lördag 31 december 2016

FÖRSTA MOSEBOKEN

Översikt över innehållet i Första Moseboken:

A. URHISTORIEN   1 Mos 1-11


Innehåller de fem berättelserna:
1/ Skapelsen där Gud skapar jorden, växter, djur och till slut människorna Adam och Eva
2/ Syndafallet. Ormen (djävulen) lockar Adam och Eva till olydnad mot Gud.
3/ Berättelsen om Kain och Abel.
4/ Noa bygger en ark och räddar sig själv, sin familj och ett par av alla slags djur undan syndafloden.
5/ Babels torn och språkförbistringen

B. PATRIARKTIDEN   1 Mos 11:27 – 50:26

Gud kallar Abraham från Ur till Kanaan. Abraham får löfte om en son, och tillsammans med sin hustru Sara får han sonen Isak. Isak växer upp, gifter sig med Rebecka och får sönerna Esau och Jakob. Jakob får tolv söner. Dessa tolv söner blir sedan Israels tolv stammar. En av Jakobs söner, Josef, säljs som slav av sina bröder, hamnar i Egypten och blir upphöjd till Faraos närmaste man och blir tillsynsman över hela landet. Då det senare blir hungersnöd i Kanaan flyttar Jakob och hela hans släkt till sonen Josef i Egypten och bosätter sig där.

måndag 26 december 2016

Hur kommer UTMANINGEN att fungera?

Vi börjar läsningen i Första Mosebokens första kapitel och läser sedan ett kapitel om dagen (någon enstaka gång blir det två kapitel).

Varje dag och för varje kapitel i Gamla Testamentet får du
- en mini-andakt med utgångspunkt i dagens kapitel
- ett "mannakorn" att gå och tugga på under dagen
- en översikt över dagens kapitel
En del dagar får du en dessutom en Kortkommentar/Till eftertanke, och några dagar kommer du att finna en lite längre KOMMENTAR till stöd för den dagliga läsningen.

    Alla ni som har anmält er till UTMANINGEN får detta dagligen i ett mejl.
Dagens avsnitt kommer dessutom att publiceras på rupebas förstasida, men därifrån försvinner det efter en vecka.
    Alla inlägg kommer att finnas kvar på en speciell blogg som alla som anmält sig till UTMANINGEN har tillgång till.
    Jag har också lagt in en genväg till vår blogg om du glömmer bort hur man kommer dit. På rupebas förstasida längst ned i högerspalten finns det en liten grön knapp. Tryck på den så kommer du till vår blogg.

Ett tipps:
Tryck ut bibelläsningsplanen och lägg den i din Bibel. Stryk över kapitlen efter hand som du läser Bibeln.

tisdag 20 december 2016

Jesu Bibel och vår

Då Jesus hänvisar till Guds Ord talar han om samma böcker som finns i vårt Gamla Testamente. I några bibelutgåvor på svenska finns det även en del skrifter som kallas för Apokryferna. Dessa fanns inte med i Jesu "Bibel". 

Även om Jesu Bibel innehöll samma böcker som vårt Gamla Testamente kommer de i en annan ordning än de gör i GT. Ordningsföljden i Jesu Bibel förklarar en del verser som annars kan vara svåra att förstå logiken i. Se nedan.

Här kommer ett utdrag ur studiehäftet "Gamla Testamentets historia":


    Gamla Testamentes böcker är skrivna av många olika författare under en mycket lång tidsperiod. I loppet av de sista fyra hundra åren före Kristus sammanställde man och kanoniserade Gamla Testamentets böcker. Att de blev kanoniserade innebär att de gavs en speciell ställning som heliga skrifter (kanon=rättesnöre).

DEN ALEXANDRINSKA KANON  200-talet f.Kr.
    Den hellenistiska kulturen blev från cirka 300 f.Kr. den dominerande, och eftersom många judar levde i den grekisktalande världen, blev behovet starkt att översätta de heliga skrifterna till grekiska.
    I Alexandria i Egypten översatte 70 lärda män GT från hebreiska till grekiska. Översättningen fick namnet Septuaginta som betyder 70. Ordningsföljden av böckerna i GT har vi fått från Septuaginta, eller den alexandrinska kanon som den också kallas.
   Grundprincipen i den ordningsföljden är att först kommer de historiska böckerna, sedan kommer uppbyggelseböcker och till sist kommer de profetiska böckerna.

DEN PALESTISKA KANON – Vårt GT
    Den Bibel som Jesus och folket i Palestina använde var den hebreiska Bibeln. Esra hade säkert varit en nyckelperson då det gällde sammanställningen av den.
    Den hebreiska Bibeln hade en annan ordningsföljd än Septuaginta, men den innehöll exakt samma böcker som vi har i vårt GT idag. Böckerna var indelade i tre delar: Lagen, Profeterna och Skrifterna.
 
Den alexandrinska kanon – vårt GT
Historiska böcker (17)
Poetiska böcker och vishetslitteratur (5 böcker)
Profetiska böcker (17)
1 Mosebok
Job
Jesaja
2 Mosebok
Psaltaren
Jeremia
3 Mosebok
Ordspråksboken
Klagovisorna
4 Mosebok
Predikaren
Hesekiel
5 Mosebok
Höga Visan
Daniel
Josua

Hosea
Domarboken

Joel
Rut

Amos
1 Samuelsboken

Obadja
2 Samuelsboken

Jona
1 Kungaboken

Mika
2 Kungaboken

Hahum
1 Krönikeboken

Habackuk
2 Krönikeboken

Sefanja
Esra

Haggai
Nehemja

Sakarja
Ester

Malaki
Klagovisorna räknas ibland till de poetiska böckerna, men den har i vår Bibel fått sin plats bland de profetiska böckerna. Klagovisorna är en naturlig fortsättning på Jeremia bok.

Den palestinska kanon – Jesu Bibel


Lagen
1 Mos – Genesis (Ursprunget)

Pentateuken
(=”Femrulleboken)
2 Mos – Exodus (Utgång)
3 Mos – Leviticus (Prästboken)
4 Mos – Numeri (folkräkningen)
5 Mos – Deuteroniom (sammanfattning)

Profeterna
Josua


De tidigare profeterna
Berättande skrifter
Domarboken
1 Samuelsboken
2 Samuelsboken
1 Kungaboken
2 Kungaboken
Jesaja

Profetskrifterna
De senare profeterna
Jeremia
Hesekiel
De tolv små profeterna (Tolvprofetboken)
Från Hosea till Malaki)

Skrifterna
Psaltaren

Poesi- och visdomslitteratur
Ordspråksboken
Job
Höga Visan


De fem festrullarna
Rut
Klagovisorna
Predikaren
Ester
Daniel

Esra/Nehemja (en bok)
1 och 2 Krönikeboken (en bok

    Då Jesus hade bibelstudium med sina lärjungar på vägen till Emmaus undervisar han dem från alla tre delarna av Bibeln: Skrifterna, Moses (lagen) och Profeterna (Luk 24:27).
    Och då Jesus använder uttrycket ”från Abel till Sakarja” (Matt 23:35), så betyder det ´från början till slutet´, eller ´från Bibelns första bok till den sista´. Abel står nämnd i Bibelns första bok (1 Mos 4), och Sakarja i den sista boken i den hebreiska Bibeln (2 Krön 24).   

/PB

tisdag 13 december 2016

Förhållandet mellan GT och NT


Utdrag ur Tolkningboken:

2.5 Bibelns syn på sig själv

Vilket anspråk gör Bibeln själv på att vara Guds ord, tillförlitligt och sant?

    2.5.1 Vad säger gamla testamentet om gamla testamentet?
Uttryck som ”Detta är ordet från Herrens mun” eller ”Så säger Herren” och liknande uttryck förekommer 3.808 gånger i GT.


Gamla testamentet har alltså starka anspråk på att vara ord från Gud, Guds ord.    2.5.2 Vad säger nya testamentet om gamla testamentet?


 • Vi kan läsa i 2 Tim 3.16 att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Om man översätter ordagrant står det att varje bok är ”inandad” av Gud. Det är alltså Guds andedräkt, Guds väsen som bakom varje bok i skriften.

 • I 2 Petr 1:20 kan vi läsa att ingen profetia har kommit till genom mänsklig vilja utan genom människor som drivna av helig ande talar ord från Gud.

 • I Apg 3:21 talas det om att det är Gud som har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens börja.

 • Då Hebr 1:1 talar om profeternas förkunnelse påstås det att det är Gud som har talat.

 • Då Hebr 3:7 citerar psalm Ps 95:8, så säger inte hebreerbrevets författare att det är David eller någon annan människa som sagt det, utan den helige Ande.

Nya testamentet bär fram ett starkt vittnesbörd att det är Gud som talar i gamla testamentets skrifter.

    2.5.3 Nya testamentet om nya testamentet


 • Apostlarnas undervisning beskrivs ofta som Guds ord. Apg 8:14;  11:1;  12:24;  13:7

 • 1 Pet 1:11-12 talar om att  apostlarnas undervisning hade samma inspiration som GT och att det var den helig Ande som talade genom dem.

 • Paulus hävdar att apostlarnas undervisning inte bygger på mänsklig vishet utan på ord som Anden lär oss (1 Kor 2:13)

 • Tess 2:13 säger att predikan var Guds ord

 • Jesus jämställer sina egna ord med Guds ord. Luk 5:1;  Joh 8:26, 28;  Joh 12:49;  Joh 17:8, 14

    2.5.4 Jesus om gamla testamentet


Jesus hänvisar till gamla testamentet som den största auktoritet man kan hänvisa till. • Matt 4:10 Det är skrivet
 • Luk 10:26 Vad står skrivet?
 • Luk 24:44 Allt måste uppfyllas
 • Matt 5:18 Inte minsta bokstav i skriften skall förgå à àMatt 24:35Då Jesus i Mark 12:36 citerar kung David i gamla testamentet (Ps 110:1) säger han att David var driven av den helige Ande.Då Jesus i Matt 22:31 citerar 2 Mos 3:6 hänvisar han inte till Moses utan till ”Vad Gud har sagt er.”    2.5.5 Gamla testamentet citerar framåt till nya testamentet


Gamla testamentet innehåller många profetior om Jesus i nya testamentet. Man skulle kunna säga att gamla testamentet citerar nya testamentet i förväg, innan det var skrivet.    2.5.6 Nya testamentet citerar bakåt till gamla testamentet


I nya testamentet finns det 296 direkta citat från gamla testamentet. 278 verser från 33 av gamla testamentets 39 böcker.Dessutom finn det 613 tydliga anspelningar på gamla testamentet från alla böcker i GT.