lördag 31 mars 2018

31 mar - Ords 4+5

SE RAKT FRAM

Bibelläsning: Ordspråksboken 4
"Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster, håll din fot borta från det onda."  (Ords 4:25-27 FB)
Uppmaningen att se rakt fram, att rikta blicken framför oss, möter oss i Ordspråksboken 4. Vi har så lätt att se oss till sidan och jämföra oss med andra. En god vän brukade säga "fräls oss från jämförelse".

Det är lätt att bli missmodig och avundsjuk då vi jämför oss med andra. Men vi också bli högmodiga då vi jämför oss med andra och tycker att vi är bättre än någon annan.

Vi har också lätt att se oss tillbaka och gräma oss för saker som hänt i det förflutna. Men lyd uppmaningen i ordet. Ta till dig Guds ord och se rakt fram då kan du uppleva sanningen i ordet: "När du går skall inget hindra dina steg, när du springer skall du inte falla" (vers 12) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fräls mig från att jämföra mig med andra.
_______________
Innehåll kapitel 4:
Vishetens storhet (vers 1-9)
Ljusets och mörkrets väg (vers 10-27)


HERREN SER

Bibelläsning: Ordspråksboken 5
"Inför HERRENS ögon är en människas vägar uppenbara, han ger akt på alla hennes steg."  (Ords 5:21)

Herren ger akt på våra steg. Han ser inte bara vad vi gör utan också varför vi gör det, vad det är som driver oss.

Ibland kanske vi är tacksamma att andra människor inte vet allt om oss. Att de inte vet allt vi gör. Och tänk hur det skulle vara om de visste om våra tankar. Vi vill gärna dölja vårt innersta för andra. Speciellt då det gäller saker som vi inte är så stolta av.

Men Herren ser. Vi borde kanske vara mer angelägna att vara Honom till lags, än att försöka visa upp en bra fasad inför andra människor.

Herren ger akt på våra steg. Lever jag mitt liv så att jag inte behöver skämmas inför Herren för mina handlingar, ord och tankar? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lever jag mitt liv så att jag inte behöver skämmas inför Herren för mina handlingar, ord och tankar? 
______________
Innehåll kapitel 5:
Varning för lösaktighet
______________

fredag 30 mars 2018

30 mar - Ords 3

ÄRA HERREN MED DINA ÄGODELAR

Bibelläsning: Ordspråksboken 3

"Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin."  (Ords 3:9-10 FB)

Här möts vi av uppmaningen att ära Gud med våra ägodelar och ett löfte om välsignelse till den som gör det.

Vi kanske tänker att om vi bara ger vårt tionde till Gud, får vi göra vad vi vill med resten. Men ett sant lärjungaskap innebär att vi ser på oss själva som förvaltare av allt gott Herren gett oss. Jag tror att Gud inte bara är intresserad av de tio procenten, utan lika intresserad av hur vi använder de nittio procenten.

Vi är förvaltare av Guds välsignelser. Vi får fråga Herren hur han vill att vi ska använda våra resurser.

I kapitlet får vi också hjälp att se vägar hur vi kan ära Gud med våra resurser: "Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den." (vers 27) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag ära Herren med mina ägodelar idag?
_________________
Innehåll kapitel 3:
Vishet och gudsfruktan hör ihop (vers 1-12)
Vishetens välsignelser (vers 13-26)
Gör gott mot din nästa (vers 27-35)
________________

torsdag 29 mars 2018

29 mar - Ords 2

GÖMMA GUDS ORD INOMBORDS

Bibelläsning: Ordspråksboken 2
"Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig... då skall du förstå HERRENS fruktan och finna kunskapen om Gud."  (Ords 2:1+5)

Det handlar om att gömma Guds ord inombords. Det kan vara att memorera bibelverser; att lära sig verser utantill. Men det handlar framför allt om att ta emot Guds ord och meditera på det. Att gå och tänka på Guds ord gör att bibelordet flyttas från boksidorna till vårt hjärta. Ordet blir kött.

Vers 2 talar om att vi måste göra två saker för att gömma Guds ord inombords.

Det första handlar om örat. Vi måste höra vad Gud säger. Men det räcker inte med att bara läsa ordet. Vi måste höra Gud tala i sitt ord. Fråga Gud vad han vill säga till just dig, just idag, just i det som du läser.

Det andra handlar om hjärtat. Vi måste böja vårt hjärta för det vi läser. Det handlar om lydnad. Det hjälper inte om vi bara läser och förstår ordet. Vi måste också böja vårt hjärta så att vi lyder det Gud säger till oss. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den vise mannen är den som både hör och gör vad Guds ord säger (Matt 7:24).
__________________
Innehåll kapitel 2:
Sök aktivt i Guds ord efter visheten. Den som söker skall finna.
__________________

onsdag 28 mars 2018

28 mar - Ords 1

ÄTA SINA GÄRNINGARS FRUKT

Bibelläsning: Ordspråksboken 1
"Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN, eftersom de inte ville veta av mitt råd
och föraktade alla mina varningar, därför skall de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer.
" (Ords 1:29-31 FB)

Det du gör får du äta upp. Det är i korthet budskapet i de citerade verserna. Gör du gott och fruktar Herren får du äta det som är gott. Om du vänder dig bort från Herren och föraktar hans ord får du äta konsekvenserna av det.

Herren älskar dig. Det är därför han vill varna dig. Han vill ditt bästa. Han vill du ska leva i det som är gott. Därför bönfaller han dig: "Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag skall låta min Ande flöda över er, jag skall låta er lära känna mina ord." (vers 23) 

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vända mig till dig, Herre. Tack att du då vill låta din Ande flöda över mig och lära mig känna dina ord.
__________________
Innehåll kapitel 1:
Ordspråk har som funktion att ge oss kunskap och göra oss visare. Men för att få kunskap måste man börja på rätt plats. Det första kapitlet i ordspråksboken visar oss varifrån sann kunskap kommer: "Att frukta Herren är början till all kunskap" (vers 7).
__________________

måndag 26 mars 2018

27 mar - Job 42

HAR DU BARA HÖRT RYKTENA?

Bibelläsning: Job 42
"Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon." (Job 42:5 FB)

Job svarar Gud och ångrar vad han tidigare sagt. Gud tillrättavisar Jobs vänner och välsignar Job.

Job säger till Gud att han tidigare bara hört talas om Gud, men att han nu mött Gud personligen. En annan översättning säger, "Jag hade hört ryktena om dig, men nu..."

Det finns många människor som inte har kommit längre. De har hört talas om Gud och hans väldiga kraft och kärlek. De har hört ryktena, men aldrig haft en personlig relation till Gud.

Du kanske har vänner som bara har hört talas om Gud. Det är kanske till och med genom dig de har hört ryktena om Gud. Men att höra ryktena är inte nog. Man blir inte tillfredsställd genom bara rykten. Bakom alla ryktena finns Herren själv.

Du kanske måste utmana dina vänner att våga ta steget och möta Gud personligen. Eller du måste kanske utmana dig själv.  

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var inte nöjd att bara höra ryktena om Gud, lär känna honom personligen.
__________________
Innehåll kapitel 42:
Job svarar Herren och Herren återupprättar Job. Det är då Job börjar be för sina vänner som Herren förändrar livet för Job (vers 10). Den som ber för andra kan själv bli välsignad.
__________________

26 mar - Job 41

GUD BLIR INTE SKYLDIG NÅGON NÅGOT

Bibelläsning: Job 41
"Vem har givit mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen." (Job 41:2 FB)

Gud fortsätter att tala till Job.Av Jobs tidigare tal kan man utläsa att Job tycker att Gud borde belönat honom bättre på grund av Jobs rättfärdiga liv, att Gud nästan var skyldig honom det.Ibland kanske också vi tänker likadant. Vi kanske tänker: "Eftersom vi lägger så många timmar i veckan på arbetet i församlingen/kåren, eftersom vi ger så mycket pengar till kristet arbete, så borde Gud på något sätt betala oss tillbaka för allt vi gör för honom".Men Gud är inte skyldig någon något. Gud är den som ger av bara nåd, inte för att vi gjort oss förtjänta av det.Av bara nåd blir vi frälsta, förlåtna, fyllda med den Helige Ande."Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." (Ef 2:8).
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds välsignelse får jag av bara nåd, utan att jag förtjänar det.
_______________
Innehåll Kapitel 41:
Herren avslutar sitt andra tal till Job.
______________

söndag 25 mars 2018

25 mar - Job 40

UPPGÖRELSE MED GUD

Bibelläsning: Job 40
"Jag vill fråga dig, och du skall svara mig. Vill du göra min rätt om intet, vill du döma mig skyldig för att själv stå rättfärdig? Har du en sådan arm som Gud, och kan du dundra med din röst som han?" (Job 40:2-4 FB)

Gud fortsätter sitt tal till Job och frågar Job om han vill gå till rätta med Gud, om Job vill tillrättavisa Gud.

Händer det att du också vill gå till rätta med Gud?

Gud vill i alla fall gå tillrätta med dig. Då Gud går till rätta med dig möts du av en oändlig nåd.

"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes1:18)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Rannsaka mig, Gud,
och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.
" (Ps 139:23-24)
__________________
Innehåll kapitel 40:
Herrens andra tal till Job och frågar om han kan rädda sig själv av egen kraft i stället för att lita på Gud.
__________________

lördag 24 mars 2018

24 mar - Job 39

TA GUD PÅ ORDEN

Bibelläsning: Job 39
"Och HERREN svarade Job. Han sade:Vill du tvista med den Allsmäktige, du mästare?
Ge svar, du som anklagar Gud.
Job svarade HERREN och sade: Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?  Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer, ja, två gånger, men jag gör det aldrig mer
." (Job 39:35-38 FB)

Job förstår att han har talat emot Gud. Han inser sitt misstag och lovar att aldrig tala emot Gud mera.

Då vi läser texten är det lätt att förstå hur fel Job handlat.

Men hur ofta talar inte vi emot Gud? Då vi läser Bibeln kanske vi tänker "det kan väl inte Gud mena?" Eller då vi läser ett löfte kanske vi tänker "så lätt kan det väl inte vara?"

Men Gud är tillförlitlig. Du kan lita på hans ord. Om du har en annan uppfattning än Gud, så är det alltid Gud som har rätt. Du kan tryggt ta Gud på orden.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden 
_______________
Innehåll kapitel 39:
Fortsättning av Herrens tal till Job. I kapitlets sista verser inser Job sitt misstag att tala emot Gud.
_______________

fredag 23 mars 2018

23 mar - Job 38

VAR FANNS DU?

Bibelläsning: Job 38
"Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd." (Job 38:4 FB)

Job har under lång tid överöst Gud med frågor och till och med anklagat Gud för att handla orättvist.
Jobs vänner har öst goda råd över Job. De har gett sig ut för att veta hur det verkligen är och varför saker är som dom är.

Du kanske också ibland tycker att du har svaren på alla frågor och sprider goda råd omkring dig.

Till sist talar Gud. Gud talar ur ett annat perspektiv. Job och hans vänner har talat som om Job var världens centrum och som om allt kretsade omkring honom.

Då talar Gud. Var fanns du då världen skapades? Vad vet du egentligen som inte Gud vet? Hur kan du tala om för Gud hur Gud borde ha agerat? Du med din begränsade kunskap.

Bibeln uppenbarar vem Gud är. Men Bibeln uppenbarar bara så mycket att vi kan lära oss att leva i en riktig relation till honom och förstå meningen med livet: att ära och tillbe Gud med våra liv.

Men Gud är så mycket större än så. Gud är mycket större än vad som går att fånga med bokstäver på ett vitt papper. Vi får bara falla ned och tillbe honom och bekänna hans storhet och acceptera att vi inte kan argumentera med Gud på Guds nivå. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill ära och tillbe Gud med mitt liv.
____________________
Innehåll kapitel 38:
Efter en lång rad kapitel med mänskliga råd till Job, tar Gud till orda. Här demonstreras skillnaden mellan människotankar och Guds tankar. Jesaja uttrycker denna skillnad på ett tydligt sätt: "Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar." (Jes 55:8-9)
____________________

torsdag 22 mars 2018

22 mar - Job 37

STANNA!

Bibelläsning: Job 37
"Lyssna till detta, du Job, stanna och ge akt på Guds under" (Job 37:14 FB)

Elihur avsluta här sitt tal till Job. Här får Job rådet: lyssna - stanna - ge akt!
Det är ett råd vi också har behov av att ta till oss. Dagarna går, vi är upptagna med allt möjligt, livet bara håller på i full fart.

- Vi behöver tid att lyssna. Lyssna till vad Gud har att säga oss idag.

- Vi behöver stanna upp. I ett högt livstempo kan det vara svårt att stanna upp och bli helt stilla. Men det är viktigt.

- Vi behöver ge akt. Vi behöver ge akt på Herrens storhet och alla hans under.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: "Bli stilla och besinna att jag är Gud" (Ps 46:11)  
___________________
Innehåll kapitel 37:
Här avslutar Elihu sitt sex kapitel långa tal till Job. Här talar han om Guds under i naturen och vårt behov att stanna upp och lyssna till Gud.
___________________

onsdag 21 mars 2018

21 mar - Job 36

NÖD ÖPPNAR ÖRAT

Bibelläsning: Job 36
"Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra" (Job 36:15 FB)

Är det så att vi har lättare att höra då vi möter nöd? Ja, jag tror det. Då allt går vår väg, solen skiner och vi har medvind kan vi vara mindre disponerade för att lyssna på Gud.

Kan det vara så att Gud tillåter ett mått av nöd i vårt liv för att få oss att lyssna på honom? Jag menar absolut inte att allt lidande kommer från Gud. Det finns så mycket orättvist, oförklarligt lidande i världen.


Men ändå kan jag tänka mig att Gud ibland tillåter en smula lidande komma över våra liv, för att kunna välsigna oss med att höra hans vägledning för våra liv.

Min bön är att mitt öra ständigt ska vara vänt till Gud så att han inte behöver lära mig lyssna genom lidande. Det gör så ont. 


Att lyssna och att lyda är inte något vi gör av oss själva, det är något vi måste lära oss. Ofta bär den läroprocessen med sig lidande. Till och med Jesus fick, fastän han var son, lära sig lydnad genom lidande (Hebr 5:8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tala Herre, din tjänare hör. (1 Sam 3:9)
 ______________
Innehåll kapitel 36:
Elihu fortsätter sitt tal till Job och säger att Gud "vill också föra dig ut ur nödens gap till en rymlig plats utan betryck och duka ditt bord med utsökta rätter" (vers 16)
______________

tisdag 20 mars 2018

20 mar - Job 35

TOMMA BÖNER

Bibelläsning: Job 35
"Sannerligen, Gud hör ej på tomma böner, den Allsmäktige bryr sig ej om dem" (Job 35:13 FB)

Elihu fortsätter sitt tal och påstår att Gud inte hör tomma böner. Gör han inte det?


Hör Gud min bön när jag vanemässigt uttalar bordsbönen utan att egentligen tänka på vad jag gör? Den bönen kanske inte orsakar alltför mycket aktivitet eller engagemang hos Gud, men jag tror absolut att han hör den bönen.
Men även om den vanemässiga bordsbönen inte är den som tränger igenom starkast hos Gud, har den ändå betydelse. Den har betydelse för den som ber. Varje gång jag vänder mig till Gud, även om det är vanemässigt, gör jag mig själv medveten om Guds existens och närvaro i mitt liv. Så fortsätt att be. Gör det ofta. Före maten, efter maten, då du går och lägger dig, då du vaknar...

Men vilka böner är det som verkligen tränger igenom hos Gud? Jag tror att det är bön i nöd, desperation, vilsenhet. Bön som bes i mörker och förtvivlan.

Gud är vår far och han kanske reagerar som fäder gör. De kan höra barnets ständiga talande utan att riktigt höra det. Men då barnet ropar i förtvivlan eller fruktan, då finns faderns fulla uppmärksamhet där.

Det finns också en annan bön som jag tror hörs väldigt väl hos Gud. Det är tacksägelsen och lovsången. Då vi kommer med vår tacksamhet till Gud över livet eller för något speciellt i livet, kanske Herren tänker "Vad bra! Det var ju därför jag kom till jorden för att de skulle få liv, liv i överflöd!" (Fritt efter Joh 10:10) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Be till Gud under livets alla förhållanden.
________________
Innehåll kapitel 35:
Fortsättning av Elihus tal. Elihu fortsätter att gå tillrätta med Job som han anser ägnar sig åt fåfängt tal (vers 16)
________________

måndag 19 mars 2018

19 mar - Job 34

VÄLSIGNELSE ELLER FÖRBANNELSE

Bibelläsning: Job 34
"Nej, han vedergäller en människa efter hennes gärningar och ger åt var och en efter hennes vandel." (Job 34:11 FB).

Elihu fortsätter sitt tal och håller fram att Jobs situation måste bero på att Job har syndat, eftersom Gud "vedergäller en människa efter hennes gärningar" (vers 11). Elihus uttalande är riktigt, men han har fel tidsperspektiv.

Gud dömer oss inte omedelbart här och nu. Om jag syndar får jag inte en tegelsten i huvudet, och den som är rik behöver inte vara den som levt mest rättfärdigt.

Gud dömer, men den domen hör ihop med framtiden. Jesus säger att ogräset får växa tillsammans med vetet till skördetiden (Matt 13:30), och i Bibelns sista kapitel talas det om att vi kommer att bedömas efter våra gärningar i tidens slutskede (Upp 22:12).

Vi kan alltså inte läsa av hur rättfärdiga våra liv är på grundval av hur väl vi lyckats här och nu i livet.

Däremot blir vi oerhört välsignade av att leva ett liv i gemenskap med Gud här och nu. David uttrycker det som att hans bägare rinner över (Ps 23) och Jesus säger att han har kommit för att ge oss "liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10).

Bed om Guds vägledning och beskydd över ditt liv och förvänta dig att få leva i Guds välsignelse. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus har kommit för att jag ska ha liv, ja liv i överflöd. 
__________________
Innehåll kapitel 34:
Fortsättning på Elihus tal och framhåller att Gud vedergäller en människa efter hennes gärningar (vers 11) och att Job talar utan insikt (vers 35).
__________________


söndag 18 mars 2018

18 mar - Job 33

GUD TALAR 

Bibelläsning: Job 33
"Hur kan du förebrå honom att han inte ger ett enda ord till svar? Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det." (Job 33:13-14 FB)

Elihu fortsätter sitt tal och går tillrätta med Job och säger att Job har fel då han säger att Gud är tyst. Gud talar, men Job har inte lyssnat.

"Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det", säger Elihu, och jag tror att det fortfarande är sant. Gud talar på många olika sätt. I drömmar, säger Elihu, men Gud talar också genom tankar vi får av den Helige Ande, genom andra människor, genom händelser i vårt vardagsliv och på många andra sätt.

Huvudproblemet är inte om Gud talar eller inte, utan om vi lyssnar eller inte. Mina får känner igen min röst säger Jesus i Johannesevangeliet 10. Vi tränar vår förmåga att lyssna till Gud genom att lyda. Varje gång vi lyder Herrens maning kommer vår hörsel att förbättras så att jag hör bättre nästa gång. Varje gång jag ignorerar Herrens röst kommer jag att få höra Hans röst svagare och svagare tills jag blir "andligt döv".
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud hjälp mig att leva i din närhet så att jag kan följa dina maningar i mitt inre och lära mig att bättre och bättre kunna ta emot ditt tal.
_________________
Innehåll kapitel 33:
Fortsättning på Elihus tal. Elihu talar om hur Gud kommunicerar med oss, och även om vi inte lyssnar kan han nå fram till oss i drömmen, där vi inte längre kontrollerar våra tankar: "I drömmen, i nattens syn, när sömnen fallit tung över människorna och de slumrar i sin bädd, då öppnar han människornas öron" (vers 15-16)
__________________

lördag 17 mars 2018

17 mar - Job 32

UPPFYLLD AV ORD

Bibelläsning: Job 32
"Jag är uppfylld av ord, anden inom mig tvingar mig" (Job 32:18 FB)

Nu kommer Elihu in i samtalet med Job. Han har tidigare lyssnat. Han har dröjt med att tala, eftersom de andra vännerna var äldre (vers 4). Men nu har de andra vännerna uttömt sina argument och Elihu är uppfylld av ord och anden inom honom tvingar honom att tala.

Har du någonsin känt dig uppfylld av ord? Har du känt att anden inom dig tvingar dig att tala? Om du är en kristen bor den Helige Ande i dig. Han har ord som han vill tala genom dig i olika situationer. Ett vittnesbörd, en personlig hälsning till någon, ett budskap till församlingen.

Anden som bor i dig vill framträda, uppenbara sig (1 Kor 12:7). Den Helige Ande vill tala genom alla som är kristna. "Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade." (1 Kor 14:31).

Nästa gång du känner dig uppfylld av ord. Nästa gång du känner Andens maning. Nästa gång Anden vill uppenbara sig genom dig: Tala! Det finns många som behöver ta emot ett ord från Herren och bli tröstade och vägledda. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att du Herre talar till mig. Hjälp mig att ödmjukt bära fram de ord du ger mig i rätt tid och på rätt sätt.
_________________
Innehåll kapitel 32:
Elihu tar till orda. Han har lyssnat till de tre vännernas råd och är besviken att de inte kunde ge Job något bra svar. Elihu är också upprörd över att Job menar sig ha rätt mot Gud.

_________________

fredag 16 mars 2018

16 mar - Job 31

VAD HAR JAG GJORT FÖR FEL?

Bibelläsning: Job 31
"O, att jag hade någon som lyssnade på mig! Se, här är min underskrift. Den Allsmäktige må svara mig. Låt mig se min motparts anklagelseskrift!" (Job 31:35 FB)

Job rannsakar sitt liv. Vad har jag gjort för fel, frågar han sig gång på gång. Om jag ändå visste vad jag har gjort för fel, kunde jag kanske förstå min situation, säger Job. "Låt mig se min motparts anklagelseskrift!" (vers 35).

Men det är inte så att den som gör allt rätt slipper motgångar och den som gör allt fel drabbas av ständiga motgångar. Nej, livet är inte rättvist. Vår framgång eller motgång är inte belöningar eller straff. Livet är inte rättvist.

Men du behöver inte stanna i offerrollen. Du får fortsätta att göra rätta val utifrån den situation som du befinner dig i. Livet är inte rättvist - men Gud är god! 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Livet är inte rättvist - men Gud är god
_________________
Innehåll kapitel 31:
Job avslutar sitt försvarstal till de tre vännerna. Han är förtvivlad och känner sig orättvist behandlad och ropar ut "O, att jag hade någon som lyssnade på mig!"
_________________

torsdag 15 mars 2018

15 mar - Job 30

DET BLEV INTE SOM JAG HOPPADES

Bibelläsning: Job 30
"Men när jag sökte det goda, kom det onda, när jag väntade på ljus, kom mörker." (Job 30:26 FB)


Job hade haft drömmar. Han hade väntat på det goda, men i stället för det goda kom det onda. Han hade väntat sig ljus, men i stället för ljus kom det mörker.
Livet blir inte alltid som vi hoppades att det skulle bli. Lidandet är utsått ojämnt bland oss. Vi förstår inte alltid varför vi får möta det ena eller det andra. Vi kan inte förstå varför en del drabbas av lidande, medan andra verkar gå bekymmerslöst genom livet. Ibland finns det helt enkelt inga svar.

Vi kan bara konstatera att livet inte är rättvist. Vi får inte alltid vad vi förtjänar. Men vi får inte livet efter förtjänst. Allt det goda vi får är av nåd, och hur orättvist livet än kan te sig, så är det fortfarande sant att Gud är god. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är god - Hans ord är sant
________________
Innehåll kapitel 30:
Job fortsätter sitt sluttal till de tre vännerna.
Job beklagar sig över sin situation och över hur människor ser ner på honom och föraktar honom.
_______________

onsdag 14 mars 2018

14 mar - Job 29

LEVA I DET FÖRGÅNGNA

Bibelläsning: Job 29
"När jag gick till porten i staden och intog min plats på torget, då drog sig de unga tillbaka när de såg mig, och de gamla reste sig och blev stående. Stormännen höll tillbaka sina ord och lade handen på munnen. Furstarnas röst tystnade, tungan fastnade vid deras gom. Varje öra som hörde mig prisade mig, varje öga som såg mig lovordade mig." (Job 29:7-11 FB)

Job ser sig tillbaka och tänker på den tid då alla prisade honom  och varje öga som såg honom lovordade honom. Det är lätt att fastna i det som varit.

Ser du dig också tillbaka till tider som varit? Till tider då någon frågade efter dig? Till tider då du var viktig för andra?

Men livet händer nu! Livet är inte vad som har hänt tidigare i ditt liv, eller vad som eventuellt kommer att hända i framtiden. Guds tid är nu och han räknar fortfarande med dig. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Din tid är nu!
_________________
Innehåll kapitel 29:
Fortsättning av Jobs sluttal till de tre vännerna.
Job ser sig tillbaka och längtar till den tid då han var uppmärksammad och beundrad.
_________________

tisdag 13 mars 2018

13 mar - Job28

SANN VISHET

Bibelläsning: Job 28
Se Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd” (Job 28:28 FB)
Job fortsätter sitt tal och börjar med att berätta om människornas stora framgångar då det gäller att utforska jorden. Det finns nästan ingenting som människan inte kan företa sig. Människan kan hugga ut gångar i klipporna, hon kan ändra flodernas väg.
Men det finns en sak som människan inte kan råda över, och det är visheten. ”Men visheten, var finns hon? Var har förståndet sin boning?” (vers 12). Visheten kan inte köpas för guld eller erövras av människor.
Men Gud vet var visheten finns (vers 23), och Gud säger till människorna: ”Se, Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd” (vers 28).
Sann vishet är gudsfruktan, att älska Herren din Gud och att söka behaga honom med sitt liv.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sann vishet är gudsfruktan
________________
Innehåll kapitel 28:
Job fortsätter sitt sluttal till de tre vännerna med temat om sann vishet.
________________

måndag 12 mars 2018

12 mar - Job 27

VEMS RÄTTFÄRDIGHET?

Bibelläsning: Job 27
Jag håller fast vid min rättfärdighet och släpper den inte. Mitt hjärta förebrår mig inte för någon av mina dagar.” (Job 27:8 FB)
Job försvarar sin rättfärdighet inför sina vänner. Han håller fast vid sin egen rättfärdighet och kan inte komma ihåg något fel han har gjort i alla sina dagar.
Skulle du kunna säga samma sak om ditt liv? Jag kan det inte, och jag är tacksam att jag inte bygger min rättfärdighet på hur jag lyckas leva dag för dag. Det skulle verkligen vara en vacklande grund att bygga sitt liv på.

Jag har insett att min rättfärdighet inte är något jag kan åberopa då jag en dag ska stå inför Jesus. Jag är tacksam att jag i stället får bygga mitt liv på Kristi rättfärdighet som han av nåd har köpt åt mig genom sin död på korset.

Nej, jag skulle verkligen inte kunna uttrycka mig som Job. Jag vill hellre säga med Paulus: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus." (Rom 3:23-24)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Rättfärdighet som en gåva.
_______________
Innehåll kapitel 27:
Jobs sluttal till de tre vännerna: Job vidhåller sin oskuld och håller fast vid sin egen rättfärdighet.
______________

söndag 11 mars 2018

11 mar - Job 26

GUDS STORHET

Bibelläsning: Job 26
Han spänner upp himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet. Han samlar upp vatten i sina moln, och skyarna brister inte under bördan” (Job 26:7-8)
Här svarar Job på Bildads tredje tal. Här brister Job ut i en lovsång till Gud.

En liknande lovsång, där man brister ut i lovsång då man ser Guds verk, återkommer på flera ställen i Bibeln. Psalmisten skriver: ”Lova Herren, min själ! Herre min Gud du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som en mantel, spänner du ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, du fat på vindens vingar.” (Ps 104:1-3).

Flera tusen år senare skriver en sångförfattare: ”O, store Gud, när jag din värld beskådar….Då brister själen ut i lovsångs ljud…

Och nu får också du vara med. Lyft din blick, se dig omkring och låt ditt hjärta brista ut i lovsång till Gud. Han är verkligen värd det.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lyft din blick. Brist ut i lovsång.
______________________
Innehåll kapitel 26:
Job svarar Bildad och klandrar honom för att han inte har varit till någon hjälp. Snarare tvärtom.
Därefter brister Job ut i lovsång till Gud.
______________________

lördag 10 mars 2018

10 mar - Job 25

RÄTTFÄRDIG INFÖR GUD?

Bibelläsning: Job 25
Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan” (Job 25:4-6 FB)
Bildad håller sitt tredje tal till Job. Han ställer frågan hur en människa skulle kunna vara rättfärdig inför Gud, och i frågan ligger svaret: Det är omöjligt för en människa att vara rättfärdig inför Gud.
Är det omöjligt? I Johannes första brev kan vi visserligen läsa att ”om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss” (1 Joh 1:8).

Men är det verkligen omöjligt? Nej i Kristus är det möjligt. Inte på grund av vår egen rättfärdighet, utan på grund av Jesu rättfärdighet som han har köpt åt oss.

Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem” (Rom 3:21-24)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får vara rättfärdig utan att ha förtjänat det på grund av att Jesus har friköpt mig.
________________
Innehåll kapitel 25:
Bildads tredje tal. Ingen människa kan vara rättfärdig inför Gud. Ingen kan vara ren (vers 4)
________________

fredag 9 mars 2018

9 mar - Job 24

FLYTTA GRÄNSSTENAR

Bibelläsning: Job 24
De flyttar undan gränsstenar, de rövar bort hjorden och för dem i bet” (Job 24:2 FB)
Gränsstenar och gränser kan upplevas som en begränsning, men de kan också upplevas som ett skydd. Job beskriver mycket av det onda då gränserna är flyttade och hur människor upplever vilsenhet och rotlöshet.
Vi lever i en tid då gränsstenar ständigt flyttas. Ja, inte bara flyttas, de till och med tas bort helt i vissa fall. Det som var sant för några år sedan är inte längre sant idag. Sanningsbegreppet har upplösts och det finns för många människor inte längre någon sanning, utan många olika sanningar. Sanningen som brukade vara objektiv har för många förändrats till något subjektivt ”min sanning är minsann lika bra som din sanning”.

Vi kan också i våra församlingar uppleva att hjorden är bortrövad (vers 2). Nyandliga och ockulta influenser har fört bort många från Sanningen och många vandrar omkring utan att hitta en fast punkt i livet som inte förändras. Profeten Hesekiel utropar  ”Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är min får kringspridda.” (Hes 34:6)

Vi behöver alla en fast orubblig ”gränssten” att bygga våra liv utifrån. Den gränsstenen är Jesus och Guds ord. På den grunden håller det att bygga sitt liv.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds ord skyddar mig och hjälper mig att inte gå fel.
___________________
Innehåll Kapitel 24:
Fortsättning av Jobs svar på Elifas tredje tal. Job förfasar sig över människornas orättfärdiga livsstilar.
___________________
___________________ 

torsdag 8 mars 2018

8 mar - Job 23

KÄRLEK TILL GUDS ORD

Bibelläsning: Job 23
Hans läppars bud har jag inte övergett, hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd.” (Job 23:12 FB)

Job fortsätter sin klagan. Han kan inte förstå varför allt detta drabbat honom. Men mitt i all klagan uttrycker Job i alla fall en kärlek till Guds ord.
Kan man älska ord? Kan man ha en relation till bokstäver?

Ja, det kan man. Ord som uttalas av någon man älskar kan vara oerhört värdefulla. Om man älskar Herren av hela sitt hjärta (Matt 22:37), är det naturligt att man ser på hans ord som ”större än en skatt” (vers 12).

Om jag bekänner Jesus som Herre i mitt liv (Rom 10:9), så är varje ord som kommer ur hans mun värdefulla för mig.

Då kan vi uppleva det som författaren till den 119:e psalmen skriver: ”När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud.” (Ps 119:130-131)
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag längtar efter en större kärlek till Gud och hans ord.
___________________
Innehåll kapitel 23:
Jobs svar på Elifas tredje tal.
Job klagar och söker febrilt efter Herren, men han upplever det som att Herren undviker honom.
___________________

onsdag 7 mars 2018

7 mar - Job 22

GUD SER

Bibelläsning: Job 22
"Bor inte Gud i himlens höjd? Och se på stjärnorna däruppe, hur högt de sitter! Och du säger: "Vad kan Gud veta? Kan han döma genom detta töcken? Molnen bildar en slöja så att han inte ser, och på himlavalvet vandrar han." (Job 22:12-14 FB)
Elifa talar för tredje gången. Han påpekar att man gör fel om man tror att man kan dölja sina synder för Gud. Man kan inte säga "Vad kan Gud veta?".

Gud är visserligen långt uppe i himlen, men molnen skymmer inte hans sikt, utan Gud ser "genom detta töcken".

Gud ser allt. Han är visserligen långt borta uppe i himlen, men han finns också här hos oss i varje stund. Han finns med i vår vardag. Han känner våra tankar, hör våra ord och ser våra gärningar.

Psalmisten uttrycker Herrens allseende närvaro på detta sätt: "HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där." (Ps 139:1-8)

Är detta bra eller dåligt? Är det ett hot eller en trygghet? Psalmisten slutsats är "Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand".

Det är där vi får leva. Omsluten av Guds kärlek. En kärlek som också gör oss medvetna om hur vi lever, för vi vill inte såra den som älskar oss så förbehållslöst.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Omsluten av Guds kärlek
_________________
Innehåll kapitel 22:
Elifas tredje tal. Elifas fortsätter att anklaga Job för alla de fel han har begått.
_________________

tisdag 6 mars 2018

6 mar - Job 21

DÅ LIVET KÄNNS ORÄTTVIST

Bibelläsning: Job 21

"Varför får de ogudaktiga leva, bli gamla och växa i kraft? De ser sina barn leva bland sig och sina avkomlingar har de inför sina ögon. Deras hus står trygga utan fasor, Gud drabbar dem ej med sitt ris. Deras boskap lyckas alltid para sig, deras kor kalvar utan missfall. Deras minsta släpper de ut som en hjord, deras barn dansar omkring. De sjunger till pukor och harpor och jublar till musik av flöjter." (Job 21:7-12 FB)

Job uttrycker sin frustration över att det kan gå så bra för den ogudaktige och så dåligt för den som försöker följa Guds väg. Job tycker till och med att någon borde lära Gud förstånd (vers 22).

Varför är det så? Hur kan det vara så att det ibland ser ut som om den ogudaktige lyckas med allt han företar sig. Han kan till och med säga till Gud "Låt oss vara! Vi har ingen lust att lära känna dina vägar." (vers 14). Samtidigt kan den som verkligen vill lära känna Guds vägar drabbas av den ena olyckan efter den andra.

Livet kan verkligen se ut att vara orättvist. Men Gud straffar inte omedelbart och han belönar inte omedelbart. Om vi syndar släpper han inte ned en tegelsten i huvudet på oss. Han hindrar oss inte att synda. Nej, säger Jesus, "om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge." (Matt 13:29-30)

Vi kommer alla att få stå till svars för våra ord, tankar och gärningar en gång då vi ska stå inför Jesus.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Vi kommer alla att få stå till svars för våra ord, tankar och gärningar en gång då vi ska stå inför Jesus.
________________
Innehåll kapitel 21:
Jobs svar på Sofars andra tal.
Job är frustrerad över hur han blivit behandlad av Gud. Han är också frustrerad över vännernas fördömanden.
________________ 

måndag 5 mars 2018

5 mar - Job 20

RO I SITT INRE

Bibelläsning: Job 20
"Han känner ingen ro i sitt inre, han kan inte rädda sig genom sina ägodelar" (Job 20:20 FB)
Här möter vi Sofars andra tal till Job. Sofar framhåller att det alltid kommer att gå dåligt för den ogudaktige och bra för den gudaktige. Så enkelt är det naturligtvis inte och den teorin stämmer dåligt med verkligheten.
Däremot säger Sofar något som verkligen är sant. Våra ägodelar kan inte skänka oss ro i vårt inre. Vi kan inte bygga vår trygghet i livet på vad vi äger. Det kan till och med vara så att ägodelar skapar mer oro. En oro att förlora allt man samlat på sig i livet.

Jesus visar på en bättre väg. Var inte så fokuserad på hur du kan skaffa dig materiella fördelar i tid och otid. Skaffa dig rätt prioriteringar för ditt liv. Lägg ditt liv i Guds händer. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så kommer allt annat att komma på plats (Matt 6:24-34).

Ägodelar, tillgångar, vänner eller familj kan inte garantera dig inre ro. Det finns en bättre väg för att få ro i själen: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (Matt 11:28-29) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Kom till mig....då skall ni finna ro för era själar"
___________________
Innehåll kapitel 20:
Sofars andra tal.
Sofar känner sig kränkt av Jobs tidigare svar och fortsätter att lägga skulden för Jobs situation på Job själv.

___________________