måndag 31 december 2018

Välkommen till UTMANINGEN 2019

I morgon börjar vi!

Här är bibelläsningsplanen för de två första månaderna. Skriv ut den och stryk över kapitlen efterhand som vi läser. Det är alltså den vänstra spalten vi läser i år:


I förordet till NT-boken kan vi läsa:


Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria”  (Joh 8:31-32).

Det händer något med oss då vi läser Guds Ord. Vi lär känna Gud och hur han tänker.

Den här boken går igenom Nya Testamentet, kapitel för kapitel.

Till varje kapitel finns det en kortare andakt och ett mannakorn att tugga på under dagen. Därefter finns det en avdelning med rubriken ÖVERSIKT–KOMMENTAR-TILL EFTERTANKE.

Boken kan användas som följeslagare till den dagliga bibelläsningen, för självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Men kom ihåg att läsa Bibeln samtidigt som du läser denna bok. För det finns speciella löften knutna till bibelordet:
Salig är den…som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord daga och natt” (Psalm 1:1-2). 

Bibelhänvisningarna är hämtade från Folkbibeln om intet annat anges.


31 dec - Mal 4

DAGEN KOMMER!

Bibelläsning: Malaki 4
"Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås"  (Mal 4:2 FB)

Det allra sista kapitlet i Gamla Testamentet handlar, på samma sätt som slutet i Nya Testamentet, om att Jesus skall komma och om domens dag.

Men innan Jesu återkomst kommer Herren att sända profeten Elia (Johannes) (vers 5).

På samma sätt som den övriga Skriften talar kapitlet om den dubbla utgången. Ingen blir "tvångsfrälst" mot sin vilja. Varje människa måste själv välja och våra val här i livet ger eko in i evigheten. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv" (Joh 3:16)
___________________
Innehåll kapitel 4:
Herrens domedag
___________________

söndag 30 december 2018

30 dec - Mal 2+3

VIKA AV FRÅN VÄGEN - Mal 2

Bibelläsning: Malaki 2
"Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning skall man hämta från hans mun. Han är en budbärare från HERREN Sebaot. Men ni har vikit av från vägen, genom er undervisning har många kommit på fall."  (Mal 2:7-8 FB)
Herren går tillrätta med folket. Folket har kommit på avvägar och vikit av från Guds väg. Orsaken till att folket gått vilse är att de haft präster och ledare som har givit dem felaktig undervisning.

 Herren hade förväntat att prästerna skulle hämta sin undervisning från Herrens mun och vara budbärare från Herren (vers 7). Men i stället har prästerna undervisat sina egna läror och vänder läran helt upp och ned. Man undervisar att det som är fel är rätt (vers 17). Det har lett till att folket kränker det som Gud håller heligt och blandar sig med främmande gudar (vers 11).

Då vi läser detta kan vi bara med sorg konstatera att situationen inte har blivit bättre i våra dagar. Det finns idag många lärare inom kristenheten som förleder folket bort från Herrens ord.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp oss Herre att se din väg!
___________________
Innehåll kapitel 2:
Prästernas synd (vers 1-9)
Folkets trolöshet (vers 10-17)
___________________


 ATT INTE INSE SIN SYND - Mal 3

Bibelläsning: Malaki 3
"Varför skall vi vända om?" (Mal 3:7 FB)
"Vad har vi stulit från dig?" (Mal 3:8 FB)

I Malaki möter vi ett folk som inte inser sin synd. De frågar ständigt vad de har gjort för fel. I sin självtillräcklighet verkar de helt omedvetna om sitt behov att ta emot rening, förlåtelse och en ny överlåtelse till Gud.

Malaki talar ord från Gud till folket och uppmanar dem att ge av sina materiella tillgångar och att ge sig själva till Gud. Folket uppmanas att ge föra fullt tionde till Guds hus. Med den uppmaningen följer ett löfte om att Guds välsignelse kommer strömma ut över oss i rikt mått (vers 10).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds förmaningar och löften då det gäller tionde gäller även idag.
________________
Innehåll kapitel 3:
Förbundets ängel (vers 1-5)
Israel inser inte sin synd (vers 6-15)
En minnesbok (vers 16-18)
________________

lördag 29 december 2018

29 dec - Mal 1

Malaki
Boken består av fyra korta kapitel.
Malaki pekar på missförhållandena i provinsen Juda och varnar folket för deras synder. De har inte gett Gud vad han hade rätt att vänta sig i fråga om ett liv enligt Guds vilja. Även om det finns några som kommer ihåg Gud och sin plikt mot honom, glömmer de flesta bort att dyrka honom. Men hans budskap är att Gud ändå älskar sitt folk och kommer att välsigna alla som ångrar sig och gör bättring, lika visst som han kommer att döma och förinta all ondska.
Boken slutar med ett löfte om att Gud ska att sända en profet lik Elia innan "Herrens dag" kommer. (Från alltombibeln.se) FÖRAKT FÖR HERREN

Bibelläsning: Malaki 1
"En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig?" (Mal 1:6 FB)

Malaki förmedlar Herrens ord till folket, formulerat i frågor. Frågorna handlar om förhållandet mellan lära och liv. Folket har en stark bekännelse av Gud som fader och herre, men lever inte alls upp till den bekännelsen.

Att vara kristen är att bekänna Jesus som Herre i sitt liv.
-På vilket sätt kan man se att Jesus är Herre i mitt liv?
-Är mitt liv ett klart vittnesbörd om att mitt liv är underordnat Herren? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan man se att Jesus är Herre i mitt liv?
__________________
Innehåll kapitel 1:
Herrens kärlek till Israel (vers 2-5)
Förakt för Herren (vers 6-14)
__________________ 

fredag 28 december 2018

28 dec - Sak 13+14

EN ÖPPEN KÄLLA TILL RENING - Sak 13

Bibelläsning: Sakarja 13
"På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet"  (Sak 13:1 FB)
Ännu en profetia som pekar fram mot Jesus. Källan till rening från synd och orenhet öppnades då Jesus gav sitt liv för oss och förlåten i Templet, som varit en skiljelinje mellan Gud och människor, öppnades.

Idag är källan öppen och tillgänglig för var och en som tror.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9 FB) 
__________________
Innehåll kapitel 13:
Rening från synden (vers 1-6)
Herrens herde slagen (vers 7)
En prövad kvarleva - Herrens rätta folk (vers 8-9)
__________________


HERREN KOMMER - Sak 14

Bibelläsning: Sakarja 14 
"På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder." (Sak 14:4 FB)

I Sakarja 14 förutsägs många detaljer om Jesus återkomst. Herren kommer fysiskt tillbaka till jorden (vers 4), tillsammans med alla heliga (vers 5). Herren upprättar sitt rike över hela jorden (vers 9).

Genom hela Nya Testamentet växer Jesu återkomst fram till det stora huvudtemat: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen" (Apg 1:11).

Bibelns allra sista verser uttrycker längtan om Jesu snara återkomst: "Amen, kom, Herre Jesus!" (Upp 22:20) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Helgad år Herren" (vers 19)
______________________
Innehåll kapitel 14:
Herrens dag kommer (vers 1-15)
Hednafolken tillber Konungen (vers 16-21)
______________________

torsdag 27 december 2018

27 dec - Sak 11+12

EN HERDE FÖR SLAKTFÅREN - Sak 11

Bibelläsning: Sakarja 11
"Så sade Herren, min Gud: "Bli en herde för slaktfåren" (Sak 11:4 FB)

Herren utser en herde för slaktfåren. Slaktfåren var de fåren som var bestämda att slaktas. Fåren hade fått sin dödsdom och Herren utser en herde för dem.

På samma sätt är en dödsdom uttalad över människorna. Vi är alla syndare och syndens lön är döden (Rom 6:23).

Men Jesus har utsetts till vår herde. En herde som ger sitt liv för att rädda oss från döden och ge oss evigt liv.

I kapitlet finns det flera direkta anspelningar på Jesus. Herden värde sattes till trettio siklar silver, priset för en slavs liv, det pris som Judas fick för att förråda Jesus.

Vi är utsedda till slaktfår, men får bli räddade genom Jesus och vi får nytt liv genom Honom. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus, vår Herre" (Rom 6:23)
________________
Innehåll kapitel 11:
De härliga trädens fall (vers 1-3)
De två herdarna (vers 4-17)
________________


EN BÖNENS ANDE - Sak 12

Bibelläsning: Sakarja 12
"Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat."  (Sak 12:10 FB)

Profeten talar om svåra tider som ska komma. Men i allt detta ska Herren utgjuta en nådens och bönens ande över sitt folk.

-en nådens ande. En inre tillförsikt att vi är accepterade inför Gud. Inte på grund av vad vi kan prestera, utan på grund av vad Jesus gjort för mig. Vi kan i oss själva inte omfatta vad nåden innebär i våra liv. Till det behöver vi den Helige Andes uppenbarelse.

-en bönens ande. Vi klarar inte ens av vårt böneliv i egen kraft. Vi kan ha de bästa ambitioner att bli bättre bedjare, men misslyckas ständigt. Bönens ande ger oss lust att leva i bönens värld. Bönens ande hjälper oss att se bort från oss själva och se på honom som blev "genomborrad".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gode God, kom till oss med nådens och bönens ande! 
_________________
Innehåll kapitel 12:
Jerusalems räddning och fiendernas undergång (vers 1-8)
Veklagan över den genomstungne (vers 9-14)
_________________

onsdag 26 december 2018

26 dec - Sak 9+10

KONUNGEN KOMMER! - Sak 9

Bibelläsning: Sakarja 9
"Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk", ridande på en åsna, på en åsninnas föl."  (Sak 9:9 FB)
Hundratals år innan det hände profeterade Sakarja om Messias, en konung, som skulle rida in i Jerusalem. Folket väntade, och det hände.

Hundratals år innan det hände har Nya Testamentet profeterat om att Jesus, konungen, ska komma tillbaka. Människor har väntat, och en dag kommer det att hända.

Vi har aldrig tidigare varit så nära den dagen....

"Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på"  (Luk 12:36)

"Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom."  (Matt 25:6)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus ska komma tillbaka!
__________________
Innehåll kapitel 9:
Domsord över Israels fiender (vers1-8)
Sions konung kommer (vers 9-10)
Befrielse genom förbundsblodet (vers 11-17)
__________________HERREN VISSLAR - Sak 10

Bibelläsning: Sakarja 10
"Jag skall vissla på dem och föra dem samman, ty jag har befriat dem. De skall bli talrika som förut"  (Sak 10:8 FB)

Herren samlar sitt folk som man samlar ihop sina barn med en visselsignal. Signalen kanske bara känns igen av de egna barnen, men då de hör den så kommer de. Känner du igen signalen från Herren?

Herren samlar sitt folk och gör dem talrika. Människor kommer till och antalet ökar. Då han samlat folket gör han dem "starka i Herren, och i hans namn skall de gå fram, säger Herren"  (vers 12)

-Herren samlar sin här
-Herren gör oss starka
-Herren sänder oss ut

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Visselsignalen ljuder. Vill du gå med?  
___________________
Innehåll kapitel 10:
Herren har omsorg om sitt folk
___________________ 

tisdag 25 december 2018

25 dec - Sakarja 7+8

FALSK LAGLYDNAD - Sak 7

Bibelläsning: Sakarja 7
"Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter."  (Sak 7:11-12 FB)
Folket hade fullgjort sina yttre religiösa förpliktelser. De hade fastat och klagat den femte och sjätte månaden under sjuttio år (vers 5). Och Herren frågar dem om det verkligen var för Honom de fastat.

Religiösa ceremonier och yttre handlingar kan aldrig ersätta hjärtats inställning eller kärleken till Gud och människor.

Gud hade förväntat 
-att de skulle visa varandra godhet och barmhärtighet (vers 9)
-att de skulle värna om änkan, den faderlöse, främlingen och den fattige (vers 10)
-att de inte skulle tänka ut ont mot varandra

Istället för det Gud förväntat
-utförde de religiösa ceremonier och handlingar
-stängde de sina öron för Guds röst (vers 11)
-gjorde de sina hjärtan hårda så att de inte hörde undervisningen från Gud (12)
-ville de inte höra när Gud ropade (vers 13)

Detta var Guds budskap till sina barn på den tiden. Tänk om Han säger detsamma till oss idag då Han ser våra liv? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vill jag höra då Herren ropar?
___________________
Innehåll kapitel 7:
Falsk laglydnad (vers 1-7)
Folkets ohörsamhet (vers 8-14)
___________________


HERRENS ORD KOM TILL MIG - Sak 8

Bibelläsning: Sakarja 8
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och HERREN Sebaots ord kom till mig. Han sade: Så säger HERREN Sebaot"  (Sak 8:1-2 FB)

Herren hade ett budskap till Sakarja och till folket på den tiden.

I budskapet frågar Herren om folket tycker att det som ska komma är alltför underbart. Och även om folket skulle tycka det, är det inte för underbart för Herren (vers 6). Budskapet är uppmuntrande och talar om att folket ska bli till välsignelse och att de inte behöver frukta, utan fatta mod (vers 13).

Lyssnar du in vad Herren säger till dig personligen? Till din församling? För Sverige?

Då Herrens ord kommer till dig, vad är det då för budskap du får ta emot.

Herren talar fortfarande. Han talar också till dig. Om du blir riktigt stilla och lyssnar till Herren, kan du också säga: Och HERREN Sebaots ord kom till mig. Han sade...........

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lyssna efter vad Herren vill säga till mig idag. 
__________________
Innehåll kapitel 8:
Den framtida välsignelsen över Jerusalem (vers 1-19)
Hedningarna frälsning (vers 20-23)
__________________måndag 24 december 2018

24 dec - Sakarja 6

TELNINGEN

Bibelläsning: Sakarja 6
"Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel." (Sak 6:12 FB)
Telningen är inte ett ord som används speciellt ofta i svenskan idag. Ändå har både Folkbibeln och Bibel 2000 behållit uttrycket. Antagligen för att de inte funnit något bättre ord på svenskan.

Ordet telningen syftar, då det nämns i Gamla Testamentet, på Messias och pekar fram emot Jesus.

Då det står att det ska gro under telningen är det samma ordstam i hebreiskan för telning och gro (enligt fotnot i Folkbibeln).

Även om även detta kapitel är en svårtolkad framtidsvision, tror jag att vi får ta bibelversen bokstavligt. Guds rike växer, gror, under Jesus. Där Jesus får vara Herre där tillkommer Guds rike. 

Under våra egna personliga ansträngningar kanske det inte gror, men där Jesus är Herre där kan undret ske.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre: Låt din namn bli ärat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske 
___________________
Innehåll kapitel 6:
De fyra vagnarna (vers 1-8)
Hans namn är telningen (vers 9-15)
___________________

söndag 23 december 2018

23 dec - Sak 4+5

GENOM GUDS ANDE

Bibelläsning: Sakarja 4
"Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot." (Sak 4:6 FB)
Serubbabel mötte stora problem.
"Vem är du, du stora berg?" (vers 7) - först måste problemet identifieras. "..du skall förvandlas till jämn mark" (vers 7) - då problemet identifierats kommer ett löfte om att problemet ska lösas. "..genom min Ande, säger HERREN" (vers6) - budskapet talar också om att problemet inte kommer att kunna lösas med mänskliga metoder utan bara genom Guds Ande.
Om vi bara kunde lära oss att lita mer på Guds Ande än på vår mänskliga förmåga kanske även vi skulle få se fler stora problem lösas på ett gudomligt sätt. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att förvänta ditt ingripande i mitt liv.
___________________
Innehåll kapitel 4:
Ljusstaken av guld och de två olivträden
___________________


RENING FÖR GUDS FOLK

Bibelläsning: Sakarja 5
"Han sade: "Detta är ondskan." Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen."  (Sak 5:8 FB)

Kapitlet innehåller två visioner som båda har att göra med synd.

Den första visionen handlar om Guds dom över synden. Sakarja ser en enorm pappersrulle på himlen som förkunnar en dom över alla som gör det onda (vers 2-3).

Den andra visionen handlar om hur Gud vill rena sitt folk från synden i deras liv. Sakarja ser en kvinna i en korg som representerar ondskan (vers 8). Ondskan övertäcks av ett blylock och flygs bort av två änglar.
"Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen" (vers 9)

Vinden på hebreiska är samma ord som ande, så versen kunde likaväl kunna översättas med "..och anden tog tag i deras vingar.."

Det kanske inte är en tillfällighet att just storken är omnämnd i visionen. Det hebreiska ordet för stork har samma stam som ordet för "uthållig kärlek".

Det kan peka på den helige Andes önskan att rena oss, som ett uttryck för Guds uthålliga kärlek.

Den här visionen vill hjälpa oss att se hur allvarligt Gud ser på synden, men också Guds önskan att fullständigt ta bort vår synd och rena oss (1 Joh 1:9)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Rena mig med elden från din Ande.
____________________
Innehåll kapitel 5:
Den flygande bokrullen (vers 1-4)
Kvinnan i korgen (vers 5-11)
____________________

lördag 22 december 2018

22 dec - Sak 2+3

VAR STILLA INFÖR HERREN - Sak 2

Bibelläsning: Sakarja 2
"Var stilla inför Herren, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning." (Sak 2:13 FB)

Kapitlet framhåller Guds omsorg om sina barn: "Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten" (vers 8)

Du är hans ögonsten som han alltid har framför sina ögon. Men Gud vill också att vi ska bli stilla inför honom i bön och tillbedjan och möta hans blick.

Det är från det mötet, där våra ögon vänder sig till Gud och där vi finner att han redan "har vänt sitt ansiktet till oss", det är från det mötet som hela vårt kristna liv och vår tjänst utgår

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Var stilla inför Herren
________________

Innehåll kapitel 2:
Mannen med mätsnöret (vers 1-5)
Den nya tiden för Israel och hednafolken (vers 6-13)
________________


EN NY KLÄDNAD - Sak3

Bibelläsning: Sakarja 3 "Och ängeln sade till dem som stod inför honom: "Tag av honom de orena kläderna." Sedan sade han till Josua: "Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder."  (Sak 3:4 FB)

Det är det Gud gör. Han finner oss i vår situation, lyfter oss upp och ger oss en ny klädnad.

Det är det som händer då den förlorade sonen kommer hem. Den bästa dräkten plockas fram och den hemvändande sonen får gå från svinstian till en upphöjd position (Luk 15:22).

Det är det som sker i vårt kristna liv. Vi får lägga av den gamla människan och ikläda oss Kristus (Ef 4:22-24)

Det är vårt framtidshopp att en gång få ta emot en vit klädnad (Upp 6:11).

"Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken." (Jes 61:10 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Iklädd rättfärdighetens mantel
___________________
Innehåll kapitel 3:
Nya kläder (vers 1-7)
Löftet om telningen (vers 8-10)
___________________

fredag 21 december 2018

21 dec - Sak 1

Sakarja
Boken består av två delar. Den första nedtecknades före återuppbyggnaden av templet efter den babyloniska fångenskapen, medan den andra delen har en helt annan historisk bakgrund och har tillkommit flera decennier senare.
Den första delen innehåller en samling av Sakarjas profetior och syner år 520 och 518 f Kr då man höll på att bygga upp templet i Jerusalem på nytt. Visionerna handlar om Jerusalems restaurering och templets återuppbyggnad, domar över landets fiender, Guds beskydd och fiendernas undergång.
Den andra delen innehåller löftet om en kommande Messias, en kung som Gud själv krönt, som ska skapa fred i världen. Den avslutas med en beskrivning av vad som kommer att hända vid tidens slut, den väntade Messias ankomst och Guds riks seger.(Från Alltombibeln.se)


"VÄND OM!"

Bibelläsning: Sakarja 1
"Vänd om till mig, säger HERREN Sebaot, så skall jag vända om till er, säger HERREN Sebaot."  (Sak 1:3 FB)
Sakarja profeterar och säger vänd om! Att vända om innebär att gå tillbaka den väg man kom på. Att gå tillbaka dit man kommer ifrån.

Det är en uppmaning till Guds folk som har avlägsnat sig från Gud och behöver vända om och komma tillbaka till Gud. Samma uppmaning når oss i Jakobs brev 4:8: "Närma er Gud, så ska han närma sig er."

Det är en uppmaning som vi ständigt måste leva i. Det är så många saker som vill dra bort vår uppmärksamhet från närheten till Gud. Många dåliga saker, naturligtvis, men även många bra saker. Vi kan bli så upptagna av kristet arbete att vi mister kontakten med Kristus själv.

Då får vi ta till oss uppmaningen: Vänd om! Och då vi gör det - då finns Han där! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Närma er Gud, så ska han närma sig er."
___________________Innehåll kapitel:
Uppmaning till omvändelse (vers 1-6)
Mannen på den vita hästen (vers 7-11)
Herren skall trösta Sion (vers 12-17)
Herren och smederna (vers 18-21)
___________________

torsdag 20 december 2018

dec 20 - Hag 1+2

Haggai
Haggais bok består av två korta kapitel som innehåller fyra tal. Den beskriver situationen i Jerusalem under 500-talets sista decennier och kretsar helt kring uppbyggandet av det andra templet, även kallat Serubbabels tempel.
Haggai blir dyster när han ser det gamla raserade templet som förstördes då babylonierna år 586 f Kr och deporterade invånarna till Babel. Han klandrar folket för att bygga hus åt sig själva och leva i välmåga medan de låter Guds hus ligga i ruiner. Han uppmanar dem att bygga upp templet på nytt och lovar dem att Gud kommer att välsigna dem och ge dem fred och framgång om de sätter det som är viktigast främst.(Från alltombibeln.se) 

 
"NI SÅR MYCKET MEN SKÖRDAR LITE"

Bibelläsning: Haggai 1+2
"Ni sår mycket men skördar litet." (Hagg 1:6 FB) "Ni väntade er mycket, men se, det blev litet" (Hagg 1:9 FB)
Många kan känna igen sig i Haggais profetia till folket. Församlingen/kåren har arbetat och arbetat, men resultatet har blivit klent. Man hade trott och förväntat att människor skulle komma och bli frälsta, men skörden blev liten.

I Haggai avslöjas även orsaken till den dåliga skörden. Folket var mycket mer fokuserat på sitt eget än på Herrens verk. Även inom den kristna församlingen kan man bli mycket mer fokuserad på sin egen framgång än på Guds. Man kan strida för sina egna idéer i stället för att lyssna på Herren.

Vi måste komma tillbaka till bönen "låt din vilja ske" och inte bara min egen vilja. "Låt ditt rike komma" och inte mitt rike.

Men i Haggai vände folket om och lyssnade på Herren (vers 12). Herren svarade med uppmuntrande ord (vers 13) och folket fylldes av nytt mod och började arbeta på Herrens hus (vers 14). 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vara med att bygga Guds rike på jorden och inte bara mitt.
___________________
Innehåll kapitel 1:
Befallning att bygga Guds hus (vers 1:11)
Folket lyder Herrens befallning (vers 12-14)
___________________


"MIN ANDE ÄR MITT IBLAND ER"

Bibelläsning: Haggai 2
"Men var nu frimodig, du Serubbabel, säger HERREN, var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son, var frimodiga, alla ni människor i landet, säger HERREN. Arbeta, ty jag är med er, säger HERREN Sebaot. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min Ande är mitt ibland er. Frukta inte!" (Hagg 2:5-6 FB)

Haggais sista kapitel kommer med uppmuntrande ord:
-var frimodig
-arbeta, ty jag är med er
-min Ande är mitt ibland er
-Frukta inte!

Vi möter också löften om framgång i framtiden:
"Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra" (vers 10)

Ett budskap till alla som kämpar i motvind. Det kommer att komma bättre tider. Sätt din tillit till Herren och förvänta att Guds härlighet ska växa till.
"Lägg noga märke till det som sker från denna dag" (vers 19) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: En ny början: "Lägg noga märke till det som sker från denna dag"
____________________
Innehåll kapitel 2:
Det nya templets innehåll (vers 1-10)
Ny välsignelse (vers 11-20)
Serubbabel- Herrens signetring (ver 21-24)
____________________