lördag 20 oktober 2018

20 okt - Hes 40

DET KOMMER EN NY TID 

Bibelläsning: Hesekiel
"I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte ner mig på ett mycket högt berg"  (Hes 40:2 FB)

Detta är det första av flera kapitel som beskriver Templets kommande härlighet. Denna syn skrevs ner efter 25 års fångenskap. Templet och Jerusalem var ödelagt. Det fanns ingenting som tydde på att Templet någonsin skulle återuppbyggas eller att Israels folk någon mer gång skulle kunna återgå till tempeltjänsten i Jerusalem.

Även om det såg hopplöst ut kunde Hesekiel drömma och ta emot en en syn om att det skulle komma en ny tid. En tid då man åter skulle kunna bygga upp Templet. En tid där man åter skulle kunna tillbe i Templet.

Hur ser det ut i din kår eller församling? Håll visionen levande om vad som skulle kunna hända i församlingen. Dröm och låt den Helige Ande visa dig visionen om en ny tid. En tid då kåren/församlingen åter blomstrar, en tid då människor strömmar till Templet för att tillbe Gud. Gud vill det! 

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer en ny tid!
____________________
Innehåll kapitel 40:
Synen om det kommande Templet
Den östra porten (vers 5-16)
Den yttre förgården (vers 17-19)
Den norra porten (vers 2023)
Den södra porten (vers 24-27)
Portar till den inre förgården (vers 28-43)
Rum för tempeltjänarna (vers 44-47)
____________________

fredag 19 oktober 2018

19 okt - Hes 39

ÅTERUPPRÄTTELSE

Bibelläsning: Hesekiel 39

"Därför säger Herren, HERREN: Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn.  De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon."  (Hes 39:25-27 FB)

En profetia om Israels upprättelse och återkomst till sitt land. Profetian uttalades många hundra år före Kristus och pekar fram mot återupprättandet av staten Israel 1948, då Israels folk kunde återvända till sitt land, efter att varit utspridda över hela jorden.

Gud vill också återupprätta sitt folk, församlingen, Kristi brud i våra dagar. Vi kan uppleva att församlingen har förlorat mycket av sin hängivenhet och iver att upphöja Herren och frimodigt proklamera evangeliet. Gud vill befria sitt folk. Gud vill föra tillbaka sitt folk till dess rätta position att tillbe Herren inför tronen. Gud vill återupprättelse av sitt folk också idag. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill återupprätta sitt folk, både som individer och som folk.
__________________
Innehåll kapitel 39:
Gogs undergång och Israels återupprättelse
__________________

torsdag 18 oktober 2018

18 okt - Hes 38

ATTACK MOT GUDS FOLK

Bibelläsning: Hesekiel 38
"Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag släppa loss min vrede."  (Hes 38:18)
En profetia om att Gog, härskaren i ett rike i den yttersta norden (vers 6) i framtiden kommer att anfalla Israel. Israel ska då ha legat öde i många år, men Israels folk ska vid den tiden kommit tillbaka till Israel från många olika folk (vers 8), dit de varit förskingrade.

Profetian indikerar att det i kommande dagar ska bli en massiv ondskans attack mot Guds folk.

Möjligheten för Guds folk att klara sig kommer att vara obefintliga, men Gud kommer att beskydda sitt folk.

Profetian kan ses både som en fysisk attack mot staten Israel, och som en ondskans attack (fysisk och/eller andlig) på Guds folk över hela jorden. I båda fallen kommer Gud att beskydda sitt folk. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren beskyddar sitt folk.
_________________
Innehåll kapitel 38:
Gogs fälttåg mot Israel
_________________

onsdag 17 oktober 2018

17 okt - Hes 37

NYTT LIV

Bibelläsning: Hesekiel 37
"Då sade han till mig: "Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv 6 Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är HERREN."  (Hes 37:4-5)

Det börjar med att situationen ser alldeles hopplös ut. Allt liv är förtorkat (vers 2), och frågan kommer: Är det verkligen möjligt att dessa döda ben kan bli levande igen? (vers 3). Svaret kommer: Det är möjligt!

Vi kan ibland kanske känna det på samma sätt med våra liv. Vi var en gång levande, men livet har torkat ut. Vi kanske kan uppleva detsamma med vår kår eller vår församling. Den blev en gång till genom en väckelse från Gud. Men nu är det mest form och inte så mycket liv kvar.

Är det möjligt med en förändring? Svaret är ja! Vi ska få uppleva hur Guds ande sveper in i våra liv och i vår församling. Det som var dött och sovande ska åter få liv.

Den Helige Ande ska göra undret i våra liv: "Se, jag ska låta Ande komma in i er, så att ni får liv" (vers 5).

Den Helige Ande vill på nytt blåsa liv i döda kårer och församlingar.
Amen, låt det ske! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Se, jag ska låta Ande komma in i er, så att ni får liv" (vers 5).
_________________
Innehåll kapitel 37:
De förtorkade benen får liv (vers 1-14)
Ett folk - en kung (vers 15-28)
_________________

tisdag 16 oktober 2018

16 okt - Hes 36

NI SKA ÅTER GRÖNSKA OCH BÄRA FRUKT

Bibelläsning: Hesekiel 36
"Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka"  (Hes 35:8 FB)

Mitt i alla domsord över kringliggande folk  och förnedrande behandling av Israel kommer löftet om en väckelse. Guds folk ska åter grönska och bära frukt.

Då folket runt omkring ser vad som händer med Guds folk, kommer de att inse att det är Herrens verk: "Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, HERREN, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, HERREN, har talat det, och jag skall göra det."  (vers 36).

Men för att folket ska kunna se Guds verk i Guds folk behövs en personlig väckelse och rening från synd hos Guds folk. Var och en individuellt och tillsammans: "Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig"  (vers 26-29)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag ber att människor åter ska komma till tro då de ser Guds djupgående verk i Guds folk. 
_________________
Innehåll kapitel 36:
Återupprättelse av Guds folk
_________________

måndag 15 oktober 2018

15 okt - Hes 35

VARNING FÖR ISRAELHAT

Bibelläsning: Hesekiel 35
"Eftersom du alltid har hatat Israels barn..."  (Hes 35:5 FB)
I kapitel 35 uttalas domsord över Edom. Men till skillnad från alla de tidigare domsorden som uttalats i Hesekiel så handlar domsorden denna gång om inställningen till Israel.

Orsaken till de hårda orden mot Edom är att Edom:
-alltid hatat Israels barn (vers 5)
-talar föraktfulla ord mot Israel (vers 12)
-gläder sig då det går illa för Israel (vers 14)

Gud förväntar oss att vi ska välsigna och inte förbanna Israel. Han väntar sig att vi ska be för Jerusalem. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: I 1 Mos 12:3 säger Herren om Abrahams avkomma: "Jag skall välsigna dem som välsignar dig
__________________
Innehåll kapitel 35:
Dom över Edom för att Edom föraktat Israel.
__________________

söndag 14 oktober 2018

14 okt Hes 34

DE DÅLIGA HERDARNA

Bibelläsning: Hesekiel 34
"De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades."
  (Hes 34:4-5 FB)

Herren går till rätta med Israels herdar. Istället för att vårda sig om de svaga tänkte de bara på sig själva. Fåren har blivit sargade och skingrade: "Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem." (vers 6)

På samma sätt är det i den kristna församlingen idag. Det finns många som en gång var med. Av olika anledningar försvann de ut ur gemenskapen utan att någon frågade efter dem (vers 6). Idag är de vilsna i sina liv och irrar omkring och söker efter någon som bryr sig om dem och som visar omsorg.

Må Gud uppväcka de herdar han kallat i församlingen idag. Herdar som verkligen vårdar sig om fåren. Herdar efter Guds hjärta som är villiga att investera sin tid, krafter, resurser, ja sitt eget liv, för att sträcka sig ut mot dem som lider.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var finns Herrens omsorgsmänniskor idag?
___________________
Innehåll Hesekiel 34:
Israels herdar(vers 1-10)
Den rätte herden (vers 11-31)
___________________ 

lördag 13 oktober 2018

13 okt - Hes 33

GUD VILL INGEN SYNDARES DÖD

Bibelläsning: Hesekiel 33
"Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar!"  (Hes 33:11 FB)

Gud vill att alla människor vänder sig bort från synden och vänder sig till Herren. Om en syndare vänder om till Herren, kommer han inte att komma på fall genom sin tidigare synd (vers 12). Om en rättfärdig vänder sig bort från Herren och syndar, kommer hans tidigare rättfärdiga gärningar inte att kunna rädda honom (vers 13).

Kapitlet betonar också mitt ansvar för mina medmänniskor. Om Gud manar mig att varna någon för hans ogudaktiga levnadssätt och jag då inte varnar honom, kommer Herren att utkräva hans blod av mig. (vers 8).

Vi kanske tänker att det är kärlekslöst att påpeka för någon att han lever fel och lever i synd. Men den verkliga kärlekslösheten är om vi inte varnar den som lever i synd, så att han får en chans att vända om. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4)
_________________
Innehåll kapitel 33:
Hesekiel som väktare i Israel (vers 1-9)
Gud vill ingen syndares död (vers 10-20)
Jerusalem har fallit på grund av folkets trolöshet (vers 21-33)
_________________

fredag 12 oktober 2018

12 okt - Hes 32

VÅLD FÖDER VÅLD

Bibelläsning: Hesekiel 32
"Där ligger Assur med hela sin skara. Alla är de slagna och har fallit för svärd. Han är omgiven av deras gravar. Sina gravar har de fått längst ner i gropen. Runt omkring hans grav ligger hans skara. Alla är de slagna, fallna för svärd, de som spred skräck i de levandes land."  (Hes 32:22-23 FB)
I den senare delen av kapitlet räknas de fallna upp, en efter en: Assur, Elam, Mesek-Tubal, Edom, Nordlandets furstar.

Det ena landet efter det andra tar upp svärdet och faller. Massor av människor dör på grund av människors maktbegär.

Våldet föder våld. Hat föder hat. Hämnd föder hämnd. Hårda ord föder hårda ord. Det finns en våldets spiral som bara drar människorna djupare och djupare.

Men det finns också en motsatt gudagiven rörelse. Vänlighet föder vänlighet. Goda ord föder goda ord. Omsorg föder omsorg och kärlek föder kärlek.

Men så ofta väljer människorna den negativa nedåtgående rörelsen i stället för den positiva uppåtgående rörelsen.

Romarbrevet säger: "Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning" (Rom 12:10) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.
_____________________
Innehåll kapitel 32:
Klagosång över Farao
_____________________

torsdag 11 oktober 2018

11 okt - Hes 31

LÅT ER VARNAS

Bibelläsning: Hesekiel 31
"Detta sker för att inget träd som växer vid vatten skall yvas på grund av sin höjd och sträcka sin topp upp bland molnen, och för att inte ens det väldigaste av dem skall stå där och vara högmodigt"  (Hes 31:14 FB)

Rubriken över kapitlet i Folkbibeln är "Det skall gå Egypten som Assyrien". Egypten varnas för att förtrösta på sin egen förträfflighet. Profeten jämför med Assyrien som en gång var så mäktigt. På samma sätt ska det gå med Egypten.

Assyriens fall beskrivs i verserna 12-13.

Kapitlet är en varning mot högmod, stolthet och självtillräcklighet och en uppmaning att sätta sin tillit till Gud och inte till sig själv.

Hjälp oss Herre, att förstå att vår styrka ligger i vår svaghet och vårt totala beroende av Dig.

"Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." (2 Kor 12:9-10) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då jag är svag kan Gud vara stark i mig.
__________________
Innehåll kapitel 31:
Egyptens fall
__________________

onsdag 10 oktober 2018

10 okt - Hes 30

DOMENS DAG 

Bibelläsning: Hesekiel 30
"Så säger Herren, HERREN: Jämra er: "Ve oss, vilken dag!" Ty dagen är nära, HERRENS dag är nära, en mulen dag, då hednafolkens stund är inne." (Hes 30:1-2 FB)
Hesekiel uppmanas av Herren att förkunna dom över Egypten. Det ska komma en domens dag över hela Egypten och ingen ska komma undan.

I detta kapitel, såväl som i många andra kapitel i Hesekiel, uttalas dom över ett speciellt geografiskt område. Men Bibeln lär också att det kommer att komma en domens dag över hela jorden. I Jesu tal om den sista tiden i Matteus 24 talar Jesus om denna dag och Uppenbarelseboken är fylld av skildringar om den slutliga domen.

Också Gamla Testamentet talar om en slutlig dom över hela jorden:
"Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära"  (Joel 2:1)

Men domsprofetiorna vill också väcka till omvändelse:
"Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han"  (Joel 2:12) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka" (Ef 5:27)
_________________
Innehåll kapitel 30:
Egyptens och faraos fall
_________________

tisdag 9 oktober 2018

9 okt - Hes 29

PROFETIA MOT DET SJÄLVGODA

Bibelläsning: Hesekiel 29
"Jag är emot dig, farao, du Egyptens kung,
du stora monster, som ligger där i dina strömmar
och säger: Nilen är min, jag har själv gjort den
."  (Hes 29:3 FB)

Här talar profeten ord från Gud mot Egypten och Egyptens kung.

Gud talar emot det självgoda, det som tar till sig berömmelse, det som ser ned på de andra och det som litar till sin egen styrka.

Alla de som satt sin tillit till Egypten kommer att se det vackla. De som stöder sig på Egypten ska uppleva att käppen de lutar sig mot ska gå sönder och skada dem själva (vers 7).

Gud har samma budskap till oss idag. Vi ska inte förhäva oss och tro att vi är mycket större än vad vi är. Vi ska inte sätta vår tillit till oss själva eller våra egna resurser. Vi ska bygga våra liv på tillit och beroende till Herren. Vi får söka först och främst Guds rike. Då vi gör det kommer alla andra saker att falla på plats. (Matt 6:33) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Det som för världen var oansenligt och föraktat....har Gud utvalt... för att ingen människa skall berömma sig inför Gud" (1 Kor 1:28-29)
___________________
Innehåll kapitel 29:
Profetia mot Egypten
___________________

måndag 8 oktober 2018

8 okt - Hes 28

HÖGMOD GÅR FÖRE FALL

Bibelläsning: Hesekiel 28
"Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud,
hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud
."  (Hes 28:2 FB)

En profetia mot kungen i Tyrus. Kungens framgångar, rikedom och vishet gjorde hans hjärta högmodigt (vers 5), och kungens högmod ledde också till hans fall (vers 19). 

Högmod är en av de sju dödssynderna och räknas ibland som den allvarligaste eftersom den berövar människan förmågan att se klart och tydligt på sig själv och sin omgivning. Den ger en alltför stor självuppskattning och gör att den högmodige ser ned på andra människor. Ordspråksboken säger: "högmod går före fall." (Ordsp 16:18)

Kapitlet innehåller även en profetia om Guds löfte att återsamla sitt folk i sitt land:"Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob" (vers 36) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Högmod går före fall.
_______________
Innehåll kapitel 28:
Profetia mot kungen i Tyrus (vers 1-19)
Profetia mot Sidon (vers 20-24)
Löfte till Israels hus (vers 25-26)
_______________

söndag 7 oktober 2018

7 okt - Hes 27

DET MÄKTIGA VACKLAR
 
Bibelläsning: Hesekiel 27

Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig. Kustländernas alla invånare häpnar över dig, deras kungar står rysande med förfäran i sina ansikten.”  (Hes 27:34-35 FB)

Kapitlet är en klagosång över Tyrus. Tyrus såg sig själv som den fullkomliga skönheten (vers 3). Tyrus beskrivs som den mest framgångsrika handelsstaden med enorma rikedomar. Tyrus hade också en imponerande krigshär (vers 10-11).
Men trots sin skönhet, rikedom och makt störtas Tyrus ned och slutar att finnas till (vers 36).
Samma sak ser vi hända i våra dagar. Förtryckar- och diktaturstater faller den ena efter den andra. Folken reser sig och de som hade all skönhet, rikedom och makt måste fly för sina liv.

Vi brukade sjunga en sång på Frälsningsarmén då jag var yngre:
Då världsriken vacklar och störtar i grus och allt mot förgängelse går,
ja då är det gott att ha grundat sitt hus, på klippan som evigt består
…”
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet (Matt 6:33)
________________
Innehåll kapitel 27:
Klagosång över Tyros
________________

lördag 6 oktober 2018

6 okt - Hes 26

ÖVERMOD OCH SKADEGLÄDJE

Bibelläsning: Hesekiel 26
"Du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem: "Ha, ha, folkens port har brutits ner. Då vänder man sig till mig, jag blir rik när hon ligger i ruiner." Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag är emot dig, Tyrus"  (Hes 26:2-3 FB)

Domsord över Tyrus som skrattar av skadeglädje när det går illa för Jerusalem. Tyrus tänker sig att Jerusalems fall kommer att bidra till Tyrus framgång.

Då Tyrus i övermod gläder sig över andras nederlag, kommer Tyrus själv att drabbas av olycka.

Vårt övermod och vår skadeglädje kommer att komma tillbaka över oss förr eller senare. Gud vill att vi ska ställa oss på de lidandes sida och inte se på oss själva som stora. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre, att varken drabbas av övermod eller "undermod". Hjälp mig att ha min styrka i dig.
_________________
Innehåll kapitel 26:
Profetia mot Tyrus
_________________

fredag 5 oktober 2018

5 okt - Hes 25

GUDS VREDE

Bibelläsning: Hesekiel 25
"Så säger Herren, HERREN: Eftersom du ropade "ha, ha" mot min helgedom när den blev vanhelgad och mot Israels land när det lades öde och mot Juda hus när det gick i landsflykt, se, därför skall jag ge dig till österlänningarna, så att de får slå upp sina tältläger och sätta upp sina boningar i dig. De skall äta din frukt och de skall dricka din mjölk"  (Hes 25:3-4 FB)
Kapitlet innehåller domsord mot Ammon, Moab, Edom och filisteerna. Det är inte en speciellt uppbyggande läsning. Herren uttrycker sin vrede mot folkets ogudaktighet och synd.

Vad vi kan lära av kapitlet är hur djupt vår synd sårar och smärtar Herren. Ibland kanske vi kan tänka att det är inte så farligt med våra små felsteg. Men i Herrens ögon spelar det roll. Gud älskar oss och vi sårar Honom då vi syndar och bryter mot Hans vilja.

Då vi inser och förstår detta borde det verkligen sporra oss att leva våra liv så att vi kan behaga Honom som ett kärleksgensvar till Hans kärlek till oss. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva" (2 Pet 3:11)
___________________
Innehåll kapitel 25:
Profetior mot Amman, Moab, Edom och filisteerna.
___________________

torsdag 4 oktober 2018

4 okt - Hes 24

DU SKALL VARA ETT TECKEN

Bibelläsning: Hesekiel 24
Du skall vara ett tecken för dem, och de skall inse att jag är Herren.”  (Hes 24:27 FB)
I kapitlet utför Hesekiel symboliska handlingar som ett budskap från Herren. Folket frågar då vad dessa handlingar betyder (vers 19). Profetens handlingar väcker frågor som ger profeten möjlighet att förkunna vad Gud har sagt.
Våra liv som kristna borde väcka frågor hos vår omgivning. En kristen bör demonstrera en annorlunda livsstil. En livsstil som inte styrs av egoism och egenintresse, utan en livsstil som bryr sig om dem som ingen bryr sig om.

Vi behöver idag kristna som kan vara ett tecken och som gör att människorna också i vår tid inser Guds storhet (vers 27)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du skall vara ett tecken. 
___________________
Innehåll kapitel 24:
Jerusalem liknas vid en kokande gryta (vers 1-14)
Profetens handlande - ett tecken (vers 15-27)
___________________

onsdag 3 oktober 2018

3 okt - Hes 23

GUDS PLATS I MITT LIV

Bibelläsning: Hesekiel 22
"Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. De blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem.
Men Ohola begick äktenskapsbrott i stället för att hålla sig till mig. Hon fick begär till sina älskare, grannarna assyrierna
." (Hes 23:4-5)

Kapitlet handlar om två systrar Ohola och Oholiba, som representerar Samarien och Jerusalem.
Då Ohola och Oholiba ser sig omkring blir de upptända av begär på allt som finns utanför det egna hemmet. De fascineras av,och blir upptända av begär till rikedom och makt. Resultatet blir att begäret driver dem till deras egen undergång.

Det är lätt att se hur fel Ohola och Oholiba handlar, men hur skulle samma berättelse låta om det handlade om Sverige? Sverige som en gång var ett kristet land.

Eller hur skulle berättelsen låta om det handlade om vår församling? Har också vår församling bländats av rikedom och världsliga ting?

Eller hur skulle berättelsen låta om den handlade om mitt liv? Har jag i mitt givit Gud den plats han skulle ha till andra saker som rikedom, makt bekvämlighet? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilken plats ger jag Herren i mitt liv?
_______________________
Innehåll kapitel 23:
Berättelsen om äktenskapsbryterskorna Obola och Oholiba.
_______________________

tisdag 2 oktober 2018

2 okt - Hes 22

ATT STÄLLA SIG I GAPET

Bibelläsning: Hesekiel 22
"Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen."  (Hes 22:30 FB)

Hesekiel fortsätter även i detta kapitel att fördöma folkets levnadssätt:
"Men se, jag slår ihop mina händer i vrede över den orätta vinning du håller på med och över de blodsdåd som sker hos dig." (vers 13).

I kapitlet förutsägs även att Israels folk ska spridas ut över hela jorden (vers 15), vilket skedde i generationen efter Kristus och som pågått ända fram till våra dagar (1948).

I allt detta elände söker Herren någon som kan bygga en mur och ställa sig i gapet för landet (vers 30). Herren frågar.
-var finns förebedjarna?
-var finns de som kan ställa sig i gapet mellan människorna och Gud?

Vi behöver också idag förebedjare för vår land. Människor som ställer sig i gapet. Människor som med sina förböner beskyddar landet. Många av de gamla förebedjarna har gått hem till Herren. Herren söker i landet efter någon som kan ställa sig i gapet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vara med och ställa mig i gapet och be för vårt land.
___________________
Innehåll kapitel 22:
Jerusalems synder
___________________

måndag 1 oktober 2018

1 okt - Hes 21

ALLT SKA INTE FÖRBLI SOM DET NU ÄR

Bibelläsning: Hesekiel 21
"Så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan! Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt skall upphöjas, och det som är högt skall förödmjukas."  (Hes 21:26 FB)
I kapitlet uttalas domsord över Israel och Juda. Framförallt över ledarskapet. Babylonierna kommer att komma över landet. Det som varit , och Israels ledare som man litat till tidigare, kommer inte att kunna hjälpa folket.

Hesekiel varnar för att svårare tider ska komma. Allt kommer inte att förbli som det är (vers 26). Det som är högt och uppblåst kommer att förödmjukas och det som är lågt ska upphöjas.

Så kan det vara även i vår generation. Stora kristna ledare kommer att avslöjas och förödmjukas. Små "obetydliga" kristna (obetydliga i sina egna ögon, men inte inför Gud), kommer att upphöjas. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är viktigare att behaga Gud än att behaga människor.
____________________
Innehåll kapitel 21:
Herrens svärd (vers 1-17)
Den babyloniske kungens svärd (vers 18-27)
Svärdet mot Ammoms folk (vers 28-32)
____________________

söndag 30 september 2018

30 sep - Hes 19+20

PLANTERAD  I ÖKNEN - Hes 19

Bibelläsning: Hesekiel 19
 "Men den blev uppryckt i vrede och kastad till marken, östanvinden förtorkade dess frukt. De starka grenarna bröts av och vissnade, och elden förtärde dem.  Nu är den planterad i öknen, i ett torrt och törstande land".(Hes 19:12-13 FB)

Kapitlet är en allegorisk beskrivning av Israels fall och beskriver fångenskapen i Egypten och den babyloniska fångenskapen.


Klagosångens budskap är att en tidigare storhetstid inte är någon garanti för framtiden.


-Vår civilisation bygger på det kristna arvet, men den sanna tron har idag försvunnit i många sammanhang.

-Hungern efter gudsgemenskap drev fram de stora väckelserörelserna under slutet av1800-talet och början av 1900-talet. Idag är många av de kyrkorna bara ett skal med förtorkat trosinnehåll.

-Så kan det också vara med vår personliga erfarenhet. Den kan ha sprungit fram ur en intensiv frälsningsupplevelse, men idag kanske det endast finns kvar en kristendom till formen.


Vägen vidare kanske måste vara att vi på nytt upplever att vi är planterade i öknen och att törsten efter vatten och nytt liv driver oss tillbaka till Herren Jesus. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den som törstar får komma... (Joh 7:37) 
___________________
Innehåll kapitel 19:
Klagosång över Israel
___________________


MEN I SINA HJÄRTAN FÖLJDE DE SINA AVGUDAR - Hes 20

Bibelläsning: Hesekiel 20
"Förvisso skall inte det få ske som har kommit upp i ert sinne när ni tänker: Vi vill bli som hednafolken, som folken i andra länder. Vi vill tjäna trä och sten"  (Hes 20:32 FB)


Hesekiel förkunnar för folket om hur Gud förde dem ut ur Egypten (vers 10), och om hur Han gav dem sina stadgar för att de skulle få leva genom dem (vers 11). Men trots att Gud befriade folket från slaveriet och lovade dem ett överflödande land, vände de ändå sina hjärtan bort från Gud och tillbad avgudar.


Då de kom in i det landet Gud lovat dem och såg de materiella avgudarna som folket i det landet tillbad, vände de sina hjärtan till dem. De materiella gudarna av trä och sten kanske upplevdes som mer påtagligt närvarande än Gud som man inte kunde se med sina ögon. Då folket kom in i välståndet glömde de den som befriat dem från slaveriet.


Materiellt välstånd kan också vara ett hinder för oss och våra församlingar. Då vi har allt som vi behöver är det lätt att Gud får komma i bakgrunden och vi börjar lita på materiella saker. Även om vi fortsätter att gå i kyrkan och utföra våra religiösa plikter kan vårt hjärta följa våra avgudar och vara oberoende av Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Har vi förlorat den första kärleken? (Upp 2:4)
___________________
Innehåll kapitel 20:
Guds löften och Israels upproriskhet
___________________

lördag 29 september 2018

29 sep - Hes 18

VÄND OM

Bibelläsning: Hesekiel 18
"Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, skall hans liv bli bevarat." (Hes 18:27 FB)
I kapitlet slås det fast att "Den som syndar skall dö" (vers 20). Det är samma budskap som vi möter i det Nya Testamentet: "Syndens lön är döden" (Rom 6:23).

I Hesekiel stannar det inte med att den som syndar skall dö. Det finns en räddning. Det finns en väg ut: Omvändelse! Det fanns en möjlighet att få sitt liv bevarat: Att vända om till Herren och lämna sin onda väg.

På samma sätt är det i Nya Testamentet. Det stannar inte med att syndens lön är döden. Meningen fortsätter med orden ".., men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23)

Det är Bibelns budskap från början till slut. Det finns en möjlighet till omvändelse, förlåtelse och upprättelse. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande" (vers 31)
____________________
Innehåll kapitel 18:
Den dubbla utgången: synd leder till döden, omvändelse leder till livet.
____________________

fredag 28 september 2018

28 sep - Hes 17

DET SOM VAR SVAGT...

Bibelläsning: Hesekiel 14
"Alla markens träd skall förstå att jag, HERREN, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga trädet, och låtit det friska trädet torka och det torra trädet grönska. Jag, HERREN, har talat och skall göra det."  (Hes 17:24 FB)
Här kan vi se Guds strategi som återkommer genom hela Bibeln. Gud använder det svaga, det som ingenting är, och låter det stora, det som tror att det är så fantastiskt, torka bort.

I Gamla Testamentet ser vi hur ett kuvat slavfolk i Egypten genom Guds kraft sätter sig upp emot Egypten med dess dominerande militärmakt.

i Nya Testamentet ser vi hur Gud använder elva missmodiga apostlar att förändra hela världshistorien, trots att de har nästan hela världen emot sig då de startar (Apg 2).

"Det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam" (1 Kor 1:27)

Det ser ut som om Gud har mycket lättare att använda det svaga än det starka. Det starka kanske har alltför mycket tillit till sig själv och alltför lite beroende av Guds kraft. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kraften fullbordas i svaghet (Läs 2 Kor 12:9)
___________________
Innehåll kapitel 12: 
Kung Sidkias förbundsbrott framställt i en liknelse (vers 1-21)
Herren upphöjer det låga (vers 22-24)
___________________

torsdag 27 september 2018

27 sep - Hes 16

OTROHET OCH UPPRÄTTELSE

Bibelläsning: Hesekiel 16
"Men jag skall komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdoms dagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Då skall du komma ihåg vad du gjort och skämmas, när du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag skall ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall inse att jag är HERREN. Då skall du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, HERREN."  (Hes 16:60-63 FB)

I kapitlet beskriver Gud sitt förhållande till folket i bilder. Han tog sig an folket då de var hjälplösa och upprättade dem. Då de hade blivit upprättade av Gud glömde de honom och levde sitt liv i otrohet.

I kapitlet får vi en uppfattning om hur mycket det smärtade Gud att se sitt folk, som han ingått förbund med, vända sig bort ifrån honom.

Men trots att folket varit otroget mot Gud, glömmer han ändå inte sitt förbund. Han förlåter och upprättar oss igen.

Då jag läser om hur mycket det smärtar Herren då jag felar, får det mig att vara ännu mer noggrann med hur jag lever.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill ära Gud med mitt liv. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till Gud.
___________________
Innehåll kapitel 16:
Dom och nåd över Jerusalem
___________________

onsdag 26 september 2018

26 sep - Hes 15

EN FÖRTORKAD VINSTOCK

Bibelläsning: Hesekiel 5
"Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä förmer än allt annat trä, de grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något?"  (Hes 15:2-3 FB)

Här beskrivs Jerusalem som en förtorkad vinstock. Profeten beskriver att vinstocken inte har något värde i sig själv. Själva materialet kan inte ens användas för att göra en pinne att hänga upp kläderna på (vers 3).

En vinstock som har förtorkat och som är utan liv har inget värde alls.

Kan samma profetia appliceras på församlingar idag? Finns det församlingar som har förtorkat? Finns det församlingar som en gång hade liv, men som idag endast är en form? Finns det församlingar som idag finner sitt egenvärde i sin speciella form eller sitt speciella material, på samma sätt som en förtorkad vinstock sökte sitt värde i sitt eget trä?

Ja det finns! Må Herren komma och fylla det förtorkade med sitt liv så att vi kan bära mycken frukt! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5)
_____________________
Innehåll kapitel 15:
Jerusalem, en förtorkad vinstock.
_____________________

tisdag 25 september 2018

25 sep - Hes 14

VAD SLÄPPER DU IN I HJÄRTAT?

Bibelläsning: Hesekiel 14
"Ty om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor i Israel viker bort från mig och ger rum för avgudar i hjärtat och ställer upp framför sig det som förleder till synd, och sedan kommer till profeten för att fråga mig, honom skall jag, HERREN, själv svara."  (Hes 14:7 FB)
Här går profeten tillrätta med folket för att de släpper in avgudar i hjärtat.
-De låter avgudar få insteg i sina hjärtan (vers 3)
-De släpper in eländiga avgudar i sin hjärtan (vers 4)
-De ger rum för avgudar i hjärtat (vers 7)

Vad släpper du in i ditt hjärta? Vad låter du få insteg i ditt hjärta? Vad ger du rum för i ditt hjärta?
Avundsjuka? Ilska? Missmod? Bitterhet? Hat? Egoism?

Det är du som bestämmer!
Kasta ut avgudarna och be Gud rensa ditt inre från allt som inte ska vara där. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad släpper jag in i mitt hjärta?
__________________
Innehåll kapitel 14:
Avgudadyrkan fördöms
Domen är oundviklig
__________________

måndag 24 september 2018

24 sep - Hes 13

STÅR ALLT VÄL TILL?

Bibelläsning: Hesekiel 13
"Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: "Allt står väl till", trots att allt inte står väl till"  (Hes 13:1 FB)

Här går Hesekiel till rätta med de falska profeterna som talar sådant som Gud inte har talat (vers 7). De profeterar enligt sitt eget hjärta (vers 2) och de följer sin egen ande (vers 3). Profeterna ljuger för folket som gärna lyssnar på lögn (vers 19).

De profeterar vad de själva önskar, sådant som de tror att folket kommer att tycka om.

Det är en frestelse för profeterna, både då och nu, att tala om att allt är väl och att det kommer att bli ännu bättre, samtidigt som Herren gråter över tillståndet i församlingen och lider med dem som far illa i församlingen.

Det profetiska ordet om att allt alltid är väl kan vara ett hinder för självrannsakan, rening och helgelse. Vi måste ha sett hur illa det är innan vi är beredda att lägga allt vårt hopp och all vår tillit i Herrens händer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Står allt väl till? I den församling jag tillhör? I mitt liv?
_________________
Innehåll kapitel 13:
De falska profeterna fördöms
_________________ 

söndag 23 september 2018

23 sep - Hes 12

ÖRON SOM INTE HÖR

Bibelläsning: Hesekiel 12
"De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom de är ett upproriskt folk"  (Hes 12:2 FB)

Gud visar vägen för sitt folk. Ibland kan vi visserligen ha svårt att se Guds väg i olika situationer i våra liv. Men här talas det om människor som kan se, men väljer att se bort i stället för att lyda.

Det handlar om människor med förmåga att höra vad Gud säger, men som väljer att tillsluta sina öron för att de inte vill gå Herrens väg.

En misstro mot Guds ord hade spridit sig i landet. Man sa att det blir i alla fall ingenting av allt det Gud talat genom sina profeter (vers 22).

Men det Herren talat kommer att ske!

Herren söker också idag människor som tar sig tid att bli stilla och se vad Herren vill visa, och höra vad Herren vill tala. Människor som sedan kan förmedla Guds tilltal till sin samtid. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som har öron må höra vad Anden säger" (Upp 2:17). Herre ge mig öron som lyssnar efter din röst.
____________________
Innehåll kapitel 12:
Bild av folkets landsflykt
Profetians uppfyllelse är nära förestående
____________________

lördag 22 september 2018

22 sep - Hes 11

STENHJÄRTAT

Bibelläsning: Hesekiel 11
"Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud." (Hes 11:19-20 FB)

Stenhjärtat representerar stentavlorna. Det som stelnat och inte längre lever.
Hjärtat av kött representerar det hjärta som har blivit berört av Gud och som är levande.

Om vi verkligen vill hålla Guds bud (vers 20), så räcker det inte med att bara följa lagar och bestämmelser. Om vi verkligen vill hålla Guds bud måste vi låta våra hjärtan beröras och lära oss att älska (Matt 22:37-39). Då vårt hjärta har blivit berört så att vi älskar Jesus av hela vårt hjärta då uppfylls lagen i våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud (Rom 8:3)
 ____________________
Innehåll kapitel 11:
Domsord och löften till Israel
Herrens härlighet lämnar Jerusalem
____________________

fredag 21 september 2018

21 sep - Hes 10

HERRENS HÄRLIGHET LÄMNAR TEMPLET

Bibelläsning: Hesekiel 10
"Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel"  (Hes 10:18 FB)
Konsekvensen av all synd och orenhet som tog plats i Templet och som har beskrivits i de föregående kapitlen, var att Herrens härlighet inte kunde förbli i Templet.

Kan det vara så även i en kristen församling idag? Kan det vara så att det som sker i församlingen gör att Herrens härlighet inte kan förbli i församlingen?

Och hur är det med oss kristna? Vi är Herrens tempel idag. Kan vi leva våra liv så att Herrens härlighet inte längre kan förbli i våra liv?

Dessvärre tror jag att svaret på alla dessa frågor är ja. Det svaret borde sporra oss att leva i renhet, äkthet och trofasthet både i våra församlingar och i våra egna liv. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Jag vill leva så att Herrens härlighet manifesteras i mig och i min församling.
_________________
Innehåll kapitel 10:
Hesekiel ser en syn där Herrens härlighet lämnar templet.
_________________

torsdag 20 september 2018

20 sep - Hes 9

ETT TECKEN PÅ PANNAN

Bibelläsning: Hesekiel 9
"HERREN sade till honom: "Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne."  (Hes 9:4 FB)


I sin vision ser Hesekiel hur de som inte tagit del av alla vidrigheterna i staden får ett märke på pannan. De som är märkta med detta tecken blir räddade i den kommande domen.


I fotnoten till ordet "tecken" står det i folkbibeln: "Tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den hade vid denna tid formen av ett kors"


Nya Testamentet talar ofta om den stora domen som ska komma över världen och den dubbla utgången. Redan i sitt första offentliga uttalande talar Jesus om den kommande vredesdomen (Matt 3:7). De träd som inte bär god frukt ska huggas ned (Matt 3:10) och agnarna ska skiljas från vetet (Matt 3:12).


Vredesdomen ska komma över världen. Var och en som är frälst, märkt med korsets tecken, ska bli räddad. "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?" Jag svarade: "Min herre, du vet det."
Då sade han till mig: "Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod
." (Upp 7:13-14)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Märkt med korsets tecken
___________________
Innehåll kapitel 9:
Dom över avgudadyrkarna
De med korsets tecken i pannan blir räddade
___________________

onsdag 19 september 2018

19 sep - Hes 8

"HERREN SER OSS INTE"

Bibelläsning: Hesekiel 8
"Han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus sysslar med i mörkret, var och en i sin avgudakammare? De säger: HERREN ser oss inte,"  (Hes 8:12 FB)

Hesekiel får i en syn se hur människorna i Templet begår avskyvärda ting. Och så säger de: "Herren ser oss inte" (vers 12).

Det avskyvärda som Hesekiel såg i Templet var att det hade kommit in avgudadyrkan i själva Templet. Kan det vara på samma sätt i våra kyrkor även idag? Inslag av främmande religioner, dyrkan av personer eller musikgrupper, dyrkan av våra traditioner eller vår särart? Herren ser!

Det kan också finnas många saker i våra liv som vi gärna skulle vilja dölja i mörkret. Saker som vi verkligen inte skulle vilja att andra människor skulle känna till. Det kan vara tankar, ord eller handlingar.

Men hur väl vi än försöker dölja det vi inte vill ska komma upp i ljuset, så är det ändå så att Herren ser allt. Den vetskapen är inte till för att skrämma oss utan mer för att hjälpa oss att leva hela liv. Ett liv som tål ljuset. Ett liv som inte är annorlunda då vi tror att ingen ser oss. Herren ser! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ser.
__________________
Innehåll kapitel 8:
Avguderi i templet
__________________

tisdag 18 september 2018

18 sep - Hes 7

SLUTET KOMMER!

Bibelläsning: Hesekiel 7
"Slutet kommer, ja, slutet kommer!  (Hes 7:6 FB)
"Se, dagen är inne! Den har kommit!  (Hes 7:10 FB)

Hesekiel varnar för slutet och den kommande domen. Där och då handlade det om slutet och domen för en nation. Idag handlar det om domen över hela världen.

Vi lever i den sista tiden och vi närmar oss den slutliga domen.

Hesekiel skriver: "Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut till strid." (vers 14)

Stämmer den bilden in på församlingen idag? Man samlas i sina kyrkor och förbereder sig för att evangelisera världen och rädda så många människor som möjligt. Men sedan blir det inte så mycket mer. Är det någon som drar ut i strid?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det någon som drar ut i strid? Vad gör jag?
__________________
Hesekiel 7:
Slutet kommer
__________________

måndag 17 september 2018

17 sep - Hes 6

VÅRA AVGUDAR

Bibelläsning: Hesekiel 6
"Era altaren skall stå öde och förstörda och era avgudar slås sönder och få ett slut. Era solstoder skall bli nerhuggna och era verk utplånade."  (Hes &:6 FB)
Hesekiel förkunnar en dom över folket och dess avgudar. De hade vänt sig bort från Herren och tillbad avgudar, byggde altaren och solstoder.

Det är lätt för oss att se hur fel folket handlade, men hur är det med våra egna avgudar? De saker som vi värderar så högt att de tar Guds plats i våra liv.
Vilka är avgudarna i mitt liv? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka är mina avgudar?
________________
Innehåll Kapitel 6:
Dom över Israel
Profetia om att folket ska bli kringspridda i andra länder (vers 8)
________________

söndag 16 september 2018

16 sep - Hes 5

EN ELD SKA SPRIDA SIG

Bibelläsning: Hesekiel 5
"Från dem skall en eld gå ut över hela jorden"  (Hes 5:4 FB)
Kapitlet talar om allt ont som drabbar Israel. Hesekiel får i uppdrag att raka av sig hår och skägg och kasta håret i elden eller sprida det för vinden.

Några få hårstrån ska Hesekiel sedan sy in i fållen på sin kappa. Dessa strån ska senare brännas och elden från dem ska spridas till hela folket.

Många år senare var det inte hårstrån utan elva apostlar. Elden föll över dem och elden spreds senare över hela världen (Apg 2).

Gud behöver också idag människor som han kan brinna i. Han kallar också idag människor som ska sprida elden över världen. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt en väckelsens eld spridas över jorden. Låt den börja hos mig. 
____________________
Innehåll kapitel 5:
Dom över Israel
____________________