tisdag 31 januari 2017

31 januari - 1 Mos 32

VAD ÄR DITT NAMN?

Bibelläsning: Första Moseboken 32
"Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat." (1 Mos 32:27-28 FB)

På den tiden och på det språket betydde namnet Jakob "den som bedrar". Och Jakobs liv hade verkligen blivit så. Han fick fly från sin bror Esau. Därefter fick han fly från sin morbror Laban. Men den han egentligen ville fly från var sig själv.

Har du upplevt att du inte längre vill vara dig själv? Det gjorde Jakob, men han kunde inte ändra på sig. Inte förrän han i mötet med Herren Gud får höra orden "Du skall inte längre heta..."
Där fick Jakob lägga ifrån sig sin gamla identitet och ikläda sig ett nytt namn. Ett nytt namn som berättade om ett möte med Gud.

Det är det Nya Testamentet handlar om. Jesus möter människor med brustna identiteter. I mötet med Gud blir de upprättade och får en ny identitet. Här är bara några exempel på människor som fick lägga av sin gamla identitet och börja om med en ny identitet: en blind tiggare, en kvinna som begått äktenskapsbrott, en publikan, en rövare på korset.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det namn Gud vill sätta på dig? Fråga honom och kom sedan ihåg det namn han satt på dig.
________________

Översikt kapitel 32:
   Vers 1-21  Jakob förbereder sig för mötet med Esau. Han delar upp sitt folk och sina tillgångar i två grupper, så att åtminstone en kan överleva. Jakob sänder också tre omgångar med gåvor i förväg för att blidka sin bror Esau
   Vers 22-32  Jakobs brottningskamp med Gud. Jakob fick lägga av sitt gamla namn Jakob (den som bedrar), och fick det nya namnet Israel (han som alltid håller sig nära Gud)

Kortkommentar:
Gud gav flera personer i Bibeln nya namn för att markera den förändring som Gud hade åstadkommit (Abraham, Sara, Jakob, Petrus).

måndag 30 januari 2017

30 januari - 1 mos 31

PÅ FLYKT FRÅN SIG SJÄLV

Bibelläsning: Första Moseboken 31
"Och Jakob smög sig i väg från arameen Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly. Han bröt upp och flydde med allt han hade och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads berg." (1 Mos 31:20-21 FB).

Jakob flyr från Laban. bara några kapitel tidigare hade han flytt till Laban (1 Mos 27:43). Det började bli en livsmönster för Jakob att leva så att han behövde fly undan vad han ställt till med. Kanske var problemet Jakob själv.  Och om det var Jakob själv som var problemet fick han uppleva att man inte kan fly bort från sig själv, oavsett hur fort man springer.

Först i nästa kapitel hade Jakob ett genomgripande möte med Gud och fick sitt liv förvandlat. Då kunde han sluta fly.

Vi kan kanske också ibland uppleva att vi skulle vilja fly bort från oss själva. Att vi är trötta på att vara oss själva och vill börja om på nytt. I mötet med Herren kan det ske. Han möter oss där vi är. Och då vi kapitulerar och lägger våra liv i Guds händer förvandlar han oss (även om vi tycker att det går långsamt ibland) till den person han har avsett att vi ska vara.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Börja om med ditt verk i mitt liv

________________

Översikt Kapitel 31:
Vers 1-21  Jakob flyr från Laban
Vers 22-42  Laban sätter efter Jakob. På natten talar Herren till Laban i en dröm och säger att han inte får skada Jakob

Vers 43-55  Laban och Jakob sluter förbund och skiljs försonade med varandra

söndag 29 januari 2017

29 januari - 1 Mos 30

VISIONERA

Bibelläsning: Första Moseboken 30
"Sedan lade han käpparna som han skalat i rännorna eller vattenhoarna, så att djuren hade dem framför sig när hjordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig."  (1 Mos 30:38-39 FB)

I 1 Mos 30 möter vi den något underliga berättelsen om hur Jakobs hjord växte sig stor. Jakob hade ingått ett avtal med Laban att alla djur som var spräckliga eller strimmiga skulle tillhöra Jakob. Jakob gjorde så att djuren hade de spräckliga pinnarna framför sig då de parade sig. Resultatet blev spräckliga och strimmiga djur.

Det är viktigt för våra liv vad vi ser framför oss. Ser vi bara bekymmer, tillbakagång och elände är det stor risk att det blir så.

Men om vi låter Herren fylla våra tankar med det han tänker om en framtid och ett hopp så finns det stora möjligheter att det vi ser framför oss är det som kommer att ske.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, fyll mina tankar med visioner från dig och hjälp mig att hålla visionen levande så att den blir riktningsgivande för mina tankar, mina ord och mina handlingar.
_________________
Översikt kapitel 30:
Vers 1-24 
Här procucerar Jakob söner på löpande band. I förra kapitlet födde Lea söner. I detta kapitel tar Rakel hjälp av sin slavflicka Bilha. Lea tar hjälp av sin slavflicka Silpa. Lea föder fler barn och till slut föder Rakel egna barn.
Vers 25-43 
Jakob lurar Laban och blir rik.

Kortkommentar:
Ja, nu är det många namn att hålla reda på. Vi tar hjälp av släkttavlan igen för att få alla namn på rätt plats:

lördag 28 januari 2017

28 januari - 1 Mos 29

HERREN SER

Bibelläsning: Första Moseboken 29
"Men när HERREN såg att Lea var försmådd" (1 Mos 29:31 FB)


Laban hade lurat Jakob och gett honom Lea till hustru i stället för Rakel. Jakob älskade Rakel mer än Lea (vers 30) och Lea blev försmådd.

Flera gånger i Gamla Testamentet möter vi detta uttryck: "När Herren såg...". Det handlar om att Gud ser den som lider och har det svårt, även om ingen annan ser det.

Vi möter alla olika slag av lidande i livet. Lidandet är ojämnt fördelat och ofta kan vi tycka att livet är orättvist.

I sådana stunder är det gott att veta att Herren ser och lider med den som lider. Han hör de lidandes böner och han griper in i sin tid. Då kanske han säger något liknande det som han sa till sitt folk då de utsatts för mycket lidande: "HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande.  Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung" (2 Mos 3:7-8 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ser

_________________

Översikt kapitel 29:
Vers 1-14  Jakob kommer till Laban och möter Rebecka.
Vers 15-30  Jakob arbetar sju år för att få gifta sig med Rebecka. Laban lurar Jakob och för in Lea i tältet på bröllopsnatten. Jakob får då även Rebecka tll hustru mot löfte att arbeta ytterligare sju år.

Vers 31-35  Lea föder söner åt Jakob

KOMMENTAR - Löftet till Abraham
(Från studiehäftet Gamla Testamentets historia)


Då Herren kallade Abraham och slöt ett förbund med honom fick Abraham förbundslöften för framtiden. Dessa löften har sedan upprepats och följt Abraham och hans ätt genom historien genom generationerna. Förbundslöftena innehåller huvudsakligen tre delar. Abraham fick löfte om:

-En son  (1 Mos 15:4;  17:6;  18:10)
-Ett stort folk  (1 Mos 12:2;  17:5;  18:18)
-Ett land  (1 Mos 12:7;  13:14-15;  17:8)En son
    Abraham hade fått löfte om en son. Men åren gick och Abraham och Sara fick inga barn. Sara hade en slavinna som hette Hagar, och Sara föreslog att Abraham skulle gå in till henne, för att Sara på det sättet skulle få en son genom sin slavinna.

    Hagar blev med barn, födde en son och han fick namnet Ismael. Då Abraham var 99 år kom Herren en gång till och gav löftet om en son som Abraham skulle få tillsammans med sin hustru Sara. Herren uppfyllde sitt löfte, även om det mänskligt sett var omöjligt för dem att få barn i den åldern. Sonen föddes och fick namnet Isak.

    Löftet om en speciell son, löftets son, som skulle bli till välsignelse för alla folk, bärs sedan vidare genom GT och blir senare uppfyllt ännu en gång genom Jesus Kristus.Ett stort folk
    Herren lovade att Abraham skulle bli far till ett stort folk. Lika talrikt som sanden på marken (1 Mos 13:16), och lika talrikt som stjärnorna på himlen (1 Mos 15:5).

   Gud har uppfyllt sitt löfte:

-Genom Ismael är Abraham far till alla miljoner araber
-Genom Isak är Abraham far till alla miljoner judar
-Genom Kristus är Abraham far till alla miljoner kristna

”Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.” (Gal 3:7)
”Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.” (Gal 3:29)Ett land

    Herren hade också gett Abraham löfte att han och hans ätt skulle få ett speciellt land, Kanaan, löftes land. Genom världshistorien kan vi se hur detta löfte uppfylls upprepade gånger.

1. Först fick Abraham själv landet då han fick order om uppbrott från Ur för att bege sig till Kanaan.

2. Många hundra år senare är judarna ett slavfolk i Egypten. Genom Moses och Josua ger Gud dem landet tillbaka.

3. Många hundra år efter det blir judarna bortförda till fångenskapen i Babylon. Ännu en gång uppfyller Guds sitt löfte och folket får återvända ´hem´ och bygga upp sitt land.

4. I generationen efter Jesus gör judarna ännu en gång uppror mot ockupationsmakten, Romarriket. Upproret slås ned och judarna skingras ut över hela jorden.

    I GT kan vi se många profetior som beskriver händelserna i förbindelse med detta (skrivet över tusen år i förväg):

-”HERREN skall sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra” (5 Mos 28:64)
-Där kommer folket att få utstå mycket lidande (5 Mos 28:65-67)

-Men Gud ska bevara dem som ett folk trots att de inte lever samlade i ett land (3 Mos 26:44)

-Och ”HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det.” (5 Mos 30:3-5)

-Det står till och med beskrivet i GT på vilket sätt judarna ska återvända till sitt land. På havet och i luften, de ska komma  ”lika duvor som flyger till sitt duvslag.” (Jes 60:8-9)

    Århundradena gick och först på 1900-talet var det tekniskt möjligt att komma till Israel ´luftvägen´. Under 1900-talet återvänder många judar till ett land där deras förfäder bodde mer än 1.800 år tidigare. År 1948 blev Israel igen en nation. Gud hade inte glömt sitt löfte till Abraham.

fredag 27 januari 2017

27 januari - 1 Mos 28

                                 HERREN ÄR HÄR

Bibelläsning: Första Moseboken 28
"När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: "HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte." (1 Mos 28:16 FB)

Jakob var på flykt undan sin bror Esau. På natten hade han en dröm om en stege upp till himlen där änglar steg upp och ned.

Änglarna som klättrade upp har förmodligen till uppgift att ta med sig vår oro och våra bekymmer. Änglarna som stiger ned har förmodligen med sig Herrens välsignelse.

Då Jakob vaknade förstod han något som han inte förstått tidigare: Herren var närvarande på den platsen där han var!

Många gånger kan vi också glömma att Herren finns närvarande i våra vardagliga situationer och vi får säga som Jakob: "Herren är verkligen på denna plats".

De gånger då vi förstår och inser att Herren är närvarande förändras vår vardag. Och kanske skulle vi tänka, säga, handla annorlunda om vi var medvetna om Herrens närvaro i våra vardagssituationer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är här!
_________________

Översikt kapitel 28:
Vers 1-5  Rebecka övertalar Isak att skicka bort Jakob till Laban som var Rebeckas bror.
Vers 6-9  Esaus reaktion på det som händer
Vers 10-19  Jakobs dröm på väg till Laban. I drömmen förnyar Herren förbundslöftet till Jakob om att bli ett stort folk.
Vers 20-22  Jakob ger ett löfte till Gud, reser en sten, och lovar att ge Herren tionde av allt han får.

Kortkommentar/Till eftertanke
Nu börjar det bli många namn att hålla reda på i vers 5. Det kan vara bra att repetera familjeträdet som vi såg på i kapitel 24.
-  Vilka löften gav Jakob till Gud i det nattliga mötet (vers 20-22)? Vilka löften är du beredd att ge till Gud?

torsdag 26 januari 2017

26 januari - 1 Mos 27

VÄLSIGNA OCKSÅ MIG FAR!

Bibelläsning: Första Moseboken 27
"Esau sade till sin far: "Var det den enda välsignelse du hade, far? Välsigna också mig, far!" Och han började storgråta." (1 Mos 27:38 FB)

I kapitel 27 möter vi berättelsen om hur Jakob lurar sin bror Esau på faderns välsignelse till den förstfödde. Då Esau upptäcker att han blivit bedragen frågar han gråtande sin far Isak om han inte har fler välsignelser att dela ut.

Vilken skillnad från situationen i det Nya Testamentet! I Nya Testamentet behöver jag inte fråga far om även jag kan få en välsignelse. Faderns välsignelser delas villigt ut till var och en som vill ta emot den.

"Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn"
(Joh 1:12)
"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3)

Alla får ta emot av allt som Gud ger.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: I stället för att fråga Gud om han har en välsignelse även för mig, får jag frimodigt säga: Tack Gud för din välsignelse över mig!
___________________

Översikt kapitel 27:
Vers 1-29  Rebecka och Jakob kommer överens om att lura Isak på välsignelsen som den förstfödde.
Vers 30-41  Esau kommer hem och upptäcker Jakobs bedrägeri. Planerar att döda Jakob.
Vers 42-45  Rebecka sänder iväg Jakob för att han inte ska bli dödad.

Kortkommentar:
Då Esau upptäcker Jakobs bedrägeri säger han: "Inte för inte heter han Jakob: två gånger har han bedragit mig" (vers 36). Namnet Jakob har också betydelsen "Den som bedrar".

onsdag 25 januari 2017

25 januari - 1 Mos 25 och 26

MEDARVINGAR - 1 Mos 25

Bibelläsning: Första Moseboken 25
"Och Abraham gav allt han ägde till Isak."
 (1 Mos 25:5 FB)

I det förra kapitlet såg vi Abraham som en förebild för Gud Fadern och Isak som en förebild för sonen, Jesus. Här ger Abraham allt han ägde till Isak. På samma sätt har Fadern anförtrott Jesus allt han äger.

Då vi blir kristna och blir Guds barn blir även vi medarvingar till allt som finns hos Jesus.
"Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar" (Rom 8:17 FB).

Paulus ber att vi verkligen ska förstå hur rika vi är i Kristus:
"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18 FB)

Då vi förstår det kan även vi utbrista:
"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Medarvinge tillsammans med Kristus
_______________

Översikt kapitel 25:
Vers 1-11  Abrahams söner med Ketura. Abrahams död.
Vers 12-18  Ismaels släkttavla
Vers 19-28  Esau och Jakob
Vers 29-34  Esau säljer sin förstfödslorätt

EN KÄLLA MED RINNANDE VATTEN - 1 Mos 26

Bibelläsning: Första Moseboken 26
"När Isaks tjänare grävde i dalen, fann de en källa med rinnande vatten." (1 Mos 26:19 FB)

Isak är välsignad av Gud. Hans skördar gav hundrafalt (vers 12) och han ägde mycket får och nötkreatur. Bristen på vattenkällor är ett återkommande problem genom hela kapitlet. 

Men så står det att då de grävde i dalen hittade de en källa med rinnande vatten. Det kan vara viktigt för oss att komma ihåg det då vi upplever att våra liv är nere i dalen. Det finns en källa! Vi får bara söka oss djupare in i gemenskapen med Gud. Det finns en källa!

Det finns en källa, från Gud den flödar fram.
Det finns ett vatten, Guds kärlek är dess namn.
Drick av det vattnet och evigt liv du får.
Det finns en källa från Golgata den går.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva av ditt levande vatten och hjälp mig att vara en källa i dalen för andra
_________________


Översikt kapitel 26:
Vers 1-5  Isak och Rebecka flyttar på grund av hungersnöd
Vers 6-11  Isak utger sin hustru Rebecka för att vara hans syster precis som Abraham gjort tidigare.

Vers 12-22  Gud välsignar Isak med rikedom
Vers 23-34  Isak sluter förbund me Avimelektisdag 24 januari 2017

24 januari - 1 Mos 24

KRISTUS OCH BRUDEN

Bibelläsning: Första Moseboken 24
"Jag binder dig med en ed vid HERREN, himmelens Gud och jordens Gud, att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananeerna som jag bor ibland, utan att du går till mitt land och till min släkt och där tar en hustru åt min son Isak." (1 Mos 24:3-4 FB)

Kapitel 24 är berättelsen om hur Abraham sänder sin tjänare till ett annat land för att hämta hem en brud åt sin son Isak.

Här ser vi, som så många gånger i Gamla Testamentet, hur berättelsen pekar fram mot en fullbordan i Nya Testamentets tid och i vår.

Abraham representerar Gud Fader, som sänder ut sin tjänare, den Helige Ande, för att hämta hem en brud, församlingen, som ska föras fram till Isak, brudgummen Jesus.

Nya Testamentet talar vid många tillfällen om mötet mellan brudgummen och bruden som en bild då Jesus ska hämta hem den renade församlingen:
"Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara."(Ef 5:27 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vid två tillfällen i detta kapitel faller Abrahams tjänare ned och tillber Herren. Det är tillfällen då han ser Guds handlande i sitt liv. Borde jag lära något av Abrahams tjänare?
__________________

Översikt:
Vers 1-9  Abraham ger sin tjänare i uppdrag att resa till det land där hans släkt bor för att hämta hem en brud åt Isak.
Vers 10-27  Genom Guds ledning finner tjänaren Rebecka
Vers 28-49  Tjänaren kommer hem till Laban och berättar om sitt uppdrag
Vers 50-61  Laban och Betuel svarar "Detta kommer från Herren, vi har ingenting att säga", och låter Rebecka följa med tjänaren tillbaka till Abraham och Isak.
Vers 62-67  Isak möter Rebecka

KOMMENTAR
Nu börjar det bli många namn att hålla reda på. Här kommer  en översikt över Abrahams släkt (från studiehäftet GT:s historia):


Kommentar till översikten av Abrahams ätt:

1. Abraham är stamfar till araberna genom Ismael och till judarna genom Isak. Ända sedan Isaks och Ismaels tid har det rått fiendskap mellan judar och araber.
2. Från Levi stam kommer Moses, Aron och prästerna.
3. Från Juda stam kommer Davids hus och senare Jesus

måndag 23 januari 2017

23 januari - 1 Mos 23

ATT FÖRSTÅ OCH GÖRA SIG FÖRSTÅDD

Bibelläsning: Första Moseboken 23
”Min Herre, lyssna på mig. Ett stycke mark värd fyrahundra siklar silver, vad betyder det mellan dig och mig? Begrav du din döda.” (1 Mos 23:15 FB)

Sara hade dött efter ett långt liv. Abraham sörjde och begrät sin livskamrat (vers 2). Sedan skulle Abraham skaffa en lämplig gravplats för Sara bland hettiterna där de hade bott en längre tid.

Abraham ber hettiterna om att få köpa en gravplats mot full betalning (vers 9). Men hettiterna bedyrar att Abraham inte alls ska betala något. De vill gärna skänka både gravplatsen och åkern till Abraham (vers 11). Men Abraham säger igen att han ska betala vad marken är värd (vers 12).

I de flesta sammanhang och kulturer kanske köparen skulle ha tackat ja till erbjudandet. Det kanske hade varit rimligt att tro att då de gång på gång säger att de verkligen vill ge gravplatsen som gåva, att det var det de menade. Men Abraham hade lärt sig det kulturella mönstret. Det hade förmodligen ansetts som väldigt opassande om Abraham hade tackat ja till erbjudandet.

Vad hettiterna egentligen menade då de sa att de ville ge gravplatsen till Abraham var att det vore lämpligt att Abraham betalade vad den var värd. Men Abraham visste inte vad den var värd.

Då kommer prislappen i nästa kommentar. Genom att ännu en gång säga att Abraham inte behöver betala för gravplatsen, talar Efron om hur mycket han vill ha för gravplatsen (vers 15).

Abraham lyssnade inte bara på vad hettiterna sa. Han lyssnade på vad de menade. Han hade lärt sig det kulturella språket.

Det är viktigt då vi kommunicerar evangeliet att vi förstår kulturen och vad folk menar, och inte bara vad de säger.  Vi kanske ibland tror att vi säger något, fast det uppfattas på ett annat sätt än vad vi avsett. Ibland kan människor känna sig fördömda och nedvärderade av vårt vittnesbörd.

Det är också viktigt att vi kan höra vad människor menar och inte bara vad de säger. Den mest kritiska anmärkningen mot vårt vittnesbörd kan kanske till och med betyda: ”Jag önskar verkligen att det du sa vore sant. Berätta mer. Övertyga mig. Jag vill egentligen också ha en tro som din!”

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att förmedla evangeliet så att det väcker längtan och inte förakt.
____________________

Översikt:
Vers 1-3  Sara dör
Vers 4-18  Abraham förhandlar med hettiterna om att få köpa en gravplats

Vers 19-20 Abraham begraver Sara

söndag 22 januari 2017

22 januari - 1 Mos 22

HERREN FÖRSER

Bibelläsning: Första Moseboken 22
”Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig” (1 Mos 22:2 FB)

Isak var löftets son, som Abraham älskade mer än allt annat. Så går de två där. Far och son. De har veden, elden och kniven med sig. Så frågar Isak: ”Pappa var är offerlammet?” Abraham svarar att Gud kommer nog att utse offerlammet.

Precis då Abraham är redo att offra Isak ropar Gud och stoppar Abraham. Och samtidigt fick Abraham syn på en bagge som fastnat med hornen i ett snår. Och Abraham kallade platsen Herren förser.

Detta är en förebild på hur Gud offrar sin enfödde, älskade son på korset för min och din skull. Men hur mycket det än smärtade far att se sin son lida så var det ingen som ropade ”Stopp” i det avgörande ögonblicket. Det var viktigare för far att sonen fick dö, så att han kunde ge liv till miljoner.

 Vi kan också låta berättelsen representera något som vi håller kärt. Någon vana vi tillåter oss att ha. Någon ägodel som vi älskar. Ibland måste vi vara villiga att offra vår ”Isak”. Det som vi älskar mer än Gud, för att Guds verk ska kunna gå framåt i våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det för något som kan vara min "Isak"? Vad är det som jag måste offra för att Guds vilja ska få ske i mitt liv?
___________________

Översikt:
Vers 1-20
Gud sätter Abraham på prov; Herren utser offret (vers 13-14); Abraham får löfte om välsignelse för att han var lydig mot Gud.

Kortkommentar/Till eftertanke:
Situationen kan verka helt orimlig då vi läser den, även om vi vet att man inte var främmande för människooffer på den tiden.
Jag tror vi får läsa berättelser som denna typologiskt. Det vill säga som en förebild (typ) som pekar fram mot något som ska komma. I denna berättelse är det lätt att se vad den pekar på. Det pekar på det som är hela Nya Testamentets huvudbudskap: "Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv" (Joh 3:16)
- Gud sa till Abraham: "Detta skall ske för att du lydde mig" (vers 18). Finns det områden i mitt liv där min lydnad prövas? Vad är det som kan uppfyllas som svar på min lydnad?