
Folket ger av till Baalstemplet och slår sönder dess altaren och bilder.
_______________

lördag 30 december 2017

30 dec - 2 Krön 22

GUD VAKAR ÖVER SITT ORD

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 22
"När nu Atalja, Ahasjas mor, såg att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Juda. Men just när kungabarnen skulle dödas, tog kungadottern Josabeat i hemlighet bort Joas, Ahasjas son, från kungasönerna och förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren" (2 Krön 22:10-11 FB)

 Atalja, Ahasjas mor bestämde sig för att döda alla av Davids hus. Hon ville inte ha konkurrenter till tronen.
Men Gud hade långt tidigare sagt till kung David: "Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid." (2 Sam 7:16). Gud vakar över att hans ord går i uppfyllelse.

Då alla kungabarnen skulle dödas fanns det en som blev gömd i sovkammaren. Han var sedan gömd i Guds hus i sex år, hela Ataljas regeringsperiod. Många år senare gömdes Jesus då Herodes beslöt att döda alla gossebarn (Matt 2).

Gud vakar över sitt ord. Du kan lita på Guds ord. Jesus sa: "Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav,  inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett." (Matt 5:18) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du kan lita på Guds ord
_________________
Innehåll kapitel 22:
Ahasja blir kung i Juda och dödas.
Ahasjas mor tar sedan makten och dödar alla kungabarn,

utom Joas som gömdes undan.
_________________

fredag 29 december 2017

29 dec - 2 Krön 21

ETT SORGLIGT KAPITEL

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 21

"Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda kungs, vägar, utan du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till avgudadyrkan." (2 Krön 21:12-13 FB)

Joram blev kung över Juda efter sin far. Han börjar med att döda alla sina bröder, han slutar vandra på Herrens vägar och han förleder folket att följa avgudarna. Detta är ett alltigenom sorgligt kapitel med avfall från Gud.
Idag kanske det inte är så vanligt att döda sina bröder, men desto vanligare är det kanske att någon slutar vandra på Herrens vägar och att någon förleder folket att följa avgudarna.

Det är allvarligt att lämna Herren och att sluta vandra på hans vägar, men ännu allvarligare är det om vi förleder andra människor att överge Herren. Jesus säger i Mark 9:42: "Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet."

 
==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur lever jag mitt liv? Drar det människor till Gud, eller leder det människor bort från Gud? 
__________________
Innehåll kapitel 21:
Joram blir kung efter Josafat.
Han dödar din bröder och leder sitt folk bort från Herren.
Han dör utan att någon saknar honom (vers 20)
__________________

torsdag 28 december 2017

28 dec - 2 Krön 20

"NÄR DE BÖRJADE JUBLA..."

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 20
"Vi står maktlösa mot denna stora skara som kommit emot oss. Vi vet inte vad vi skall göra, vi riktar våra blickar mot dig.” (2 Krön 20:12 Bibel 2000)

Moabiterna, Ammoniterna och Meuniterna kom för att angripa Josafat (vers 1). Josafat gjorde en analys av situationen och kom fram till att hans folk inte hade en chans mot denna överväldigande armé. De var helt enkelt maktlösa (vers 12).
I sin maktlöshet vände de sig till honom som har all makt. De riktade sin blick mot Herren (vers 12).

När det var dags för det stora slaget började de att jubla och lovsjunga (vers 22). Då lovsången började hjälptes fienderna åt att förgöra varandra (vers 22). Då Josafat och hans här kom upp på kullen där de kunde se ut över dalen där striden skulle ha stått, fanns det inga fiender kvar.

Har du upplevt maktlöshet i ditt liv? Kan det vara för dig som det var för Josafat och hans folk "Vi vet inte vad vi ska göra" (vers 12)? Gör som Josafat. Rikta din blick mot Herren.

När de började jubla och prisa Gud, skedde förändringen. Lösningen finns inte i problemen. Lyft din blick och börja prisa Gud för hans makt och storhet. Du kan också få uppleva att när du börjar jubla och prisa Guds, då sker förändringen också i ditt liv!  

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får också lyfta min blick och lovprisa Herren.
_________________
Innehåll kapitel 20:
Vers 1-30
Josafat besegrar sina fiender genom lovsång och Herrens ingripande.
Vers 31-37
Slutet av Josafats regering
_________________
 

onsdag 27 december 2017

27 dec - 2 Krön 19

HAN FICK DEM ATT ÅTERVÄNDA TILL HERREN

Bibelläsning: Andra Moseboken 19

"Joshafat bodde nu i Jerusalem, men han for därifrån igen, ut bland folket, från Beer Sheva till Efraims bergsbygd, och fick dem att återvända till Herren, sina fäders Gud." (2 Krön 19:4 Bibel 2000)

Joshafat gjorde många bra saker. Han hade vänt sitt folk till att söka Gud (vers 3). Han hade insatt domare och sagt till dem låta fruktan för Gud vägleda dem (vers 7).

Och så hade han lämnat Jerusalem och farit runt i hela landet för att få folket att återvända till Herren.

Vi behöver sådana människor också idag. Människor som ser som sin livsuppgift att föra tillbaka människor till Herren. Du har en sådan uppgift. Finns det någon som du kan hjälpa att hitta tillbaka till Herren?  

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Finns det någon som jag kan hjälpa hitta tillbaka till Herren?
___________________
Innehåll kapitel 19:
- Josafat återvänder välbehållen till Jerusalem efter det misslyckade kriget där han skulle hjälpa Nordriket i striden mot arameerna.
- Josafats reformer 
___________________

tisdag 26 december 2017

26 dec - 2 Krön 18

EN FOG PÅ RUSTNINGEN

Bibelläsning: Andra Krönikebolen 18
"Men en man, som spände sin båge och sköt på måfå, träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade kungen till föraren av vagnen: "Vänd vagnen och för mig ut ur striden, för jag är sårad." Striden blev den dagen allt häftigare, och Israels kung stod ända till kvällen upprätt i sin vagn, vänd mot arameerna. Men vid solnedgången dog han." (2 Krön 18:33-34 FB)

Israels kung Ahab gick i strid, trots att profeten Mika hade talat varningens ord till honom (vers 16). För att inte bli så utsatt i striden bytte kung Ahab sina kungakläder mot vanliga kläder. Han ville vara anonym och dölja vem han var.
Men det oförutsedda hände. En pil, skjuten på måfå, träffade en fog i rustningen, vilket ledde till kungens död.

Finns det saker i ditt liv som kan vara en fog, en oskyddad del i din rustning? Kan det vara ouppgjord synd eller pågående synd som du helst vill att ingen ska känna till?

Be Gud om förlåtelse för vad som varit, ta emot rening från honom (1 Joh 1:9) och gör dig av med de synder som kan vara som en fog i din rustning.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
"Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef 6:11) 
________________
Innehåll kapitel 18:
1-6

Josafat, kungen i Juda (Sydriket) besöker Ahab, kunden i Israel (Nordriket).
Ahab ber Josafat dra ut tillsammans med honom i krig mot arameerna.
Vers 7-27
Alla profeter ger budskap om framgång i kriget utom Mika.
Vers 28-34
Mikas profetia besannas och Ahab blir dödad.
_______________
 

måndag 25 december 2017

25 dec - 2 Krön 17

STOLT ÖVER ATT GÅ HERRENS VÄGAR

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 17
"Han var stolt över att gå Herrens vägar och avlägsnade offerhöjderna och aserorna i Juda" (2 Krön 17:6 FB)
Josafat blev kung. Det står om honom att han vandrade på de vägar som David hade vandrat (vers 3), han sökte sin fars Gud och lydde Guds bud (vers 4). Han sände ut lärare med Herrens lagbok och "de for omkring till alla Juda städer och undervisade folket" (vers 9).

Det gav tydligen resultat för vi kan läsa om människor som "frivilligt hade givit sig i Herrens tjänst" (vers 16).

Det står om Josafat att han var stolt att gå Herrens vägar (vers 6). Är du och jag stolta över att gå Herrens vägar? Eller gör vi vad vi kan för att dölja det och hålla en låg profil? Det kanske känns behagligare att inte "sticka ut", utan att få vara en i mängden.

Där Guds verk går framåt är folk stolta över att få gå Herrens vägar. Vi får byta försagdheten mot frimodigheten och säga rakt ut: "Jag är stolt över att få vara en kristen". Vi behöver kanske inte vara stolta över oss själva, men att få tillhöra Jesus, det är verkligen något att vara stolt över.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Stolt över att tillhöra Herren.
_______________
Innehåll kapitel 17:
Josafat blir kung i Juda (Sydriket).
Josafat befäste städerna och befäste folkets tro på Guds ord.
______________

söndag 24 december 2017

24 dec - 2 Krön 16

SÖKES!

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 16
"Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom." (2 Krön 16:7 FB)
Herren söker efter speciella människor. De människor han söker är de som hänger sig åt honom. Är du en av dem?
Hängivelsen för Herren för med sig att Han vill hjälpa dig med sin kraft. Hängivenhet leder till kraft. I ett ljummet andligt liv rinner kraften bort.

Jesus vill ha allt eller inget "Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm" (Upp 3:15).

Jesus vill ha allt eller inget. Han vill att du ska älska honom av hela ditt hjärta, hela din själ och av hela ditt förstånd (Mat 22:37).

Herren söker efter dessa människor. Är du en av dem?


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ett hjärta som hänger sig åt Herren.
_________________
Innehåll kapitel:
-Israel (Nordriket) anfaller Juda (Sydriket). Juda ber kungen i Aram om hjälp och Israel avstår från att gå i krig med Juda.

- Herren förebrår kungen i Juda för att han litade mer på hjälp ifrån Aram än från Herren.
- Kungen i Juda (Asa) dör.
_________________

lördag 23 december 2017

23 dec - 2 Krön 15

ERT ARBETE SKA FÅ SIN LÖN

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 15

"Men var nu starka och låt inte modet falla, ty ert arbete skall få sin lön" (2 Krön 15:7 FB

Guds Ande kom över Asarja och han fick ett profetiskt budskap till kung Asa. Det var ord av uppmuntran: Herren är med er när ni är med honom. Ni omvände er till Herren och han lät sig finnas av er (fritt efter vers2+4).

Asarja förmedlade också en uppmaning, följt av ett löfte:
-Var starka!
-Låt inte modet falla!
-Ert arbete ska få sin lön!

Gud säger detsamma idag till den som söker Herren. Du kanske tycker att du inte fått se det resultat av ditt arbetet som du hoppades på. Ta emot emot ordet från Gud: "Sök Herren, var stark, låt inte modet falla, ditt arbete ska få sin lön!"

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Sök Herren, var stark, låt inte modet falla, ditt arbete ska få sin lön!
________________
Innehåll kapitel 15:
Vers 1-7

Asarjas profetia över Asa
Vers 8-19
Asarjas reformer.
Folket sluter på nytt förbund med Herren och lovar att de skall söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ.
________________

fredag 22 december 2017

22 dec - 2 Krön 14

SÖK HERREN

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 14
"Asa gjorde det som var gott och rätt i HERRENS, sin Guds, ögon. Han avlägsnade de främmande altarna och offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner aserorna. Han uppmanade Juda att söka HERREN, sina fäders Gud, och att hålla lagen och budorden." (2 Krön 14:2-4 FB)

Abias son, Asa, blev nu kung. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och han kom med två uppmaningar till folket:

1/ Sök Herren
2/ Håll dig till Guds ord

Asas uppmaningar är lika viktiga att upprepa idag. Jag behöver höra dem och följa dem.

Sök Herren.
Kanske det allra viktigaste vi gör i livet. Att varje dag avskilja en stund i koncentrerad samvaro med Herren. En stund där du får utgjuta ditt hjärta inför Honom. Men det är lika viktigt att ta tid att lyssna på vad Herren har att säga.

Håll dig till Hans ord
Det vanligaste sättet vi hör Herren tala på är Guds ord. Guds ord får vi ta emot till vägledning i våra liv. Guds ord får vi hålla fast vid i tider av förändring. Det är den enda säkra grunden som kan bevara oss på rätt kurs.

Asas uppmaningar har gått genom många generationer och idag kommer den till mig: Sök Herren och håll dig till Hans ord!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök Herren och håll dig till Hans ord!

_________________
Innehåll Kapitel 14:
Asa blir kung i Juda och höll sig till Herren. Landet hade lugn och ro under hans tid.
Juda anfalls av en mångdubbelt större här, men Herren hjälpte dem och beskyddade dem även då.
_________________


torsdag 21 december 2017

21 dec - 2 Krön 13

HERREN VÅR GUD 

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 13
"Men vi har Herren till vår Gud, och vi har inte övergett honom" (2 Krön 13:10 FB)
Salomos sonson Abia var nu kung i Sydriket. Sydriket och Nordriket ställde upp till strid mot varandra och Abia håller tal till Nordriket. Han talar om att Nordriket övergett Herren och att de skapat sig egna gudar, att Jerobeam gjutit guldkalvar som gudar (vers 8) och att vem som helst som kunde betala fick bli präst.

Abia framhåller att i Sydriket har man inte övergett Herren. Sydriket vinner striden även om Nordriket hade dubbelt så många soldater (vers 3). Orsaken till Sydrikets seger var att de var starka, "ty de stödde sig på Herren, sina fäders Gud" (vers18).

Idag finns det kyrkor i Sverige som välkomnar andra gudar, som öppnar för religioner som ofta bygger på österns gudar. Det verkar som om det finns kyrkor som inte tror att Herren, vår Gud, är nog. I sin iver att locka fler till kyrkan inbjuder man till olika aktiviteter som bygger på läror från främmande religioner.

Orsaken till tillbakagången för flera kyrkor i Sverige beror säkerligen inte på att man trott för mycket på Gud. Snarare att man trott för lite på Gud och försökt vidga budskapet med alternativa inslag, vilket i stället har urvattnat budskapet.

Men det finns fortfarande människor och kyrkor som inte har slutat lita på Gud. Som fortfarande stöder sig på Herren, våra fäders Gud. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "De stödde sig på Herren, sina fäders Gud" (vers18). Vad stöder jag mitt liv på?
_________________
Innehåll kapitel 13:
Abia regerar i Juda (Sydriket) i tre år. Under de åren besegrar han Israel (Nordriket).

________________

onsdag 20 december 2017

20 dec - 2 Krön 12

ATT ÖVERGE HERRENS UNDERVISNING

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 12
"När Rehabeams kungamakt hade blivit stärkt och han hade blivit mäktig, övergav han HERRENS undervisning. Så gjorde också hela Israel." (2 Krön 12:1 FB)
I tider av nöd, hot, lidande och fara är det lätt att vända sig till Herren. Det hade Rehabeam gjort. Men då han själv blev mäktigare och han hade blivit stärkt, övergav han Herrens undervisning.

Mönstret går igen. Vi kommer till Herren med våra stora behov och då Herren har lyft oss upp och gett oss fast mark under fötterna händer det gärna:
-bönen som hade varit så intensiv mattas av
-Guds ord som hade varit vår tröst och vårt hopp bleknar
-för att försvara den position vi fått kompromissar vi med Guds ord och överger Herrens undervisning

Det kan ske med oss som individer. För att bli accepterade på arbetsplatsen kanske vi överger Herrens undervisning. Av fruktan för att bli utstötta eller förlöjligade.

Det kan ske med kyrkan. I vår iver att behålla det inflytande kyrkan fått kan den vara villig att kompromissa med Guds ord. Av fruktan att behålla det ekonomiska stöd kyrkan får av individer och samhället kan den vara villig att överge Herrens undervisning på punkt efter punkt.

Men vi är inte kallade till att anpassa oss efter den här världen (Rom 12:2). Vi är kallade att genom våra liv förvandla den värld vi lever i till något bättre.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Anpassa er inte efter denna världen. Anpassa er istället till att reflektera Herrens närvaro på jorden.

_______________
Innehåll kapitel 12:

Rehabeam överger Herrens undervisning.
Egypten anfaller Juda, intar städerna och rövar guldet i Templet.

Rehabeam vänder sig åter till Herren och blir räddad.
_______________tisdag 19 december 2017

19 dec - 2 Krön 11

DE LYSSNADE PÅ HERRENS ORD

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 11
"Så säger HERREN: Ni skall inte dra upp för att strida mot era bröder. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt, ty det som har skett har kommit från mig."" Och de lyssnade till HERRENS ord och vände om och drog inte ut mot Jerobeam." (2 Krön 11:4 FB)

Även om Rehabeam handlade väldigt ovisligt i förra kapitlet, visar han nu att han är beredd att lyssna på Herren. Genom att göra det räddade han sig själv och folket från ett stort nederlag.

Att lyssna till Herren är det visaste vi kan göra. Vi har i dag Guds skrivna ord, vilket Rehabeam inte hade. I Guds ord får vi lyssna till hans röst.

Men Gud leder oss också genom att tala till oss genom tankar, händelser och genom andra människor. Vi får alltid stämma av denna vägledning mot Guds skrivna ord. Gud leder oss aldrig i en riktning som går emot Guds skrivna ord.

Lyssna på Herren. Jesus säger att hans får känner igen hans röst (Joh 10:4)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lyssna till Herrens ord

________________
Innehåll kapitel 11:
Vers 1-4

Rehabeam lyssnar till Herrens ord
Vers 5-25
Rehabeam befäster städerna och alla präster och leviter från Israel beger sit till Rehabeams område i Juda och Jerusalem.

________________

måndag 18 december 2017

18 dec - 2 Krön 10

VI SKÖRDAR DET VI SÅR

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 10
"Om du visar dig god mot detta folk, är vänlig mot dem och talar goda ord till dem, kommer de för alltid att bli dina tjänare." (2 Krön 10:7 FB)
Kung Salomo var död och hela Israel kom till Sikem för att kröna Salomos son, Rehabeam, till kung (vers 1).

Innan kröningen sa Israel: "Din far gjorde vårt ok tungt, men lätta nu det svåra arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig." (vers 4)

Rehabeam bad om tre dagars betänketid för att ge Israel sitt svar. Han frågade de gamle som hade varit i tjänst hos Salomo och de gav honom rådet att vara god och tala vänligt till folket (vers 7).

De unga rådgivarna däremot, de som var Rehabeams vänner, gav ett annat råd: "Mitt minsta finger är tjockare än min fars midja. Har min far lagt på er ett tungt ok, så skall jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, så skall jag göra det med skorpiongissel."(vers 10-11)

I stället för att vara god mot folket och visa omsorg, lyder Rehabeam de ungas råd att tala hårda ord till folket och att ytterligare lägga bördor på dem. Resultatet blev att riket splittrades. De norra stammarna vände tillbaka till den norra delen av landet och Rehabeam blev endast kung över Juda städer.

Det bästa rådet att följa hade varit de äldstes råd: "Om du visar dig god....kommer de för alltid att bli dina tjänare". Om vi gör gott kommer det att komma gott tillbaka. Om vi gör ont kommer det att komma ont tillbaka.

Paulus uttrycker det så här: "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7). Du  kanske inte ser det med en gång, men håll ut, fortsätt att göra det som är gott. "Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp" (Gal 6:9) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det vi sår kommer vi också att skörda.
__________________
Innehåll kapitel 10:
Riket delas i Nordriket och Sydriket på grund av Rehabeams hårdhet.

__________________

söndag 17 december 2017

17 dec - 2 Krön 9

NÄR DROTTNINGEN AV SABA FICK HÖRA RYKTET...

Bibelläsning: Andra Krönkeboken 9
När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, kom hon till Jerusalem för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe och med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i stor mängd och dyrbara stenar. När hon kom inför Salomo, talade hon med honom om allt som låg på hennes hjärta. Salomo svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för Salomo, utan han kunde ge henne svar på allt." (2 Krön 9:1-2)

Drottningen av Saba hade hört ryktet om att Gud hade utrustat Salomo med stor vishet. Hon måste besöka Salomo för att se om ryktet var sant eller inte.
Nu hade hon mött Salomo. Hon hade sett det "med egna ögon" (vers 6), och ryktet överträffade allt hon hade hört om Salomo (vers 6). Då började hon prisa Gud för Salomos vishet (vers 8).

Verkligheten överträffade de goda ord hon hade hört om Salomo.

Många år senare hörde Paulus ryktet om församlingen i Efesos. Han hade hört om deras tro och om deras kärlek (Ef 1:15). Jag tror inte att Paulus efter det fick tillfälle att besöka Efesos för att se om ryktet var sant eller inte, men ryktet fanns där.

Vad har din församling/kår för rykte? Är den berömd för sin tro och kärlek? Borde den inte vara det? Och om den är det, skulle ryktet överleva ett besök?

Församlingen i Laodicea spred ryktet om sig själv att den var rik, hade vunnit rikedom och att den inte saknade någonting (Upp 3:17). Tänk vad fantastiskt det skulle vara att tillhöra en församling som inte saknade någonting. De hade alla ungdomsledare de behövde, de hade alla lokaler de behövde, de hade alla musiker de behövde, de hade alla predikanter de behövde. Men i den Helige Andes ögon levde de inte upp till det rykte de försökte sprida om sig själva. Den helige Andes omdöme om församlingen var "du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken" (Upp 3:17).

Lever du upp till det rykte du skapar om dig själv? Säger de som möter dig att du överträffar alla goda ord som jag hört om dig? Eller att det dåliga rykte de hört inte alls var sant?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag ber att min gudsrelation, min tro och min kärlek ska vara så genuina att de klarar en översyn av den Helige Ande.

__________________
Innehåll kapitel 9:
Vers 1-12

Drottningen av Saba besöker Salomo
Vers 13-28
Salomos rikedom
Vers 29-31
Salomo dör. Efterträds av sin son Rehabeam
__________________

lördag 16 december 2017

16 dec - 2 Krön 8

SER DU MÅLET?

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 8
"Sedan Salomo i tjugo år hade byggt på Herrens hus....." (2 Krön 6:1 FB)
Salomo hade startat ett stort projekt. Det skulle inte bli färdigt förrän tjugo år senare. Hur kan man ha motivation att starta ett projekt som inte kommer att vara färdigt inom överskådlig tid?

Det var ett stort projekt. 153.600 arbetare jobbade heltid på projektet. 80.000 av dem fanns inte ens på byggarbetsplatsen. De var uppe i bergen och jobbade som stenhuggare. (2 Krön 2:17-18).

Om Salomo inspekterade arbetet två dagar i rad, kunde han förmodligen inte se att det hade hänt något som förde närmare målet, men tjugo år senare stod det färdigt. Salomo hade fångat visionen och det gav honom motivation att fortsätta arbetet, också de dagar då det såg ut som om ingenting hände.

Vad ska du ha uppnått om ett år? Om fem år? Om tio år? Om tjugo år? Du kanske inte lever om tjugo år, men är du villig att sätta igång det som du kanske inte själv får se frukten av?

Fråga Herren om vilken vision du ska vara en del av att uppfylla. Låt honom fylla dig med visionen om vad som skulle kunna vara resultatet om du började arbeta mot visionen idag. Använd sedan varje dag till att ta steg mot visionens uppfyllande. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad vill jag åstadkomma med mitt liv? Vilket är nästa steg jag kan ta mot det målet?
__________________
Innehåll kapitel 8:

Salomos övriga byggprojekt då templet var färdigt.
__________________

fredag 15 december 2017

15 dec - 2 Krön 7

                       ELD FRÅN HIMLEN
Bibelläsning: Andra Krönikeboken 7
"När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och HERRENS härlighet uppfyllde huset" (2 Krön 7:1 FB)
Då Salomo avslutat sin bön kom eld ned från himlen. Uppmärksamheten flyttades från Templets härlighet till Guds härlighet som uppfyllde huset. De såg Herrens härlighet (vers 3).

Det var på samma sätt då Elia, då han utmanat Baalsprofeterna på berget Karmel, hade slutat be då föll Herrens eld på altaret (1 Kung 19:1)

Det var på samma sätt på pingstdagen. Då de hade bett "kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala." (Apg 2:2-4)

Några dagar senare då myndigheterna befallde lärjungarna att inte predika mer i Jesu namn, då samlades lärjungarna till bön och "när de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord." (Apg 4:31).

Längtar du efter att Guds Ande ska falla med eld över ditt liv? Då Johannes döparen första gången presenterar Jesus säger han om Jesus: "Han skall döpa er i den Helige Ande och eld" (Luk 3:16). Det var en del av Jesu uppdrag då han kom till jorden. Har du låtit Jesu uppdrag fullbordas i ditt liv?

Har du överlåtit ditt liv fullständigt  i Guds händer? Har du lagt dig själv på altaret?

"När de slutat att be". Det var då elden föll. Kanske har du bett länge nog? Kanske du ska sluta be och bara ta emot vad Gud har lovat? Kanske ska du börja tacka honom för att hans löfte är sant och att du tar emot det i tro? Då kan elden falla också på dig.

Då flyttas fokus från dig själv, och Herrens härlighet blir uppenbar för dig och för andra. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, låt din härlighet bli synlig i mitt liv och i vår gemenskap. 
_________________
Innehåll kapitel 7:

Vers 1-10
Eld från himlen vid templets invigning
Vers 11-22
Herren uppenbarar sig för Salomo
_________________

torsdag 14 december 2017

14 dec - 2 Krön 6

HERREN HÅLLER VAD HAN LOVAT

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 6
"Och HERREN har hållit det löfte han gav, för jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, så som HERREN lovade, och jag har byggt huset åt HERRENS, Israels Guds, namn." (2 Krön 6:10 FB)
Salomo håller tal och ber vid templets invigning. Han återkommer gång på gång till att Herren håller vad han lovat och ber om att Herren också i framtiden ska hålla vad han lovat.

"Välsignad vare HERREN, Israels Gud, som med sina händer har fullbordat vad han med sin mun lovade" (vers 4)
"...så som Herren lovade..." (vers 6)
"...du som håller vad du lovade..." (vers 15)

Gud har inte förändrat sig. Han är densamme. Han håller också idag det han har lovat.

- Han har lovat att var och en som åkallar hans namn ska bli frälst (Apg 2:21)
- Han har lovat att utgjuta sin Ande över alla människor (Apg 2:17)
- Han har lovat att förlåta dina synder (1 Joh 1:9)

Om du tror på hans ord kan hans löften bli verklighet också för dig. Du kan lita på Gud. Du kan ta honom på hans ord. Lyft din blick och ta emot det han har lovat. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden!
________________
Innehåll kapitel 6:
Vers 1-11

Salomo talar till folket

Vers 12-42
Salomo ber till Gud
________________

onsdag 13 december 2017

13 dec - 2 Krön 4+5

EN DYRBAR PORT

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 4
"Beträffande ingångarna i huset, så var både de dörrar i det innersta som ledde till det allra heligaste, och de dörrar som ledde till tempelsalen, gjorda av guld" (2 Krön 4:22 FB)
Det allra heligaste var platsen där Gud bodde. Dörren till Guds rum måste markeras speciellt. Den var dyrbar. Den måste vara av rent guld.
Gud finns visserligen hos dig alltid. Du kan tala med honom i bilen, i duschen, på promenaden, ja var som helst.

Men du behöver också speciella stunder som är avskilda för gudsgemenskap. Då Jesus lär sina lärjungar att be, säger han att de ska gå in genom en dörr, och till och med stänga den efter sig. Detta för att markera för dig själv och för Gud att nu är det en speciell avskild personlig stund mellan dig och Gud."Då skall din fader belöna dig" säger Jesus i meningen efter den om dörren (Matt 6:6).

Det finns en dyrbar dörr att gå in i varje dag. Dörren in till gemenskapen med Gud. Du får använda den idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får använda dörren till gemenskap med Gud idag.
________________
Innehåll kapitel 4:
Templet inreds med Havet, ljusstakar av guld, prästernas förgård och det allra heligaste.

_________________

HERRENS HÄRLIGHET

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 5
 "...och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp HERRENS lov och pris, och när man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och man började lova HERREN, därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet - då blev huset, HERRENS hus, uppfyllt av ett moln, så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty HERRENS härlighet uppfyllde Guds hus." (2 Krön 5:13-14 FB)
Herrens härlighet fyllde Guds hus på ett så mäktigt sätt att prästerna inte längre kunde göra tjänst. Vilken gudsnärvaro! Den mänskliga tjänsten upphör och Herren tar över.

Kan det vara tvärtom också? Kan det vara så att den mänskliga aktiviteten kan vara så stor i Guds hus så att huset inte uppfylls av Guds härlighet?

Några gånger har jag fått uppleva att Guds härlighet fyller huset där vi är samlade för gudstjänst. Ingen vill gå därifrån. Ingen vill göra något som kan dra uppmärksamhet till sig själv.

Guds härlighet är en ljuvlighet bortom det mänskliga.

Nu är det du som är Guds tempel. Låt dig uppfyllas av Guds härlighet. Var medveten om att Guds ande bor i dig. Glöm inte bort det! "Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?" (1 Kor 6:19) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fylld av Guds härlighet vill jag nu möta dagen.
__________________
Innehåll kapitel 5:
Herrens ark förs in i templet.

Då trumpetblåsarna och sångarna stämmer upp Guds lov fylls templet av Guds härlighet.
___________________

tisdag 12 december 2017

12 dec - 2 Krön 3

OCH SALOMO BÖRJADE BYGGA...

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 3
"Salomo började bygga HERRENS hus i Jerusalem på Moria berg, där HERREN hade uppenbarat sig för hans fader David, på den plats som David hade ställt i ordning, jebusiten Ornans tröskplats." (2 Krön 3:1 FB)


Det hade börjat med att Herren uppenbarade sig. Det är ofta så det börjar. Gud ger oss en tanke. Det kan ske då vi är i bön och söker hans vilja. Det kan också ske mitt i vardagslivet på språng mellan det ena eller det andra.

Känner du igen det? Du får en impuls att göra något som kan ha betydelse för Guds rike. En insats som du skulle kunna göra och som skulle kunna vara till välsignelse för andra människor.

Men ofta stannar det där. Det stannar med en god tanke som aldrig förverkligas. 


Världen skulle se annorlunda ut om fler goda tankar förverkligats. Församlingen/kåren skulle kunna se annorlunda ut om fler tankar förverkligades.

Det är bra att gå och drömma om saker som skulle kunna förverkligas. Salomo hade en dröm om ett Tempel till Gud, men han lät det inte stanna med en dröm: Han började bygga! (vers 1)

Det finns många drömmar kvar som väntar på att förverkligas. Gör som Salomo: Sätt igång, börja bygga.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Det finns många drömmar kvar som väntar på att förverkligas.
_____________________
Innehåll kapitel 3:
Salomo börjar bygga Templet och inreder det allra heligaste.
_____________________

måndag 11 december 2017

11 dec - 2 Krön 2

GUDS TEMPEL
 
Bibelläsning: Andra Krönikeboken 2
" Och det hus som jag vill bygga skall vara stort, för vår Gud är större än alla gudar. Men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Vem är jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom, det skulle då vara en plats där man kan tända rökelse inför hans ansikte?" (2 Krön 2:5-6)


Salomo hade tagit på sig ett projekt, som han visste var omöjligt: Bygga ett hus åt Gud.
Hur mycket man än tog i, hur stort man än byggde det, skulle det ändå vara för litet för att rymma Gud.

Men, fastän projektet gränsade till det omöjliga, sparade man ingen möda för att Templet skulle bli så stort och så praktfullt det bara kunde bli. Det bästa av material och av mänskliga förmågor skulle användas. Guds Tempel var inte vilket hus som helst. Templet skulle representera och återspegla Guds storhet och härlighet.

Idag är det vi som är Guds tempel här på jorden (1 Kor 6:19). Hur ivriga är vi att våra liv ska återspegla något av Guds storhet? Är det viktigt för oss att låta våra liv synliggöra Gud bland människor vi möter? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är jag ivrig att låta något av Guds storhet bli synlig genom mitt liv?
________________
Innehåll kapitel 2:
Salomo förbereder Tempelbygget genom att mobilisera arbetare och samla material till byggnadsverket.
________________

söndag 10 december 2017

10 dec - 2 Krön 1

VAD BER DU OM?

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 1
"Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sade till honom: "Bed mig om det du vill att jag skall göra för dig". (2 Krön 1:7 FB)

Salomo får frågan av Gud "vad vill du att jag skall göra för dig". Salomo bad om vishet och förstånd att vara ledare för folket. Det svaret behagade Gud och Gud svarade Salomo: "Då sade Gud till Salomo: "Eftersom du har ett sådant hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv och inte heller har bett om långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare för mitt folk, som jag har gjort dig till kung över, därför skall du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära, sådana som varken kungarna före dig har haft eller någon kung efter dig kommer att ha." (vers 11-12)

Om Gud uppenbarade sig för dig en natt och bad dig formulera vad du verkligen ville ha, vad skulle du svara? Skulle du be om saker som skulle tillfredsställa dig eller skulle du be om något som skulle utvidga Guds rike på jorden?

Det är inte fel att be om saker för dig själv. Den blinde tiggaren fick en gång den frågan av Jesus. Han bad om att få tillbaka sin syn, och han fick det. (10:51)

Men det är viktigt att våra önskningar inte bara gäller oss själva. Om vi söker Guds rike först kommer det andra att komma på plats. (Matt 6:33). Så var det för Salomo. Han sökte Guds rike först och fick det andra i tillägg.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är min bön? I bönen Fader Vår ber Jesus att vi ska be om att hans rike ska komma och hans vilja ske. Vad skulle det betyda för mig i mitt liv, om jag skulle be den bönen till Gud?
________________
Innehåll kapitel 1:

Vers 1-12
Salomo ber om vishet
Vers 13-17

Salomos rikedom och makt
________________

lördag 9 december 2017

9 dec - 1 Krön 29

OFFERTJÄNST

Bibelläsning: Första Krönikeboken 29
"Av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren" (1 Krön 29:9 FB)

David börjar närma sig slutet av sin livsvandring. Han brann för att Guds tempel skulle byggas. Det skulle byggas av hans son Salomo. Men eftersom David såg på sin son som ung och vek (vers 1) ville David samla ihop så mycket rikedomar som möjligt för att underlätta för tempelbygget.
David ger själv det han äger (vers 3) och folket bar fram sina offergåvor (vers 8). Alla var glada över de frivilliga gåvorna som gavs av ett hängivet hjärta (vers 9).

Man tackar Gud för att man får bära fram gåvorna (vers 13). Man såg inte på gåvorna som ett offer, men menade inte ens att man gav det av egen kraft (vers 14), "Nej, från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett det åt dig" (vers 14). Sedan följde lovsång och tacksägelse till Gud (vers 20).

Vilken glädje och vilken tacksamhet man manifesterade då man fick bära fram till Gud det som Gud hade välsignat dem med!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur är det med offergudstjänsten i din församling/kår, eller i ditt eget liv? 

__________________
Innehåll kapitel 29:
Vers 1-9

David håller tal om vikten att offra till Templet.
Ledarna bär fram sina offer och folket gladdes sig över alla frivilliga offer.
Vers 10-25
Davids bön och tacksägelse
Vers 26-30
David dör
_________________

fredag 8 december 2017

8 dec - 1 Krön 28

EN FADERS RÅD

Bibelläsning: Första Krönikeboken 28
"Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig." (1 Krön 28:20 FB)


Då David börjar närma sig slutet av sitt liv ger han sin son Salomo några vägledande ord inför maktskiftet. Råd som du och jag få ta till oss från vår far i himmelen:

1/ "Tjäna Gud med hängivet hjärta och med villig själ." (vers 9)
2/ "Om du söker honom (Gud) låter han sig finnas av dig." (vers 9)
3/ "Var nu uppmärksam, ty Herren har utvalt dig." (vers 10)
4/ "Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i HERRENS hus är avslutat." (vers 20)


Läs igenom verserna flera gånger. Bed och tänk över hur de verserna kan tillämpas i din situation i ditt liv. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Var uppmärksam ty Herren har utvalt dig" vers 10
 __________________
Innehåll kapitel 28:
David ger anvisningar om tempelbygget och ger goda råd till sin son Salomo.
___________________

torsdag 7 december 2017

7 dec - 1 Krön 27


GUDS  LÖFTE

Bibelläsning: Första Krönikeboken 27
"Men David tog i förteckningen inte upp dem som var under tjugo år, ty HERREN hade lovat att han skulle föröka Israel som stjärnorna på himlen." (1 Krön 27:23 FB)

David organiserade försvaret av landet och satte upp tolv härar med vardera 24.000 man som skulle tjänstgöra varsin månad under året. Israel var omgivet av andra folkslag som gärna skulle hitta en svag punkt i Israel för ett anfall.

På samma sätt måste vi också alltid vara beredda, iklädda Guds vapenrustning, för att kunna "stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef 6:11).

Men David visste att han inte kunde lita på sin eller Israels egen förmåga att stå emot fienderna. Ytterst vilade Davids och Israels framtid på löften som Gud hade givit till Abraham många hundra år tidigare. Löften om att Herren hade lovat att "föröka Israel som stjärnorna på himlen" (vers 23). Löftet till Abraham kan du läsa i 1 Mos 15:5.

Vad vilar din framtid på? Din hälsa, dina ekonomiska resurser eller på Guds löften över ditt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33)
_______________
Innehåll kapitel 27:
Vers 1-15

Inrättande av tolv häravdelningar, en för varje månad.
Vers 16-24
Israels hövdingar över de tolv stammarna.
Vers 25-31
Tillsyningsmän över kungens skatter, jordbruket, vingårdarna, olivplanteringarna. nötboskapen, kamelerna, åsninnorna och småboskapen.
Vers 21-24
Davids personlige rådgivare
_______________

onsdag 6 december 2017

6 dec - 1 Krön 26

SKÖTA GUDS ANGELÄGENHETER

Bibelläsning: Första Krönikeboken 26
"Hans bröder var dugliga män, 2.700 till antalet och familjeöverhuvuden. Dem satte kung David över rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam för att ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter." (1 Krön 26:32 FB)

Många av de tjänster som nämnts hittills har handlat om gudstjänstutövningen. Lovsång, profeterande, tända rökelse och mycket mer. I detta kapitel avhandlas de "världsliga" tjänsterna: "Av jishariterna togs Kenanja och hans söner till de världsliga sysslorna i Israel, till att vara tillsyningsmän och domare." (vers 29). Dessutom avdelas 1.700 dugliga män till ämbetsförvaltningen på andra sidan Jordan (vers 30). I den sista versen i kapitlet talas de om dem som skulle "ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter." (vers 32).

Dessa tjänster var inte de som hade en framträdande plats vid gudstjänsterna. Men även om de inte utförde "andliga" uppdrag var de ändå i tjänst för Gud. De ombesörjde alla Guds angelägenheter. De gjorde det möjligt för att Tempeltjänsten kunde fortgå.

I våra kårer och församlingar idag finns det många tjänare som ombesörjer Guds angelägenheter. De sköter finanserna, fastigheterna, städar, kokar kaffe, planerar, organiserar och mycket mer. De syns inte i talarstolen så ofta. De har inte de mest framträdande positionerna i gudstjänsten. Men de tjänar Gud och församlingen genom att ombesörja Guds angelägenheter.

Gud välsigne alla som ombesörjer Guds angelägenheter så att verksamheten på kårer och i församlingar kan fortgå.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Glöm inte bort att be för dem som i det tysta trofast sköter tjänsterna i Guds hus.

________________
Innehåll  kapitel 26:
Insättande av tjänster som
-dörrvaktare

-vaka över skatterna och förråden i Guds hus
-tillsyningsmän och domare, de världsliga sysslorna
________________

tisdag 5 december 2017

5 dec - 1 Krön 25

LOVSJUNGANDE PROFETER

Bibelläsning: Första Krönikeboken 25
"David tillsammans med befälhavarna avskilde Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som skulle tjänstgöra som profeter med harpor, psaltare och cymbaler....
... som profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till HERREN." (1 Krön 25:1+3 FB)
Kapitlet handlar om dem som avdelades för att tjänstgöra som profeter och sjunga lovsånger.

Två gånger i kapitlet nämns profeterandet tillsammans med lovsång och musik. Vad har då dessa två med varandra att göra? Profeterande brukar vi kanske inte vanligtvis sammankoppla med lovsång.

Men jag tror att de två är intimt sammankopplade. Att profetera hänger ihop med att komma så nära Herren att vi kan höra hans viskning och maning i örat. "Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna" (Upp 3:13).

Hur gör man för att komma nära Herren? Det bästa sättet jag vet är lovsång och tillbedjan. Där kommer vi nära Herren och betraktar honom som han är. Där blir vi absorberade av hans närvaro och där får vi höra hans röst, känna vad han känner, se det han ser, glädjas åt det som gläder honom och sörja över det som sörjer honom.

Jesus öppnade vägen för oss in i Faderns närhet. Du får komma inför hans ansikte i lovsång och tillbedjan. Du får lyssna på hans röst och handla på hans ord.

==> Mannakorn att tugga  på under dagen: Jag vill idag bli stilla inför Herren och lyssna till vad han vill säga mig.
________________
Innehåll kapitel 25:

Genom att kasta lott utvaldes dem som skulle göra tjänst att sjunga till Herrens ära.
________________

måndag 4 december 2017

4 dec - 1 Krön 24

ORDNING I GUDS HUS

Bibelläsning: Första Krönikeboken 24
"Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i HERRENS hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning HERREN, Israels Gud, hade gett honom." (1 Krön 24:19 FB)

Kapitlet beskriver hur prästerna och leviterna skulle utses till sina olika uppgifter. Det skulle vara ordning i Guds hus. Alla skulle veta vad man skulle göra och vad man inte skulle göra.

I Gamla Testamentet var det speciella präster som skulle tjäna i Templet. I Nya Testamentet är vi alla präster: "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Petr 2:9).

Paulus skriver att Gud är ordningens Gud (1 Kor 14:33). Men det finns plats för alla. Var och en har sin uppgift.

Desto bättre var och en har, vet om och håller sin plats och arbetsuppgift, desto bättre fungerar Kristi kropp. I Kristi kropp har var och en sin uppgift så att det blir till nytta för helheten. Kristus är huvudet för kroppen och då alla lemmar underordnar sig huvudet fungerar kroppen i harmoni. Då var och en har sin uppgift kan vi tillsammans gå framåt utan att inkräkta på varandras uppgifter "Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt. Den ene tränger inte den andre, var och en går sin givna bana." (Joel 2:7-8)

Det finns en plats, en funktion en uppgift också för dig så att det blir till nytta och välsignelse för helheten. 

 ==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig; Herre, att fullgöra min tjänst på bästa sätt. ________________
Innehåll kapitel 24:
Lottdragning om fördelningen av tjänster från de olika familjerna
_______________

söndag 3 december 2017

3 dec - 1 Krön 23

VEM SKÖTER LOVSÅNGEN HOS DIG?

Bibelläsning: Första Krönikeboken 23
"Varje morgon skulle de tacka och lova HERREN och likaså varje kväll." (1 Krön 23:30)
David gjorde förberedelser för det kommande Templet. Lovsången hade en viktig plats i Templets funktion. Man tillsatte 4.000 personer för att ansvara för den tjänsten: "och 4.000 skall lovsjunga HERREN till de instrument som jag låtit göra för lovsången" (vers 5).

Idag bor inte Gud i Tempel gjorda av människohänder. Nu bor han i levande tempel som finns överallt. Du och jag är hans nya tempel. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er" (1 Kor 6:19).

Vem sköter lovsången i ditt tempel? Finns det lovsång där morgon och kväll? Eller är den tjänsten försummad i ditt tempel?

Det finns alltid skäl att lovsjunga Gud. Och medan vi lovsjunger honom förvandlas vi.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte." (Ps 100:4-5) 
______________
Innehåll kapitel 22:
David organiserar tempeltjänsten och fördelar uppgifterna som tillsyningsmän, domare, dörrvaktare, lovsångare och musiker.
______________ 

lördag 2 december 2017

2 dec - 1 Krön 22

VART VÄNDER DU DITT HJÄRTA?

Bibelläsning: Första Krönikeboken 22
"Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren, er Gud" (1 Krön 22:19)

David skulle inte bygga Guds Tempel. Davids händer var alltför befläckade av blod genom alla de krig han hade utkämpat (vers 8). Gud hade sagt att Davids son, Salomo, skulle vara den som byggde Templet (vers 10).


Men David förberedde tempelbygget genom att samla byggnadsmaterial och genom att ge Salomo råd.


Salomo fick rådet att följa Guds ord noggrant. De ord som Gud hade gett till Moses. Salomo fick uppmaningen att vara stark, frimodig och orädd (vers 13).

Sedan samlade David alla hövdingar och sa till dem: "Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka HERREN, er Gud. Stå upp och bygg HERREN Guds helgedom" (vers 19).


Vad skulle det innebära att bygga Guds Tempel i våra dagar?

- För det första är det vi som individer som är Guds Tempel på jorden (1 Kor 6:19). Vårt uppdrag är att vi ska återspegla något av Guds härlighet var vi går fram i vardagslivet.

- För det andra är vi tillsammans Kristi kropp (1 Kor 12:27), det synliga uttrycket för Guds närvaro i världen.

- För det tredje är vårt uppdrag att utvidga Guds rike på jorden. Att predika Guds rike så att människor blir frälsta (Matt 10:7).


Förutsättningen för att kunna göra detta är att du vänder ditt hjärta och din själ till att söka Herren (vers 19).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vart är ditt hjärta vänt? Är det vänt bara till dig själv, ditt och de dina eller är det vänt till Gud, Hans vilja för dig och Hans rike?
______________
Innehåll kapitel 22:
David förbereder Tempelbygget. David förbereder också sin son Salomo till att bli kung.

______________

fredag 1 december 2017

1 dec - 1 Krön 21

UPPEGGAD AV SATAN

Bibelläsning: Första Krönikeboken 21
"Men Satan trädde upp mot Israel och uppeggade David till att räkna Israel. Då sade David till Joab och till folkets befälhavare: "Gå och räkna Israel, från Beer-Sheba till Dan, och ge mig besked så att jag får veta hur många de är." (1 Krön 21:1 FB)

David bestämde sig för att genomföra en folkräkning. Uppenbarligen var det emot Guds vilja, och det visste David. Davids närmaste medarbetare varnade honom för att dra skuld över Israel (vers 3).

Varför det var emot Guds vilja kan vara svårt att förstå. Kanske hade det att göra med att räkna och lita på sina egna resurser istället för att lita på Gud och hans resurser.

Davids beslut ledde till en katastrof för många oskyldiga människor. Det kan också vara svårt att förstå varför oskyldiga människor skulle drabbas av Davids olydnad, men det är så det är. Vi matas dagligen av nyheter från olika länder där människor lider och dödas på grund av sina ledares beslut.

David inser sitt stora misstag och ber Gud om förlåtelse (vers 8). Till slut ber David Gud att de oskyldiga inte ska drabbas utan att domen ska falla över honom själv (vers 17), och till slut avbryts ödeläggelsen.

Allt började med att Satan uppeggade David (vers 1). Då David hade lyssnat på Satan tillräckligt länge kunde inget stoppa honom från att synda. Även om hans mest pålitliga medarbetare varnade honom, var David fast i sitt felaktiga tankemönster.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilka områden försöker Satan uppegga dig till att synda? 

__________________
Innehåll kapitel 21:
David sänder Joab för att räkna folket.

Resultatet blev att det fanns 1.570.000 män som kunde dra svärd.
Gud vredgas över Davids folkräkning och ger David möjlghet att välja mellan tre straff och David väljer pesten.
Många människor dog. Då pesten närmade sig Jerusalem bad David om förlåtelse, byggde ett altare åt Gud och pesten stannade och spred sig inte vidare.
__________________