torsdag 30 november 2017

30 nov - 1 Krön 20

FÄLTTÅG

Bibelläsning: Första Krönikeboken 20
"Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält..." (1 Krön 20:1 FB)
Det verkar som de hade en årsrytm på den tiden. Det var en speciell tid då de brukade dra ut i fält. Jag vet inte vilka övriga aktiviteter som följde årsrytmen, men detta var i alla fall ett återkommande inslag bland folken där och då.

Jag minns min uppväxt då vi anordnade mötesserier. Möten varje kväll i en hel vecka. Det kallades för fälttåg. Jag tror till och med att de var årligen återkommande som till exempel Vinterfälttåget.

Under fälttåget var alla fokuserade på att vinna människor för Jesus. Man bjöd in sina vänner (om man vågade) och det var sång och musik och någon framstående gästtalare. Under den veckan planerade man inga andra aktiviteter. Då var det bara fälttåget som gällde.

Allting var inte bättre förr, men jag kan sakna fokuseringen då man tillsammans drog ut i fälttåg för att vinna för Guds rike.

Jag tror att vi brukade sjunga en sång med mansstämmor med orden: "Drag ut som förr i striden, du tappra frälsningshär, att fienden besegra..."

Det är en sak att sjunga det och en annan sak att göra det. Vilken tid på året brukar jag dra ut i fälttåg? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill inte luta mig tillbaka och se på kampen om människornas eviga väl. Jag vill vara med i kampen. Vem kan jag tala med idag?
____________________
Innehåll kapitel 20:
Vers 1-3

David intar ammoniternas städer
Vers 4-8
Strider med filisteerna
____________________

onsdag 29 november 2017

29 nov - 1 Krön 19

TVÅ FRONTER

Bibelläsning: Första Krönikeboken 19
"Joab såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig. Han valde då ut en del av Israels bästa manskap och ställde upp dem mot arameerna." (1 Krön 19:10 FB)

David sände ut Joab med hela hären (vers 8). Joabs här befann sig snart mellan två härar, Ammoniterna och arameerna. Den ena hären framför sig och den andra bakom sig.
Ibland kan vi uppleva att vi också måste utkämpa vår kamp på två fronter. Framför oss finns det motstånd vi normal kan förvänta från "världen", de som ännu inte är kristna. Den andra fronten kan vi ha bakom oss. Bakom oss hade vi förväntat att ha våra vänner, de andra kristna, men vi får då och då uppleva starka attacker mot bibeltroheten också från andra som betecknar sig som kristna.

 En präst skrev i en artikel: "Vi har nu lärt oss att hantera att vi lever i en sekulariserad värld, där vi inte kan vänta att det omgivande samhället delar våra värderingar. Men hur ska vi klara att förhålla oss till en sekulariserad kyrka?"

Det kan vara en stor smärta förknippad med att upptäcka att de som vi trodde var våra meningsfränder i själva verket inte alls delar vår tro. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: En kamp på flera fronter. 
___________________
Innehåll kapitel 19:

Ammoniterna går i krig mot David och får hjälp av arameerna.
David segrar över allt motstånd.
___________________

tisdag 28 november 2017

28 nov - 1 Krön 18

SEGER?

Bibelläsning: Första Krönikeboken 18
"Och Herren gav seger åt David var han än drog fram" (1 Krön 18:6 FB)


Kapitlet handlar om Davids segrar på olika frontavsnitt.


Nu kämpar vi inte vår strid idag på samma slagfält som David gjorde. Våra fiender består inte av kött och blod (Ef 6:12). Vårt slagfält är den andliga kampen. Vad skulle du beteckna som "seger" i ditt liv?


Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4) och en avgörande seger måste då vara varje gång en människa blir frälst. I Frälsningsarméns tidigare år kunde man se det tydligare i terminologin. En mötesserie kallades ofta för ett "stormangrepp" och då man rapporterade att människor blivit frälsta  talade man om att man "tagit fångar". Det kanske var lättare att vara fokuserad på vad uppdraget gick ut på med en sådan terminologi, men kampen är den samma idag. Ser vi några segrar? Kan vi planera vårt liv och vår verksamhet mer strategiskt för att uppnå det målet?


Ett annat frontavsnitt för vår kamp är vår personliga kamp mot synden. Har du seger i ditt tankeliv? I det sätt du talar? I dina handlingar?


Gud vill att du ska ha seger även i dessa områden och om du vill detsamma som Gud kommer han att ge dig kraft att vinna seger. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre ge mig seger i den andliga kampen. Både inne i mig och ute i tjänsten för dig.
_________________
Innehåll i kapitel 18:
David segrar över moabiterna, kungen i Soba,arameerna och edomiterna.

________________

måndag 27 november 2017

27 nov - 1 Krön 17

VAD LIGGER PÅ DITT HJÄRTA?

Bibelläsning: Första Krönikeboken 17
"När David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: "Här bor jag i ett hus av cederträ, medan HERRENS förbundsark står i ett tält." Natan sade till David: "Gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Gud är med dig."(1 Krön 17:1-2 FB)
Vad var det som låg på Davids hjärta? Det var att tjäna Herren, bygga ett hus åt Gud, förhärliga Guds namn och inte bara tänka på sitt eget. Det kunde Gud välsigna.

Gud välsignar naturligtvis inte alla tankar som dyker upp i ditt hjärta. Men då David var fokuserad på Gud och Guds rike, fick han svaret "Gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Gud är med dig."

Vad ligger på ditt hjärta? Är det bara du själv, de dina och dina ägodelar som ligger på ditt hjärta? Eller finns det plats för Gud själv och utbredandet av Guds rike i ditt hjärta? Vad brinner du för?

Det gäller att ha rätt ordning på sina prioriteringar. Jesus säger: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt  6:33).

Lever denna bön i ditt hjärta?: Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Eller handlar ditt liv om låt mitt rike komma, låt min vilja ske? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad ligger på mitt hjärta?
_________________
Innehåll kapitel 17
Vers 1-15

Guds löfte till David
Vers 16-27
Davids tacksägelsebön
_________________

söndag 26 november 2017

26 nov - 1 Krön 16

LOVSÅNG

Bibelläsning: Första Krönikeboken 16
"Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken! Sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn! De som söker HERREN må glädja sig av hjärtat." (1 Krön 16:8-10 FB)
Här inrättar David lovsångstjänsten i församlingen. Han utsåg lovsångare (vers 4) och de som skulle blåsa i trumpeterna (vers 6).

Från vers åtta och vidare talar David om vad lovsången ska innehålla. Här kommer några huvudpunkter:


1/ Gör hans gärningar kända bland folken (vers 8)
Vårt vittnesbörd om Gud och vad han gör är ett viktigt lovsångsuppdrag.

2/ Beröm er av Herren (vers 10)
Då vi vittnar är det inte vi som ska stå i fokus, utan Herren själv.

3/ Fråga efter Herren och hans makt (vers 11)
Vår tjänst inför Gud bygger inte på oss själva och vad vi kan åstadkomma, utan på Herrens makt. Sök alltid Herren och hans makt.

4/ Tänk på de under han gjort (vers 12)
Be och begrunda Herrens gärningar. Lovsången ska vara fylld av vem Han är och vad Han gör.

5/ Ge Herren ära och makt (vers 28)
Vi tänker kanske att det är Herren som ska ge oss makt, men här talas det om att vi ger Herren makt. Det gör vi genom vårt vittnesbörd och vår lovsång till Gud. Det skapar utrymme för Gud att verka i andra människor och situationer.

6/ Tacka Herren (vers 34)
Herren är alltid värd vår lovsång. Också i svåra dagar. Herren förändrar sig inte. Han är god och hans nåd vara i evighet.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Ge Herren ära och makt" 
_______________
Innehåll kapitel 16:
Vers 1-6

Arken installeras i Jerusalem

Vers 7-36
Davids lovsång

Vers 37-43
David insätter människor till tjänst i gudstjänsten
_______________

lördag 25 november 2017

25 nov - 1 Krön 15

FÖRBEREDELSE FÖR TJÄNST

Bibelläsning: Första Krönikeboken 15
"Ni är huvudmän för leviternas familjer. Helga er tillsammans med era bröder och hämta sedan HERRENS, Israels Guds, ark upp till den plats som jag har gjort i ordning åt den." (1 Krön 15:12 FB)

Det var dags för en viktig tjänst i Guds rike. Det handlar här om att föra Guds ark in i Davids stad. Men man ville inte rusa in i helig tjänst utan att vara andligt förberedd. Uppmaningen lyder "Helga er". Det innebär att avskilja sig, att lägga undan allt annat som vill ta vår uppmärksamhet. Det handlar om att bli fokuserad på tjänsten för Herren och för folket.

Inför tjänsten satte man på sig speciella kläder (vers 27). De hade olika tjänster som alla var en del av helheten. Några spelade trumpet (vers 24). Några var dörrvaktare (vers 23). Några skulle sjunga (vers 27).

Helga er - förbered er för helig tjänst. Jag kan tänka mig att prästen upplever det på samma sätt då han i sakristian sätter på sig sina speciella kläder och ber inför gudstjänsten.

Jag kan själv uppleva det på samma sätt varje gång jag sätter på mig Frälsningsarméns uniform. En förberedelse för tjänst och en påminnelse om vad det innebär att bära Frälsningsarméns uniform. Efter bönestunden går vi tillsammans in för att tjäna Gud. Några spelar "trumpet", andra sjunger, andra hälsar välkommen vid dörren, andra vittnar och beder, någon predikar, och tillsammans gör vi tjänst inför Gud och människor.
Davids hänförelse väckte förakt (vers 29). Det är möjligt att vi också för möta samma förakt då vi helhjärtat och med hänförelse ger oss in i tjänsten för Gud. Men det är det värt. Stå upp för Jesus.==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad till helig tjänst.
_____________________
Innehåll kapitel 15:
Guds ark förs till Jerusalem.

Prästerna helgar (vers 12) sig och klär sig i speciella kläder inför tjänsten (vers 26).
David hoppar och dansar av glädje då arken förs in i Jerusalem (vers 29).
_____________________

fredag 24 november 2017

24 nov - 1 Krön 14

HÖR DU LJUDET?

Bibelläsning: Första Krönikeboken 14
"Men filisteerna ryckte än en gång in i dalen. När David på nytt frågade Gud, svarade Gud honom: "Du skall inte dra dit upp efter dem. Gå runt dem och kom över dem från det håll där bakaträden står. Så snart du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, då skall du dra ut till strid, ty då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisteernas här." (1 Krön 14:13-15 FB)

Israels barn blev på nytt anfallna av fienden. David måste naturligtvis försvara sig och folket, men ändå frågade han Gud. Han visste vad som var rätt, men han ville veta när det var dags.

Ibland kan du vara säker på vad som är rätt i en viss situation. Men även om du vet vad som är rätt måste du vara synkroniserad med Guds tidsplan. Det räcker inte att veta vad som är rätt, man måste också veta hur man ska göra det och när man ska göra det.

Det handlar om att leva i beroendet av Gud. Det gäller att invänta Guds "nu". Då du hör ljudet av steg i "bakaträdens toppar" - då är det dags.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Hjälp mig Herre att lyssna på din vägledning i mitt liv.
_______________
Innehåll Kapitel 14:
Davids seger över filisteerna.
_______________

torsdag 23 november 2017

23 nov - 1 Krön 13

ÄR DETTA FRÅN HERREN?

Bibelläsning: Första Krönikeboken 13
"Sedan sade David till hela Israels församling: "Om ni finner för gott och om detta är från HERREN, vår Gud, låt oss då sända bud åt alla håll till våra övriga bröder över hela Israels land och dessutom till prästerna och leviterna i deras städer med utmarker, att de skall samlas hos oss. Låt oss flytta vår Guds ark till oss, för i Sauls tid frågade vi inte efter den." (1 Krön 13:2-3 FB)

David hade fått en ingivelse att flytta arken till Jerusalem. Men var det från Herren eller var det Davids egna tankar och ambitioner som födde fram tanken?

David prövade sin ingivelse. Först frågade han alla ledarna (vers 1). Sedan frågade han allt folket om detta var från Herren eller ej. Svaret David fick var att det var dags att flytta arken till Davids stad.

Alla våra tankar och ingivelser kommer inte från Gud. En del kommer från våra egna ambitioner att lyckas väl eller att framstå i god dager. En del kanske till och med kommer från den onde som försöker leda oss fel.

David handlade klokt. Han frågade dem han hade förtroende för vad de tyckte och om detta var från Gud. Ingivelser, profetior och drömmar ska inte åtlydas okritiskt. De ska prövas av de andra (1 Kor 14:29).

Har du fått en vägledning som du tror är från Gud? Tala med någon eller några som du har förtroende för och fråga på samma sätt som David. Vad säger ni om detta? Är det från Herren? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förvänta att Herren ska tala till dig. Var också beredd att pröva det du hör med någon som står både dig och Herren nära. 
_________________
Innehåll kapitel 13:
David flyttar arken från Kirjat-Jearim under sång och dans.
Men då Ussa blir dödad då han tar tag i arken, blir David rädd och vågar inte ta in arken i Jerusalem.
Arken placeras hos Obed-Edoms hus med resultat att Herren välsignar Obed-Edoms hus och allt han ägde.
_________________

onsdag 22 november 2017

22 nov - 1 Krön 12

FRAMTIDSTRO

Bibelläsning: Första Krönikeboken 12
"Alla dessa krigsmän kom till Hebron, beredda till strid, fast beslutna att göra David till kung över hela Israel. Hela det övriga Israel var också enigt i att göra David till kung. De var där hos David i tre dagar och åt och drack, för deras bröder hade försett dem med livsmedel. De som bodde närmast dem, ända upp till Isaskar, Sebulon och Naftali, förde också till dem på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar, livsmedel i mängd till föda: mjöl, fikonkakor och russinkakor, vin och olja, nötboskap och småboskap. Ty det rådde glädje i Israel." (1 Krön 12:38-40 FB)

Saul var död. Folket samlades för att kröna David till kung. En ny tid skulle komma och folket fylldes av framtidstro. Framtidstro och hopp om en segerrik tid förlöste något hos folket:
1/En ny överlåtelse till ledaren och till saken/visionen för framtiden (vers18)
2/En ny offervillighet (vers 40)
3/Många ville vara med och ansluta sig till det som hände
4/Glädje (vers 40)

Hur är det med framtidstron i Guds församling idag? Be den Helige Ande att han fyller våra församlingar med framtidstro så vi fylls av glädje, överlåtelse och offervillighet. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Framtidstro fyller oss med glädje, överlåtelse och offervillighet.
_______________
Innehåll kapitel 12:
Uppräkning av de stridsmän från de olika stammarna som ansluter sig till David.
_______________

tisdag 21 november 2017

21 nov - 1 Krön 11

HERDAR

Bibelläsning: Första Krönikeboken 11
"Redan för länge sedan, ännu medan Saul var kung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN, din Gud, sagt: Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över mitt folk Israel." (1 Krön 11:2 FB)

Efter Sauls död samlas hela Israel för att göra David till kung. Man citerade då vad Gud tidigare sagt att David skulle vara en herde för folket och en furste över folket. David tilldelades en dubbel roll.

Han skulle bli furste över folket, men han skulle inte bli en herde över folket utan en herde för folket.

Det är skillnad på att vara furste och herde. Fursten är över, men herden är för.

Det finns många som vill vara furstar och stå över folket. Det har aldrig varit svårt att rekrytera dem som ska stå över folket. Listan är lång på människor som aspirerar på en plats över folket.

Men det kan vara svårare att hitta dem som vill vara för folket, herdarna. Människor som har omsorg och bryr sig om andra människor. Det är inte lika lockande att ge avkall på sin bekvämlighet, att offra något för andra. Vi har ett skriande behov av herdar i våra församlingar.

Hesekiel 34 går till rätta med dem som skulle ha varit herdar: "Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?....De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem." (Hes 34:2-6).

Jag ber till Gud att han ska resa upp de herdar i församlingarna som är för folket och som ger sig ut för att hjälpa, vårda och hela fåren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att var en person som samlar och inte en person som skingrar din församling.
_______________
Innehåll kapitel 11:
Även om rubriken för dagens andakt är "Herdar", så handlar kapitlet huvudsakligen om "Hjältar".
Det handlar om vem de är och vad de gör.
Först har vi de tre hjältarna som är de största.
Sedan kommer ytterligare ett tretal hjältar som nästan matchar de tre första.
Sedan kommer de trettio hjältarna som omnämns vid namn.
________________

måndag 20 november 2017

20 nov - 1 Krön 10

ANDLIG DÖD

Bibelläsning: Första Krönikeboken 10
"Sådan blev Sauls död, därför att han hade varit trolös mot HERREN. Han hade inte hållit HERRENS ord, och han hade även rådfrågat en spåkvinna för att få svar." (1 Krön 13 FB)

Det slutade illa för Saul. Och orsaken till att det gick så illa kan man klart läsa:
-Han hade varit trolös mot Herren
-Han hade inte hållit Herrens ord
-Han hade rådfrågat en spåkvinna
-Han hade inte sökt svar hos Herren (vers 14)

Detta var orsaken till Sauls död.

Detsamma gäller oss. Även om det inte leder till fysisk död, leder det definitivt till andlig död om vi lever i trolöshet mot Herren, om vi inte bryr oss om Guds ord eller om vi ägnar oss åt ockultism.

Då vi inte håller fast vid Guds ord är det inte Gud som straffar oss genom andlig död. Det är vi själva som går in i en andlig död genom att avlägsna oss från Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Håll fast vid Guds ord.
__________________
Innehåll kapitel 10:
Saul och hans söner dör i striden mot filisteerna.
__________________

söndag 19 november 2017

19 nov - 1 Krön 9

VAR MAN PÅ SIN PLATS

Bibelläsning: Första Krönikeboken 9
"Men de andra, nämligen sångarna, huvudmän för levitiska familjer, uppehöll sig i kamrarna och var befriade från all annan tjänstgöring, ty dag och natt var de upptagna av sin tjänstgöring." (1 Krön 9:33 FB)
Alla hade sin speciella uppgift. Några hade ansvar för de väldoftande kryddorna, andra för skådebröden, andra för dörrarna, andra för sången och musiken.

Alla hade sin speciella uppgift. Men tillsammans samverkade de i sin gemensamma uppgift: att ära Gud och hjälpa människor att komma i kontakt med Gud.

Så är det också i Guds församling idag. Vi har alla vår uppgift. Gud har satt några att vara apostlar, evangelister, herdar, profeter och lärare (Ef 4:11). Läs också om hur vi alla har olika funktioner i 1 Kor 12:14-27.

Men vi har också en stor gemensam uppgift. Att vittna om Jesus. Att göra Jesus synlig och tillgänglig för andra människor och att ära Jesus med våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill göra min del av vår gemensamma tjänst att göra Jesus synlig på jorden.
______________
Innehåll kapitel 9:
Jerusalems invånare efter återkomsten från fångenskapen i Babel.
De olika tjänsterna i Templet.
_______________

lördag 18 november 2017

18 nov - 1 Krön 8

TAPPRA STRIDSMÄN

Bibelläsning: Första Krönikeboken 8
"Ulams söner var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. De hade många söner och sonsöner, 150 till antalet. Alla dessa var av Benjamins barn." (1 Krön 8:40 FB)

Uppräkningen av namn i detta kapitel avslutas med Ulam. Han hade söner som var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. Styrka och rikedom definieras ofta i det Gamla Testamentet i hur många söner man hade och om de var tappra stridsmän eller ej.

Hur är det idag? Finns det några tappra stridsmän kvar i Guds församling? Vi kanske inte behöver pil och båge i vår kamp, eftersom vi inte kämpar mot människor (Ef 6:12). Vi behöver i stället vara rustade med den helige Andes kraft. Jesus förutsa att hans lärjungar skulle bli "rustade med kraft från höjden" (Luk 24:49 Bibel 2000).

Men man hör inte så ofta stridssångerna nuförtiden. Förr så sjöng man ofta: "Framåt Kristi stridsmän, upp till helig kamp". Guds folk behöver på nytt tändas av den Helige Ande för att vara de tappra stridsmän som Gud vill se här i världen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
"Framåt Kristi stridsmän, upp till helig kamp"
__________________
Innehåll kapitel 8:
Vers 1-32

Benjamiternas ättlingar
Vers 33-40
Kung Sauls släkt
__________________

fredag 17 november 2017

17 nov -1 Krön 7

ESER OCH ELED

Bibelläsning: Första Krönikeboken 7
"Män från Gat, som var födda i landet, dödade dem, därför att de dragit ner för att ta deras boskapshjordar. Då sörjde Efraim, deras far, länge och hans bröder kom för att trösta honom" (1 Krön 7:21-22 FB)

Ännu ett kapitel med uppräkning av namn. Det ena namnet efter det andra. Jag tror att flera hundra namn nämns i kapitlet. Men det står ingenting om människorna. Var de glada? Levde de ett gott liv? Var de snälla? Ingenting får vi veta. Utom för just om Eser och Eled.

Där hakar namnuppräkningen upp sig och vi får lite information om dessa två innan namnuppräkningen fortsätter.

Vad var det då som hände med Eser och Eled? De bestämde sig för att stjäla boskap och blev dödade. Deras pappa blev mycket ledsen och hans bröder kom för att trösta honom. Fadern gick in till sin hustru och de fick ännu en son och han fick ett namn som skulle påminna alla om att det råder en olyckstid för familjen (vers 22).

Eser och Eled tog ett dåligt beslut - att stjäla boskap. De blev dödade och det fick stora konsekvenser både för den då levande generationen och nästa.

Så är det med livet. Vi är inte isolerade öar. Våra liv och våra beslut påverkar människor i vår samtid och människor i kommande generationer. Så frågan för oss måste vara i vilken riktning våra liv och våra beslut påverkar omvärlden. Du kanske tror att ditt liv saknar betydelse, men så är det inte. Vi har naturligtvis olika grad av påverkan på vår omvärld, men alla påverkar någon eller några i någon riktning.

Hur använder du ditt inflytande? Ditt val att göra något speciellt idag kan ha oerhört stor betydelse för en annan människa och kanske för kommande generationer. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur använder jag mitt inflytande
________________
Innehåll kapitel 7:
Förteckning över ättlingar till Isaskar, Benjamnin, Naftali, Manasse, Efraim och Aser.
________________

torsdag 16 november 2017

16 nov - 1 Krön 6

FÖREBEDJARE

Bibelläsning: Första Krönikeboken 6
"Aron och hans söner förrättade offer på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret och utförde allt arbete i det allra heligaste och bringade försoning för Israel, alldeles som Guds tjänare Mose hade befallt." (1 Krön 6:49 FB)
Aron och hans söner hade fått ett speciellt uppdrag. Att bringa försoning för folket inför Gud. De gick inför Gud och bad om förlåtelse för folkets synder och bad om välsignelse och välgång för folket.

Vi behöver också idag människor som ber för vårt land. Jag tror att vi har haft en generation av starka förebedjare för Sverige. Det har gått bra för Sverige. Men många av förebedjarna börjar nu bli gamla och trötta och många är hemma hos Herren.

Vi behöver se en ny generation av förebedjare. Gud förväntar sig att hans barn ska vara förebedjare och bringa försoning för sitt land. Det får inte bli som det var på Hesekiels tid. Då sa Herren: "Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen." (Hes 22:30)

Gud sökte efter förebedjarna som kunde ställa sig i gapet och bringa försoning för folket...men han fann ingen.

Om Gud söker efter någon i Sverige som kan ställa sig i gapet inför Gud, kommer han att finna någon? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad till förebedjare.
_________________
Innehåll kapitel 6:
Översteprästerna släktlista
Levis övriga släktingar
Tempelsångarna
Leviternas boningsorter
__________________

onsdag 15 november 2017

15 nov - 1 Krön 4+5

JABES BÖN

Bibelläsning: Första Krönikeboken 4
"Jabes ropade till Israels Gud och sade: ´O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!´ Och Gud lät det ske som han bad om." (1 Krön 4:10 FB)
Uppräkningen av släktregister fortsätter kapitel efter kapitel i Krönikeboken. Men mitt bland alla släktregister kan man här var hitta ett guldkorn.

Ett sådant guldkorn hittar vi här. Den här versen har blivit uppmärksammad de senaste åren och flera böcker har skrivits om den. Googla på "Jabes bön" och du kommer att hitta en lång rad referenser.

Jabes ropade till Gud. Det pekar på en viss intensitet, eller kanske till och med desperation, i bönen. Kanske vår bön ofta är mer liknöjd än desperat. Jabes ber om:
  • Välsignelse
  • Att Gud ska utvidga hans område
  • Att Gud ska låta sin hand vara med honom
  • Att han ska slippa olycka och smärta
.....och Gud lät det ske som han bad om!
Du får också ropa till Gud. Du får också be den här bönen dagligen. Då kanske du får möjlighet att säga "Gud lät det ske som jag bad honom om". 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt min bön vara fylld av intensitet och desperation i stället för slentrian och liknöjdhet.
________________
Innehåll kapitel 4:
Register över Judas, Selas och Simeons ättlingar
________________
FÅNGENSKAP

Bibelläsning: Första krönikeboken 5
 "Men de var otrogna mot sina fäders Gud. I sin trolöshet höll de sig till de gudar som dyrkades av folken i landet" (1 Krön 5:25 FB)

I uppräknandet av släktkrönikor i Första Krönikeboken, inflikas hur det gick för de östra stammarna. Gud hade sagt "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig". Trots det ´höll de sig till andra gudar´ (vers 25).


Det direkta resultatet av folkets trolöshet framgår av versen efter. Folket fördes bort i fångenskap (vers 26).


Idag kan vi se hur många kyrkor inbjuder till aktiviteter som kommer från Österns religioner, som till exempel Yoga och Qigong. Vart leder det?


Det finns även en mängd andra, icke-religiösa aktiviteter, som får ta Guds plats i våra tankar och som till slut leder oss in i fångenskap. Det kan handla om pengar, sex och makt eller alkohol och droger. Det kan börja med att vi börjar intressera oss på ett osunt sätt för dessa saker och till slut sitter vi fast i fångenskap och låter allt detta styra våra liv.


Jag menar inte att pengar, sex och makt nödvändigtvis är onda saker, men de blir onda då de får makt över oss.


Om det är så att otrohet mot Gud leder till fångenskap, borde motsatsen vara lika sann. Trohet mot Gud leder till frihet. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gudsfruktan leder till frihet.
_________________
Innehåll kapitel 5:
Vers 1-24
Register över Rubens, Gads och hälften av Manasse stam.
Vers 25-26
De östra stammarna förs bort i fångenskap.
________________

tisdag 14 november 2017

14 nov - 1 Krön 3

GENOM ALLT

Bibelläsning: Första Krönikeboken 3
"Dessa var de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel, Daniel, den andre, av Abigail från Karmel, Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen i Gesur, Adonia, den fjärde, Haggits son, Sefatja, den femte, av Abital, Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla.
Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader.
I Jerusalem regerade han i trettiotre år. Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter.
" (1 Krön 3:1-5 FB)

Släktregistren fortsätter. I detta kapitel möter vi kung Davids barn. Här påminns vi om många av de dramatiska händelserna i Davids liv. Problem och misslyckanden.

Här nämns Absalom, Davids egen son, som gjorde uppror mot sin far så att David fick fly ut ur Jerusalem. David berättar om detta i Psalm 3. Han berättar om alla sina fiender och hur alla sa att det inte fanns någon frälsning för David (Ps 3:1-3). Men David uttrycker också sin tillit till Guds beskydd genom allt (Ps 3:4).

Här nämns också Bat-Sua, som är den Batseba som David tog till sig fast hon var en annan mans hustru. Hur det ledde till att David dödade Batsebas man. I Psalm 51 uttrycker David sin stora ånger inför sitt misslyckande.

Genom allt. Genom alla misslyckanden kunde David få upprättelse och bli en gudsman. Genom allt kunde David sätta sin lit till Gud under alla förhållanden. Till och med i dödsskuggans dal (Psalm 23).

Kan du sätta din lit till Gud genom allt? Kan du be den 23:e psalmen, som David skrev och som miljoner människor sedan dess har kunna stämma in i? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Genom allt är Herren vid min sida.
__________________
Innehåll kapitel 3:
Salomos ättlingar
__________________

måndag 13 november 2017

13 nov - 1 Krön 2

HERREN SER TILL HJÄRTAT

Bibelläsning: Första Krönikeboken 2
"Isai blev far till Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab den andre, Simea den tredje, Netanel den fjärde, Raddaj den femte, Osem den sjätte och David den sjunde." (1 Krön 2:13-15 FB).

Uppräkningen av släktregister fortsätter även i detta kapitel. Här hittar vi bland annat Davids stamträd. David var den yngste av bröderna. Normalt skulle det ha varit den förstfödde som var den mest framstående och som hade speciella privilegier. Men här var det den yngste, den minst betydelsefulle, den som ingen räknade med, som blev mäktigt använd av Gud.

Då Samuel kom till Isai för att smörja en ny kung i Israel, trodde Samuel att det var Eliab som skulle smörjas till konung. Men Gud sa nej. Isai förde fram sina söner, den ena efter den andra, alla utom David. David räknades inte ens. Isai fick sända bud efter David, då ingen av de övriga blev bekräftade av Herren (1 Sam 16:1-13). Herren sa till Samuel: "Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat" (1 Sam 16:7).

Vad finns i ditt hjärta? En längtan att bli stor eller en längtan att tjäna?

I Nya Testamentet läser vi: "...det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud." (1 Kor 1:29) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns i mitt hjärta?
_______________
Innehåll kapitel 2
Vers 1-8

Juda ättlingar
Vers 9-17
Kung Davids stamträd
Vers 18-24

Hesrons ättlingar
Vers 25-41
Jerameels ättlingar
Vers 42-55
Kalebs övriga ättlingar

________________

söndag 12 november 2017

12 nov - 1 Krön 1

SLÄKTEN FÖLJA SLÄKTENS GÅNG

Bibelläsning: Första Krönikeboken 1
"Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet.
Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisa och Tarsis, kitteerna och rodaneerna.
 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan
." (1 Krön 1 FB)

Så börjar Första Krönikeboken. Det ena namnet efter det andra. Sedan fortsätter uppräkningen i flera kapitel i boken.

De uppräknade namnen är inte bara enskilda isolerade individer. De finns i ett sammanhang. De hänger samman med dem som gått före och dem som kommer efter. Föräldragenerationen påverkar barngenerationen och då barngenerationen blir vuxen kommer de att vara med och forma nästa barngeneration. I psalmen sjunger vi "Släkten följa släktens gång". Så är det och varje generation lämnar avtryck till nästa generation.

Mina föräldrar möttes i söndagsskolan på Frälsningsarmén i Tranås. Jag fick senare växa upp i ett frälsningsarméhem. Om jag inte hade gjort det är sannolikheten stor att jag inte varit frälsningssoldat idag. Jag kanske inte ens hade varit kristen. Ingen vet vilka livsval jag hade ställts inför om jag vuxit upp i andra sammanhang.

Kriser och livsval för en människa kan sätta spår i flera kommande generationer.

Vilka spår sätter du i kommande generationer? Ditt liv kan ha stor betydelse för några människor om hundra år? Var noga med vilka spår du lämnar efter dig? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka spår lämnar jag efter mig?
________________
Innehåll kapitel 1:
Vers 1-42:

Släktlista från Adam till Jakob
Vers 43-53:
Lista över kungar som regerade i Edom innan någon israelisk kung regerade där.
________________

lördag 11 november 2017

11 nov - 2 Kung 25

TA AV FÅNGDRÄKTEN

Bibelläsning: Andra Kungaboken 25
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde."  (2 Kung 25:29-30 FB)
Jojakin, kung i Juda, var bortförd i fångenskap till Babylonien. Efter 37 år i fångenskap blev Jojakin benådad och fick tillträde till kungens gemenskap och bord.

Verserna ovan beskriver på ett fantastiskt sätt vad det innebär att bli frälst. Det är verkligen att bli benådad. Det är att få ta av sig fångdräkten och komma in i den riktige kungens gemenskap. Det handlar om att få ett dagligt underhåll, "vårt dagliga bröd" av kraft, frid, glädje och ett meningsfyllt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får lägga av fångdräkten och komma ut i den frihet Jesus har köpt för mig!
________________________
Innehåll kapitel 25
Sidkia, kungen i Juda gör uppror mot den babyloniske kungen.
Den babyloniska kungen för bort folket och plundrar templet i i Jerusalem.
Jojakin benådas och får sitta vid kungens bord.
_______________________________

fredag 10 november 2017

10 nov - 2 Kung 24

FÅNGENSKAP

Bibelläsning: Andra Kungaboken 24
"Hela Jerusalem, alla befälhavare och alla tappra stridsmän, alla hantverkare och smeder förde han bort i fångenskap, tillsammans 10.000 män. Bara de fattigaste i landet lämnades kvar."  (2 Kung 24:14 FB)
Det verkar som om folkets synder under flera generationer hinner ifatt dem. År av avgudadyrkan leder till förfall och slutligen fångenskap.

Hela Jerusalem förs bort till den babyloniska fångenskapen. I alla fall alla som var något att räkna med. Ledarskapet, krigarna, konstnärerna, alla fördes de bort.

Men det var en grupp som inte fördes bort i fångenskap. En grupp som behöll sin frihet: de fattiga.

Beror det på att Gud alltid värnar på ett särskilt sätt för dem som är fattiga och lider? Eller kan vi tolka det som att rikedom förslavar? Någon har sagt att den enda som är riktigt fri är den som inte äger någonting.

I varje fall påminner berättelsen oss om att varken rikedom eller position kan ge oss varaktig trygghet. Den enda varaktiga tryggheten finns hos Herren. Sök därför först Guds rike och hans rättfärdighet...(Matt 6:33) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Den enda varaktiga tryggheten finns hos Herren.
_________________
Innehåll kapitel 24: 
Kungen i Babylon, Nebukadnessar, intar Jerusalem och för bort de flesta av invånarna till Babylon.
Nebukadnessar tillsätter Sidkia som ny kung i Jerusalem.
________________

torsdag 9 november 2017

9 nov - 2 Kung 23

TILLBAKA TILL ORDET

Bibelläning: Andra Kungaboken 23
"Han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som man hade funnit i HERRENS hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför HERRENS ansikte det förbundet att de skulle följa HERREN och hålla fast vid hans bud, hans vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och upprätthålla detta förbunds ord, som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet."  (2 Kung 23:2-3 FB)
Josia hade funnit fram Guds ord i Herrens hus. Då gudsordet lästes upp förstod folket hur långt ifrån Guds vilja man hade hamnat. Men man ingick, där och då, ett förbund med Gud där man lovade att hålla fast vid Guds ord av "hela sitt hjärta och av hela sin själ" (vers 3).

Överlåtelsen till Gud och hans ord fick stora konsekvenser för folket och dessa beskrivs i resten av kapitlet. Om Josia kan vi läsa "Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han, ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till HERREN i enlighet med hela Mose lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom."

Vi behöver också i vår tid Josia-gestalter. Människor som sätter Guds ord i centrum och som leder folket in i en förnyad och fördjupad överlåtelse till Gud. Vill du vara en av dem? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden!
_________________
Innehåll kapitel 23:
Vers 1-30
Josia reformer. Josias sista dagar.
Vers 31-34
Joahas kung i Juda i tre månader. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon.
Vers 35-37
Jojakim kung i Juda i elva år. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon.
__________________

onsdag 8 november 2017

8 nov - 2 Kung 22

ETT MJUKT HJÄRTA

Bibelläsning: Andra Kungaboken 22
"Eftersom ditt hjärta blev mjukt och du ödmjukade dig inför HERREN när du hörde vad jag har talat..."  (2 Kung 22:19 FB)
Josia, kung i Juda, vänder historien rätt. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 2). Han bad att de skulle hämta fram lagboken från Templet. Och då man läste upp Guds ord för Josia blev han förtvivlad då han märkte hur långt ifrån Guds ord som folket hade kommit (vers 11).

Han river sönder sina kläder och gråter inför Herren (vers 19), och Herren hör hans bön och svarar på Josias bön.

Jag ber om att folk i våra dagar ännu en gång ska finna tillbaka till lagboken, Guds ord, och i desperation vända tillbaka till vad Guds ord säger.

Bönen från ett ödmjukt hjärta når fram till Guds ansikte. Då vi ser oss själva och situationen i vår församling och i vårt land och kommer inför Herren med stor sorg över vad vi ser, så hör Herren vår bön. Den bönen rör vid Guds hjärta. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt väckelsen komma då ditt folk vänder tillbaka till vad du säger i ditt ord.
__________________
Innehåll kapitel 22:
Josia blir kung i i Juda och han gjorde det som var rätt i Herrens ögon.
Under renoveringsarbetena i Guds hus finner man lagboken och bär fram den till kung Josia.
Josia blir förtvivlad då han hör Herrens ord och ber till Gud om förlåtelse för folket och för sig själv.
Gud lovar att hålla tillbaka domen över Juda under Josias levnadstid.
__________________

tisdag 7 november 2017

7 nov - 2 Kung 21

AVFALL

Bibelläsning: Andra Kungaboken 21
 "Manasse var tolv år när han blev kung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsi-Ba. Han gjorde det som var ont i HERRENS ögon, efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört. Och han reste altaren åt Baal och gjorde en Asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och han tillbad och tjänade himlens hela härskara."  (2 Kung 21:1-3 FB)
Efter en tid av väckelse under Hiskia kommer det en tid av svårt avfall som senare kommer att kulminera i Jerusalems undergång.

Manassa slutar inte att tro på Herren, men han börjar också tillbedja andra gudar och för in andra gudar i helgedomen. Det är som om han säger att det är nog bra med Herren, men det är inte gott nog.

I våra dagar kan vi se många liknande tendenser. Kyrkor inbjuder till program där tankar och riter från österns religioner är framträdande. Dessa tendenser kommer säkert att få stora negativa konsekvenser för kyrkan och för landet i helhet även i våra dagar.

Det första budet står fortfarande fast: "Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig." För att uppleva väckelse igen måste vi rensa bort avgudarna, först i våra egna liv och sedan i församlingen, och lita på Herren. Och bara på Herren! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, rena mig från allt som tar den plats i mitt liv som bara du skulle ha.
___________________
Innehåll kapitel 21:
Hiskias son Manasse blir kung i Juda.
Han inför avgudadyrkan och förleder folket att börja tillbe dem.
___________________


måndag 6 november 2017

FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

Boken behandlar Israels historia under kung Davids tid.

Den riktade sig främst till de judar som återvände till Jerusalem från den babyloniska fångenskapen på 400-talet före Kristus.

De återvändande judarna hade till stor del förlorat kontakten med sin historia och storhetstid under David och behövde på nytt få kontakt med sin identitet som Guds egendomsfolk.

GT-boken 3 del snart färdigKära bibelläsare!

Om bara några få dagar får vi GT-boken del 3 från tryckeriet. Den får en något annorlunda utformning än de övriga delarna. GT-boken del 3 hämtar sitt innehåll från Psaltarens 150 psalmer.

GT-boken del 3 har fått namnet "PSALMBOKEN" och är tänkt att fungera som en andaktsbok. Den kommer lagom till jul och kan vara en perfekt julklapp till dig själv eller till någon annan. Den kostar 160:- precis som de andra delarna i GT-boken.

Här är en översikt över GT-boken, både de delarna som är färdiga och de delarna som planeras för 2018:

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. Den publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN". Bra julklappstips!

GT-boken del 4 beräknas bli färdig i februari 2018. Från Första Samuelsboken till Esters bok.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018. Från Jobs bok till Jesaja.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018. Från Jeremia till Malaki.


 

Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.

6 nov - 2 kung 20

ATT FRAMHÄVA SIG SJÄLV

Bibelläsning: Andra Kungaboken 20
"När Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem."  (2 Kung 20:13 FB)
Kung Hiskia blev dödssjuk och bad Gud om ett ett helande. Han blev helad och fick då femton extra år att leva (vers 5).

Kungen i Babylon hade hört att Hiskia varit sjuk och sände ett sändebud med en gåva till Hiskia. Hiskia visade då sändebudet allt han hade åstadkommit av rikedomar och överflöd. Detta ledde senare till att Jerusalem blev erövrat och alla rikedomar bortförda (vers 17).

Varför är vi så ivriga att framhäva oss själva? Varför är vi så ivriga att framhålla vad vi har åstadkommit? Varför är vi så ivriga att alla ska veta allt det goda om oss samtidigt som vi försöker dölja allt det som vi inte är så stolta av?

Låt andra tala gott om dig istället. Framhåll i stället vem Gud är och vad Han kan göra. Att framhäva sig själv har sällan något gott med sig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag behöver inte framhäva mig själv. Det räcker att Herren ser vad jag gör, och det är han som ska ha all ära. 
_______________
Innehåll kapitel 20:
Hiskia är på väg att dö och ber innerligt till Herren om att bli helad.
Jesaja kommer till Hiskia med ett budskap från Herren att Hiskia ska få ytterligare femton år att leva.
Som ett tecken på att det ska ske låter Herren skuggan gå tio steg tillbaka.
Då kungen i Babel senare skickar en budbärare till Hiskia, visar Hiskia alla sina rikedomar för sändebudet.
Jesaja kommer åter med ett bud från Herren att alla dessa rikedomar kommer att tillfalla Babels kung.
________________
________________

söndag 5 november 2017

5 nov - 2 Kung 19

GUD HAR HÖRT DIN BÖN

Bibelläsning: Andra Kungaboken 19
"Då sände Jesaja, Amos son, detta bud till Hiskia: "Så säger HERREN, Israels Gud: Jag har hört det som du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien."  (2 Kung 19:14 FB)
Hiskia stod inför en övermäktig fiende. Den assyriska kungen står utanför Jerusalem med en här på flera hundratusen soldater. Hiskia förstår att han, mänskligt sätt, inte har en chans mot denne fiende.

Hiskia vänder sig gång på gång till Gud i sin nöd. Då han får ett hotelsebrev från den assyriska hären, tar Hiskia med brevet och lägger fram det inför Herrens ansikte i Herrens hus (vers14).

Till slut får han beskedet genom Jesaja som säger att Gud har hört hans bön och att Gud ska befria Jerusalem.

Gud vill säga detsamma till dig idag. "Jag har hört din bön". Gud känner din situation, och han känner dig. Dina böner har nått fram. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Jag har hört din bön"
_______________
Innehåll kapitel 19:
Vers 1-19

Jerusalems befrielse förutsägs.
Hiskisa bön
Vers 20-34
Jesaja förutsäger Sanheribs fall och Jerusalems befrielse.
Vers 35-37
Sanherib dödas av sina söner
_______________

lördag 4 november 2017

4 nov - 2 Kung 18

VEM FÖRTRÖSTAR DU PÅ?

Bibelläsning: Andra Kungaboken 18
"Vem förtröstar du nu på, eftersom du har satt dig upp mot mig?"  (2 Kung 18: 20 FB)
Hiskia blev kung i Juda. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 3). Han avskaffade offerhöjderna (vers 4). Han till och med krossade kopparormen som Mose hade gjort flera hundra år tidigare (vers 4). Folket hade fortsatt att tillbe det redskap Gud använt för att förmedla frälsning. Vad lätt vi har att förtrösta på yttre symboler i stället för att förtrösta på verkligheten själv, Jesus.

Det står att Hiskia förtröstade på Herren (vers 5)! Senare i kapitlet kan vi läsa hur den assyriska kungen kommer till Jerusalem med en stor här. Den Assyriske kungens budbärare frågar hur Hiskia kunde vara så enfaldig så att han stod emot hela Assyriens krigsmakt.  Hiskia får frågan "Vem förtröstar du på?"

Den Assyriske kungens fråga går genom tusentals år och så möter den dig idag: "Vem förtröstar du på?"
-då det gäller dina bekymmer för idag?
-då det gäller din framtid?
-då den gäller dina närmaste?
"Vem förtröstar du på?"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vem förtröstar jag på i mitt liv? 
_______________
Innehåll kapitel 18:
Vers 1-12
Hiskia blir kung i Juda och han gör det som var rätt i Herrens ögon. (vers 3)
Han förtröstade på Herren. (vers 5)
Han höll sig till Herren och vek inte av från honom. (vers 6)
Vers 13-37
Den assyriske kungen Sanherib tågar mot Jerusalem och sänder budbärare som talar om för folket i Jerusalem hur meningslöst det är att göra motstånd mot assyriernas stora här.
________________

fredag 3 november 2017

3 nov - 2 Kung 17

ENDAST HERREN

Bibelläsning: Andra Kungaboken 17
"Ni skall alltid hålla fast vid och följa de stadgar och budord, den lag och de bud som han har föreskrivit er. Men ni skall inte frukta andra gudar.  Ni skall inte glömma det förbund som jag har slutit med er. Ni skall inte frukta andra gudar.  Endast HERREN, er Gud, skall ni frukta, och han skall rädda er ur alla era fienders hand."  Men de lydde inte utan gjorde som förut."  (2 Kung 17:37-40 FB)
Nordriket (Israel) faller för assyrierna (vers 5-6). Orsaken till Nordrikets undergång var folkets synder "Detta skedde på grund av att Israels barn hade syndat mot HERREN, sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land" (vers 7).

I kapitlet redogörs för de många sätt som Israel hade syndat mot Gud. Detta gjorde folket trots det förbund Herren ingått med folket och att ett grundläggande element i förbundet var att de skulle tillhöra Herren, och endast Herren.

Gud har inte förändrat sig. Herren hatar det som är halvhjärtat (Upp 3:15-16) och vill se det som är helhjärtat (Matt 22:37). Var finns ditt hjärta? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Du skall älska din Herren din Gud av hela ditt hjärta..." (Matt 22:37)
__________________
Innehåll kapitel 17:
Hosea blir den siste kungen i Israel (Nordriket).
Huvudstaden Samaria faller för den assyriske kungen.
Den assyriska kungen ser till att Israel befolkas av främmande folk.
__________________