måndag 1 oktober 2018

1 okt - Hes 21

ALLT SKA INTE FÖRBLI SOM DET NU ÄR

Bibelläsning: Hesekiel 21
"Så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan! Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt skall upphöjas, och det som är högt skall förödmjukas."  (Hes 21:26 FB)
I kapitlet uttalas domsord över Israel och Juda. Framförallt över ledarskapet. Babylonierna kommer att komma över landet. Det som varit , och Israels ledare som man litat till tidigare, kommer inte att kunna hjälpa folket.

Hesekiel varnar för att svårare tider ska komma. Allt kommer inte att förbli som det är (vers 26). Det som är högt och uppblåst kommer att förödmjukas och det som är lågt ska upphöjas.

Så kan det vara även i vår generation. Stora kristna ledare kommer att avslöjas och förödmjukas. Små "obetydliga" kristna (obetydliga i sina egna ögon, men inte inför Gud), kommer att upphöjas. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är viktigare att behaga Gud än att behaga människor.
____________________
Innehåll kapitel 21:
Herrens svärd (vers 1-17)
Den babyloniske kungens svärd (vers 18-27)
Svärdet mot Ammoms folk (vers 28-32)
____________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar