tisdag 31 oktober 2017

31 okt - 2 Kung 13

"OCH HERREN HÖRDE HONOM"

Bibelläsning: Andra Kungaboken 13
"Men Joahas bönföll inför HERREN och HERREN hörde honom, eftersom han såg Israels olycka, då kungen i Aram förtryckte dem. HERREN gav åt Israel en befriare så att de kom undan arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hem som förut."  (2 Kung 13: 4-5 FB)

Israels barn hade hamnat i stora svårigheter. Dessutom var det självförvållat och Gud tyckte inte om vad de hade gjort (vers 2-3).

Men kung Joahas ångrade sig och bad Gud om hjälp, och Herren bönhörde honom och räddade landet.

Miljoner kristna har upplevt detsamma. I svåra situationer, inför en skrämmande framtid, i djup nöd har människor ropat till Gud och upplevt detsamma som Joahas fick uppleva: Herren hörde bönen och frälste dem ur den svåra situationen.

Gud är densamme idag. Du får bönfalla Herren, och då du gör det faller inte dina böner ned till marken. De går hela vägen upp i himlen och Herren hör varje ord.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud hör bön och svarar på bön.
________________
Innehåll kapitel 13:
Vers 1-13

Berättelsen om två kungar i Nordriket, Israel, Joahas och Joas.
De gjorde bägge två det som var ont i Herrens ögon.
Vers 14-25
Elisas sista profetior innan Elisa dör. Elisas döda kropp fortsätter att göra underverk.
________________

måndag 30 oktober 2017

30 okt - 2 Kung 12

PRÄSTENS UNDERVISNING

Bibelläsning: Andra Kungaboken 12
"Joas gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, så länge prästen Jojada undervisade honom."  (2 Kung 12:2 FB)
Det gick bra för kungen och för landet så länge kungen tog emot prästens undervisning (vers 2). Slutet blev inte lika bra. Kung Joas tjänare anstiftade en sammansvärjning och dödade honom (vers 20).

Men, det gick bra så länge han lät sig undervisas av dem som lyssnade på Gud. Hur är det med dig? Vem leder dig? Leds du av "prästerna" som lyssnar på Gud? Eller bryr du dig inte om den ledning du kan få från "prästerna"?

Och vad händer med ditt liv och med hela församlingens liv då "prästerna" inte längre lyssnar på Gud? Idag hör vi många präster, pastorer och andra förkunnare som förkunnar något annat än det Gud säger i sitt ord.

Vi behöver verkligen urskillningens gåva i våra dagar. Vi behöver förstå vad det är Gud säger och vad vissa "präster" själva har tänkt ut.

Först och främst måste vi själva vara människor som lyssnar på Gud. Människor som läser Guds ord och förstår Guds tankar. Du kan vara en av dem. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill vara en människa som läser Guds ord och lyssnar på Gud.
________________
Innehåll kapitel 12:
Berättelsen om Joas liv från det han blev kung i Juda (Sydriket) till dess han blev dödad av sina tjänare.
________________

söndag 29 oktober 2017

29 okt - 2 Kung 11

ETT HERRENS FOLK

Bibelläsning: Andra Kungaboken 11
"Jojada slöt det förbundet mellan HERREN, kungen och folket att de skulle vara ett HERRENS folk."  (2 Kung 11:17 FB)
Prästen Jojada slöt ett förbund mellan Herren, kungen och folket. Han förde folkets hjärtan tillbaka till Gud efter en turbulent avfallsperiod med avgudadyrkan.

Gud söker fasta relationer med sitt folk. Förbundet är ett tecken på ömsesidig överlåtelse till varandra som inte förändras efter dagsformen. Du kan lita på Gud och Gud vill lita på dig.

Gud går in i förbund med sitt folk: "Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN." (Jes 59:21).

Hur vi än agerar så lovar Gud att stå fast vid att hans Ande är över oss och att Guds ord står fast. Den Helige Ande och Guds ord är förbundet från Guds sida.

Hur skulle du vilja formulera ditt åtagande gentemot Gud? Hur ser ditt förbund ut? Gud vill att vi ska leva i ömsesidigt förbund med honom och att vi ska vara ett Herrens folk på jorden.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser ditt förbund med Herren ut?
________________
Innehåll kapitel 11
Vers 1-16
Ahasjas mor, Atalja, regerar i Juda.
Prästen Jojada organiserar ett uppror mot Atalja. Atalja dödas.
Vers 17-21
Jojadas reformer i Juda
________________

lördag 28 oktober 2017

28 okt - 2 Kung 10

FÖRLORA INTENSITETEN

Bibelläsning: Andra Kungaboken 10
"Men Jehu brydde sig inte om att av hela sitt hjärta följa HERRENS, Israels Guds, lag. Han vände sig inte bort från de synder genom vilka Jerobeam hade kommit Israel att synda."  (2 Kung 10:31 FB)
Kapitlet handlar om Jehus utrensning av Ahabs hus och hur han utrotar baalsdyrkan i Israel.

Min personliga tillämpning då jag läser texter av det slaget är min egen kamp att rensa ut synden i mitt liv.
I detta kapitel kan vi också se hur intensiteten i Jehus gudstro och tro på Guds ord svalnar. I vers 10 demonstrerar Jehu en stark tilltro till Guds ord då han säger: "Ni skall veta att inget av Herrens ord faller till marken."

Senare i samma kapitel kan vi läsa att Jehu inte längre brydde sig om att följa Guds ord av hela sitt hjärta (vers 31). Det är sorgligt att se hur en människa tappar intensiteten i sin gudsrelation. Dessvärre är det inte helt ovanligt. Men till och med här kan vi lita på Guds ord. Jesus förutsa en sådan utveckling: "Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta." (Matt 24:12)

Jag vill inte vara en av dem som svalnar och förlorar intensiteten i min gudsrelation. Vill du? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var brinnande i Anden! (Rom 12:11)
___________________
Innehåll kapitel 10
Vers 1-17

Jehu gör slut på Ahabs ätt.
Vers 18-36
Jehu utrotar baalsdyrkan
___________________

fredag 27 oktober 2017

27 okt - 2 Kung 9

FARA FRAM SOM ETT JEHU

Bibelläsning: Andra Kungaboken 9
"Tag oljeflaskan och gjut olja på hans huvud och säg: Så säger HERREN: Jag har smort dig till kung över Israel."  (2 Kung 9:3 FB)
Elisa sände en av sina profetlärjungar för att smörja Jehu till kung (vers 1-3). Jehus uppdrag var att rensa ut all avgudadyrkan i landet.

Jehu gick till verket med noggrannhet och intensitet. Han fick snabbt namnet om sig fara fram i ilfart. Därifrån har vi fått uttrycket att fara "fram som ett Jehu."(vers 20)

Hur ivriga är vi att utrota synd och avgudadyrkan i vårt eget liv? Far vi fram som ett Jehu i vår strävan att bli kvitt synden, eller lever vi i fredlig samexistens med synden i vårt liv?

"När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss." (Hebr 12:1) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om jag inte förgör synden i mitt liv kommer synden att förgöra mig. 
_________________
Innehåll kapitel 9:
Vers 1-13
Elisa sänder en i profetskaran för att smörja Jehu till kung.
Vers 14-37
Jehu dödar både kungen i Israel och kungen i Juda.
_________________

torsdag 26 oktober 2017

26 okt - 2 Kung 8

ÅTERFÖR TILL DEN RÄTTMÄTIGE ÄGAREN

Bibelläsning: Andra Kungaboken 8
"Då steg kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sade. Hon drog bort med sitt husfolk och bodde i filisteernas land i sju år. Men när de sju åren hade gått, kom kvinnan tillbaka från filisteernas land. Hon gick för att vädja till kungen om att få tillbaka sitt hus och sin mark"  (2 Kung 8:2-3 FB)
Kvinnan hade fått rådet av Elisa att lämna landet under sju år på grund av att en stor hungersnöd skulle komma över landet (vers 1). Då de sju åren hade gått återvände kvinnan och vädjade hos kungen att få tillbaka sitt hus och sin mark.

Då jag skriver detta bor jag i en lägenhet i ett hus i Lettland som byggdes av Frälsningsarmén före andra världskriget. Huset inrymmer även en kårlokal och Frälsningsarméns högkvarter. Huset var nästan färdigt då invasionen kom. Under femtio år av sovjetockupation var huset ockuperat av byggarbetarfacket. Då Lettland åter blev fritt runt 1990 gick en frälsningssoldat upp till inrikesministeriet och krävde tillbaka huset för Frälsningsarmén.

Både kvinnan i 2 Kungaboken 8 och frälsningssoldaten i Riga återkrävde egendom till den rättmätige ägaren.

Bibeln säger att "hela världen ligger i den Ondes våld" (1 Joh 5:19). Vi får återföra, befria, kräva tillbaka det som är ockuperat av den Onde till den rättmätige ägaren. Först och främst vårt eget liv. Sedan är vi kallade att befria och återföra människor och samhällen till den rättmätige ägaren Jesus Kristus. Vi får återvinna det som gått förlorat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad att återföra det som tillhör Herren.
_______________
Innehåll kapitel 8
Vers 1-6

En kvinna får tillbaka sin egendom efter sju år.
Vers 7-15
Elisa profeterar i Damaskus
Vers 16-29
Joram och Achasja kungar i Juda, Sydriket
_______________

onsdag 25 oktober 2017

25 okt - 2 Kung 7

FRUKTAN LEDER OSS FEL

Bibelläsning: Andra Kungaboken 7
"Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åsnor. Och de hade övergivit lägret sådant det stod och flytt för att rädda sina liv."  (2 kung 7:7 FB)
Detta kapitel visar oss hur fruktan för det vi tror ska hända driver oss i en destruktiv riktning.

Arameerna belägrade Israeliterna. På natten hade Arameerna hört ett fruktansvärt dån som lät som dånet av vagnar och hästar. De trodde då att israeliterna hade lejt en främmande armé för att överfalla dem. Arameerna flydde då hals över huvud för sina liv och lämnade allt de hade haft med sig kvar i lägret (vers 6-7).

Israeliterna inne i staden höll på att svälta ihjäl och blev svagare och svagare för varje dag. De vågade inte gå ut ur staden för att de trodde att arameerna fanns i lägret beredda att döda dem. De visste inte att lägret var tomt. De var på väg att dö därför att de var rädda för något som inte fanns där!

Låter du ditt liv styras av fruktan för det du inte sett? Ett liv styrt av fruktan kan vara mycket destruktivt och skapa mycket andlig och själslig ångest. Låt inte ditt liv styras av fruktan, utan låt det i stället styras av förtröstan. Förtröstan på Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förtröstan på Gud. Vad innebär det i min nuvarande situation?
_________________
Innehåll kapitel 7:
Elisa förutsäger arameernas flykt.
Elisas förutsägelse besannades och de flyende arameerna lämnade sina matförråd efter sig då de flydde. Dessa matförråd blev räddningen för människorna i Samaria.
_________________

tisdag 24 oktober 2017

24 okt - 2 Kung 6

DET FINNS MER

Bibelläsning: Andra Kungaboken 6
"Han svarade: "Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem."Och Elisa bad: "HERRE, öppna hans ögon, så att han ser." Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa." (2 Kung 6:16-17 FB)
Den arameiske kungen förde krig mot Israel. Vad än den arameiske kungen planerade visste Israels folk om det på förhand så att han inte kunde förverkliga sina planer. Den arameiske kungen trodde först att det måste finnas en spion som talade om för israeliterna vad han tänkte göra. Men en av kungens tjänare talade om för kungen hur det förhöll sig i verkligheten: "Då svarade en av hans tjänare: Så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare." (vers 12)

Den arameiske kungen gjorde då vad han kunde för att finna Elisa och döda honom.  Kungen fick reda på att Elisa befann sig i Dotan. Under natten sände han dit en stor här som omringade staden. Då Elisas tjänare vaknade på morgonen och gick ut ur huset såg han att hela området runt staden var fyllt av en fiendehär. Tjänaren utbrister till Elisa: "O, min herre, vad skall vi ta oss till?" (vers 15)

Men Elisa såg en verklighet som tjänaren inte sett. Elisa ber Gud att öppna tjänarens ögon så att han ser att det fanns mer i situationen än tjänaren först trodde.

Vi har också så lätt att fastna i den bild av verkligheten som vi ser. Men det finns mer! Det finns också en andlig verklighet. Vi får också be Herren att han öppnar våra ögon så att vi ser det som Gud ser. Om vi bara ser problem och omöjligheter får vi be Gud att han visar oss vad Han ser. Gud ser allt i ett annat perspektiv. Det finns möjligheter som du ännu inte sett. Gud öppna våra ögon! Det finns mer!

Gud öppna mina ögon! Det finns mer! 
____________________
Innehåll kapitel 6:

Vers 1-7
Undret med yxan

Vers 8-23
Elisa blir omringad av arameerna, men räddas mirakulöst av Herren
Vers 24-33
Arameerna belägrar Samaria (huvudstaden i Nordriket, Israel). Nya försök att döda Elisa.
____________________måndag 23 oktober 2017

23 okt - 2 Kung 5

FELAKTIGA FÖRVÄNTNINGAR

Bibelläsning: Andra Kungaboken 5
"Men Naaman blev vred och for sin väg och sade: "Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla HERRENS, sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan." (2 Kung 5:11 FB)
Naaman var den arameiske kungens högste befälhavare. Han var en modig stridsman men spetälsk (vers 1).

En tjänsteflicka som hade rövats bort från Israel under ett tidigare strövtåg berättade att det fanns en profet i Samaria som kunde befria Naaman från spetälskan (vers 2).

Naaman gav sig då iväg med mängder av gåvor till Elisa. Elisa sände då bud till Naaman att han skulle doppa sig sju gånger i Jordan och att han därmed skulle bli fri från sin spetälska. Naaman blev då arg och vände tillbaka i vrede (vers 11-12). Naaman hade räknat med att Gud skulle möta honom på ett speciellt sätt, och då Elisa föreslog ett annat sätt kunde Naaman inte ta emot det. Naaman sa "Jag trodde att han skulle..." (vers 11).

Till slut övertalades Naaman av sina tjänare att göra som Elisa sagt, och han blev frisk (vers 14).

Naaman var nära att missa mötet med Gud för att han på förhand hade bestämt sig för hur Gud skulle möta honom.

Kan det vara så att vi begränsar Guds verk i och genom våra liv därför att vi förväntar oss att Gud ska verka på ett speciellt sätt? Är vi öppna för att Gud ska få verka i våra liv på det sätt han önskar och inte bara på det sätt vi förväntar?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var beredd. Gud kanske vill överraska även dig idag! 
________________
Innehåll kapitel 5:
Vers 1-19

Den arameiske överbefälhavaren, Naaman, hade spetälska. Han blir botad genom Elisa. 
Elisa vägrar sedan att ta emot gåvorna som Naaman hade med sig.
Vers 19-27
Elisas tjänare springer sedan ifatt Naaman och säger att Elisa ångrat sig och behöver en del av gåvorna. Elisas tjänare bär hem gåvorna till sitt hus i stället för att ge dem till Elisa.
Elisas tjänare blir spetälsk.
________________

söndag 22 oktober 2017

22 okt - 2 Kung 4

ETT TOMT KÄRL

Bibelläsning: Andra Kungaboken 4
Då sade han: Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt, så flytta på det.” (2 Kung 4:3-4 FB)

En kvinna var i svårigheter. Hennes man hade dött och kvinnan blev lämnad ensam kvar med sina söner. Fordringsägarna krävde henne på pengar.  I sin förtvivlan talar hon med Elisa och säger att det enda hon har kvar är en flaska olja (vers 2).

Elisa bad kvinnan samla ihop så många tomma kärl hon kunde hitta och hälla upp oljan från den oljeflaskan hon hade kvar.

Kvinnan gjorde som Elisa bad henne göra (vers 3-4). Hon började hälla från sin enda flaska i de tomma kärlen och så länge det fanns ett tomt kärl kvar tog oljan inte slut, men då det inte längre fanns ett tomt kärl stannade oljeflödet (vers 6).

Oljan är ofta en symbol för den Helige Ande i Bibeln. Den helige Ande fyller varje tomt kärl. Förutsättningen för att den Helige Ande kan fylla en människa är att det finns en plats att fylla. 

Förutsättningen för att Jesus kan fylla oss med den Helige Ande är att vi kommer till Gud med vår tomhet, längtan och törst.  Jesu sa: ”Om någon törstar kom till mig och drick” (Joh 7:37)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om någon törstar kom till mig och drick” (Joh 7:37)
________________
Innehåll kapitel 4:
Tre berättelser om hur Gud använder Elisa:
Vers 1-7
De tomma kärlen
Vers 8-37
Elisa uppväcker en död pojke
Vers 38-41
Döden i grytan
Vers 42-44
Maten som inte tog slut
_______________

lördag 21 oktober 2017

21 okt - 2 Kung 3

"HOS HONOM ÄR HERRENS ORD"

Bibelläsning: Andra Kungaboken 3
"Josafat sade: "Hos honom är HERRENS ord." Israels kung och Josafat och Edoms kung gick då ner till honom"  (2 Kung 3:12 FB)

Moab gjorde uppror mot Israel (vers 5). Israels, Edoms och Juda kungar gick då till strid mot Moabs kung. Innan striden ville de tre kungarna fråga Gud. De frågade varandra om det inte fanns någon Guds profet bland dem. Då nämnde en av tjänarna att Elisa fanns med dem. Då Josafat, Juda kung, hörde att Elisa var där sa han: "Hos honom är Herrens ord".

Det finns säkert många idag som lever i existentiellt mörker och som verkligen skulle vilja komma i en nära relation till Gud. Det finns säkert de som frågar om det inte finns någon tillgänglig som lever nära Herren och som kan visa dem vägen fram till tron på Gud.

Om ditt namn nämns, säger man då "Hos honom/henne finns Herrens ord", eller "Hos honom/henne kan man verkligen uppleva Guds närvaro"? Det finns behov av sådana människor här på jorden. Vill du vara en av dem? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Hur är mitt förhållande till Guds ord? Hur skulle jag vilja att det vore?
___________________
Innehåll kapitel 3:
Kungarna i Israel, Juda och Edom rustar sig för krig mot moabiterna. 
Elisa tillkallas för att fråga Herren och Elisa profeterar om att de skall få vatten till hären och att de ska besegra moabiterna.
___________________

fredag 20 oktober 2017

20 okt - 2 Kung 2

EN FALLEN MANTEL

Bibelläsning: Andra Kungaboken 2
"Därefter tog han upp Elias mantel, som hade fallit av denne, och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand" (2 Kung 2:13 FB)
Elisa fick bevittna Elias himmelsfärd (vers 11-12). Då Elias hade försvunnit upp i skyn i en vagn av eld (vers 11) fanns bara Elias fallna mantel kvar.

Elisa tog då upp Elias fallna mantel och fortsatte hans tjänst.

Det kanske finns en fallen mantel för dig att ta upp efter någon Herrens tjänare som flyttat hem till Herren.
- En fallen mantel efter en förebedjare
- En fallen mantel efter en själavinnare
- En fallen mantel efter en omsorgsmänniska


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Landet är fullt av fallna mantlar. Är du beredd att ta upp manteln som är ämnad för dig? 
_______________
Innehåll kapitel 2:
Elias himmelsfärd.
Elisa arvtagare till Elias
Elisa gör vattnet i Jeriko friskt
Elisa och pojkarna från Betel
______________

torsdag 19 oktober 2017

19 okt - 2 kung 1

ATT VÄNDA SIG TILL ANDRA GUDAR

Bibelläsning: Andra Kungaboken 1
 "Ahasja föll ner genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han efter sändebud och sade till dem: "Gå och fråga Baal-Sebub, guden i Ekron, om jag skall bli frisk från denna sjukdom."  (2 Kung 1:2 FB)

Ahasja var kung i Israel. Men då han ville fråga hur det skulle gå med honom i framtiden vände han sig inte till Israels Gud. Han sände i stället budbärare till en annan Gud, Baal-Sebub.


Varför vände han sig inte till Israels Gud? Han kanske hade erfarenheten att då han frågade Gud fick han inte de svar han ville ha. Han ville kanske ha positiva svar, men då han frågade Gud fick han bara veta sanningen, och sanningen kanske inte alltid var lika positiv som kungen förväntat. Han kanske tänkte sig att Baal-Sebub hade svar som bättre motsvarade hans förhoppningar.


Idag kan vi möta liknande inställningar. Det finns människor som anser att om inte Gud gör som jag tycker han borde göra, så finner jag mig en annan Gud. Om inte Gud har samma uppfattningar som jag har, skaffar jag mig en annan Gud. Om inte Gud är sådan som jag tycker att han borde vara, får han inte längre vara min Gud.


Men det hjälpte inte kung Ahasja att försöka fråga andra gudar. Guds budskap nådde ändå fram till honom och det Gud sa visade sig vara sant.


Det hjälper inte att vi försöker skapa oss en bild av gud som vi tycker han borde vara. Vår självproducerade bild av gud kan aldrig hjälpa oss eller frälsa oss. Gud finns på riktigt och vad han har sagt i sitt ord kommer till slut att gälla. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det första budet av de tio budorden lyder: "Du skall inte andra gudar vid sidan av mig". (2 Mos 20:3) 
_________________
Innehåll kapitel 1:
Elia förutsäger Ahasjas död.
Elias profetia går i uppflyllese.
_________________

onsdag 18 oktober 2017

Introduktion till Andra Kungaboken

Andra Kungaboken fortsätter där Första Kungaboken slutar. Den börjar med Elias himmelsfärd och hur Elisa tar upp Elias mantel.

Växelvis berättar sedan Andra Kungaboken om utvecklingen i Nordriket, Israel, och i Sydriket, Juda.

Andra Kungaboken leder fram till att Israel erövras av assyrierna är 722 och Juda erövras av babylonierna 586 f.Kr.

Andra Kungaboken avslutas med att Templet i Jerusalem förstörs och folket förs bort till fångenskapen i Babylon.

18 okt - 1 Kung 21+22

FÖRÖDANDE HA-BEGÄR - 1 Kung 21

Bibelläsning: Första Kungaboken 21
"Därefter hände följande. Jisreeliten Nabot hade en vingård i Jisreel vid sidan om det palats som tillhörde Ahab, kungen i Samaria. Ahab talade med Nabot och sade: "Ge mig din vingård. Jag vill göra den till en köksträdgård åt mig, eftersom den ligger så nära mitt hus."  (1 Kung 21:1-2 FB)
Ahab var kung och hade ett stort palats och allt han kunde önska sig. Men hans granne Nabot hade en vingård som kungen gärna ville ha. Nabot ville inte ge bort sitt fädernearv och det gjorde kungen förtvivlad. Kungen hade allt, men kunde inte tåla att någon annan hade det han ville ha.

Det hela slutar med att Nabot blir mördad och att kungen tar över Nabots vingård.

Ha-begär och avundsjuka för att någon annan har något som är bättre än det jag har är förödande. Det kan fördunkla hela livet.

Frälsningsarméns Hemförbund har länge haft ett motto som hjälper oss motarbeta avundsjuka och ha-begär. Det är en väg till förnöjsamhet, om någon kommer ihåg vad det ordet betyder. Det kan vara bra att läsa även för oss som inte är med i Hemförbundet:

 ”Jag vill i dag försöka att leva i enkelhet, uppriktighet och lugn; övervinna varje böjelse till missnöje, oro, missmod,orenhet och själviskhet; öva mig i glädje, i storsinthet, barmhärtighet och vanan av helig tystnad; vinnlägga mig om sparsamhet i mina utgifter, noggrannhet i mitt samtal. Nit i tjänsten, trohet i det som anförtros mig och en barnslig förtröstan på Gud” 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad betyder förnöjsamhet för mig i mitt liv?
_________________
Innehåll kapitel 21:
Berättelsen om hur Ahabs missunnsamhet ledde till hela släktens undergång.
_______________


EN ÖPPNING I RUSTNINGEN - 1 Kung 22 

Bibelläsning: Första Kungaboken 22
"Men en man, som spände sin båge och sköt på måfå, träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade kungen till föraren av vagnen: "Vänd vagnen och för mig ut ur hären, för jag är sårad."  (1 Kung 22:34 FB)

Israels kung gick ut i krig fastän profeten Mika hade varnat honom att göra så. För säkerhets skull gick Israels kung ut i kriget förklädd för att ingen skulle kunna se att det var han som var kungen (vers 30). På det sättet trodde kungen att han skulle bli mindre utsatt i striden.

Men en pil som sköts iväg på måfå träffade en liten öppning i kungens rustning och kungen dog.

Vi uppmanas att ta på oss "Guds hela vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef.6:11).

Har du några oskyddade öppningar i din rustning? Har du några dolda synder där djävulens pilar kan träffa dig? Har du kompromissat med sanningen och därmed öppnat en blotta i din rustning? Vari består öppningarna i din rustning?

I Guds hela rustning i Efesierbrevet finns det skydd för våra tankar, sanningen håller samman rustningen och en beredvillighet att gå Herrens ärenden.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns det för öppningar i min rustning? 
________________
Innehåll kapitel 22:
Kungen i Nordriket (Israel) ber kungen i Sydriket (Juda) om hjälp i kampen mot arameerna. Kungen i Sydriket, Josafat, var villig att strida tillsammans med kungen i Nordriket, men bad att de först skulle fråga Herren.
Israels kung samlade alla profeterna, 400 man, och alla profeterade att Herren skulle ge dem seger över arameerna.
Till slut fanns det bara en profet kvar att fråga, Mika. Mika hade inte blivit påverkad av lögnens ande, så han profeterade att arameerna skull vinna och kungen i Israel skulle dödas. Det blev som Mika hade profeterat.
_______________

tisdag 17 oktober 2017

17 okt - 1 Kung 20

SLUTA FÖRBUND MED FIENDEN

Bibelläsning: Första Kungaboken 20
"Ben-Hadad sade till honom: "De städer som min far tog från din far skall jag lämna tillbaka, och du skall för din räkning få inrätta handelskvarter i Damaskus, så som min far fick göra i Samaria." Ahab svarade: "Låt oss ingå ett förbund så skall jag ge dig fri." Och han slöt ett förbund med honom och gav honom fri."  (1 Kung 20:34 FB)
Ben-Hadad hade två år i rad anfallit Israel med en överlägsen här för att förgöra Israel. Båda gångerna hade Ahab och Israel blivit räddade genom Guds hjälp.

Nu hade Ahab med Israels folk besegrat fienden, arameerna. Fienden som såg sig besegrad erbjöd sig att ingå förbund med Israel och Ahab gick med på det.

Vi lever i ett andligt krig mot fienden, synden. Vi kanske har blivit besegrade flera gånger. Andra gånger kanske vi med Guds hjälp lyckats övervinna frestelserna. Fienden vill gärna få oss att sluta ett förbund med honom, att få oss att kompromissa med synden. Kristna kan överge sin kallelse och leva i en kompromisslösning med synden.

Då Jesus frestades i öknen, erbjöds han en behagligare kompromisslösning av djävulen (Luk 4), men vägrade kompromissa.

"När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss." (Hebr 12:1)

==> Mannakorn att tugga på under vägen: Hjälp mig Herre, att följa dig helhjärtat, utan att svänga av till höger eller vänster.
________________
Innehåll kapitel 20:
Vers 1-34
Ahab i krig mot arameerna.
Vers 35-43
Profetia mot Ahab
________________

måndag 16 oktober 2017

16 okt - 1 Kung 19

ENSAM 

Bibelläsning: Första Kungaboken 19
"Jag har verkligen nitälskat för HERREN, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv."  (1 Kung 19:10)
Elia hade varit i stark andlig konfrontation. Han hade genom ett mäktigt ingripande från Gud visat folket vem som verkligen var Gud.

Utmattad efter den andliga konfrontationen känner sig Elia trött, övergiven och ensam. Gud visar på olika sätt sin omsorg om honom och försäkrar Elia att han inte är ensam: "Jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss." (vers 18).

Du kanske också har stått upp för Jesus i något sammanhang och fått tjäna Gud i en andlig konfrontation. Idag kan det till exempel hända att du blivit verbalt avrättat i bloggvärlden efter att ha stått upp för Jesus. Det är inte en ovanlig reaktion att efter en sådan konfrontation känna sig utmattad, trött och övergiven.

Var lugn, du är inte ensam. Acceptera att du är trött just nu. Herren kommer att bekräfta sin närvaro och sin omsorg om dig. Dessutom borde någon av de "7000" höra av sig till dig och bekräfta att de står tillsammans med dig i detta.

Du kanske är en av de tysta "7000" som idag borde höra av dig till den som står utsatt i frontlinjen och som just nu behöver höra att du finns med honom eller henne.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det någon som Herren lägger på ditt hjärta som du bör be för och/eller ta kontakt med idag? 
_________________
Innehåll kapitel 19:
Vers 1-18

En utmattad Elia diskuterar med Herren
Vers 19-21
Elia kastar sin mantel på Elisha som tecken på att Elisha skall gå i Elias fotspår.
_________________

söndag 15 oktober 2017

15 okt - 1 kung 18

HALTA PÅ BÅDA SIDOR

Bibelläsning: Första Kungaboken 18
"Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom."  (1 Kung 18:21 FB)
Kapitlet handlar om uppgörelsen på Karmel mellan Elia och Baalsprofeterna.

Problemet var inte att folket hade slutat tro på Gud. De trodde på Gud, men de dyrkade också andra gudar. Nu var det dags att bestämma sig predikade Elia. Man kan inte halta på bägge sidor. Man måste välja mellan Baal och Gud.

Kan det vara så att många kristna haltar på båda sidor idag? Man vill gärna tro på Gud och vara med i församlingen, men en stor del av vår tillbedjan står till makt, pengar och ett "världsligt" liv. Det är dags att bestämma sig!

Elia ordnade mötet mellan Baal och Gud och den gud som svarade med eld var den rätta guden (vers 24).

Baalsprofeterna misslyckades trots ihärdiga försök. Då det blev Elias tur gjorde han det så svårt som möjligt och hällde vatten på altaret och på offret. Men Gud sände elden på offret och folket fick se vem som verkligen var Gud.

Även om de yttre förutsättningarna saknades för att det skulle komma eld på Elias altare, fanns den enda nödvändiga förutsättningen. Det fanns ett offer på altaret.

Vill du uppleva Guds eld och kraft över ditt liv? Vad har du lagt på altaret? Då vi överlåter oss själva helt och fullt till Gud finns förutsättningen för att elden ska falla även över vårt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad har jag lagt på altaret?
__________________
Innehåll kapitel 18:
Berättelse från Nordriket (Israel)
Elia ber Obadja att gå till kung Achav och tala om att Elia vill möta honom.
Elia utmanar 450 Baalsprofeter. De bygger två altaren: ett för Baal och ett för Herren. Elia säger: "Den som svara med eld, han är Gud".
Elden faller på Herrens altare.
__________________

lördag 14 oktober 2017

14 okt - 1 Kung 17

GUDS ÖVERFLÖD

Bibelläsning: Första Kungaboken 17
"Ty så säger HERREN, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och olja skall inte fattas i kannan fram till den dag då HERREN låter det regna på jorden."  (1 Kung 17:14 FB)
Det var hungersnöd i landet och änkan hade bara ett mål mat kvar att leva av för sig själv och sin son. Därefter återstod bara väntan på döden i brist på mat (vers 12).

Då ber profeten Elia att hon ska tillaga måltiden med det sista hon hade av mjöl och olja och ge det till honom i stället för att äta det själv.

Det enda änkan hade var lite mjöl och olja samt ett löfte från Gud. Men hon litade mer på löftet från Gud än på sina sinande resurser. I stället för att hålla fast det lilla hon hade gav hon det i tro på Guds löfte.

Resultatet blev att hon inte behövde sakna mat under två år mitt under en svår hungersnöd. Gud belönade hennes tro med sitt överflöd.

Hur ofta håller vi inte fast på det som är vårt eget? Våra tillgångar, vår tid och vår bekvämlighet i stället för att ge villigt till Gud.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." (Matt 6:33-34) 
________________
Innehåll kapitel 17:
Kapitlet innehåller tre underverk:
- Under en tid av hungersnöd förser Herren Elia med mat genom att korpar kom till honom med mat både morgon och kväll (vers 1-6)
- Elia ber till Gud för en änka i Sarefat under hungersnöden. Oljan i hennes krus och mjölet i hennes kruka tog då inte slut under lång tid. (vers 7-16)
- Elia uppväcker en död pojke (vers 17-24)
_________________

fredag 13 oktober 2017

13 okt - 1 Kung 16

ONDSKANS ELLER DET GODAS SPIRAL

Bibelläsning: Första Kungaboken 16
"Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför HERREN, mer än någon av dem som hade varit före honom"  (1 Kung 16:30 FB)

Ondskan kan ibland verka som en tilltagande spiral av ondska. Någon gör det som är ont och en annan hämnas. Ondskan kan också inspirera andra att göra det som är ont.

Så är det i detta kapitel. Kungen före Ahab var Ahabs far Omri. Om honom kan man läsa: "Men Omri gjorde det som var ont inför HERREN. Han gjorde mer ont än någon av dem som hade varit före honom." (vers 25)

Omri hade slagit världsrekord i ondska. Men Ahab överträffade till och med sin far då det gäller ondska (vers 30-33).

Men på samma sätt som det finns en ondskans spiral där den ena ondskan överträffar den andra, måste det finnas möjlighet att ha en motsatt spiral. Att överträffa varandra i det som är gott. "Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning." (Rom 12:10).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka spår lämnar jag efter mig?
_______________
Innehåll kapitel 16
Kapitlet handlar om utvecklingen i Nordriket Israel, men tidsbestämmelserna tar sin utgångspunkt i kung Asa i Sydriket "Under Asas tjugosjätte regeringsår i Juda", och så vidare.
Kungarna i Israel som omnämns i detta kapitel är: Basha, Ela, Simri, Omri och Achav. Alla gjorde det som var ont i Herrens ägen.
_______________

torsdag 12 oktober 2017

12 okt - 1 Kung 15

ETT HÄNGIVET HJÄRTA 

Bibelläsning: Första Kungaboken 15
"Men Asas hjärta var hängivet Herren, så länge han levde" (1 Kung 15:14)
Det är många kungar som passerar revy i Första Kungaboken. De allra flesta får en negativt omnämnande. De syndade, vände sig bort från Herren och dyrkade andra gudar. Men ibland glimmar det till bland släktregistren. Så är det med Asa.

Asa hade ett hängivet hjärta så länge han levde. Inte bara fram till pensioneringen eller så länge han var i aktiv tjänst, men så länge han levde.

Jag vill vara som Asa. Jag vill ha ett hjärta som är hängivet Herren så länge jag lever. Jag slog till och med upp i en synonymordbok vad det egentligen betyder att vara hängiven. Här är resultatet: entusiastisk, engagerad; varmt tillgiven, trogen, kärleksfull, självuppoffrande.

Då jag läser synonymerna så bekräftas bara vad jag tänkte. Jag vill ha ett hjärta som är hängivet Herren så länge jag lever. Vad vill du? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill ha ett hjärta som är hängivet Herren.
_______________
Innehåll kapitel 15:
Vers 1-24 (Sydriket Juda)

- Avian, kung i Juda, begick samma synder somhans far, men för Davids skull lät Herren en lampa brinna för Avian i Jerusalem.
- Asa var sedan kung i Juda under 41 år och gjorde det som var rätt i Herrens ägon.
Vers 24-34 (Nordriket Israel)
- Nadar, kung i Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon.
______________

onsdag 11 oktober 2017

11 okt - 1 Kung 14

AVGUDAR

Bibelläsning: Första Kungaboken 14
"Du har gjort mer ont än alla som har varit före dig. Du har gjort andra gudar åt dig, ja, gjutna avgudabilder för att väcka min vrede, och du har kastat mig bakom din rygg."  (1 Kung 14:9 FB)

Kapitlet handlar om Jerobeam i Nordriket (Israel) och Rehabeam i Sydriket (Juda). Bägge kungarna hade samma problem. De lät göra avgudar av alla slag som tog platsen som bara Herren skulle ha.

Jerobeam tillverkade andra gjutna avgudabilder (vers 9) och Rehabeam byggde offerhöjder och reste aseror och införde manlig tempelprostitution (vers 23-24).

Problemet var att de lät sig influeras av den omkringliggande världen i stället för att influera omgivningen och vända den till Herren. "Man tog efter de avskyvärda seder hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn" (vers 24).

Vilka är våra avgudar idag som frestar oss att inte följa Herren helhjärtat? Herren har kallat ett folk som ska vara annorlunda i vår tid. Ett folk som inte följer med och anpassar sig till ´världen´ omkring, utan i stället omvänder människornas hjärtan till att älska Gud.

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns det för "avgudar" i mitt liv som stjäl av den plats Gud skulle ha i mitt liv? 
_________________
Innehåll kapitel 14:
Vers 1-18 (Nordriket Israel)
Jerobeam skickar sin hustru till profeten Achia. Achia profeterar att Jerobeams släkt kommer att utrotas på grund av att han vänt sig till andra gudar.
Vers 19-20
Jerobeam dör
Vers 21-31 (Sydriket Juda)
Rehabeam vänder sig bort från Herren och börjar offra till avgudarna. Kungen i Egypten anfaller Juda och erövrar de guldskatter som Salomo samlat. Rehabeam dör.
__________________

tisdag 10 oktober 2017

10 okt - 1 Kung 13

BEDRAGEN

Bibelläsning: Första Kungaboken 13
"Han sade till honom: "Jag är också profet som du, och en ängel har talat till mig på HERRENS befallning och sagt: För honom tillbaka med dig hem och ge honom bröd att äta och vatten att dricka." Men han ljög för honom."  (1 Kung 13:18 FB)
Gudsmannen hade varit utsänd på Guds befallning (vers 1). Han hade hört Guds befallning och hade utfört sitt uppdrag.

Gud hade talat till honom och sagt: "Ty genom sitt ord har HERREN sagt till mig: Du skall varken äta eller dricka där. Du skall inte heller gå tillbaka samma väg som du har gått dit." (vers 17)

Men fastän gudsmannen hade hört Guds ord, blev han bedragen av en "helig" man som påstod att han hade hört något helt annat från Gud. Men han ljög och gudsmannen lät sig luras och bedras.

Många människor har låtit sig bedras av "heliga" människor som påstår att de har fått en ny uppenbarelse som sätter Guds ord ur spel.

Då vi hör någon säga att han eller hon har fått ett budskap från Herren är vi skyldiga att pröva budskapet. Det första vi ska pröva det mot är Guds ord. Om det inte stämmer med Guds ord kan vi vara säkra på att budskapet inte är riktigt.

Paulus varnar starkt för dessa människor som predikar ett "annat evangelium" och som skapar förvirring hos Guds folk (Gal 1:6-8) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds ord håller att lita på. "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå". (Jesus i Matt 24:35) 
_________________
Innehåll kapitel 13
Vers 1-10
Gudsmannen profeterar mot Jerobeams avgudaaltaren och det blir som gudsmannen profeterat.
Vers 11-34
Gudsmannen låter sig bedragas av en lögn som strider mot de ord Herren talat til honom. Detta resulterar i slutet för gudsmannens tjänst och liv.
_________________

måndag 9 oktober 2017

9 okt - 1 Kung 12

ETT DELAT RIKE

Bibelläsning: Första Kungaboken 12
"När hela Israel förstod att kungen inte ville höra på dem, gav folket honom detta svar:
"Vilken del har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Gå hem till dina tält, Israel. Se nu själv om ditt hus, du David."  Därefter gick Israel hem igen. Rehabeam förblev kung endast över de israeliter som bodde i Juda städer
."  (1 Kung 12:16-17 FB)


I slutet av förra kapitlet dör Salomo (1 Kung 11:43) och Rehabeam ska ta över riket. Hela Israel kom till Sikem för att göra Rehabeam till kung.


Folket sa till Rehabeam: "Din far gjorde vårt ok tungt. Men lätta du nu det svåra arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig."(vers 4). 


Efter tre dagars betänketid svarade Rehabeam folket: "Har min far gjort ert ok tungt, skall jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, skall jag tukta er med skorpiongissel." (vers 14).

Resultatet blev att Israel lämnade Rehabeam och han fick bara regera över Juda stam. Rehabeam hade varit så nära att få hela riket. Han var arvtagare och de hade samlats för att göra honom till kung. Men genom självtillit och stolthet gick han miste om hela arvet.


I Nya Testamentet kan vi läsa att vi är arvtagare till Guds rike. Jesus kom för att vi skulle ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Lever du i ditt arv, eller går du miste om det?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns det för hinder i mitt liv som gör att jag inte kan leva fullt ut i den Helige Andes kraft?

________________
Innehåll kapitel 12:
Vers 1-19
Riket delas
Vers 20-33
Jerobeam syndar genom att införa offeraltaren i Nordriket

_______________

söndag 8 oktober 2017

Tips för bibelläsningen

- Gör en utskrift av bibelläsningsplanen (du finner den i högerspalten på bibelläsningsbloggen), och förvara den i din Bibel.
- Markera med en överstrykningspenna de kapitel du läser. Om du fortsätter att följa med i den dagliga bibelläsningen kommer du så småningom att få alla rutor fyllda.

Det är viktigt att läsa hela Bibeln, för det är i summan av Guds ord som man finner sanningen (Psalm 119:160)


8 okt - 1 Kung 11

FÖRLORAD HÄNGIVENHET

Bibelläsning: Första Kungaboken 11
"När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet HERREN, sin Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit."  (1 Kung 11:4 FB)
Det är tragiskt att se hur en människa kan förlora sin hängivenhet till Gud. Salomo hade verkligen börjat sin bana med att älska Herren. Hur kunde det sluta så illa?

I kapitlet innan berättas det om Salomos oerhörda rikedom och visdom. Det berättas om hur berömd och uppskattad han blev. I detta kapitel berättas om hans många kvinnor. Salomo hade tusen hustrur, 700 furstliga och 300 bihustrur (vers 3). Dessa kvinnor förde med sig sina avgudar och Salomo förlorade sin hängivenhet till Gud.

Det kanske var lätt för Salomo att förlora sin hängivenhet då allt gick honom väl. Han kände sig säker. Han hade en enorm militär styrka och behövde inte frukta någon.

På samma sätt kan det vara lätt för oss att förlora vår hängivenhet till Gud i tider av medgång. Att förlora den första kärleken (Ef 2:4). Var vaksam över hur du lever ditt liv så inte du förlorar din hängivenhet till Herren. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var vaksam över hur du lever ditt liv så inte du förlorar din hängivenhet till Herren.
_______________
Innehåll kapitel 11
Salomos kvinnor från många olika länder gjorde att Salomo började dyrka deras gudar. Salomo bröt på det sättet medvetet förbundet med Herren och Salomo får veta att riket kommer att tas ifrån honom i nästa generation.
Profeten Achia profeterar över Jerobeam att han kommer att ta över huvuddelen av Israel efter Salomos död.
_______________

lördag 7 oktober 2017

7 okt - 1 Kung 10

RYKTET OM HERRENS NAMN

Bibelläsning: Första Kungaboken 10
"När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och om HERRENS namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor."  (1 Kung 10:1 FB)

Drottningen av Saba hade rest långt för att få träffa Salomo. Hon hade hört ryktet om Salomo och ryktet om Herrens namn.

I den engelska Bibeln, New International Version, vilket idag är den dominerande översättningen på engelska, står det att drottningen av Saba hade hört om Salomo och "hans relation till Herrens namn" (´about the fame of Salomo and his relation to the name of the Lord´). Bibelkommentaren New Bible Commentary skriver att en mer exakt översättningen skulle vara att drottningen av Saba hade hört om "Salomos berömmelse då det gäller Herren namn" (´the fame of Salomon concerning the name of the Lord´).

Salomo var naturligtvis berömd för sina rikedomar och för sin vishet, men enligt den första versen är orsaken att hon sökte upp honom inte bara hans rikedom och vishet, utan huvudsakligen handlade det om Salomos relation till Gud.

Att vara berömd för sin relation med Gud! Hur är din relation med Gud? Då människor tänker på dig eller talar om dig, handlar det då om din relation till Gud. Borde vi inte alla leva så att vår relation till Gud skulle vara dominerande i våra liv? Då kanske människor skulle komma också till oss för att fråga om vår relation till Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilket avtryck lämnar jag efter mig i mötet med andra människor? 
_________________
Innehåll kapitel 10:
Vers 1-13
Drottningen av Saba besöker Salomo. Salomos rikedom och visdom överträffar alla rykten hon hört om Salomo.
Vers 14-28
Salomos rikedom och krigsmakt
_________________

fredag 6 oktober 2017

6 okt - 1 Kung 9

DÅ VISADE SIG HERREN

Bibelläsning: Första Kungaboken 9
"Sedan Salomo hade byggt färdigt HERRENS hus och även kungshuset och allt annat han hade känt längtan och lust att utföra, visade sig HERREN för Salomo en andra gång, så som han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon"  (1 Kung 9:1-2)

Herren visade sig för Salomo en andra gång och talade med Salomo (vers 3). Det hände då Salomo hade byggt färdigt Herrens hus, kungshuset och allt annat han hade känt lust att utföra.

Gud visade sig inte för Salomo medan han var upptagen med allt han hade lust att göra. Eller, Gud kanske visade sig för Salomo, men Salomo var alltför upptagen med det han hade lust till så att han inte märkte Herrens närvaro.

Vi kan många gånger vara så upptagna med allt vi vill göra så att vi inte märker Guds närvaro och tilltal i våra liv. Vi kanske till och med är så upptagna med Herrens verk, att vi inte märker Herren själv.

Det behövs stillhet för att kunna bli medveten om Herrens närvaro och höra Hans tilltal. Då all mänsklig aktivitet avslutats - då visade sig Herren. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att bli så stilla att jag kan uppleva din närvaro i mitt liv idag. 
_______________
Innehåll kapitel 9:
Vers 1-9

Herren visar sig för Salomo
Vers 10-26
Salomos handelsförbindelser
_______________

torsdag 5 oktober 2017

Översikt Kungatiden

Från GT-boken del 1 sid. 71-79Kapitel 10 – Kungatiden

Översikt över innehållet i Kungatiden
”Ge oss en kung”
1 Sam 8:4-5
Saul blir smord till kung
1 Sam 9:25-10:1     1 Sam 10:20-24
Sauls synd
1 Sam 15
David blir kung
1 Sam 16:1-13
David och Goliat
1 Sam 17
Saul blir avundsjuk på David
1 Sam 18:7-9
David och Jonatan
1 Sam 20
David skonar Sauls liv
1 Sam 24+26
Saul hos spåkvinnan
1 Sam 28
Saul dör
1 Sam 31
David blir kung över hela Israel
2 Sam 5:1-10
Förbundsarken till Jerusalem
2 Sam 6:1-22
David och Batseba
2 Sam 11:1-12:24
David och Salomo
1 Kung 1:1-2+12
Salomos vishet
1 Kung 3:1-28
Templet
1 Kung 6-8
Drottningen av Saba
1 Kung 10
Skuggor över Salomo
1 Kung 11:1-8
Riket delas
1 Kung 12

==> Saul  - 1 Sam 8-31

A/ EN BRA BÖRJAN - 1 Sam 9-11
    Då Samuel, som var den siste domaren, blev gammal, bad folket att han skulle utse en kung som skulle styra landet. De ville bli som alla andra folkslag runt omkring (1 Sam 8:6+19). Samuel smorde då Saul till kung.
    I början var Saul framgångsrik som kung. Han var mycket omtyckt bland folket, och änne populärare blev han efter segern mot ammoniterna (1 Sam 11).
    Men Saul var inte lika framgångsrik i kampen mot filistéerna. Sauls egen son, Jonatan slog på egen hand en av filistéernas härar och den unge David besegrade filistéernas jätte Goliat. Detta gjorde att Saul blev avundsjuk.

B/ EN SÄMRE FORTSÄTTNING  - 1 Sam 13-30
   Orsaken till Sauls fall var i första hand olydnad mot Guds befallningar:
-Saul tog på sig uppgifter som Gud hade sagt skulle utföras av prästerna (1 Sam 13:9+)
-Olydnad mot Guds befallning i striden med amalekiterna (1 Sam 15)
-Sauls besök hos en spåkvinna (1 Sam 28)
    Samuel uttalade Guds dom mot Saul: ”Samuel sade till Saul: Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat HERRENS ord, och HERREN har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel." (1 Sam 15:26)

C/ ETT TRAGISKT SLUT - 1 Sam 31
Sauls avundsjuka mot David växte och Saul försökte flera gånger att ta Davids liv. Till slut tog Saul sitt eget liv under en strid med filistéerna.

==> David - 2 Sam 1-24

A/ FRAMGÅNG  - 2 Sam 1-24
    Davis blev först smord till kung i Hebron av sin egen stam. Men sju år senare kom alla Israels stammar för att smörja David till kung över hela Israel (2 Sam 5-6).
    David erövrar sedan Jerusalem, besegrar filistéerna och för Förbundsarken till Jerusalem (2 Sam 5-6)
    Gud förnyar också förbundet med David. Förbundslöftena som gavs till Abraham, Isak och Jakob och till Israels folk i öknen, förs nu vidare genom David (2 Sam 7:11+). Messiasförväntningarna knyts till Davids hus.

B/ INRE PROBLEM   - 1 Kung 1-11
    Även om David var en framgångsrik kung och lyckade göra Israel till en stormakt, mötte han många motgångar, misslyckanden och problem:
-Davids otrohet med Batseba och mordet på Batsebas man (2 Sam 11).
-Davids son Absalom gör uppror (2 Sam 13+15)
-Problem med de nordliga stammarna (2 Sam 20)


==> Salomo  - 1 Kung 1-11

Salomo var son till David och Batseba. Han bad tidigt Gud om vishet och den bönen besvarades.

A/ LANDETS FÖRSVAR
    Det var ett stort rike Salomo fick ta över från sin far David. Salomo organiserade landets försvar i städerna Hasor i nord och Geser i söder. Han placerade också en stor mängd hästar och vagnar i Megiddo.

B/ GOD HANDELSPOLITIK
    Salomo byggde upp Israels flotta med en ny hamn i Esjon-Geber i Akabaviken. Han förde också en framgångsrik handelspolitik med goda förbindelser till Tyrus (1 Kung 9:1-28) och Saba (1 Kung 10:1-10).


C/ STORSLAGNA BYGGNADER
    Salomo byggde flera slott och städer, men framförallt byggde han Herrens tempel i Jerusalem (1 Kung 5-8)

D/ RELIGIÖST FÖRFALL
    Men det fanns också en baksida på allt storslaget under Salomos regering. Salomos många hustrur (700 furstliga hustrur och 300 bihustrur) förde Salomo på avvägar och han började vända sig till andra gudar som Astarte och Milkon (1 Kung 11:3-8)

E/ POLITISK SPLITTRING
    Salomos luxuösa hovliv, hans många hustrur, den militära upprustningen och alla storslagna byggnader kostade mycket pengar och missnöjet med de höga skatterna växte mer och mer. Detta ledde till att riket splittrades efter Salomos död.I de historiska böckerna i Bibeln lär vi känna David och Salomo på utsidan. I den poetiska litteraturen och visdomslitteraturen får vi känna dem mer från insidan. Känslor, gudsförhållande med mera.

1/Läs om David
-då han gömde sig i grottan då Saul försökte döda honom (Psalm 57)
-då Herren hade räddat honom från Saul och andra fiender (Psalm 18)
-då han ber om rening och förlåtelse efter historien med Batseba (Psalm 51)

2/Läs om Salomo
-då han berättar om visdom och gudsfruktan (Ords 3:1-12)
-då han undervisar om ljusets och mörkrets väg (Ords 4:10-27)
-då han berättar om livets meningslöshet för den som lever utan Gud (Pred. 1 och 2)