lördag 30 juni 2018

30 jun - Jes 47+48

JAG OCH INGEN ANNAN

Bibelläsning: Jesaja 47
"Du förtröstade på din ondska och tänkte: "Ingen ser mig." Det var din vishet och din kunskap som förledde dig, och du sade i ditt hjärta: "Jag och ingen annan."  (Jes 47:10 FB)
Jesaja går till rätta med den som lever självcentrerad i sin egen egoism: "Jag och ingen annan". Han går tillrätta med den som ständigt gör det som är ont och som säger att det är "ingen som ser mig".(vers 10)

Men det är någon som ser dig! Och vi är ansvariga för våra handlingar, ord och tankar. Det finns någon som ser dig, Herren, och Han vill få dig att lyssna då Han talar. Vi är ständigt utsatta för ett informationsflöde i ljud och bilder. Men Herren kallar oss in i tystnad och mörker (vers 5). Vi kan stänga av informationsflödet i våra liv och bli stilla och lyssna på Honom.

Då vi förstår hur fel vi har gått har vi en återlösare, som förlåter oss våra synder och löser oss ut i frihet igen (vers 4). 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt Ditt namn bli helgat (inte mitt), låt ditt rike komma (inte mitt), låt din vilja ske (inte min).
___________________
Innehåll kapitel 47:
Det stolta Babel faller
___________________


OM DU BARA HADE LYSSNAT

Bibelläsning: Jesaja 48
"O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor."  (Jes 48:18 FB)


Som förälder är det svårt att se sina barn göra livsval som skadar dem. Då barnen lider, lider föräldrarna. Föräldrarna säger, eller i varje fall tänker, "om du bara hade lyssnat på mig!"


Herren lider då han ser oss leva våra liv på ett sätt som strider mot hans vilja. Han har gett oss vägledning i sitt ord och den Helige Ande vägleder oss. Herren vill att vi ska leva våra liv i fullkomlig frid och kapitlet avslutas med versen "Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren" (vers 22).


Vi uppmanas att lyssna på vad Herren säger och följa hans vägledning. då vi gör det gäller löftena:
"Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra" (vers 17)
"Jag, jag har talat detta, jag har också kallat honom. Jag har fört honom fram, och hans väg skall vara framgångsrik." (vers 15)

Som förälder är det svårt att se sina barn göra livsval som skadar dem. Då barnen lider, lider föräldrarna. Föräldrarna säger, eller i varje fall tänker, "om du bara hade lyssnat på mig!"

Herren lider då han ser oss leva våra liv på ett sätt som strider mot hans vilja. Han har gett oss vägledning i sitt ord och den Helige Ande vägleder oss. Herren vill att vi ska leva våra liv i fullkomlig frid och kapitlet avslutas med versen "Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren" (vers 22).

Vi uppmanas att lyssna på vad Herren säger och följa hans vägledning. då vi gör det gäller löftena:
"Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra" (vers 17)
"Jag, jag har talat detta, jag har också kallat honom. Jag har fört honom fram, och hans väg skall vara framgångsrik." (vers 15)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lyssna till vad Herren säger till mig idag.
___________________
Innehåll kapitel 48:
Israels befrielse trots upproriskhet
___________________

fredag 29 juni 2018

29 jun - Jes 46

ÄNDA TILL ER ÅLDERDOM SKALL JAG BÄRA  ER

Bibelläsning: Jesaja 46
 "Jag Är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut, och jag kommer att lyfta, bära och rädda er." (Jes 46:3 FB)

Det är goda framtidsutsikter för den som har lagt sitt liv i Guds händer. Gud ber oss se oss tillbaka på hur han hittills har burit och räddat oss: "Kom ihåg det som hänt i det förflutna" (vers 9). Gud lovar att han även i fortsättningen ska stödja, bära och rädda oss.


Om du tycker att dina framtidsutsikter ser ut att vara mörka, tag till dig löftet från Herren om att han även i fortsättningen kommer att ta ansvar för allt som vi vågar lägga i hans händer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min framtid är i Herrens händer
_______________________
Innehåll kapitel 46:
Babels gudar faller
Guds löften om framtiden
_______________________

torsdag 28 juni 2018

28 jun - Jes 45

"LÅT DET DRYPA FRÅN OVAN"

Bibelläsning: Jesaja 45
"Låt det drypa från ovan, ni himlar, må rättfärdighet strömma ner från skyarna. Må jorden öppna sig och ge frälsning som frukt, ja, må den låta rättfärdighet växa upp. Jag, HERREN, skapar detta."  (Jes 45:8 FB)
Ett kapitel fullt av löften och framtidstro....
Herren ska gå framför dig. Han ska jämna ut groparna och öppna stängda dörrar (vers 2)
Herren ska ge dig skatter som varit dolda i mörkret (vers 3)

... och av bön om att vi ska låta Guds rike bryta igenom...
Låt det drypa från himlen. Låt det drypa av rättfärdighet och frälsning. En bön om att jorden ska öppna sig och ta emot (vers 8).

... och om att vi ska våga lämna över omsorg och bekymmer åt Herren.
Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk (vers 11).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Lämna omsorgen åt mig" säger Herren.
_____________________
Innehåll kapitel 45:
Kallad som Guds tjänare (vers 1-8)
Blindhet för skaparens storhet och makt (vers 9-25)
_____________________

onsdag 27 juni 2018

27 jun - Jes 44

STRÖMMAR ÖVER DET TORRA

Bibelläsning: Jesaja 44
"Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar."  (Jes 44:3 FB)

Det finns liv och välsignelser i överflöd för den som längtar.

Herren utgjuter vatten över den som törstar. Den som saknar törst, som tycker att det är bra som det är, ställer sig utanför detta löfte.

Herren utgjuter vatten över det torra. Det som inte är torrt längtar inte efter vatten. Det är vår törst och vår längtan som öppnar för Guds välsignelser. Det är våra behov som gör oss mottagliga för Herrens gåvor.

Herren tvingar inte på oss välsignelser, men då vi har ett behov och vågar öppna oss för Guds kraft, kommer Herren att utgjuta sin kraft och sina välsignelser över oss.

Jesus ropar fortfarande ut: "Om någon törstar, så kom till mig och drick" (Joh 7:37)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den som törstar får komma till Jesus och dricka.
_____________________
Innehåll kapitel 44:
Det sanna Israel och den ende guden (vers 1-8)
Det dåraktiga med avgudar (vers 9-23)
Jerusalem skall bli bebott (vers 24-28)
_____________________

tisdag 26 juni 2018

26 jun - Jes 43

SE, JAG GÖR NÅGOT NYTT

Bibelläsning: Jesaja 43
"Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?" (Jes 43:18-19)
Det största hindret för Guds nyskapande verk i vår tid och i våra liv kan vara det som har hänt tidigare. Vi kan sitta så fast i det som har varit att vi missar det som Gud vill göra idag.

Det kan vara tidigare misslyckanden som vi ständigt blir påminda om, men oftast är det traditioner, rutiner, vanor som vi lärt oss att älska. Allt detta kan vara ett hinder.

Gud frågar: "Märker du inte att det håller på att hända något nytt?"

Jesus sa samma sak till sina lärjungar som tänkte sig att det fortfarande var lång tid till dess man kunde skörda. Jesus sa till dem att lyfta blicken. De skulle då se att fälten redan hade vitnat till skörd (Joh 4:35).

Släpp taget om det som varit och som du ändå inte kan göra något åt. Lyft din blick och låt Herren visa dig vad som ligger framför och din uppgift i framtiden. Du får bli befriad från det som varit. Fri att frimodigt gå in i den nya dagen tillsammans med Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Märker jag att Herren vill göra något nytt? I mig och genom mig.
_____________________
Innehåll kapitel 43:
- Löften om Guds ledning och beskydd
- Högt älskad i Guds ögon
- Gud vill göra något nytt.
_____________________

måndag 25 juni 2018

25 juni - Jes 42

HÖJ DIN RÖST

Bibelläsning: Jesaja 42
"Höj din röst, du öken med dina städer, ni byar där Kedar bor. Jubla, ni klippornas invånare, ropa från bergens toppar. Ge HERREN ära, förkunna hans lov i havsländerna."  (Jes 42:11-12 FB)

Höj din röst....ropa....förkunna....

Det är budskapet till oss idag. Vi får inte tystna. Vi har något fantastiskt att berätta och det finns så många som inte har fått höra det ännu.

Vi är kallade (vers 6) att "öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker" (vers 7).

Många människor famlar i mörker idag utan att se något ljus. Herren kallar ett folk som vägrar att vara tysta, utan som frimodigt förkunnar befrielse från mörkret och pånyttfödelse in i Guds ljus.

Jesus säger om sig själv: "Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet" (Luk 4:18)

Jesus var den första uppfyllelsen av profetian från Jesaja. Jesus säger till oss idag "Som Fadern har sänt mig sänder jag er" (Joh 20:21).

Nu är det du och jag som ska vara uppfyllelsen av Jesajas profetia.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sänd av Gud för att föra dem ut, som är fångade i mörker.
______________________
Innehåll kapitel 42:
Herrens tjänare (vers 1-9)
En ny sång (vers 10-12)
Herren ska gripa in (vers 13-17)
Budskap till dem som är blinda och döva (vers 18-25)
______________________

söndag 24 juni 2018

24 jun - Jes 41

FRUKTA INTE

Bibelläsning: Jesaja 41
"Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand."  (Jes 41:10 FB)

I Folkbibeln har kapitlet fått rubriken Herren eller avgudarna. Det beskriver livet som Herrens efterföljare i mötet med avgudarna (vers 7) och med dem som förnekar Herren.

Det kan vara svårt att stå i konfrontation med en värld som inte vill veta av Gud och tar till sig allehanda avgudar.

Där möter oss löftet från Herren: "Frukta inte" (vers 10 + 14). Herren kommer inte att överge oss då vi står upp för honom. Herren kommer att utrusta oss och ge oss kraft att fullborda det verk han kallar oss till (vers 15-16).

Profetian talar också om en kommande väckelsetid: "Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag skall göra öknen till sjö och ett torrt land till källsprång" (vers 18).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Frukta inte, ty jag är med dig..."  (vers 10) 
__________________
Innehåll kapitel 41:
Tröst i tider av motstånd mot Guds folk.
En ny väckelse skall komma.
__________________

lördag 23 juni 2018

23 juni - Jes 40

NY KRAFT

Bibelläsning: Jesaja 40

"Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta."  (Jes 40:29-31 FB)

Efter många kapitel av tillrättavisning i Jesaja kommer ett underbart kapitel fullt av löften:
- Herren tröstar sitt folk (vers 1)
- Budskap om att vedermödan är slut (vers 2)
- Vi uppmanas att bereda vägen för Herren och att predika (vers 3+8)
- Herren för sin hjord i bet som en herde (vers 11)

Kapitlet avslutas med att Herren vill ge den trötte kraft och att den trötte ska få färdas framåt utan att bli trött (vers 31).

Ord har makt att göra något med oss. Ord kan antingen göra oss nedslagna eller upplyftade. Här får vi ta emot ordet om ny kraft i tro och uppleva hur Herren ger oss kraft till det han kallar oss att göra. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ger mig kraft att göra det han kallar mig att göra idag. 
____________________
Innehåll kapitel 40:
Herren tröstar sitt folk (vers 1-11)
Ingen kan liknas vid Gud (vers 12-31)
____________________

fredag 22 juni 2018

22 jun - Jes 39

FIENDENS LIST

Bibelläsning: Jesaja 39

"Jesaja frågade:  "Vad har de sett i ditt hus?  " Hiskia svarade:  "De har sett allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte har låtit dem se."  (Jes 39:4 FB)

Ett sändebud från Babylon kommer till Hiskia med en vänlig hälsning. Hiskia välkomnar dem och visar dem villigt alla rikedomar i sitt hus  och hela sitt vapenförråd (vers 2). Jesaja kommer då med en profetia från Herren om att alla Hiskias dyrbarheter och hans efterkommande kommer att föras bort till Babylon, och det skedde senare i den babyloniska fångenskapen.

Fienden vill gärna komma in i våra församlingar och i våra liv. Han kommer ofta med sken av att vara vänlig och med uppskattande ordalag. Vi kanske till och med välkomnar honom in i församlingen eller in i våra liv, och det kan sluta med att han rövar bort allt det goda som vi har i Herren. Bibeln uppmanar oss att vara på vår vakt och avslöja fienden då han försöker ta sig in i våra församlingar och i våra liv.

Jesus säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10 FB) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10 FB) 
___________________
Innehåll kapitel 39:
Sändebud från Babel.
Hiskia visar alla rikedomar och vapenförråd.
Jesajas profetia om den babylonska fångenskapen.
___________________

torsdag 21 juni 2018

21 jun - Jes 38

DET SVÅRA BLIR TILL NYTTA

Bibelläsning: Jesaja 38
"Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg." (Jes 38:17 FB)
Jesaja skriver om Hiskia som blev svårt sjuk och bad Herren om ytterligare levnadsår. Herrens svar blev att Hiskia skulle få ytterligare 15 år att leva (vers 5).

Resten av kapitlet beskriver Hiskias lovsång. Då Hiskia ser tillbaka på livet kan han se att det som var svårt i livet, lyckades Gud använda till nytta.

Så kan det också vara i våra liv. Vi lär ofta mer av det som är svårt än av det som är lätt i livet. Svårigheter har en benägenhet att hjälpa oss att växa. 

Jakob skriver i sitt brev: "Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga" (Jak 1:2-3)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att växa genom de motgångar som möter mig.
____________________
Innehåll kapitel 38:
Hiskias sjukdom, räddning och lovsång
____________________

onsdag 20 juni 2018

20 jun - Jes 37

SKJUTA ROT NERTILL OCH BÄRA FRUKT UPPTILL

Bibelläsning: Jesaja 37
"Detta skall för dig vara tecknet: Man skall detta år äta vad som växer upp av spillsäd, och nästa år av självvuxen säd, men det tredje året skall ni så och skörda, plantera vingårdar och äta deras frukt. Och de räddade av Juda hus som blivit kvar, skall på nytt skjuta rot nertill och bära frukt upptill."  (Jes 37:30-31 FB)

Det finns ett samband mellan roten och den frukt trädet bär. Roten är den plats där trädet hämtar näring och kraft till att växa.

Vi vill gärna bära frukt i våra liv. Vi skulle gärna hitta genvägar att bära frukt. Men utan ett fungerande rotsystem blir det ingen frukt. Jesus säger att utan honom kan vi ingenting göra.

Det måste finnas balans mellan vårt liv i det synliga och vårt liv i det dolda, roten, gemenskapen med Gud. Det måste finnas täckning i det osynliga för det vi är i det synliga. Annars torkar trädet ut eller faller då det stormar.

Men om vi odlar vårt förhållande till Herren i det osynliga (roten) kan våra liv komma att bära rik frukt i det synliga. 
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: "När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr, och be till din Fader i det fördolda" (Matt 6:6)
_______________________
Innehåll kapitel 37:
Jesajas profetia (vers 1-13)
Hiskias bön (vers 14-35)
Sanheribs fall (vers 36-38)
_______________________

tisdag 19 juni 2018

19 jun - Jes 36

FÖRTRÖSTAN I SVÅRA TIDER

Bibelläsning: Jesaja 36
"Låt inte Hiskia få er att förtrösta på HERREN, när han säger: HERREN skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte ges i den assyriske kungens hand." (Jes 36:15 FB)
Allt såg ut att gå fel för Hiskia. Fienden var övermäktig och det fanns ingen utväg. Dessutom hånar fienden Hiskia för att han försöker förtrösta på Herren, och frågar: "Vad är det som gör dig så full av förtröstan?" (vers 4).

 Ibland kan det se ut så också i våra liv. Vi kanske inte kan se någon utväg. Det vi hoppades skulle hända blev aldrig verklighet. Omgivningen talar om för oss att det är ingen idé att förtrösta på Herren.

Men det visar sig i nästa kapitel att Hiskias förtröstan på Herren var välgrundad och höll hela vägen.

Det lönar sig alltid att sätta sin lit till Herren! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det lönar sig alltid att sätta sin lit till Herren! 
____________________
Innehåll kapitel 36:
Assyriernas hot mot Jerusalem
____________________

måndag 18 juni 2018

18 jun - Jes 35

VÄCKELSEN KOMMER

Bibelläsning: Jesaja 35
"En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar."  (Jes 35:8 FB)

Här talas det om en kommande väckelse. Många vandrar idag i ett andligt mörker, men "blinda ögon öppnas" (vers 5). Många upplever idag en andlig torka, men "vatten skall bryta fram i öknen" (vers 6).

Det talas om en ny glädje bland Herrens friköpta. De kommer att vara fyllda av glädje och jubel "Herrens friköpta skall vända tillbaka..Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort" (vers 10).

Vi kommer att ledas på "den heliga vägen" (vers 8), där Herrens ledning ska vara så påtaglig att ingen ska behöva gå vilse (vers 8).

Och Guds folk kan bara utbrista: Ja, Herre, låt väckelsen komma

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag förbereda väckelsen och förbereda mig för väckelsen?
___________________
Innehåll kapitel 35:
Frälsningen - den heliga vägen
___________________

söndag 17 juni 2018

17 jun - Jes 34

EFTERFORSKA I HERRENS BOK

Bibelläsning: Jesaja 34
"Efterforska i HERRENS bok och läs!"  (Jes 34:16 FB)


Här profeterar Jesaja om Guds dom över Edom och andra folk.

Men profetian kan också peka framåt mot den yttersta, slutliga, domen. Bibeln talar klart om att den här världen inte kommer att bestå för evigt. Det kommer en ny himmel och en ny jord.

Då vi efterforskar i Herrens bok och ser att allt kommer att gå mot sin upplösning så motiverar det oss desto mer att vara noga med hur vi lever våra liv "
Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst" (2 Petr 3:11-12). 

Men budskapet kallar oss inte bara till ett heligt liv, det kallar oss också att vittna om Jesus och få med oss så många som möjligt till himmelriket.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad att leva ett heligt liv och att vittna om Jesus.
__________________
Innehåll kapitel 34:
Guds dom drabbar jorden
__________________

lördag 16 juni 2018

16 juni - Jes 33

MED SPÄNDA SEGEL

Bibelläsning: Jesaja 33
"Dina tåg hänger slaka, de håller inte masten stadig, seglet är inte spänt."  (Jes 33:23 FB)

Seglen är hissade och väntar på vinden. Jesus använder vinden som en symbol för den helige Ande i Joh 3:8, och säger att den som är född av Anden låter sig föras av vinden/Anden.

Idag finns risken att enskilda kristna och församlingar byter ut segelbåten mot en motorbåt. Motorbåten är inte beroende av vinden. Med motorbåten kan man köra dit man själv önskar.

Men de som är födda av Anden ska ha sina segel hissade och vara beredda att fånga Andens vindpust i vardagen och i livet som helhet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Med hissade segel. Vad betyder det för mig idag att leva med hissade segel?
_________________
Innehåll kapitel 33:
Assyriens fall och Sions räddning.
_________________ 

fredag 15 juni 2018

15 juni - Jes 32

SÅ VID ALLA VATTEN

Bibelläsning: Jesaja 32
"Lyckliga är ni som sår vid alla vatten"  (Jes 32:20)

Jesaja talar här om att människor som sår vid alla vatten är lyckliga människor (vers 20).

En del människor kan ha stor frimodighet i sitt vittnesbörd i församlingen, men så fort de kommer utanför församlingen tystnar deras vittnesbörd.

För andra ökar frimodigheten med avståndet till hemorten. På hemorten, där alla känner mig, kan det vara svårt att leva upp till mitt vittnesbörd.

De människor som kan leva i sitt vittnesbörd var de än är, är lyckliga människor.

Våra ord skapar något i dem som hör dem. Orden är som såkorn som kan bära frukt. Så vid alla vatten!
-i familjen
-på arbetsplatsen
-i församlingen
-på resa... 

Kapitlet talar om att vi kan uppleva svåra tider "till dess att Anden från höjden blir utgjuten över oss och öknen blir ett bördigt fält" (vers 15). Så fortsätt att så ut även om du upplever "ökentider".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lyckliga är ni som sår vid alla vatten.
_____________________
Innehåll kapitel 32:
Rätfärdighetens rike (vers 1-8)
Dom och upprättelse (vers 9-20)
_____________________

torsdag 14 juni 2018

14 jun - Jes 31

VEM LITAR DU PÅ?

Bibelläsning: Jesaja 31
"De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN."  (Jes 31:1 FB)

Jesaja går till rätta med folk som förlitar sig på sin militära styrka (vers 1), och som inte frågar efter Herren.

Vem förlitar du dig på?
-dina materiella tillgångar?
-dina kunskaper?
-dina vänner?
-din hälsa?
-din församling?
-NATO?
-kärnkraftinspektionen?

Jesaja uppmanar oss att vända oss bort från dessa avgudar och att vända oss till Herren (vers 6). På den dagen ska vi kasta bort våra avgudar som har lett oss att synda (vers 7).

Jesaja profetiska ord når ända in i vår tid: "Vänd om!"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förtrösta på Herren.
__________________
Innehåll kapitel 31:
Herren och inte Egypten är Jerusalems räddning
__________________

onsdag 13 juni 2018

13 jun - Jes 30

FÖRAKT FÖR GUDS ORD LEDER TILL UNDERGÅNG

Bibelläsning: Jesaja 30
"Ve de upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd"  (Jes 30:1 FB)

Jesaja talar varnande till ett folk som inte frågar efter Herren i sin planering. Ett folk som inte vill höra Guds ord, utan hellre lyssnar på smickrande ord och på lögner: "Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting." (vers 10)

Men Jesaja pekar också ut vägen tillbaka:
"Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." (vers 15).

Herren lovar också att om vi lägger våra liv i Guds händer och vill följa honom, skall han leda oss:
"Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: "Här är vägen, gå på den."  (vers 21) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.
__________________Innehåll kapitel 30:
Förakt för Guds ord leder till undergång (vers 1-18)
Herren ska välsigna sitt folk (vers 19-26)
Dom över Assyrien (vers 27-33)
__________________

tisdag 12 juni 2018

12 jun - Jes 29

MUNNENS ELLER HJÄRTATS TILLBEDJAN

Bibelläsning: Jesaja 29
"Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud."  (Jes 29:13 FB)
Jesaja beskriver ett folk som ber till Herren med munnen, medan hjärtat är långt borta. Han beskriver en gudsfruktan som bara är ett inlärt mönster.

Det kan vara på samma sätt också i våra dagar. Vi kan sjunga de rätta lovsångskörerna, vi kan citera underbara bibelverser, vi kan till och be på ett fint sätt i församlingen. Men även om vi gör alla de riktiga sakerna kan vårt hjärta vara fel och vara långt borta från Herren.

Men även om det är så, finns det en väg tillbaka. Gud vill låta oss återupptäcka Hans storhet och då kommer vi åter att hålla Guds namn heligt (vers 23). Och även om vi gått vilse i anden ska vi få förstånd (vers 24).

De ödmjuka ska få en större glädje i Herren och de fattiga ska fröjda sig i Herren (vers 19).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Jesus i Joh 7:37) 
_________________
Innehåll kapitel 29:
Ett folk som gått vilde ska återvända till Herren. "Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk" (vers 14)
_________________

måndag 11 juni 2018

11 jun - Jes 28

GRUNDSTENEN

Bibelläsning: Jesaja 28
"Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly."  (Jes 28:16)
Herren är en hörnsten, en fast grundval för våra liv. Då vi bygger vårt liv på Honom behöver vi inte fly, utan kan stå fasta. I kapitlet talar Jesaja om makthavande hånare (vers 14), som inte alls vill höra talas om Guds ord och befallningar. De säger: "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där" (vers 10+13).

Herren talar till folket och säger: "Här är viloplatsen, låt den trötte vila ut. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra" (vers 12).

Hundratals år senare uttrycker Jesus liknande ord. "Kom till mig.." (Matt 11:28) och upplever ibland samma gensvar "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn...men de ville inte" (Matt 23:37).

Tusentals år efter Jesus ser det likadant ut. Herren, hörnstenen, "erbjuder liv och liv i överflöd" (Joh 10:10).

Många vänder sig bort från Herren och låter tjuven stjäla det goda som Herren vill ge dem. Hånarna finns där också i våra dagar och det verkar som om de blir mer och mer högljudda.

Men Herren är en fast grundval och den som tror på den behöver inte fly (vers 16). 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill bygga mitt liv på den fasta grundstenen Jesus.
___________________ 
Innehåll kapitel 28:
Jesaja talar mot det utbredda alkoholbruket.
Till och med präster och profeter är berusade då de profeterar och skipar rätt.
Men det finns ett folk som vänder sig till Herren.
___________________

söndag 10 juni 2018

10 jun - Jes 27HERREN SAMLAR SITT FOLK

Bibelläsning: Jesaja 27
"Och det skall ske på den dagen att man skall blåsa i ett stort horn, och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma och tillbe HERREN på det heliga berget i Jerusalem." (Jes 27:13 FB)

Herren samlar sitt folk. Många gånger i det Gamla Testamentet förutsägs att Herren ska återsamla sitt folk. Här talas det om en dag då de ska komma tillbaka från öst och väst för att tillbe Herren i Jerusalem.

Israels barn fick återvända till Jerusalem flera gånger. Efter fångenskapen i Egypten (från väst) fick de återvända på Mose tid. Från Assyrien och Babylonien (från öst) fick de återvända på Nehemjas tid. Men det stora återvändandet från öst och väst hände 1948 då judarna från alla väderstreck fick återvända till Jerusalem efter nästan tvåtusen års förskingring.

Profetian i kapitel 27 pekar också framåt till denna tidsålders avslutning. Den talar, på samma sätt som Uppenbarelseboken, om Herrens slutliga seger över ormen, satan (vers 1 samt Upp 12:9 och 19:20). På den dagen skall Herren samla sitt folk, dem som fortfarande tillhör honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här" (Ps 110:3)
_________________
Innehåll kapitel 27:
Profetia om Herrens slutliga seger och om hur Guds folk kommer tillbaka till honom.
_________________