torsdag 4 oktober 2018

4 okt - Hes 24

DU SKALL VARA ETT TECKEN

Bibelläsning: Hesekiel 24
Du skall vara ett tecken för dem, och de skall inse att jag är Herren.”  (Hes 24:27 FB)
I kapitlet utför Hesekiel symboliska handlingar som ett budskap från Herren. Folket frågar då vad dessa handlingar betyder (vers 19). Profetens handlingar väcker frågor som ger profeten möjlighet att förkunna vad Gud har sagt.
Våra liv som kristna borde väcka frågor hos vår omgivning. En kristen bör demonstrera en annorlunda livsstil. En livsstil som inte styrs av egoism och egenintresse, utan en livsstil som bryr sig om dem som ingen bryr sig om.

Vi behöver idag kristna som kan vara ett tecken och som gör att människorna också i vår tid inser Guds storhet (vers 27)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du skall vara ett tecken. 
___________________
Innehåll kapitel 24:
Jerusalem liknas vid en kokande gryta (vers 1-14)
Profetens handlande - ett tecken (vers 15-27)
___________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar